Rüyada Secde Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Secde Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Secde Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Secde Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada Sûre-i Secde’yi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, Allahü Teâlâ’ya yakınlığa, ibadet ve taat ehli olmaya, takva, zühd ve veraya delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada bu mübarek süreyi okumak, dört şekilde tabir edilir: a) İman, b) Hayır, c) Selâmet, d) İyilik.
■ Yine denilmiştir ki: O kimsenin Tevhidi kuvvetli ve kavî olur ve nefsi selâmet budur.

Bir adamın rüyada Allah rızası içinde secde ettiğini görmesi, düşmana galip gelmeye, zafere erişmeye, günahlarının bağışlanmasına ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.
■ Rüyada rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah Teâlâ için namaz kıldığını görmek, Allah için tevazu etmeye ve boyun eğmeye işarettir.
■ O kişi kibir ve azametten beri olur.
■ Allah’ın hudutlarını ve farzlarını yerine getirir.
■ Din ve dünyaca arzu ettiği şeye çabucak nail olur.
■ Düşmanını da kahra uğratır.
■ Günahkâr bir insanın rüyada secde ettiğini görmesi, günahlarına tevbe etmeye işarettir.
■ Tevbe eder, tehlikelerden kurtulur ve gönlünün muradına nail olur.
■ Rüyada Allah’tan başkasına secde ettiğini veya onunla secdeye niyet etmeksizin yüzü üzerine düştüğünü görmek, düşman karşısında mağlubiyete ve zelil olmaya delâlet eder.
■ Rüyada yüksek bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görmek, çetin ve şiddetli bir kimseye galibiyete delâlet eder.
■ Rüyada bir tepe veya duvar üzerine kapandığını gören kimse, kıymeti yüce bir zata boyun eğer, tevazu eder ve onun huzurunda eğilir.
■ Çok kere de secde rüyası, kurtuluş ve zafere ve işlemekte olduğu günahtan tevbe etmeye, ömrün uzunluğuna ve tehlikelerden kurtuluşa delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada secde etmek, Nebiler Nebisinin Sünnet-i Seniyyesine tabi olmaya ve Allah’ın Resulü ile cennet komşuluğuna delâlet eder.
■ Yine secde, işlerin iyi ve güzel yürümesine, onu gören kimse için de Allah Teâlâ’nın ihsan buyuracağı nimetlere delâlet eder.
■ Rüyada altın bir kerpicin gümüşten bir kerpice secde ettiğini görmek, kıymeti yüksek bir adamın asaletsiz bir adama boyun eğip tevazu etmesine işarettir.

Rüyada secde ettiğini görmek iman kuvvetine, kibir ve gururdan kurtulmaya, tövbe etmeye, tehlike ve kötülüklerden korunmaya, arzulara kavuşmaya, uzun ömre, nimete ermeye işaret eder.
■ Bazı yorumcular, bir kimse Allah için secde ettiğini görse, düşmanlarına galip gelir, zafere erişir ve günahları affedilir, dediler.
■ Secde eden günahkar bir kimsedir ki secde ettiğinde tövbekâr olur.
■ Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine nail olur.
■ Günahları affedilir, günahları affedilen kimsenin hayatı ve ömrü uzun olur.
■ Rüyada secde eden kimse, bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görse, çetin ve şiddetli birisine galip gelir.
■ Yere kapanması bir tepe veya bir duvar üzerinde olursa, o kimse kıymeti yüce bir kimseye boyun eğer, tevazu eder ve onun huzurunda eğilir.
■ Bir kimse rüyasında altından bir kerpicin gümüşten bir kerpice secde ettiğini görse, kıymeti yüksek bir kimsenin asaletsiz bir kimseye boyun eğip tevazu etmesine işaret eder.
■ Bazen secde, sünnete tabi olmaya ve resulullaha komşu olmaya yorumlanır.
■ Secde, kurtuluş ve zafer ile işlemekte olduğu günahtan tövbe etmeye, ömrün uzunluğuna, tehlikelerden kurtulmaya tabir edilir.

Rüyada secde ettiğini görmek iman kuvvetine, kibir ve gururdan kurtulmaya, tövbe etmeye, tehlike ve kötülüklerden korunmaya, arzulara kavuşmaya, uzun ömre, nimete ermeye işaret eder.
■ Bazı yorumcular, bir kimse Allah için secde ettiğini görse, düşmanlarına galip gelir, zafere erişir ve günahları affedilir, dediler.
■ Secde eden günahkar bir kimsedir ki secde ettiğinde tövbekâr olur.
■ Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine nail olur.
■ Günahları affedilir, günahları affedilen kimsenin hayatı ve ömrü uzun olur.
■ Rüyada secde eden kimse, bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görse, çetin ve şiddetli birisine galip gelir.
■ Yere kapanması bir tepe veya bir duvar üzerinde olursa, o kimse kıymeti yüce bir kimseye boyun eğer, tevazu eder ve onun huzurunda eğilir.
■ Bir kimse rüyasında altından bir kerpicin gümüşten bir kerpice secde ettiğini görse, kıymeti yüksek bir kimsenin asaletsiz bir kimseye boyun eğip tevazu etmesine işaret eder.
■ Bazen secde, sünnete tabi olmaya ve resulullaha komşu olmaya yorumlanır.
■ Secde, kurtuluş ve zafer ile işlemekte olduğu günahtan tövbe etmeye, ömrün uzunluğuna, tehlikelerden kurtulmaya tabir edilir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Önder ve saygın bir kişiye secde ettiğinizi görmek; söz sahibi birinden yana sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
■ «İbrahim: Öyleyse, dedi, Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de, Allah’ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yazıklar olsun! Siz akıllanmaz mısınız?»[182]
■ *İbn-i Sirin: Allah’a secde etmek; büyük bir şahsiyetin (herhangi bir düşmana karşı) zafer kazanacağına…
■ Allah’tan başkasına secde ettiğinizi görmek; arzu ettiğiniz şeye ulaşamayacağınıza işarettir
■ *Kirmani: Birine secde ettiğinizi görmek; arzu ettiğiniz şeyin o kimse tarafından gerçekleşeceğine işarettir.

Allah’a -c.c.- kişiyi yaklaştıracak pek hayırlı işlere, düşmana galip gelmeye, zafere erişmeye ve günahlardan arınmaya, tevazua, dünyevi ve uhrevi makamlara, Bir dağın tepesinde secdeye varmak, çetin ve zor bir işi başarmaya, tepe ve duvara secde etmek, büyük bir zatın himmetine sığınmaya; Allah’tan gayrına -put vb.- gibi şeylere secde etmek münafık bir topluluğa boyun eğmeye, rezil ve zelil olmaya delalet eder.
■ ( Ayrıca Bakınız; Okuma Secdesi, Şükür Secdesi.)Kişi bütün dertlerinden kurtulur, huzur ve rahata kavuşur.Bir kimse rüyada, rüküya vardigini ve secde ettigim ve Allah için namaz kildigini görse, Allah için tevazu eder ve boyun eger.
■ Kibir ve azametten art olur.
■ Allah-u Teala Hazretlerinin (C.C.) hudutlarim ve farzlarim yerine getirir.
■ Namazim çok kilar, din ve dünyasinca arzu ettigi seye çabucak nail olur.
■ Kendisine düsmanlik eden kimseye galip gelir.
■ Bazilan, bir kimse Allah (C.C.) için secde ettigini görse, düsmanlarina galip gelir, zafere erisir ve günahlar affedilir, dediler.
■ Secde eden günahkar bir kimsedir ki, secde ettiginde tövbekar olur.
■ Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine nail olur.
■ Günahlari affedilir, günahlan affedilen kimsenin hayati ve ömrü uzun olur.
■ Bir kimse rüyada Allah-u Teala Hazretlerinden (C.C.) baskasina secde ettigini veya onunla secde niyet etmeksizin yüzü üzerine düstügünü görse, eger bir münazara ve düsmanlik içerisinde ise zelil ve rezil olur; eger tüccar ise zarar eder; bir ihtiyaci varsa, ihtiyaci giderilmez.
■ Rüyada secde eden kimse, bir dag üzerinde secdeye kapandigini görse, çetin ve siddetli birisine galip gelir.
■ Yere kapanmasi bir tepe veya bir duvar üzerinde olursa, o kimse kiymeti yüce bir kimseye boyun eger, tevazu eder ve onun huzurunda egilir.
■ Rüyada secde, Allah-u Teala Hazretlerine (C.C.) iman etmeye, isyankar için de tövbeye delilidir.
■ Bazen de rükü ve secde, “(ibrahim ile tsmaile’de, evimi tavaf edenler “ibadet kasdiyla orada) kalanlar rükO ve sücud eyleyenler (namaz kilanlar) için titizlikle temizleyin” diye kuvvetli emir vermistik” (Bakara Suresi, a.
■ 125) ayet-i kerimesinin meal-i alîsince hacca isarettir.
■ Bazen secde, sünnete tabi olmaya ve Resülullah île Cennette komsu olmaya isarettir.
■ Secde, kurtulus ve zafere ve islemekte oldugu günahtan tövbe etmeye, ömrün uzunluguna, tehlikelerden kurtulmaya isarettir.
■ Secde, islerin iyi yürümesine, bazen de onu gören kimse için Allah (C.C.)’in ihsan edecegi nimetlere isarettir.
■ Bir kimse altindan bir kerp için gümüsten bir kerpice secde ettigini görse, kiymeti yüksek bir kimsenin asaletsiz bir kimseye boyun egip tevazu etmesine isarettir.
■ Bir kimse puta secde ettigini görse, çalgi çalar ve sarki söyler.
■ Münafik olan bir kavme boyun eger.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver