Rüyada Ömer (r.a.) Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ömer (r.a.) Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ömer (r.a.) Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ömer (r.a.) Görmek konusunda 3 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada Hak ve adalet güneşi Hazret-i Ömer’i görmek, uzun ömre, makbul işe, güzel amele, hakkı söylemeye ve adaletle hükmetmeye delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Hazret-i Ömer (r.a.) ile musafaha yaptığını görmesi, dünyada genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye delâlet eder.
■ Rüyada, kıtlık olan bir memlekette Hazret-i Ömer’i görmek, o yere bereketin geleceğine, yağmurun yağacağına, rızkın genişleyeceğine ve işlerin düzeleceğine delâlet eder.
■ Rüyada Allah Resûlü’nün şanlı halifesini sevinçli görmek, sünnete tabi olmaya, dindesalâha, takva ve veraya delâlet eder.
■ Rüyada Hazret-i Ömer’i silahlı olarak görmek, Allahu Teâlâ’dan korkmaya, emanete riayete ve muttaki olmaya işarettir.
■ Bir kimsenin Cenab-ı Peygamber (a.s.) ile Ömer’i bir mecliste yanyana görmesi, büyük hayır ve saadete, ahiret nimetlerine ve cennet ehli olmaya delâlet eder.
■ Bir hükümdarın Hazret-i Ömer (r.a.)’i rüyada görmesi, düşmana galip gelmeye, fetihlere, zaferlere delâlet eder.
■ Bazı kere de onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten men etmeye ve Hakk’ı ayakta tutmaya delâlet eder.
■ Yine rüyada o büyük halifeyi görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühd ve takvayı tercih etmeye delâlet eder.
■ Rüyada onu görmek, her bakımdan güzel ve iyiliğe ve dinde sağlamlığa işarettir.

Halife Hazret-i Ömer’i (r.a.) görmek uzun ömre, hakkı ve gerçeği çekinmeden söylemeye ve onu cesaretle savunmaya, iş ve gayretin makbul olmasına, umreye gitmeye, adaletle iş görmeye, hak ve batılın arasını ayırmaya, bolluk ve berekete, düzenin adil ve ahenkli olmasına, Onun elbisesini giymek yolunu izlemeye yahut şehadete, Onunlu el sıkışmak himeyeye, anlayış ve ferasete, dünyada genişliğe ve takvaya, Bir yöneticinin onu görmesi ülkeler fethetmeye, adalet ve dosdoğru istikamet tuturmaya, yönetimde otorite ve halka merhamet ölçüsünü iyi kurmaya delalet eder.
■ ( Ayrıca bakınız: Peygamberimizin Halifeleri.)

Hz.
■ Ömer’i, rüyada gören kimsenin, ömrü uzun, makbul olur ve korkusuzca hakki söyler.
■ Bazen de o kimse, Umre hac( yapar.
■ Rüyada Hz.
■ Ömer (R.A.)’le musafaha yaptigini (el sikistim) görse, dünyada genislige, takvaya, anlayisli olmaya ve himayeye isarettir.
■ Çünkü Hz.
■ Ömer (R.A.)’in söhreti onun faziletini anlatmaktan müstagni kilar.
■ Hz.
■ Ömer (R.A.)’i dargin gören kimse, Allah (C.C.)’in nzasini arar, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder.
■ Bir kimse Hz.
■ Ömer (R.A.)’i kitlik olan bir sehirde görse, oraya yagmur yagar ve orada bereket, feyiz ve fetihler olur.
■ Eger o sehirde zulüm gibi seyler varsa, adalet tecelli eder ve zulüm ortadan kalkar.
■ Rüyada Hz.
■ Ömer (R.A.)’in kendisini kamçi île dövdügunü ve cezalandirmakla korkuttugunu gören kimse, bulundugu halden donsun.
■ Rüyada Hz.
■ Ömer (R.A.)’in suretine girdigini veya onun elbisesini giydigini gören kimseye, haline uygun bir sey verilir.
■ Bazen de o kimse, sehit olarak ölür.
■ Bir kimse rüyada Hz.
■ Ömer (R.A.)’i sevinçli görse, rüya sahibinin sünnete riayet ettigine isarettir.
■ Hz.
■ Ömer (R.A.)’i silahli olarak asker içerisinde bulundugunu gören kimse, muttaki, halktan korkan emin bir kisi olur.
■ Rüyada Hz.
■ Ömer (R.A.)’i Resulullah ile beraber gören kimse, büyük bir hayra nail olur.
■ Hz.
■ Ömer (R.A.)’i görmek, o sahsin devrinde adalet ve hakka riayet edildigine “Emri bilmarüf ve nehyi ani’l-münker” vazifesi herkes tarafindan bilindigine ve ezanla vakitlerin ilan edilmesine isarettir.
■ Çünkü ezanla vakitlerin ilan edilmesine Hz.
■ Ömer (R.A.) sebep olmustur.
■ Bazen de Hz.
■ Ömer (R.A.)’i görmek, düsmanliktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabaliktan dolayi nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühdü tercih etmeye isarettir.
■ Hz.
■ Ömer (R.A)’i rüyada gören devlet baskani ise, sehirler fetheder.
■ Layikiy-le dinî vazifeleri yerine getirir.
■ Kendisiyle mücadele edenlere, emrine muhalefette bulunanlara ve münafiklara heybetli görünür ve tebaasina merhamet ve sefkat etmekle beraber onlara muhalif bir vaziyet alir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver