Rüyada Su Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Su Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Su Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Su Görmek konusunda 7 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada bulanık su görmek, pek hayıra alâmet değildir ve büyük birinden zarar erişeceğinin işaretidir.

Bir kimsenin rüyada fezeyan hâli görmesi veya bir nehrin taştığına şahit olması, inanılmaz bir habere delâlet eder.
■ Çünkü suların kaynayıp taşması da bazan inanılmaz felâketlere sebep olur.

Kişinin rüyada su görmesi, güzel bir rızka, hoş ve tatlı bir hayata delâlet eder.
■ Çünkü her şey sudan yaratılmıştır.
■ Rüyada çok temiz ve berrak bir su görmek ve ondan içmek, rızkın bolluğuna, fiatların ucuzluğuna ve adeletin yeryüzüne yayılmasına delâlet eder.
■ Rüyada safi ve berrak bir suya atladığını ve o su içinde yüzdüğünü görmek, pek çabuk erişecek bir sevince delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kadeh içinde bulunan temiz suyu içtiğini görmesi, çocuğa ve zevcesi tarafından erişeceği hayra delâlet eder.
■ Rüyada tatlı ve berrak su görmek, beşşekilde tâbir olunur: a) Helal rızık, b) Kalp temizliği, c) İlim, d) Hikmet, e) Güzel bir hayır.
■ Rüyada bekar bir adamın kase veya bardaktan su içtiğini görmesi, pek yakında evleneceğine işarettir.
■ Rüyada soğuk su ile guslettiğini görmek, günahlardan tevbe-ye, hastalıktan şifaya, borçtan kurtuluşa, korku ve şiddetten emin olmaya ve selâmete delâlet eder.
■ Rüyada sıcak su içtiğini görmek, şiddetli üzüntü ve kedere işarettir.
■ Rüyada temiz ve pak bir suyu kendi evinde görmek, saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra delâlet eder.
■ Eğer o kimse bekâr ise: “O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır.
■ Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan, 54) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince evlenmeye delâlet eder.
■ Rüyada safî ve berrak bir suya malik olduğunu görmek, çok çok hayır yapmaya delâlet eder.
■ Yine rüyada su görmek, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için de kocaya delâlet eder.
■ Yine rüyada su görmek, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için de kocaya delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada su görmek: “Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.” (Cin, 16) mealindeki âyet işaretince dince fesada ve: “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.” (Bakara, 249) mealindeki âyet-i kerime işaretince de belâya delâlet eder.
■ Rüyada görülen temiz, safî ve parlak sular, rızka, hayra, müjdeye, menfaata; bulanık sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkata, sarı sular da hastalığa delâlet eder.
■ Yine rüyada tuzlu su, maişetçe meşakkate, bulanık ve kokuşmuş su, haram mala, siyah su, rüya sahibinin evinin harap olmasına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kuyudan siyah su çıkardığını görmesi, hayırsız bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
■ Rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmek, takva ve hikmete delâlet eder.

Rüyada su görmek rahat geçime, geniş rızka, uzun ömre, huzurlu bir hayat, dünya ve ahret nimetlerine, günahlardan tövbe etmeye işaret eder.
■ Rüyasında berrak suda yüzdüğünü gören kimse bütün arzularına kavuşur, bekar ise evlenir.
■ Rüyada içmeniz için size su ikram edilmesi yeni doğacak bir çocuğa, kurumuş dere yatağı görmek hacca gitmeye, tatil su helal mala, geniş rızka kalp ve iman güzelliğine, hasta için şifa bulmaya, bekar için evlenmeye delalettir.
■ Rüyada suya bakıp kendini görmek kendi ailesine iyilikte bulunan cömert adama yorumlanır.
■ Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise halas olur.
■ Hasta ise şifa bulur.
■ Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete işaret eden sözü da varsa imanının kuvvetli olmasına yorumlanır.
■ Bazı yorumcular, su üzerinde yürüdüğünü gören kimse bir tehlikeye düşer, dediler.
■ Bir kap içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir.
■ Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen br yere dökerse, döktüğü suyun miktarmca malı zayi olur.
■ Bir kimse susadığını ve su içtiğini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur.
■ Fakirliği giderek zengin olur.
■ Aile ve çoluk çocuğu ile bir araya gelir.
■ Sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür.
■ Eteği ile su taşıdığını görmek, malında ve dünya işlerinde eksikliğe işaret eder.
■ Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır.
■ Eğer şişe kırılırsa, doğumda annesi ölerek çocuğu yaşar.
■ Eğer rüyayı gören evli değilse evlenir.
■ Nerede olursa olsun suyun bolluğu hayra yorumlanır.

Rüyada görülen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır.
■ Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır.
■ Sıcak su içmek, çok fazla üzüntü ve sıkıntı çekileceğine işaret eder.
■ Suyu emmek, maddi sıkıntı içinde olmak anlamındadır.
■ Bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, rüyayı görenin hastalanılmasına yorumlanır.
■ Sudan içilmesi, para sıkıntısının olmayacağına rahat bir yıl geçirileceğine yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada suya dalmak beş şekilde yorumlanır:
■ 1-Yakin
■ 2-Kuvvet
■ 3-İşte zorluk
■ 4-Pişmanlık
■ 5-Belediye çalışmaları
■ *Allame Meclisi: Su içmek; dünya malına doymayacağınıza…
■ Suyla temizlendiğinizi görmek; günahlardan tövbe etmeniz gerektiğine…
■ Berrak su görmek; bol miktarda helal mal elde edeceğinize…
■ Bulanık su görmek; haram mal elde edeceğinize…
■ Sudan korktuğunuzu görmek; düşmana karşı zafer elde edeceğinize veya hastaysanız iyileşeceğinize… [«Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su (dedik).»[187]]
■ Bir kuyudan su çektiğinizi ve içtiğinizi görmek; ilim öğreneceğinize…
■ Kuyudan çıkardığınız suyla yıkandığınızı görmek; sıkıntıdan genişliğe çıkacağınıza…
■ Bir oluktan su aktığını görmek; zenginleşeceğinize…
■ Bir oluğun üzerinde otururken ansızın su aktığını görmek; daha önce hiç tanımadığınız biriyle tanışıp dost olacağınıza işarettir
■ *İbni Sirin: Deniz veya nehir gibi suların üzerinde yürümek; imanın kuvveti ve itikadın temizliğine…
■ Berrak ve tatlı sudan bol miktarda su içmek; ömrün uzayacağına ve geçimin güzelleşeceğine…
■ Tuzlu su içmek; bunun aksine…
■ Denizden tatlı su içmek; içilen su miktarınca söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…
■ Deniz suyunun tamamını içmek; çok yüce bir makama erişileceğine, bazı tabircilere göre içilen deniz suyu ne kadar saf ve berraksa büyüklük, mal ve nimetin de o kadar çok olacağına…
■ Bulanık deniz suyu içmek; elde edilecek şeylerin sıkıntı, zorluk ve korkuyla birlikte olacağına işarettir
■ *Kirmani: Sıcak su içmek; hastalık ve sıkıntıya…
■ Farkında olmadan üzerine sıcak su döktüklerini görmek; hastalığa veya şiddetli bir üzüntüye…
■ Suya düşmek; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Suyu kadehle almak; dünya malına kanmaya…
■ Cam kasede eşinize su verdiğinizi görmek; anne karnındaki çocuğa…
■ Cam kasenin kırıldığını ve içindeki suyun döküldüğünü görmek; eşinizin vefat edeceğine, ama çocuğunuzun hayatta kalacağına…
■ Kasenin kırılmadan içindeki suyun döküldüğünü görmek; çocuğun ölümüne ama annenin hayatta kalacağına…
■ Bir karşılık/ücret almadan insanlara su vermek; hem dünyada, hem de ahirette insanlara faydalı olacağınıza ve harap bir yeri mamur bir yere çevireceğinize…
■ İçi su dolu bir eve girmek; üzüntü ve endişeye…
■ Bir köpeğin berrak su içtiğini görmek; yaşamınızı eğlence ve boş şeylerle geçireceğinize, ancak başınıza belaların geleceğine, malınızı azar azar toplayacağınıza ve bunu hayır işlerde harcayacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Yağmurların sıkça yağdığı zamanlarda su görmek şöyle yorumlanır:
■ Suyun sürekli arttığını görmek; o yıl içerisinde bolluk ve nimet elde edileceğine…
■ Kendi evinizde bulanık suların olduğunu görmek; temiz sulardan faydalanacağınıza…
■ Bağ, bahçe ve tarlayı dere ve ırmak sularıyla sulamak; mal elde edeceğinize, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza…
■ İnsanlara su vermek; dini inancınızın ve davranışlarınızın güzelliğine…
■ Suya girdiğinizi ve girdiğiniz anda bedeninizin sağlıklı olduğunu hissetmek; zor bir meslekle uğraşacağınıza ve o işte söz sahibi olacağınıza…
■ Bedeniniz örtülü haldeyken berrak suya girmek; inancınızın sağlamlığına…
■ Bahçeye su götürmek; evleneceğinize…
■ Birinin üzerinize temiz su döktüğünü görmek; döken kişiden hayır ve menfaat göreceğinize…
■ Birinin üzerinize bulanık su döktüğünü görmek; öncekinin aksine…
■ Yere bol miktarda su döküldüğünü görmek; o yıl içinde halkın güvenlik ve sağlık içinde olacağına… [«Ey yer, yut suyunu ve ey gök, kes yağmurunu, denildi.
■ Su azaldı, iş bitirildi.
■ (Gemi) Cudi’ye oturdu ve ‹Haksızlık yapan kavim yok olsun!’ denildi.»[188]]
■ İnsanların başlarının üzerinden su boşaldığını görmek; o yıl yöre halkının bolluk ve bereket içinde olacaklarına işarettir.
■ «Şüphesiz, biz, bol bol yağmur yağdırdık.»[189]
■ *Çağdaş Ulema: Berrak su; Başarı ve kazanca…
■ Durgun veya bulanık su; belirsiz ya da güvenilir olmayan ilişkilere işarettir.

Genel anlamda su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine; Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya; böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve haastalıktan kurtulmaya, Berrak su içmek temiz hayata, rızıkza, Sıcak su içmek hastalık ve hüzne, İçtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa, Akarsu ticaret ve kazanca, durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye, Suya akseden yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya, Evirde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye, Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye, Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa, Tuzlu su geçimde karşılaşılan güçlüklere, Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye, Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye, Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye; soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa, Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa, Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye, Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye, Bekarın bardak yahut kaseden su içmesi evlenmesine, Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa, Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kur’an okumaya, üzüntü vRüyada görülen su, güzel bir hayat ve iyi bir rızıkla yorumlanır.
■ Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve hayra işarettir.
■ Suyu emmek, geçim bakımından zorluk çekmeye; sudan içilirse, maddi yönden rahat bir yıla gireceğine; sıcak su içtiğini görürse, çok şidetli gam ve tasaya; bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, hastalanılmasına işarettir.
■ Su bekarlar için, evlenme şeklinde yorumlanır.
■ Rüyada görülen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır.
■ Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır.
■ Sıcak su içmek, çok fazla üzüntü ve sıkıntı çekileceğine işaret eder.
■ Suyu emmek, maddi sıkıntı içinde olmak anlamındadır.
■ Bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, rüyayı görenin hastalanılmasına yorumlanır.
■ Sudan içilmesi, para sıkıntısının olmayacağına rahat bir yıl geçirileceğine yorumlanır.
■ İnsanın sağlığı, maddi durumu, çevresi, duyguları ile ilgili bilgiler verir.
■ Rüyada görülen su berrak ve temiz ise kişi istediği kadar iyi olacak demektir.
■ Rüyada büyük su kitleleri gören kimse kısmet alır.Rüyada su görmek, hos bir hayata ve güzel bir rizka isarettir.Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi saadete, toplu mala ve ganimete,fazla hayra ve “O, sudan bir beser yaratip da onu soy sop yapandir.Rabbin (her seye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan Suresi, a.
■ 54) mealindeki ayet isaretince evlenmeye isarettir.
■ Suyu çok temiz görmesi, fiatlarin ve riziklarin ucuzluk ve bolluguna ve adaletin yayilmasina isarettir.Suyu emmek geçimce sikinti ve zahmete ve sudan içmek düsmandanselamete ve içen kimse için ucuzluk seneye isarettir.Bir kimsenin rüyada suyu uyanikken içtiginden daha fazla içtigini görmesi,o kimsenin rüyada bir kadehten su içtigini ve doymadigini görmesi, okimsenin haniminin kendisinden kaçmasina isarettir.ibn-i Sirin (R.A.) Rüyada su görmek “Eger onlar o yol üzerinde dosdogru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik” (cin Suresi, a.
■ 16) mealindeki ayete göre dince fesada ve “Süphesiz Allah sizi bir irmakla imtihan edicidir” (Bakara Süresi, a.
■ 249) mealindeki ayet geregince de belaya isarettir, dediler.
■ Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildigini görmesi, çocuga isarettir.
■ Kadeh içinde bulunan safi suyu içtigini gören kimse, çocuk ve hanimindan hayra erisir.
■ Çünkü cam kadinlarin cevherindendir.
■ Onun içindeki su ise, ana karnindaki çocuktur.Sicak su içtigini gören kimseye, siddetli bir üzüntü isabet eder.
■ Safi bir suya atladigini gören kimse, çabucak sevince erisir.
■ Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere isarettir.
■ Su istedigini gören kimse, insanlar arasinda yalan söylemek Suretiyle, dedikoduculuk yapar.
■ Akintisi olmayan su, hapse isarettir.
■ Bundan dolayi bir kimsenin rüyada akintisi olmaya bir suya düstügünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düsmesine isarettir.
■ Bazi tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayiftir, dediler.
■ Kokmus su sikintili ve zahmetli geçime ve eksiklige isarettir.
■ Aci su, aa birgeçime isarettir.Rüyada fazla sicak olan suyun gündüzün kullanilmasi azap ve siddettir.Tuzlu su, maisetçe mesakkattir.
■ Bulanik ve kokmus su, haram maldir.
■ Siyahsu görmek, rüya sahibinin bulundugu evin harap olmasina isarettir.
■ Eger siyah suyu içerse, o kimsenin gözünden korkulur.
■ San su, hastaliktir.Bulanik sular güçlüge, çetinlik ve mesakkata isarettir.Bir kimse rüyada deniz suyu içtigini ve suyun bulanik oldugunu görse, okimseye hükümdar tarafindan üzüntü ve keder erisir.Bulanik suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akmasi veya bir insaninonu içmesi, içen ve rüyayi gören kimse için, eger bütün insanlar içmislerseonlarin hepsi için, hastaliga yakalanmalarina isarettir.
■ Bazi tabirciler bulaniksu, zalim bir hükümdardir, dediler.
■ Rüyada bulanik suda guslettigim veondan çiktigini gören kimse, sikinti içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.)sifa bahseder, eger hapis ise, kurtulur.
■ Tuzla su kederdir.Rüyada kuyudan siyah su çikarilmasi rüya sahibinin evlenecegi hayirsiz bir ikadina isarettir.
■ Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdügünü gören kimsenin, takva ve hikmete isaret eden sözü de varsa imaninin kuvvetlifolmasina isarettir.
■ Bazi tabirciler bu rüyanin sahibi, yolun tehlikeli olmasiylaberaber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çikar, dediler.Bazi tabirciler, su üzerinde yürüdügünü gören kimse, bir tehlikeye düser.
■ Eger sudan çikarsa ihtiyaçlarinin hepsi hasil olur.
■ Rüyada derin bir suya .,düsüp içine daldigini ve derinligine kavusamadigini gören kimse, çokça i dünyaliga erisir ve bununla zengin olur.
■ Çünkü dünya derin bir denizdir.
■ Bazi tabirciler de, o kimse büyük bir adamin hizmetinde bulunur, dediler.
■ Eger suya düsan kimseye nehir galip gelirse, o kimse siddetli bir hastaliga yakalanir.
■ Suda bogulacak olsa, o kimse yakalandigi hastaliktan ölür.
■ Bazi tabirciler de rüyada suya düstügünü gören kimse, sevinç ve nimete nail olur, dediler.
■ Rüyada safi ve berrak bir suya baktigini ve orada yüzünü güzel bir sekilde gördügünü gören kimse, ailesi, komsusu ve dostlari hakkinda iyilik eder.
■ Safi bir suya sahip oldugunu görse, çok hayra erisir.
■ Kab içerisine su döktügünü gören kimse, bir kadina nafaka verir.
■ Bazen su, bekar erkek için, hanima, bekar kiz için de kocaya isarettir.
■ Eger suyu helal bir kabdan içerse nikah sahih olur.
■ Eger haram bir kabdan içerse nikah bozulur.
■ Bazen de su içmek fakirlerin içecekleri ve cömert kimselerin aralarinda alip verdikleri seye isarettir.Bir kimse susadigini ve su içtigini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur.
■ Aile ve çoluk çocugu île bir araya gelir.
■ Su île kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettigini gören kimse, borcunu öder.
■ Tatli suyun tuzlu oldugunu gören kimse, dininden irtidat eder veya sapikliga düser, yahut onun isleri müskül duruma girer.
■ Rüyada suyu kabiyla yüklendigim gören kimse, fakirse mal kazanir.
■ Eger zengin ve bekar ise, evlenir, evli ise, hanimi ondan hamile kalir.
■ Bir kab içine su koydugunu görse, o kimsenin hanimi ölür.
■ Eksik olmasi gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olmasi gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suca, kitliga ve Ihtilafa düsmeye isarettir.
■ Bir kimse rüyada bir sehir veya bir köye suyun fazlaca geldigini ve haddini tecavüz ederek evlere girdigim ve hane halkinin bogulacak bir duruma geldigim görse, o sehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve serli kimseler helak olur.
■ Bir yere suyun akmasi üzüntü ve kederdir.
■ Yesil su, devamli bir hastaliktir.
■ Bazi tabirciler yesil su sikintili ve zahmetli bir geçimdir, dediler.
■ Rüyada siyah su içen kimse kör olur.
■ Bekar olan bir kimse, bardak veya kaseden su içtigini görse, evlenir.
■ Bir kuyudan su çikardigim, kirba veya testi gibi seylere su bosalttigini gören kimse, bir kadinla nikahlanir, Rüyada soguk su ile gusletmek, tövbeye ve hastaliktan sifa bulmaya, hapisten çikmaya, borcunu ödemeye ve korkudan emin olmaya isarettir.
■ Rüyada bir kuyudan su çikardigini gören kimse, hilekarlikla mal elde eder.
■ Bir kimse su çikardigini ve onunla bahçe ve bostan ve ekin suladigini görse, o kimsenin bir kadin tarafindan eline mal geçer.Rüyada su görmek; mala, pınardan tatlı su içmek; murada ermeye, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye, suyun içine girmek; bütün korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, acı su içmek; evlenmeye, acı su ile yıkanmak; eşinden boşanmaya, kirli ve bulanık su; hastalanmaya, bu suyu içtiğini görmek; öleceğine işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver