Rüyada Saç Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Saç Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Saç Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Saç Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada saçlarının uzadığını görmek, mal ve uzun ömre delâlet eder.
■ Saçlarını kıvırcık halde görmek, izzet ve yüksekliğe işarettir.
■ Bir kadının rüyada saçını siyah görmesi, efendisinin doğru, sağlam ve temiz olacağına işarettir.
■ Saçının döküldüğünü görmek, mal ve eşya kaybı ile tâbir olunur.

Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa işarettir.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Hac.

b) Sefer.

c) İzzet ve makam.

d) Mertebe.

Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder.

Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir.
■ Bundan dolayı rüyada saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.
■ Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder.
■ Bu rüya, fakir hakkında borca işarettir.
■ Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını görmesi, kendisi hakkında güzel ve makbuldür.
■ Çünkü saç kadının zinetidir.
■ Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pürüzsüz yapmaya delâlet eder.
■ Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.
■ Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete delâlet eder.
■ Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün artacağına delâlet eder.
■ Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet eder.
■ Rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve perişanlığa delâlet eder.
■ Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve arzusuna kavuşmasına ve dinin sağlam olmasına delâlet eder.
■ Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya sahibinin rahatının bozlumasma veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne delâlet eder.
■ Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder.
■ Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkekler için zinet, kuvvet ve daimi bir mala delâlet eder.
■ Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat çekmeye işarettir.
■ Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, onun zevcesinin hamile olduğuna delalet eder.
■ Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin olmasına işarettir.
■ Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir.

Rüyada saç görmek ömrün uzunluğuna ve mal elde etmeye delalettir.

Rüyada saçının gürleştiğini görmek sevincin artmasına, saçının ağardığını görmek rüya sahibinin itibarının ve saygısının artmasına, genç bir kızın saçının uzadığını görmesi evlenmesine, genç bir erkeğin saçının uzadığını görmesi ise yeni bir işe delalet eder.

Kıvırcık olan saçını düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, liderinin malı dağılır.

Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin, liderinin ise malı artar.

Saçının çoğaldığını, saka imin uzadığım ve bütün saçlarını örüp başında birtakım örükler yaptığın gören kimsenin, üzerinde biriken borçlara işaret eder.

Saçının mutad yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.

Usta bir binicinin saçının uzadığını görmesi, silah ve ziynetinin artmasıdır, ç;dinlettirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işaret eder.

Rüyada saçlarını ören kimse pürüzsüz iş yapar.

Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçım örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye tabir edilir.

Rüyada saçının açıldığını gören kadının, kocası kaybolur.

Başının sağ tarafından saçının dağıldığını gören kimse zelil olur.

Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna işarettir.

Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin aıtması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.

Saçının uzamasını arzu eden kimsenin saçının haddinden fazla uzadığını görmesi, ihtiyaçtan kurtularak borcunu ödemesine ve ailesine bolluk getirmesine yorumlanır.

Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, haberi olmadan kocası, o kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.

Bir kimse kendi saçının bakla olduğunu görse, malının tamamını kaybeder.

Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya, fazla ise keder, hüzün vs.

Şeylere işaret eder.

El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazandığı şeyler elinden gider.

Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin zayi ve elinden çıkmasına delalet eder.

Saçını kesmek, ilim ve hidayete; eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da işaret eder.

Bir kimse rüyada başını taraşa veya başından bitleri ayıklasa, kendi yerinden müfsitleri çıkarmaya yoıumlamr.

Rüyada saçlarının üç örük örüldüğünü gören kadın, kocasından boşanır.

Adete muhalif olarak saçın pek fazla uzaması, şöhrete, borçlara, durumunun perişanlığına, keder ve sıkıntılara işaret eder.

Bir insan saçının başka bir havyan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat çekmeye yorumlanır.

Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının hamile olduğuna işarettir.

Vücut kıllarının beyaz clduğunu gören kimse, zenginse onun malına zarar erişir.

Eğer fakirse, dönmesi mümkün olmayan borcun zamanı geçer ve o fırsat elden kaçar.

Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer.

Bir kimse saçının bir kısmının ağardığım görse vakar yc temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın eşi hamile ise bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır.

Bir kadın rüyada saçının ağardığını görse, kocası fasıktır.

Korkan kimse için saç ağarması hakimden kurtulmaya delalettir.

Saçının tamamen ağardığım gören kimse, amir veya büyüğünden hoş olmayan bir şey görür.

Sakalı siyah olan kimse, sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görse, erkek bir çocuğu doğar.

Askerin tümünün başının ağarması, zaaf ve firara işaret eder.

Hasta kimsenin başının ağarması ise ölüm ve kefene yorumlanır.

Bir kimse rüyada sakalının beyaz ve berrak olduğunu görse, izzet, rütbe ve şöhrete kavuşur.

Rüyada saç kıran illetine yakalanmak, rütbenin gitmesine işaret eder.

Kadınların saçlarını tarayan ve gelinin yüzünü bezeyen kadını görmek, örtülü bir kadına tabir edilir.

İnsanın rüyada saçını görmesi uzun olmasına ya servet sahibi olmasına yorumlanır.
■ Rüyada saçının dökülmesi bir yakınınızın sizi sırtınızdan vuracağını belirtir.
■ Saç kesmek veya kestirmek kötü haber almak demektir ve dikkatli olunması gerektiğini bildirir.
■ Saçlarını kazıtan erkek iş hayatında tatsız olaylar yaşar demektir.
■ Rüyada saçını ağarmış olarak görmek gençler için uzun yaşamaya ve güçlü olmaya yorumlanır.Saçın dökülmesi para derdidir.
■ Saçların birden gürleşmesi zenginliktir.Saç taramak, değerli arkadaşlık kuracağına işarettir.; Saç örmek, zengin ise daha da zengin olmaya ve işini büyütmeye yorumlanır.
■ Saçlarını kestiren kadın özel yaşamında değişikliğe gider.

*Allame Meclisi: Saçınızı tıraş ettiğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, günahlardan tövbe edeceğinize, dindar ve takvalı biri olacağınıza…
■ Saçınızın uzun olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…
■ Saçınızın ağardığını görmek; üzüntüden kurtulacağınıza ve günahlarınızdan tövbe edeceğinize…
■ Saçınızı kazıdığınızı görmek; insanlar önünde sizi küçük düşürecek bir iş yapacağınıza ve bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine…
■ Saçınızın oldukça dağınık olduğunu ve birbirine karıştığını görmek; dalgınlık ve perişanlığa işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Saç boyamak; kaybolan veya zayi olan bir şey için boş yere emek sarf edeceğinize…
■ Saç yıkamak; huzursuzluğa…
■ Birinin saçını kesmek; bir başkasının zararından fayda göreceğinize…
■ Saç örmek; daha önce bozulan bir ilişkiyi tekrar düzelteceğinize…
■ Saçınızı kestirdiğinizi görmek; üzüleceğinize…
■ Saçınızı taramak; gece vakti bir yolculuğa çıkacağınıza…
■ Saçınızın döküldüğünü görmek; bir tedfin merasimine katılacağınıza…
■ Saçınızın bakımlı olduğunu görmek; iyi bir dostluğa…
■ Dağınık saç görmek; aile içi anlaşmazlığa…
■ Saçınızın renginin solduğunu görmek; mal varlığınızı kaybedeceğinize…
■ Saçınızın siyah olduğunu görmek; sağlığa…
■ Saçınızın kırmızı olduğunu görmek; kendinizi insanlara sevdireceğinize…
■ Kır saçlı olduğunuzu görmek; endişeleneceğinize…
■ Saçınızın siyah, kısa ve dalgalı olduğunu görmek; durumunuzun kötüye gideceğine…
■ Saçınızı elinizle yıkadığınızı görmek; kötüye…
■ Ağzınızda saç teli olduğunu görmek; ürkütücü bir durumla karşılaşacağınıza…
■ Saçı olmayan bir erkek görmek; saygınlık ve zenginlik elde edeceğinize…
■ Saçı olmayan bir kadın görmek; saygınlığınızı kaybedeceğinize…
■ Kıvırcık saç görmek; aşk konusunda başarılı olacağınıza…
■ Kadın saçına benzeyen uzun saçlı bir erkek görmek; aşkta ihanete…
■ Çorbanın içinden saç teli bulmak; bir tartışma yaşayacağınıza…
■ Uzun ve beyaz saç görmek; mutluluğa…
■ Saç yakmak; yapacağınız işlerde temkinli olmanız gerektiğine…
■ Ölmüş bir erkeğin saçını görmek; saygınlık elde edeceğinize…
■ Sarı saç görmek; mutlu bir yaşam süreceğinize…
■ Saç fırçası ve toka görmek; baht açıklığı ve mutluluğa…
■ Saç kremi/ jöle görmek; saygınlık elde edeceğinize işarettir.

Mala ve uzun ömre; Saçın normal olarak uzaması zenginliğe ve uzun ömre, aşırı uzaması erkek için gam ve kedere, kadın için hoş geçime, değerli olmaya, nefsine hakim olmaya.

Erkeğin başını tıraş etmesi hacca, yolculuğa, şeref ve itibara, makam ve mevkiye.

Devlet memurunun satını tıraş etmesi görevden alınmaya.

Kadının saçını tıraş etmesi kocasının yahut yakın akrabalarından birinin vefat etmesine.

Kadının saçının kısmen yahut tamamen kesilmesi eşiyle kavga etmesine ya da musibete.
Kadının saçını tamamen beyazlaşmış görmesi kocasının fisk ve günahına, istikametten ayrılmış olmasına.

Saçlara ak düşmesi dinde güzelliğe yahut malda meydana gelecek noksanlığa.

Saçlarının döküldüğünü görmek anne ve baba cihetinden gelecek üzüntüye.

Dağınık saç malın israf edilmesine, Genç olan kimsenin saçının ağardığını görmesi ağırbaşlı olmaya yahut yoksulluğa, Saçın azalması hapse, borca yahut yoksulluğa.

Saçsız olduğu halde takma saç (peruk) giydiğini görmek refah ve bolluğa,
Dazlak (kel) öldüğünü görmek gam ve kedere; kel olduğu halde saçının tekrar bittiğini görmek izzet ve şerefe, hayra ermeye.

Saçını tarakla taramak izzet ve devlete, taranken beyaz kıl vs.düşmesi, eline geçecek maldan infak etmeye.

Saçını yıkadığını ve sularının aktığını görmek başkalarının durumuna muttalı olmaya, onların da kendi durumunu biliyor olmasına.

Ensesini tıraş etmek borcunu ödemeye.

Saçın büklüm büklüm olması menfaat ve hayır meydana gelmesine.

Kıvırcık saç sünnete uymaya yahut rehin vermeye.

Saça kına yakmak kadın için sevince, feraİnsanın rüyasında saçını görmesi ömrünün uzun olması veya mal sahibi olmasına; saçının dökülmesi arkadaşınının ihanetine uğrayacağına; saçlarını taraması, kıymetli bir dostluk kuracağına; saçlarını örmesi, zengin ise malının artacağına ve para bularak işini genişleteceğine işarettir.

Rüyada saçını ağarmış olarak görmek gençler için uzun ömre; saç ve sakalının tamamen ağardığını görmek kuvvete işarettir.

Saç kesmek veya kestirmek tehlikeli bir haber olup ikaza işarettir.

İnsanın rüyada saçını görmesi uzun olmasına ya servet sahibi olmasına yorumlanır.

Rüyada saçının dökülmesi bir yakınınızın sizi sırtınızdan vuracağını belirtir.

Saç kesmek veya kestirmek kötü haber almak demektir ve dikkatli olunması gerektiğini bildirir.

Saçlarını kazıtan erkek iş hayatında tatsız olaylar yaşar demektir.

Rüyada saçını ağarmış olarak görmek gençler için uzun yaşamaya ve güçlü olmaya yorumlanır.

Saçın dökülmesi para derdidir.

Saçların birden gürleşmesi zenginliktir.

Saç taramak, değerli arkadaşlık kuracağına işarettir.

Saç örmek, zengin ise daha da zengin olmaya ve işini büyütmeye yorumlanır.

Saçlarını kestiren kadın özel yaşamında değişikliğe gider.

Saçlarınızı tarıyorsanız dikkatsizliğiniz yüzünden zarara uğrayacağınız anlamına gelir.

Saç dökülmesi, aşırı harcama sonucu maddi sıkıntılara işaret eder.

Kişi saçını gür, parlak ve güzel görürse neşelenecek demektir.

Saç taramak yol yapmaktır.

Saç kestirmek, değişikliktir.

Saçın dökülmesi ise derttir.

Tamamiyle kabak olmak ise para sıkıntısıdır.

Pis saç da sıkıntıdır.

Kepekli saç ise büyük bolluktur.

Ruyada saçının uzadığını görmek keder ve düşünceye; eğer gören kadın ise güzelliğinin arttığına delalet eder.

Hac yaptığı sırada saçını tıraş ettiğini görmek, dinde kuvvete ve günahlarının keffaretine; bir işçi veya memurun başının tıraş edildiğini görmesi onun işinden atılacağına; saçının kesildiğini gören kadın ise kocasından ayrılacağına işarettir.

Basındaki saçların kendi kendine döküldüğünü görmek arine ve babası yüzünden bir acı çekeceğine, saçının biri tarafından yolunduğunu görmek evinden ayrılacağına işarettir.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; saç, mal, uzun ömür, güzellik ve şeref ile yorumlanır.

Saçının dağınık ve uzun olduğunu görmek malının dağılmasına işarettir.

Genç bir adamın rüyada saçının beyaz olduğunu görmesi fakirliğe yorumlandığı için iyi değildir.

Saçının azaldığını görmek fakirliğe, uzadığını görmek zenginliğe delalet eder.

Rüyada saçının hiç olmadığını ve takma saç kullandığını görmek rızkının bolluğuna işarettir.

Basının dazlak olduğunu gören kedere ve hakarete uğrar.

Başı dazlak olup da yeniden saç bittiğini gören, hayır görür ve şerefi artar.

Saçını bir tarakla taradığını görmek nimettir.

Saçının kıvırcık olduğunu görmek, hayır ve menfaate delalet eder.

Saçı kıvırcık iken düzeldiğini gören, eşinden boşanır.

Bir başka rivayete görede: Saçı olmayan kimsenin rüyada kıvırcık saçlı olduğunu görmesi, Sünnet-i Seniyye île amel yapmasına işarettir.

Saçlarının kıvırcık olduğunu gören kimsenin mal, hanım ve elbise için rehin vermesine işarettir.

Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına işarettir.

Saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Basındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise mali artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur.

Eğer fakir ise, borçlanır.

Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur.

Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan aşağıya düşer.

Kıvırcık olan saçım düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, liderinin mali dağılır.

Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin, liderinin ise mali artar.

Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını; görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldür.

Rüyada görülen saç, sahibi için maldir.

Bıyık ve koltuk altı kıllarım traş etmek, borçları ödemeye, sıkıntırın gitmesine ve Sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.

Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır.

Kadınların rüyada saçlarını örmesl hayra; saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçım örmesl, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.

Saç bitmeyen yerlerde saç bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.

Hacc zamanı saçım kesmek veya onu kısaltmak emniyete işarettir.

Çirkinleştirmeyecek şekilde saçım kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işarettir.

Bazı tabirciler, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine işarettir, demişlerdir.

Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, ondan habersiz kocası, O kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.

Rüyada saçı normal olarak yağlamak zinetur, normaldan fazlası üzüntü ve kederdir.

Başını taradığını ve bu arada bitlerin düştüğünü gören kimse, kendisine düşecek miras malından sadaka verir.

Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmiyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır.

Hinin içinde kıl bittiğini gören kimsenin eline bir menfaat geçer.

Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya; fazla işe, keder, üzüntü vs., gibi şeylere işarettir.

Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.

El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazancı gider.

Baldırlarının çok kıllı olduğunu ve onları ördüğünü gören kimseye, mal isabet eder.

Şu halde o kimse Allah (C.C.)’dan korksun.

Kadının, rüyada kendi saçım görmesi, onu koruyacak kimseye işarettir.

Saçın, güzelliği, siyahliği ve uzunluğu anlattığınıız kimselerin hallerintn güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına işarettir.

Rüyada saçım gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.

Kadının rüyada saçım siyah görmesi kocasının önü sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna işarettir.

Saçlarının sık ve çokça olduğunu onlan da halka gösterdiğini gören kadın, halk arasında rezil olur.

Basının ön tarafındaki saçlarım dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur.

Arka tarafındaki saçlarım dağınık gören kimsenin ise, İhtiyarlığında hor ve hakir olacağına işarettir.

Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına işarettir.

Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca celadet ve şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına işarettir.

Saçlarının anormal şekilde uzadığını ve öylece de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.

Bir kimse saçı uzun olduğu halde kısa olarak görse, gam ve kederi gider.

Rüyada saçım yolan kimsenin malına bir bela ve musibet erişir.

Hacc mevsiminin dışında saçım kestiğin gören kadınla kocası arasında, geçimsizlik husumet ve düşmanlık meydana gelir.

Eğer bunu hacc mevsiminde görürse, din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına işarettir.

Saçım kesmek, ilim ve hidayete; eğer hacc mevsiminde olursa, bazan hacc yapmaya da işarettir.

Başını tarasa veya başından bitleri ayıklaşa, kendi yerinden müfsitleri çıkarmaya işarettir.

Bazen saçın güzelliği salih amellere, bazen de saçın güzelliği, uzunluğu ve örtülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye işarettir.

Rüyada görülen saç, güzel olursa, hayırlı haber talep etmeye, eğer saç çirkin olursa, hayırsız haber talep etmeye ve titreme hastalığına yakalanmaya işarettir.

Rüyada saçlarının üç oruk örüldüğünü gören kadın, kocasından üç talakla boş olur.

Eğer o kadın hasta ise, olur.

Kaş, kirpik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkek için zinet, kuvvet, elbise ve daimi bir maldir.

Koltuk ve kaşık kılı gibi kendisinde fayda olmayan kılın rüyada fazlalığı üzüntü, sıkıntı ve sünnetten aynımaya işarettir.

Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür.

Burun kılı, kendistnde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.

Küçük çocuk için saç uzun omurıu olmasına işarettir.

Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe çalışmasına işarettir.

Rüyasında saçlarının gür, temiz ve taranmış olduğunu gören kadın veya erkek sevinir, neşelenir.

Saçlarını kestiren kadın özel hayatıyla ilgili değişiklik yapar.

Saçlarını kazıtan erkek iş hayatıyla ilgili bir durumdan dolayı sıkılır.

Saçın dökülmesi para sıkıntısıdır.

Saçların birden gürleşmesi bolluktur.

Ruyada çok güzel saçlara sahip olduğunu görmek; hayat boyu sürecek bir hastalığa, saçların dökülmesi; sağlığın bozulmasına ve mevkinin düşmesine, saçların kesilmesi; iftiraya uğramaya, saç yolmak; iş hayatında itibarınızın artacağına, bir kadının kendi saçlarını kestiğini görmesi; evli ise kocasının öleceğine yada boşanacağına, saçlarını uzamış görmek; çocuk sahibi olmaya, saçların döküldüğünü görmek; üzüntü ve sıkıntıya düşmeye, saçının ağardığını görmek; erkek için itibar ve kazancın artmasına, kadın için uzun ve ızdıraplı bir hastalığa, saç ve sakalın tamamen ağardığını görmek; fakirliğe düşmeye işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver