Rüyada Sultan Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Sultan Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Sultan Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Sultan Görmek konusunda 3 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada sultanı güler yüzlü ve sevinçli olarak görmesi, din ve dünyaca erişeceği hayır ve yüksekliğe, ucuzluk ve boluğa ve halin düzgünlüğüne delâlet eder.
■ Rüyada sultanla beraber yemek yediğini görmek, izzet ve şerefe, kurtuluş ve zafere, kudret ve kuvvete delâlet eder.
■ Çünkü sultan devlet demektir.
■ Nablusî demiştir ki: Rüyada sultan görmek, Allahü Teâlâ hazretleri ile tâbir edilir.
■ Bundan dolayı Sultanı razı ve hoşnud olarak görmek, Allah’ın azap ve gazabıyle rüyayı göreni korkutan birisine alâmettir.
■ Bir hastanın rüyada melik olduğunu görmesi, onun ölümüne delâlet eder.
■ Rüyada sultanı öldürdüğü görmek, büyük ve çetin bir iş talep etmeye ve bunda muvaffak olmaya alâmettir.
■ İyi ve salih bir kimsenin rüyada halife olduğunu görmesi, imamlığa ve önderliğe delâlet eder.
■ Layık olmayan bir adamın kendisini halife olmuş görmesi, zelil ve hakirliğe delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, şu şekilde tâbir olunur: a) İmanet, b) İlim, c) Hitabet, d) Şan şöhret, e) Hüküm, f) İzz ü devlet, g) Rıfat, yani yükseklik.
■ Rüyada başından sırığını veya elbisesinden bir şeyi sultanın aldığını görmek, malının elinden gitmesine, memuriyetten azline ve kazancın durgunluğuna delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Melikle yemek yediğini görmesi, yediği yemek miktarı kurtuluş ve zafere ermeye ve şereflenmeye işarettir.
■ Bir adamın rüyada sultanın kendisine dünya eşyalarından bir şey hibe ettiğini görmesi, eşyanın kıymeti nisbetinde şerefe naili-yete delâlet eder.
■ Rüyada kendisini melik olmuş görmek, layık olduğu şekilde şanının yücelmesine işarettir.
■ Fakir bir kimsenin sultan olduğunu görmesi, zenginliği; alimin sultan olduğunu görmesi üzerine vacip olan şeyi yerine getirnmeye; bekârın sultan olduğunu görmesi, evlenmeye delâlet eder.
■ Rüyada sultanın başının koçbaşı olduğunu görmek, o sultanın adalet, iyilik ve insaf sahibi bir zat olduğuna delâlet eder.
■ Aksine başının köpek başı olduğunun görülmesi, işlerini akılsızca yürütmesine delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kendi elini sultan eline dönmüş görmesi, devlet ve servete delâlete eder.
■ Rüyada sultan ile düşmanlık içerisinde bulunduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim ile mücadeleye işarettir.
■ Çünkü sultan, lügatta hüccet ve delildir.
■ Rüyada sultanın başının çok büyük olduğunun görülmesi, onun saltanatmdaki kuvvet ve şevkete delâlet eder.
■ Yine rüyada sultanın bir şehirde mekan tutmuş görülmesi, o şehirde adalet ve bolluğun yayılmasına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada sultan olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halkın nazarında kadrinin artmasına ve muradına kavuşmaya delâlet eder.
■ Rüyada sultanın bineğinin terkisine bindiğini ve onunla beraber gittiğini görmek, sultanın huzuruna girmeye ve ona tabi olmaya delâlet eder.
■ Rüyada sultanın gelip kendi evine girdiğini gören kimse, sultanın hizmetinde bulunmaya memur edilir ve çok geniş dünyalığa mazhar olur.

Sultan Allah-ü Teâlâ ile yorumlanır.
■ Bir kimse rüyada, Allah’ın kendisini yeryüzüne sultan ettiğini görse, eğer layıksa buna nail olur.
■ Bir kimse halife olduğunu görse buna layıksa halife ve imamlığa kavuşur.
■ Hasta olanın rüyada melik olduğunu görmesi, ölümüne işaret eder.
■ Bu rüyayı gören kimse hasta değilse, akraba ve yakınlarının helak olmasına ve onlardan ayrılmasına tabir edilir.
■ Bir kadının rüyada, normal olarak kendisinin olamayacağı bir reislikte bulunduğunu görmesi ölümüne işarettir.
■ Nitekim erkeğin gördüğü rüya da böyledir.
■ Sultan ile yürüdüğünü gören kimsenin malında sultan istediği işi zahmetsiz olarak yapar.
■ Sultanla yürürken adımlarını çabuk çabuk atan kimse, sultana isyan ederek emirlerini reddeder.
■ Sultanm evine girdiğini gören kimse, onun hanımlarının hizmetine memur edilir ve o eve girdiği miktarca dünyalığı geniş olur.
■ Sultanm evine secde ederek girdiğini görse, o kimse reisliğe ve affa mazhar olur.
■ Sultanla yemek yediğini gören kimse şereflenir ve yediği yemek miktarı kurtuluş ve zafere erer.
■ Sultanm yaya olarak yürüdüğünü gören kimse bir sırrı gizler ve onu düşmana açıklar.
■ Sultan rüyada, maiyetinin kendisine altın serptiğini görse maiyeti sultana hoşlanmadığı bir şeyi duyururlar.
■ Kendisine kölenin yemek getirdiğini görse, düşmanları ondan korkar ve ona boyun eğerler.
■ Melik de onlardan hiçbir kötülük görmez.

mülkün gerçek sahibi Allahü Teala’ya; Sultanı hoşnut ve güleryüzlü görmek, ilahi ceza ile rüya göreni korkutan kimseye yahut Allah’ın rızasına erdiren işleri yapmaya, Sultanı gazaplı görmek namaz ve diğer emirlerdeki eksikliğe ve masiyet işlemeye, Sultaan olduğunu görmek ehli için mülke ve saltanata ermeye, ehli olmayan için, onun bulunduğu toplumda, alim ve takva ehlinin dışındakilere zarar verecek olan fitne ve karmaşaya yahut başka bir musibete, Meliki (hükümdarı, devlet başkanını, sultanı) öldürdüğünü görmek büyük bir iş talep etmeye ve bunu başarmaya, Hastanın melik olması ölmesine, Sultanla birlikte olmak, onun iltifat ve ikramı, sohbet ve diğer hallerin tamamı rüyayı gören için her türlü hayır ve iyiliklere delalet eder.
■ ( Ayrıca Bakınız; Devlet Başkanı.)Önemli kimse, mevki ve para sahibi kişidir.
■ Kişi rüyasında sultan olursa istediğinden daha fazla yükselecek demektir.Bir kimse rüyada sultani sebepsiz olarak dargin görse, rüyayi görenin namaz ve ibadetinde yaptigi bid’ata veya gördügü darginlik kadar dininin bozukluguna isarettir.
■ Eger sultani güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, ondan emin oldugu miktarda din ve dünyaca erisecegi hayir ve yükseklige, ucuzluk ve bolluga ve halinin düzgün olduguna isarettir.
■ Bir kisinin rüyada, normal olarak kendisinin olamayacagi bir mevkide bulundugunu görmesi ölümüne isarettir.
■ Rüyada, sultan oldugunu gören kimse halkin nazannda büyütülür ve muradina kavusur.
■ Sultanin kendisiyle konustugunu gören kimse, seref ve yükseklige nail olur.
■ Bazen de, eger o kimse layiksa uyanikken sultanla konusur, ya da o kimse söhret ve nimete nail olur.
■ Eger hapis ise, hapislikten kurtulur, fakir ise zenginlesir, tüccar ise kazanci çok olur, düsmanlik halinde ise bundan kurtulur.
■ Sultanla yemek yedigini gören kimse sereflenir ve yedigi yemek miktari kurtulus ve zafere erer.
■ Sultanin, kendisine dünya esyalannda bir sey verdisini görse, o verdigi esyanin kiymetince serefe nail olur.Sultanin hasta olarak görülmesi, dinindeki hastaligina, tebaasina zulmetmesine ve o sene içerisinde vücudunun sihhatli olmasina isarettir.
■ Bir kimse sultan ile kucaklastigini veya onunla tokalastigini ve aralannda iyilige dair bir söz söylendigini görse, o kimsenin sultan veya servet sahibi birisinin yaninda halinin iyi olmasina isarettir.Sultanla yemek yedigini gören kimseye, yemek miktari, sultan tarafindan bir üzüntü ve keder erisir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver