Rüyada Saç Görmek ne demektir? Ne anlama gelir? İslami Rüya Tabiri Kitabı, Rüyada Saç Görmek ne demektir? Ne anlama gelir? İslami Rüya Yorumları Ansiklopedisi

Etiketler: Rüyada Saç Görmek ne demektir? Ne anlama gelir? Neye Delalet Eder Neye İşarettir?, Rüyada Saç Görmek ne demektir? Ne anlama gelir? Nedir Ne Demek Ne Anlama Gelir Manası Rüya Açıklaması Yorumu

Sponsorlu Bağlantılar

Rüya tabirleri açısından Rüyada saç görmek , mala ve uzun ömre delâlet eder.  Detaylı anlatımı aşağıda bulabilirsiniz.

 • Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa işarettir.
 • Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder.
 • Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.
 • Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder. Bu rüya, fakir hakkında borca işarettir.

İslami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Saç Görmek

 • Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech ile tâbir olunur:
 • a) Hac.
 • b) Sefer.
 • c) İzzet ve makam.
 • d) Mertebe.
 • Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder.
 • Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.
 • Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder. Bu rüya, fakir hakkında borca işarettir.
 • Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını görmesi, kendisi hakkında güzel ve makbuldür. Çünkü saç kadının ziynetidir.
 • Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pürüzsüz yapmaya delâlet eder.
 • Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.
 • Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete delâlet eder.
 • Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün artacağına delâlet eder. Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet eder.
 • Rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve perişanlığa delâlet eder.

Rüyada Saç Görmek ile ilgili diğer yorumlar

 • Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve arzusuna kavuşmasına ve dinin sağlam olmasına delâlet eder.
 • Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya sahibinin rahatının bozulmasma veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne delâlet eder.
 • Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder.
 • Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkekler için zinet, kuvvet ve daimi bir mala delâlet eder.
 • Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat çekmeye işarettir.
 • Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, onun zevcesinin hamile olduğuna delalet eder.
 • Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin olmasına işarettir.
 • Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir. Rüyada saç görmek ömrün uzunluğuna ve mal elde etmeye delalettir.
 • Rüyada saçının gürleştiğini görmek sevincin artmasına, saçının ağardığını görmek rüya sahibinin itibarının ve saygısının artmasına, genç bir kızın saçının uzadığını görmesi evlenmesine, genç bir erkeğin saçının uzadığını görmesi ise yeni bir işe delalet eder.
 • Kıvırcık olan saçını düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, liderinin malı dağılır.
 • Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin, liderinin ise malı artar.
 • Saçının çoğaldığını, saka imin uzadığım ve bütün saçlarını örüp başında birtakım örükler yaptığın gören kimsenin, üzerinde biriken borçlara işaret eder.
 • Bıyık ve koltuk altı kıllarım tıraş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya yorumlanır.
 • Saçının mutad yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
 • Usta bir binicinin saçının uzadığını görmesi, silah ve ziynetinin artmasıdır, ç;dinlettirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işaret eder.
 • Rüyada saçlarını ören kimse pürüzsüz iş yapar.
 • Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçım örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye tabir edilir.
 • Rüyada saçının açıldığını gören kadının, kocası kaybolur.
 • Başının sağ tarafından saçının dağıldığını gören kimse zelil olur.
 • Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna işarettir.
 • Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin aıtması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.
 • Saçının uzamasını arzu eden kimsenin saçının haddinden fazla uzadığını görmesi, ihtiyaçtan kurtularak borcunu ödemesine ve ailesine bolluk getirmesine yorumlanır.
 • Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, haberi olmadan kocası, o kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.
 • Bir kimse kendi saçının bakla olduğunu görse, malının tamamını kaybeder.
 • Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya, fazla ise keder, hüzün vs. şeylere işaret eder.
 • El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazandığı şeyler elinden gider.
 • Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin zayi ve elinden çıkmasına delalet eder.
 • Saçını kesmek, ilim ve hidayete; eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da işaret eder.
 • Bir kimse rüyada başını taraşa veya başından bitleri ayıklasa, kendi yerinden müfsitleri çıkarmaya yoıumlamr.
 • Rüyada saçlarının üç örük örüldüğünü gören kadın, kocasından boşanır.
 • Adete muhalif olarak saçın pek fazla uzaması, şöhrete, borçlara, durumunun perişanlığına, keder ve sıkıntılara işaret eder.
 • Bir insan saçının başka bir havyan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat çekmeye yorumlanır.
 • Kaş, kirpik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkek için zinet, kuvvet, elbise ve daimi bir maldır. Kulak kılı ilim veya işitilecek bir sestir.
 • Burun kılı, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.
 • Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının hamile olduğuna işarettir.
 • Vücut kıllarının beyaz olduğunu gören kimse, zenginse onun malına zarar erişir. Eğer fakirse dönmesi mümkün olmayan borcun zamanı geçer ve o fırsat elden kaçar.
 • Rüyada vücut kıllarının dört ayaklı hayvan veya arslan kılına dönüştüğünü görmesi, o kimsenin sıkıntıya düşmesine işaret eder.
 • Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer.
 • Korkan kimse için saç ağarması hakimden kurtulmaya delalettir.
 • Saçının tamamen ağardığım gören kimse, amir veya büyüğünden hoş olmayan bir şey görür.
 • Sakalı siyah olan kimse, sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görse, erkek bir çocuğu doğar.
 • Askerin tümünün başının ağarması, zaaf ve firara işaret eder.
 • Hasta kimsenin başının ağarması ise ölüm ve kefene yorumlanır.
 • Bir kimse rüyada sakalının beyaz ve berrak olduğunu görse, izzet, rütbe ve şöhrete kavuşur.
 • Rüyada saç görmek, saç kıran illetine yakalanmak, rütbenin gitmesine işaret eder.
 • Kadınların saçlarını tarayan ve gelinin yüzünü bezeyen kadını görmek, örtülü bir kadına tabir edilir.

www.dijiplat.com

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver