Rüyada Sakal Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Sakal Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Sakal Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Sakal Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik, şeref ve izzettir.
■ Rüyada sakalının tıraş edildiğini görmek, üç şekilde tâbir olunur: a) Borçtan kurtulmak, b) Hastalıktan şifa bulmak, c) Gam ve kederin gitmesi.
■ Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını hatta karnına ulaştığını görmesi, mal ve şöhrete delâlet eder.
■ Ve bunu kazanırken de sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker.
■ Rüyada sakalının aşırı derecede uzadığını hatta yere düştüğünü görmek, ömrün bittiğine ve ölüme işarettir.
■ Yine buluğ çağma gelmemiş bir çocuk rüyada sakalının büyüdüğünü görse, o çocuk bülüğ çağma gelmeden ölür.
■ Rüyada sakalının yarısının tıraş edilmiş, yansırının da duruyor olduğunu görmek, fakirlik ile tabir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada bir başka adamın sakalını tutup onu çektiğini görmesi, o zatın malına varis olmaya delâlet eder.
■ Yine rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini görmek, o adamın mirasını yemeye işarettir.
■ Rüyada kendi sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğini görmek, şöhret ve devlet sahibi bir kişiden gelecek mala delâlet eder.
■ Rüyada kendi zevcesinin sakallı olduğunu görmek, rüya sahibinin malının veya oğlunun malının ziyade çok olduğuna ve zevcesinin hastalığına delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada sakal görmek, heybet ve kuvvete, dükkana, geçim yollarına, elbiseye, kazanç ve menfaata delâlet eder.
■ Rüyada kadının sakal çıkardığını görmek, o kadının erkekleşmesine ve hayasızlığına delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: Evli olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun iş bilir bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine delâlet eder.
■ İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada sakalından tutup çekmek, mirasa delâlet eder.
■ Sakalının ağardığmı görmek, ikrah ettiği bir şeyi görmeye işarettir.
■ Rüyada kadının sakalının bittiğini görmek, yedi vech ile tâbir olunur: a) Hamile ise, erkek çocuk doğurur.
■ b) Eğer hamile değilse, ömrünce çocuk doğurmaz, c) Eğer evladı var ise, o çocuk kavminin reisi olur, d) Eğer dul ise, evlenir, e) Kocasından mirasa nail olur, f) Erkekler gibi iş yapar, g) İzzet ve ikbâle erer.
■ Rüyada sakalının kırarmış olduğunu görmek, şeref, hürmet ve vakarında ziyadeye, bembeyaz kar gibi olmuş görmek, kuvvet ve zaafa, hürmette azlığa, malda noksana delâlet eder.

Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhrete kavuşur.
■ Sakalının düzgün bir şekilde uzadığını gören, şöhret, güzellik, mal ve iyi bir geçime ulaşır.
■ Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mala erişmesine işaret eder.
■ Sakalın yere değecek kadar uzaması, sakal sahibinin ölmesine işaret eder.
■ Sakalının fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur.
■ Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer.
■ Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider.
■ Bir kimse sakalının çok az ve düzgün olmadığını gören kimsenin şerefi veya vakan gider.
■ Halkın yanında hor ve hakir olur.
■ Sakalının yarısının gittiğini gören kimse fakir olur.
■ Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.
■ Bir kimsenin sakalım rüyada tanımadığı genç bir adam tıraş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider.
■ Eğer sakamı tıraş eden kimse ıhtiyarsa, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.
■ Rüyada sakalını ve başını birden tıraş ettiğini gören kimse hasta ise şifa bulur.
■ Eğer borçlu ise borcunu öder.
■ Eğer üzüntü ve kederli ise üzüntü ve kederi gider.
■ Rüyasında sakalından bir veya iki tutam almasına rağmen ondan hiçbir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder.
■ Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir.
■ Sakal doğruluk, yalan, cimrilik ve cömertliğe tabir edilir.
■ Bazen sakal hanıma yorumlanır.
■ Sakal aynı zamanda heybettir.
■ Sakal bazen dükkana, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına yorumlanır.

Rüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir.Sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada sakal görmenin dokuz tabiri vardır:
■ 1-Kılıç
■ 2-İzzet
■ 3-Makam
■ 4-Dış görünüş
■ 5-Birine oranla durumunuz
■ 6-İyilik
■ 7-Evlilik
■ 8-Evlat
■ 9-Saygı görmek
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Sakalınızın kısa olduğunu görmek; borcunuzun ödeneceğine ve eğer üzgünseniz sevineceğinize…
■ Sakalınızın tıraşlı olduğunu görmek; geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza ve küçük düşeceğinize…
■ Sakalınızın yere düştüğünü görmek; ecelinizin yakın olduğuna…
■ Sakalınızın yolunduğunu görmek; saygınlığınızı yitireceğinize…
■ Saç-sakal tıraşı olduğunuzu görmek; size hürmet edilmeyeceğine…
■ Sakalınızdaki beyaz tüyleri kopardığınızı görmek; Peygamber (s.a.a) sünnetine muhalefet edeceğinize işarettir
■ *Allame Meclisi: Sakallarınızın uzun olduğunu görmek; saygınlığınızın artacağına ve işlerinizin iyiye gideceğine…
■ Sakalınızı kesilmiş olarak görmek; eşinizin vefat edeceğine işarettir
■ *İbn-i Sirin: Sakal, erkekler için saygınlığa işarettir.
■ Rivayet edilir ki; Allah’ı tespih eden bir melek vardır ve sürekli şöyle der: «Erkekleri sakalları, kadınları ise zülüfleriyle süsleyen Allah (her türlü noksanlıktan) münezzehtir.»
■ Sakallarınızın aynı ölçüde uzun olduğunu görmek; iş konusunda kariyerinizin iyi olacağına…
■ Sakalınızın uzunluğunun göbeğinizi geçtiğini görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Sakalınızı parmaklarınızla taradığınızı görmek; saygın ve söz sahibi biri olacağınıza…
■ Sakalınıza kına yaktığınızı, ama kınanın tutmadığını görmek; durumunuzu insanlardan gizlemeyeceğinize…
■ Sakalınızı yere sürdüğünüzü görmek; ecelinizin yaklaştığına…
■ Sakalınızın tamamını tıraş ettiğinizi görmek; maddi zararla karşılaşacağınıza ve saygınlığınızı yitireceğinize…
■ Köse olduğunuzu görmek; mal varlığınızın ve saygınlığınızın azalacağına işarettir
■ *Kirmani: Sakalınızın ağardığını görmek; sabrınızın artacağına, ancak üzüleceğinize…
■ Sakalınızı dişinizle kestiğinizi görmek; ev halkının zarar göreceğine…
■ Bir hastalık yüzünden sakallarınızın döküldüğünü görmek; ani ölümden yana korku içinde olacağınıza ve saygınlığınızı yitireceğinize…
■ Sakalınızı taradığınızı veya sakalınıza gülsuyu sürdüğünüzü görmek; birini meslek sahibi edeceğinize ve insanlar tarafından övgülü sözler işiteceğinize…
■ Sakalınızın uzadığını görmek; kuvvet bulacağınıza…
■ Birinin sakalınızı yolduğunu görmek; biriyle aranızda husumet olacağına…
■ Sakalınızın oldukça uzun olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Kısa olduğunu görmek; izzet, makam ve murada işarettir
■ *Cabir Mağribi: Sakalınızın uzadığını ve göbeğinizden aşağı sarktığını görmek; borçlanacağınıza, fakirleşeceğinize veya üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…
■ Her bakımdan sakalınızın babanızın sakalına benzediğini görmek; babanızdan miras alacağınıza…
■ Sakalınızdan bir tutam koparıp attığınızı görmek; malınızın elinizden çıkacağına…
■ Sakalınızdan bir tutam kopardığınızı ve bir yerde sakladığınızı görmek; malınızı saklayacağınıza ve kimseye vermeyeceğinize işarettir
■ *İsmail Eş’as: Hac mevsiminde saç tıraşı olduğunuzu görmek; borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize…
■ Sebepsiz yere sakalınızdan bir miktar döküldüğünü ve dökülen yerlerin belli olduğunu görmek; sıkıntılardan kurtulacağınıza…
■ Sakalınızın tamamen ağardığını görmek; saygınlığınızın bir miktar azalacağına…
■ Sakalınızı tamamen tıraş ettiğinizi görmek; saygınlığınızın azalacağına…
■ Yüzünüzde sakal olduğunu görmek; (kadınlar için) fakirleşeceğinize, üzüleceğinize ve kötü bir iş yaparak rezil olacağınıza…
■ Hanımınızın yüzünde sakal olduğunu görmek; hanımınızın asla çocuk doğuramayacağına ve eğer daha önce çocuk doğurmuşsa, bu çocuğun, kendi halkı içerisinde büyük ve saygın biri olacağına…
■ Henüz reşit olmayan çocuğunuzun yüzünde sakal olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Birini sakalından tutup çektiğinizi görmek; çektiğiniz kişinin sizin mirasınıza konacağına…
■ Bir başkasının sizi sakalınızdan tutup çektiğini görmek; sakalını çektiğiniz kişinin malını miras yoluyla alacağınıza işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Sakalınızın uzadığını görmek; başkalarıyla iyi bir diyalog içerisinde olacağınıza…
■ Sakal görmek veya sakallı olmak; sağlığınızın çok iyi olduğuna…
■ Sakal kesmek veya tümüyle gidermek; zarara uğrayacağınıza…
■ Kırmızı sakal görmek; kötü arkadaşlarınızı himaye edeceğinize…
■ Bir kadının yüzünde sakal görmek; tedbirli olmanız gerektiğine işarettir.

Erkek için zenginlik ve şerefe; kadın için -hamile ise- erkek çocuğa, çocuğu yoksa hiç olmayacağına, çocuğu var ise, bu çocuğun kavmin yöneticisi olmasına, dul ise evlenmesine yahut kocasından mirasa ermeye, Sakalın haddinden fazla uzun olduğunu görmek ggam ve kedere, borç ve nedamete, tedbirsizliğe, kıt akıllılığa ve ahmaklığa, Sakalından aşağı doğru çekilmesi pişmanlığa ve musibete yahut ömrünün sonuna gelmiş olmaya, Birinin sakalından tutup çekmek malına varis olmaya, Sakalın bir kısmının koparılarak yerinin boş kalması noksanlığa, Sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi üzüntü ve kedere, Sakalını tıraş etmek hastalıktan borçtan ve üzüntüden kurtulmaya yahut çirkin bir iş yapmaya, Sakalını dişlemek hamakat ve akılsızlığa, Sakalı taramak ve güzel koku sürmek hayre ermeye, birinin sakalını taramak o kimseden hayır görmeye, Kızıl sakal – beyazla karışık olursa- fitneye yahut sakal diplerinin kızarmasına, Bamteli ( sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri) evin hanımı yahut hizmetçi kadına, yardımcıya; bir şey için harekete geçmeye, Sakalın ağarması uzun ömre ve sünnete uymaya, Sakalı boyamak yahut kına yakmak yoksulluğunu yahut amelini gizlemeye, boya ve kına tutmaz ise, gizlemek istediği şeyin açığa çıkmasına, Sakalı güzel koku yahut uygun bir şeyle yağlamak, akmaz ise zinete, akarsa gam ve kedere, Saç ve sakalı ıslatıp sularını akıtmak başkalarının sırrına, onların da kendi sırrına muttali olmasına, Sakalın altını yahut ensesini tıraş ettiğini görmek borç ödemeye, Sakalı tararken, ondan beyaz kıRüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir.Sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir.
■ Rüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir.Sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir.
■ Maddi sorunlarınız olacak.
■ Rüya sahibi kadın ise yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var.
■ Dikkatli olmakta yarar var.Sakalsız biri için sıkıntı, derttir.
■ Sakallı kimse için ise sakal güzelse kişinin sağlığının çok yerinde olduğunu gösterir.Rüyada sakalinin çok uzadigini görmek, keder, sikinti, borç ve pismanlik ile yorumlanir.
■ Sakalindan asagiya dogru çekildigini gören kimsenin eceli yaklasmis ve ömrü tamamlanmistir.
■ Sakalinin bir kismi koparilip yerinin bos kaldigini görmek hayra yorumlanmaz.
■ Sakalinin kesilmis oldugunu görmek, din hususunda ihmalde bulunduguna delalet eder.
■ Sakalinin tiras edildigini görmek üç sekilde yorumlanir: Eger borçlu ise borcunu öder, hasta ise Iyilesir, bir sikintisi varsa geçer.
■ Rüyada birinin sakalindan tuttugunu görmek, aci duyulmazsa, rüyayi gören ömür boyu sakalini tutan adamin emrinde çalisir.
■ Bazilarina göre bu rüya hayra yorumlanmaz.
■ Sakalini disleriyle çignedigini görmek, akilsizliga; sakalini disleriyle isirmayarak agzina sokan kimsenin pismanlik ve sükür etmeye ihtiyaci olduguna; sakalinin döküldügünü görmek, ani bir sekilde ölecegine, sakalina güzel kokular sürdügünü görmek, islerini düsünerek yaptigina; baska birinin sakalini tarayip süsledigini görmek, ondan bir hayir gelecegine; kendisinin sakalini tarayip güzellestirdigini görmek, islerinde dogruluguna delalet eder.
■ Hac zamaninda sakalini tiras etmek yukarida belirtildigi sekilde yorumlanir.
■ Bir kadinin kendisini rüyada sakalli görmesi yedi sekilde tabir olunur Hamile ise bir erkek evladi olur, hamile degilse hiç çocugu olmaz, çocugu varsa baskan olur, dul ise evlenir, evli ise dul kalir, keder ve ahlaksizlik.
■ Bir gencin sakalinin agardigini görmesi gaipten birisinin gelecegine isarettir.
■ Sakalindaki beyaz killari kopardigini görmek.
■ baskalarina hayri dokunacagina delalet eder.
■ Saç ve sakalin agarmasi uzun ömre isarettir.
■ Sakalini boyadigini görmek ayiplarini halktan sakladigina.
■ sakalina çamur ve benzeri bir seyle boyamak istedigini görmek halktan saklamaya çalistigi seylerin açiklanacagina delalet eder.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve sereftir.
■ Rüyada sakalinin uzadigini ve karnina ulastigini gören kimse, mal ve söhret kazanir.
■ Ve bunu kazanirken sakalindan karninda bulunan miktarca zahmet çeker.
■ Sakalim sekil ve kiyafetine uygun ve yakisikli bir sekilde uzadigini gören kimse, seref, söhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime nail olur.
■ Sakalinin yanlarinin uzadigini ve ortasinin uzamadigini görse, o kimsenin baskasi için hazirlayacagi bir mal elde eder.
■ Sakalinin, miktarindan fazla uzadigini görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine isarettir.
■ Sakalinin uzadigini hatta yere düstügünü görse, sakal sahibinin ölmesine isarettir.
■ Bazi tabirciler, rüyada sakalinin uzadigini ve çok killi oldugunu gören kimsenin, ömrü ve mali artar, dediler.
■ Eger sakali göbegine kavussa, o kimsenin Allah (C.C.)’a itaat ve inkiyat etmedigine isarettir.
■ Eger sakali bir “tutam” dan fazla olarak görülen o kimsenin riyakar bir adam olduguna isarettir.
■ Sakalinin killarini fazlaca siyah oldugunu gören kimse, zengin olur.
■ Eger sakali siyah oldugu halde rengini koyu yesil görürse, o kimse miktari ve sayilmasi mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankar ve zalim olur.
■ Sakalinin sariya yakin oldugunu gören kimse, fakirlik ve hastaliga düser.
■ Rüyada eliyle bir adamin sakalini tutmus ve onu çektigini gören kimse, o adamin malina varis olur.
■ Bulug çagina gelmeyen bir çocuk sakalli oldugunu görse, o çocuk bulug çagina ermeden ölür.
■ Eger kendi sakalim noksan ve hafif, ancak yakisiksiz olmadigini gören kimse, Uzerinde borç varsa öder.
■ Eger isleri güçse, kolaylasir.
■ Eger üzüntü ve kederli ise, üzüntüsü gider.
■ Sakalinin çok az ve yakisiksiz oldugunu görse, o kimsenin serefi veya vakari gider.
■ Ve halkin yaninda hor ve hakir olur.
■ Kendi sakalinin yansinin gittigini görse, o kimsenin izzet ve serefinin bazisi veya malinin yarisi gider.
■ Sakalinin yarisini tras edilmis oldugunu gören kimse, fakir olur.
■ Ve söhretinden düser.
■ Bir kimsenin sakalini rüyada tanimadigi genç birisi tras etse, o kimsenin söhret ve rütbesi bildigi bir düsmani veya adasi yahut onun benzerinin eliyle yok edilir.
■ Eger sakalini tras eden kimse ihtiyarsa, o kimseni söhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.
■ Rüyada baska bir adamin sakalini kestigini gören bir kimse, o adamin mirasini yer.
■ Eger onun sakalindan bir sey alip yedigini görse, o seyin miktarinca o adama varis olur.
■ Rüyada sakalinin beyaz oldugunu gören kimse, seref ve büyük söhrete erisir.
■ Bir kimsenin sakalinin agardigini ve henüz bazisinda siyahlik da bulundugunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarina isarettir, Sakalinin siyahligindan hiç bir eser kalmadigini gören kimse, fakir olur.
■ Söhret ve mevkii elinde gider.
■ Bir kimsenin rüyada haniminin sakalli oldugunu görmesi, o kimsenin malinin veya oglunun malinin fazlaligina ve haniminin hastaligina isarettir.
■ Bazi tabirciler rüyada hanimda sakal görülmesi, o kadinin erkek çocuk dogurmasina, eger o kadinin erkek çocugu varsa, o çocugun ailesinin iyilerinden olacagini bildirir, dediler.
■ Kocada olan bir kadin rüyada sakalli oldugunu görse, o kadinin kocasinin kaybolmasina, dul ise, onun haline uygun isgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayi hamile bir kadin görse, erkek bir çocuk dogurmasina, eger bir dava ve düsmanligi varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi is görmesine isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada sakalini yoldugunu görmesi, o kimsenin yaninda bulunan malinin zayi olacagina isarettir.
■ Rüyada sakalini ve basini birden trasi ettigini gören kimse hasta ise, sifa bulur.
■ Eger borçlu ise, borcunu öder.
■ Eger üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.
■ Rüyada sakalindan bir veya iki tutam aldigini ve ondan hiç bir sey eksilmedigini gören, söhret ve devlete sahibi bir kimseden mal elde eder.
■ Bir kimse rüyada sakalindan biraz kisalttigini görse, o kimsenin o sakalindan kestigi miktarca mali gider.
■ Sakal heybettir.
■ Bazen sakal, adamin dükkanina, geçim yollarina, elbisesine, Uzerine lazim gelen tazminata, kazanç ve faydasina isarettir.
■ Bir kimse rüyada sakalini agzi île kesip kisalttigini görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar.
■ Sakal kendisiyle yemin edilir bir seydir.
■ Sakal dogruluk, yalan cimrilik ve cömertlige isarettir.
■ Bir kimse rüyada sakalinda beyaz kil görse, bu rüya o kimsenin kazandigi günahi sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya isarettir.
■ Bazan sakalin beyazligi hastaliga yahut acizlige isarettir.
■ üyanikken sakali beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalinin siyahlastigini görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edisine isarettir.
■ Rüyada sakalini adetin hilafina olarak uzadigini gören kimsenin oyunla mesgul olmasina veya layik olmayan yere malini sarfetmesine isarettir.
■ Sakal günahkar kimse için, tövbe; sapiklar için hidayettir.
■ Rüyada bir kadindan sakal çikmasi, o kadinin erkeklesmesine veya utanmazligina ve sakinilmasi gereken seyi yapmasina isarettir.
■ Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.
■ Maddi sorunlarınız olacak.
■ Rüya sahibi kadınsa, yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var.Rüyada sakal görmek; mal, para ve itibarın artmasına, sakalının çok uzadığını görmek; borçlanmaya, yanlış bir davranış sonucunda üzülmeye, sakalının kesildiğini görmek; sıkıntılardan kurtulmaya, bir kadının kendini sakallı görmesi, çocuğunun olmayacağına işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver