Rüyada Parmak Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Parmak Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Parmak Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Parmak Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada parmak görmek, zevce, evlat, ana, baba, mal, hayvan, mülk ve sanata delâlet eder.
■ Çünkü, zevce, evlat, ana-baba insanın en yakınlarıdır.
■ Parmak da vücudun en çok ihtiyaç duyulan azalarından birisidir.
■ Cafer-i Sâdık (r.â.) demiştir ki: Rüyada parmak görmek, altı şekilde tâbir olunur: a) Evlat, b) Kardeş, c) Hademe, d) Dost ve ahbab, e) Kuvvet, f) Beş vakit namaz.
■ İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: -Bir kinmsenin rüyada sağ elinin parmaklarının sol elindeki parmaklardan uzun olduğunu görmesi, güzel amele, hayır ve iyilik etmeye; parmakları kısa ve pazusu uzun olduğunu görmek, cömertliğe, şecaat ve kuvvete delâlet eder.
■ Yine İbn-i Sîrîn hazretleri buyuruyorlar ki: -Rüyada sağ elin parmaklarını görmek, beş vakit namaza delâlet eder.
■ Şöyle ki: Baş parmak sabah namazı, şehadet parmağı öğle namazı, orta parmak ikindi namazı, hatem parmağı akşam namazı ve küçük parmak yatsı namazıdır.
■ Bir kimsenin rüyada parmaklarını kına ile bezenmiş görmesi, çok tesbihatta ve çok zikirde bulunmasına delâlet eder.
■ Rüyada bir kadının parmaklarını kına ile boyaladığını görmesi, kocasının ona yapacağı iyilik ve hayra delâlet eder.
■ Bir adamın rüyada parmaklarını birbirine geçirdiğini görmesi, akrabalığa ve alış­verişte ortaklığa ve uyuşmaya alâmettir.
■ Rüyada parmaklarını yaladığını görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) Rızık, b) Mal, c) Menfaat, d) Hayır.
■ Bir kimse rüyada parmaklarının aralarını hilallediğini görse, bu rüya, sünnet-i seniyyeye ve ahlâk-ı hamîdeye ittibaya, temizliğe ve evlatlarını evlendirmeye delâlet eder.
■ Rüyada hasta bir adamın parmaklarının ucunu ısırdığını görmesi, onun ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; iyilikle emretmek ve kötülükten men etmek cihetinden ahirette de muayyen senesidir.
■ Rüyada eline kına koyduğunu ve fakat kınanın tutmadığını gören kadın, kocası tarafından sevilmez.
■ Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada baş parmağının kesildiğini görmek, yola gitmektir.
■ Şehadet parmağının kesildiğini görmek, namaza niyyettir.
■ Orta parmağının kesildiğini görmek ise, devlet reisinin ölümüne delâlet eder.
■ Rüyada yüzük parmağının kesilmesini görmek, eldeki malın zayi olacağına işarettir.
■ Küçük parmağın kesilmesi de, torunun ölümüne alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada parmaklarını birbirine çattığını görmesi, fakr ü zarurete, sıkıntı ve müşkülâta düşmeye delâlet eder.
■ Rüyada parmaklarını birbirine bitiştirdiğini görmek, salâha, namazlar] edaya, bir kavle göre de kardeş çocuklarının toplanmasına delâlet eder.

Rüyada başparmağı görmek muhakeme ve dirayete, şehadet parmağı gömmek otorite ve iktidara, orta parmak görmek rahat ve huzura, yüzük parmağını görmek yaşama sevincine, küçük parmağı görmek ticareti ifade eder.
■ Rüyada parmağının kesildiğini veya kuruduğunu ya da onunla iş yapamadığını görmek; baba, ana ve evladından menfaatlanamayacağına, yahut malının zayi olacağına işaret eder.
■ Parmaklarının ucunu ısırdığını gören kimse, hasta ise ölür.
■ Bazen parmaklar, beş vakit namaz ile tabir olunur.
■ Rüyada parmaklarının fazla ve çok güzel olduğunu gören kimsenin evlad, ana, baba, zevce, hayvan, mal ve mülkü fazla olur.
■ Parmakların bağlanması malın bağlanmasına yorumlanır.
■ Parmaklarda iyilik ve kötülükten meydana gelen şey, namazlarda farz olan şey ve kardeşlerden biriyle tabir edilir.
■ Parmakların uzunluğu hırslı olmaya, parmaklarının bir parmak fazla olduğunu görmek akraba veya namaz, ya da bilgisinde ziyadeliğe işarettir.
■ Parmaklarının çatırdığını görmek, akrabalarından kötü söz işiteceğine delalet eder.
■ Sol elin parmaklan erkek ve kız kardeş çocuğudur.
■ Bir kimse, birisinin parmağının ucunu ısırdığım görse, eli ışınlan kimsenin terbiyesizliğine, ısıran kimsenin de onu terkiye etmek için gösterdiği aşırılığına yorumlanır.
■ Rüyasında ellerine kına yaktığını fakat kınanın tutmadığım gören kadın, kocası tarafından sevilmez.
■ Rüyada parmak çıbanı, söz çalmaya, ilim aktarmaya, hased, kin ve düşmanlığa , karı ile koca arasını açmaya tabir edilir.
■ Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek, ortaklığa, akrabalığa ve alışverişte uyuşmaya, bazen de rüya sahibinin geçimi için çalışmayıp boş kalmasına ve namazını terk etmesine işaret eder.
■ Rüyasında parmaklarını yaladığını ve bunların dışındaki şeyleri yalamak, yaladığı şeyin cins ve cevherinden küçük bir rizik elde etmeye denir.

Rüyada parmak görenin, oğlu olacağına; parmağın yanması ise, günah ve suç işleyeceğine yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada parmakları görmenin altı tabiri vardır:

1-Evlat

2-Kardeş ve kardeş zadeler

3-Hizmetkarlar

4-Dostlar

5-Kuvvet

6-Namaz

*İbn-i Sirin: Sağ ele ait beş parmak; beş vakit namaza…

Sol ele ait beş parmak; kardeş çocuklarına…

Başparmak; sabah namazına…

İşaret parmağı; öğle namazına…

Orta parmak; diğer namazlara…

Yüzük parmak; akşam namazına…

Serçe parmak; adabıyla namaz kılmaya…

Sağ elinizde parmaklarınızın olmadığını görmek; bazı yakınlarınızın ölümünü görecek kadar ölümünüzün uzun olacağına işarettir

*Cabir Mağribi: Başparmağınızın kesik olduğunu görmek; maddi açıdan güçleneceğinize…

İşaret parmağınızın kesik olduğunu görmek; namazı ihmal ettiğinize…

Orta parmağınızı kesik görmek; bir şehirde büyük bir şahsın veya hükümdarın öleceğine…

Yüzük parmağınızı kesik görmek; maddi zarara…

Serçe parmağınızı kesik görmek; yeğeninizin ölümüne işarettir

*İsmail Eş’as: Ayak parmaklar; süstür.

Ayak parmaklarınızı iri ve güçlü görmek; başkanlığa…

Ayak parmaklarınızı ince ve zayıf görmek; işlerin yolunda gitmeyeceğine…

Ayak parmaklarınızı yürüyemeyecek kadar zarar gördüğünü fark etmek; kaybedeceğiniz mal yüzünden şiddetli sıkıntıya düşeceğinize…

El ve ayak parmaklarınızın kırıldığını görmek; işinizin kötüye gideceğine işarettir.

Eşe, çocuğa, hizmetçiye, dost ve arkadaş, anne ve babaya, güç ve kuvvete, mal ve sanata, bineğe yahut beş vakit namaza; Parmak görmek kar ve kazan vasıtalarına, mal ve refaha, kuvvet bulmaya yahut yardım görmeye, İnce ve uzun parmaklar işini güzel yapan sanatkara, etkili ve güzel yazı yazmaya, ticarette başarıya, yoksul için varlıklı kimselerin yardım ve ilgisine, Sağ elin parmakları, baş parmaktan başlamak üzere beş vakit namaza, Sol elin parmakları kardeş çocuklarına, Parmaklarını birbirine çatmak (uç uca getirerek birbirine dayamak ) sıkıntıç ve zarurete, parmaklarını birleştirmek sıkıntıdan kurtulmaya, kardeş çocuklarının birleşmesine ya da namazları cem ederek kılmaya, Baş parmağın kesilmesi yola gitmeye, şehadet parmağının kesilmesi namaza fazla önem vermemeye, orta parmağın kesilmesi mensubu bulunduğu cemiyetin / topluluğun önderinin vefatına, yüzük parmağının kesilmesi mal israfı yahut telef olmasına, küçük parmağın kesilmesi torunun vefatına; Ayak parmakları zinete, işlerin düzgünlüğüne, El ve ayak parmaklarında eğrilik görmek aksilik ve tersliğe, Bir parmağı başka bir parmağın yerinde görmek, namazı diğer namaz vaktine tehir etmeye, Parmağını tırmalanmış yahut ısırılmış görmek terbiyesizce davranışa, zarar veren biliniyorsa o kimseden terbiye görmeye, bilinmiyorse kendi kendine edep öğrenme ihtiyacına, Parmak çatlatmak kötü söze yahut alay etmeye, Yönetici kunumundaki kimsenin prmağında ziyadelik görmezi insafsızlığa ve aşırı zulmetmeye, Sağ el parmaklarının sol elinkilerden uzun olduğunRüyasında parmak gören bir kimsenin, oğlu olacağına; parmağı yanan bir kimse ise, günah ve suç işleyeceğine; parmaklarını germek, servete erişeceğine işarettir.
■ Rüyada parmak görenin, oğlu olacağına; parmağın yanması ise, günah ve suç işleyeceğine yorumlanır.
■ Yıpranmış veya sıyrıklarla dolu parmaklar, üzüntü ve acının işaretidir.
■ Güzel parmaklar, aşk hayatınızın düzene gireceği anlamına gelir.
■ Parmakların biçimi güzel ise işler yolunda gider.
■ Ayrıca her parmağın bir anlamı vardır.
■ Ibni Sirin’e göre; sag elin bes parmagi bes vakit namaza delalet eder; bas parmak sabah namazi, sahadet parmagi ögle namazi, orta parmak ikindi namazi, yüzük parmagi aksam namazi, küçük parmak yatsi namazi.
■ Sol elin parmaklari ise kardes çocuklari ile yorumlanir.
■ Kirmani’ye göre; rüyada parmaklarini birbirine geçirmek fakirlige sikinti ve zorluga isarettir.
■ Parmaklarini birbirine degdirip yumruk yaptigini görmek kardeslerin bir araya toplanacaklarina delalet eder.
■ Cabir’ül-Magribi’ye göre; rüyada bas parmaginin kesildigini görmek, yola gitmektir.
■ Sahadet parmaginin kesildigini görmek, namaza niyettir.
■ Orta parmaginin kesildigini görmek, devlet baskaninin ölümüne isarettir.
■ Yüzük parmaginin kesilmesi, malinin elinden çikacagina, küçük parmaginin kesilmesini görmek ise torunun ölecegine isarettir.
■ Ayak parmaklarini rüyada görmek ise islerin dogru gidecegi ile yorumlanir.
■ Gerek el ve gerekse ayak parmaklarinda egrilik görmek islerin aksi gidecegine; bir parmagin öteki parmagin yerinde çiktigini görmek bir namazi diger namaz vaktinde kildigina delalet eder.
■ Parmaginin isirildigini görmek, rüya sahibinin terbiyesizligine, parmaklarini çitlattigini görmek, akrabasi arasinda fena tanindigina delalet eder.
■ Bir baska rivayete görede: Parmak; evlat, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla tabir olunur.
■ Rüyada parmaklarinin fazla ve güzel oldugunu gören kimsenin zikrettigimiz seylerden evlati, mali ve mülkü fazla olur.
■ Noksan oldugunu görenin de mezkur seyleri noksan olur.
■ Rüyada parmagmin kesildigim veya kurudugunu ya da onunla faydalanamadigini görmek; baba, ana ve evlatindan menfaat lanamayacagina, yahut malinin zayi olacagina, hayvanlarinin telef olacagina yahut mülkünün muattal kalacagina ya da sanatinin geçersiz olacagina isarettir.
■ Parmaklarinin uçlanm isirdigini gören hasta, ölür.
■ Bir kimse parmaklari kesilmis veya onlara bir afet isabet etmis görse çocuklarina yahut akrabasina veya tanidiklarina zayiflik gelir.
■ Bazen parmaklar, bes vakit namazla tabir edilir.
■ Bas parmak sabah namazina, sahadet parmagi ögle namazina, orta parmak ikindi namazina, orta parmak yanindaki aksam namazina ve küçük parmak ise yatsi namazina isarettir.
■ Bazi tabirciler, orta parmak sabah namazina isarettir.
■ Zira sabah namazinda uzunca kiraat müstehabdir.
■ Orta parmagin yanindaki parmak ögleye, küçük parmak ise ikindiye, çünkü ikindi, günün ahirl'(sonu)dir.
■ Eger parmak rüyasi “namaz” ile tabir olunursa, tirnaklar sünnet ve nafile olur.
■ Eger parmaklar “mal” île tabir edilirse tirnaklar, zekattir.
■ Parmak asker île tabir olunursa tirnaklar silah ve düsmanlan olur.
■ Parmaklarin baglanmasi, mali baglanmasidir.
■ Parmaklar, günler, aylar yahut senelerdir.
■ Parmaklar bazen erkek kardes çocuklarina isarettir.
■ Çünkü omuz kardes, parmaklarda kardes çocugu mesabesindedir.
■ O’da maldir.
■ Parmaklan kesik bir insan görmek, itimat ettigi maldan eziyet görmek ile tabir olunur.
■ Parmaklarin uzunlugu fazla haris olmaga, parmaklardan bir parmak fazla oldugunu görmek akraba veya namaz, ya da ilminde ziyadelige isarettir.
■ Parmaklarindan birinin yer degistirdigini gören, namazim bir vakitten diger vakte tehir eder.
■ Parmaklanni birbirine karistirmis ve geçirmis görse, namazlarim bir vakitte cem eder.
■ Bazen de bu rüya, sahibinin bir isinde akraba ve yakinlarinin toplanarak müsavere ve ona yardim etmelerine isarettir.
■ Bazi tabirciler, parmaklarin birbirine geçirilmesi rüyasini, rüya sahibinin issiz ve dinin darligina, kendisi için mesgul olacak isi oldugu halde ailesi, kardesi ve evlatlari ise ondan kendilerine dokunacak zarardan korkup, o zararin defi için birbirlerine yardimci olmalari ve arada ittifak etmeleri, seklinde tabir etmislerdir.
■ Bazi tabirciler, “saG elin parmaklari, bes vakit namazdir,” dediler.
■ Parmaklarin kisaligi, namazda tembellige ve kusura, isarettir.
■ Parmaklarin uzunlugu bes vakit namaza devamli, parmaklardan birinin düsmesi, o parmagin isaret ettigi namazin terki ile tabir olunur.
■ Bir kimse, birisinin parmagmin uçunu isirdigini görse, eli isirilan kimsenin terblyesizliGine, isiran kimsenin de onu terbiye etmek için gösterdigi asiriligina isarettir.
■ Bas parmagmdan süt, sahadet parmagmdan da kan aktigini ve bunlari içtigini gören kimse, ya kayinvalidesine, ya da kizkardesine kötü bir muamelede bulunur.
■ Parmaklanm çatirdattigim gören kimse, akrabalarindan kötü söz isitecegine, rüyada parmaklarinin fazla oldugunu gören imamin, hirs ve zulmünün fazlaligina, insafinin azligina isarettir.
■ Sol elin parmaklan erkek ve kizkardes çocugudur.
■ Ellerine kina koydugunu fakat kinanin tutmadigini gören hanim, kocasi tarafindan sevilmez.
■ Rüyada parmak görmek; kazanç bolluğuna vr erkek çocuğa, parmaklarını bitişmiş olarak görmek; düğün yapılacağına, orta parmağını uzun görmek; işinden büyük bir yarar sağlayacağına, parmaklarını yanmış görmek; günah işleyeceğine, parmaklarının sayısını fazla görmek; iyi bahta ve servete, parmaklarının incelip uzadığını görmek; işindeki yeteneklerinin artacağına, sağ elin parmaklarını sol elin parmaklarından daha uzun görmek; akrabalarına ve dostlarına iyilik yapacağına, parmaklarını kısa kollarını uzun görmek; cesareti sayesinde nam sahibi olacağına, sağ elin parmaklarını kuru görmek; güçsüzlere zalimlik edeceğine, sol elin parmaklarını kuru görmek; bir akrabasının vefat edeceğine, parmaklarının ağrıdığını görmek; işlerinin bozulacağına, birini parmaklarını ısırırken görmek; ısıran adamın işlerinize zararı dokunacağına, ayak parmaklarını görmek; işinde sabrettiği taktirde çok kazanacağına, parmaklarından birini yok görmek; gelirinin azalacağına,kendini parmaklarını yalarken görmek; kısmet ve kazancın azlığına işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver