Rüyada Namaz Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Namaz Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Namaz Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Namaz Görmek konusunda 7 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldığını görmesi, velayete veya reisliğe, Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden emin olmaya delâlet eder.
■ Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstüğü biriyle barışmaya işarettir.
■ Rüyada abdestli olarak öğle namazını kıldığını görmek, maksat ve murada ermeye delâlet eder.
■ Dünya ve âhirette istediği her hususta kendisine yardım erişir.
■ Zira rüyada namazı tam olarak edâ etmek, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder.
■ Rüya sahibi eğer zindanda ise halâs bulur ve kendisi bol rızka kavuşur.
■ Rüyada ikindi namazını edâ ettiğini görmek, insanın kendisi veya bir başkası için yapacağı yemine delâlet eder.
■ Yine ikindi namazını kıldığını gören kişinin arzu ettiği şey bazı güçlüklerden sonra meydana gelir ve muradı hâsıl olur.
■ Buna mukabil ikindi namazını tamamlayamayan adamın işi çıkmaza girer.
■ Bir kimsenin rüyada akşam namazı kıldığını görmesi, gönlünde arzu ettiği şeyin meydana gelmesine delâlet eder ve o kişi muradına erer.
■ Rüyada yatsı namazını kılmak, amelin tamamlanmasına ve ömrün tükenmesine işarettir.
■ Zira yatsı namazı o günkü ibadetin son halkasıdır.
■ Artık ondan sonra ölümün kardeşi sayılan uyku başlar.
■ Rüyada sabah namazı kıldığını görmek, sevinç, sürür ve saadet vesilesidir ve günün bütün ferahlığının geldiği ilk saatlerdir.
■ Bir kimsenin rüyada cuma namazı kıldığını görmesi, bütün işlerinin hayır ve selâmetle neticeleneceğine delâlet eder.
■ Ve o kişi muradına vâsıl olur.
■ Bağ, bahçe gibi yeşillik yerlerde namaz kıldığını görmek, Yüce Allah’a istiğfar edip yalvarmaya delâlet eder.
■ Rüyada hayvan üzerinde namaz kıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir korkuya alâmettir.
■ Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığını görmek, sefer ile tâbir olunur.
■ Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borcu ödemeye, hastanın şifa bulmasına, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.
■ Çünkü Ramazan bayramı, oruç borcu bittikten sonra kılınır.
■ Kişinin rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmesi, hayır işleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada görülen Ramazan ve Kurban bayramı namazları, düşmanla karşılaşmaya ve açıktan açığa tekbir getirmeye delâlet eder.
■ Rüyada oturarak namaz kıldığını görmek, acizliğe, korkaklığa ve cüz’i bir rızka kanaat etmeye işarettir.
■ Bazı kere de bu türlü namaz kılmak, babanın veya hocanın, ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya alâmettir.
■ Rüyada tevbe namazı kıldığını görmek, günah ve hataların affolmasma delâlet eder.
■ Eğer tevbe namazını bütün halkın kıldığı görülmüşse, bu rüya, yağmur ile tâbir olunur.
■ Rüyada “Tahiyyetü’l-Mescid” namazı kıldığını görmek, akraba ve fukaraya sadaka vermeye delâlet eder.
■ Rüyada Kabe istikametinde namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin sıdk ve doğruluğuna delâlet eder.
■ Kıbleden başka cihete beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kur’ân-ı Kerim’i hatasız okuduğunu görmek, hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyada kıble cihetinde namaz kıldığını görmek, şeriat ve sünnete ittibaya delâlet eder.
■ Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, vaktinin iyi olmasına, muradının husulüne, rızık ve malının artmasına delâlet eder.
■ İkindi namazını kıldığını görmek, meşakkat ve zahmetten sonra genişliğe ermeğe ve muradın husulüne delâlet eder.
■ Akşam namazını kaldığını görmek, ne arzu ediyorsa hayır ve şer ona nail olmaya işarettir.
■ Yatsı namazı, hısım ve akraba ile iyi ve hoş geçinmeye, ferah ve sürura delâlet eder.
■ Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal mala, çok rızka, arzu ve muradın husulüne nailiyete işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada bütün gece namaz kıldığını görmesi, dünya ve ahiret saadetine, dünya ve ahirette büyük hayra ve güzelliğe erişmeye delâlet eder.
■ Rüyada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını görmek, ecir ve sevabın çok çok fazla olmasına, duanın makbuliyetine, günahların affına, ilim ve hikmete delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada namaz kıldığını görmek, yedi türlü tâbir edilir: a) Emn ve eman, b) Sürür ve ferah, c) İzzet, d) Mertebe, e) Sıkıntıdan kurtuluş, f) Murada eriş, g) Zafer.
■ Bir kimsenin rüyada cenaze namazı kıldığını görmesi, duasının kabul olmasına ve şefaatinin makbuliyetine işarettir.
■ Rüyada namaz kılıp selâm verdiğini görmek, Peygamberler Peygamberinin eser ve sünnetine tâbi olmaya ve helal rızka delâlet eder.
■ Kişinin rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka yöne doğru namaz kıldığını ve düzgün bir şekilde Kur’an okuduğunu görmesi, hacca gitmeye alâmettir.
■ Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hastanın şifa bulmasına, sıkıntıdan genişliğe, fakirlikten zenginliğe, üzüntü ve kederden sevince delâlet eder.
■ Rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmek, memuriyete, hakkı ve hıfz ve icraya, nezredileni yerine getirmeye delâlet eder.
■ Rüyada namaz kılarken sağa sola baktığını görmek, dünyanın mal ve zinetine rağbet edip, ahiret nimetlerinden yüz çevirmeye delâlet eder.
■ Rüyada yahudi ve hıristiyanlarm kıblesi cihetine namaz kıldığını görmek, itikadın ve dinin bozukluğuna ve bid’ata delâlet eder.

Rüyada farz namazı kıldığını görmek yakın zamanda hacca gitmeye, borcunu ödemeye, kötü ve çirkin şeylerden sakınmaya işaret eder.
■ Rüyada farz namazı kılan kimse sözünde durur, dargın olduğu kimselerle barışır.
■ Rüyada sabah namazı kıldığını gören kimse ailesinin nafakası için çalışır.
■ Öğlen namazını kıldığını gören kimse arzularına kavuşur.
■ İkindi namazını kıldığını gören kimse borcunu öder, hidayete erer, hayır ve hasenatta bulunur.
■ Akşam namazı kıldığını gören kimse muradına erer.
■ Yatsı namazım kıldığını gören kimse ailesinin nafaka sim temin ederken haram helâl ölçülerine riâyet eder.
■ Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimse sıkıntılarından kurtulur ve hasta ise şifa bulur, cenaze namazı kıldığını gören kimse namazını kıldığı mevtaya şefaatçi olur.
■ Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, yüce Allah’a tövbe eder.
■ Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.
■ Namazı kılıp bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra kavuşur.
■ Rüyada bayram namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır.
■ Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye yorumlanır.
■ Eğer ölü tanınmıyorsa boş gezen bir kimsenin vazife alacağına ve bir şirketten geçimini sağlamasına yorumlanır.
■ Korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeye, veya hastalık ile çekişmeye fakat sonradan iyileşmeye işarettir.
■ Rüyada namazda konuştuğunu görmek, hibe ettiği veya söz verdiği şeyden dönmeye yorulur.
■ Rüyasında imamdan önce rüku ve secde ettiğini gören kimse, kendisi için faydalı olan kimselere karşı çıkar.
■ Bu rüya yanılma ve unutkanlığı da ifade eder.

Rüyada namaz kıldığını görmek iman kuvvetine, namaz kıldığını ve selam verdiğini görmek üzüntü ve kederden kurtulmaya, camide namaz kıldığını görmek iyi ve hayırlı bir işe, kıble harici bir yöne dönerek namaz kıldığını görmek iman zayıflığına delalet eder.
■ Kıbleye göre namaza durduğunu görmek, rüya sahibinin imanının sağlam olduğuna, rüyada namazını kılıp selam verdiğini görmek, bütün dertlerden ve kederlerden kurtulmaya, kalbinin sevgi muhabbetle dolacağına, sağ tarafına selam verdiğini görmek, işlerinin düzene gireceğine, sol tarafa selam verdiğini görmek, işlerinin çıkmaza gireceğine işaret eder.
■ Rüyasında doğu yönüne doğru namaz kıldığını gören, yakın zamanda hacca gider, kıbleyi arkasına alıp namaz kıldığını gören, islamın hükümlerine ters hareket eder.
■ Rüyada bir cemaate imamlık yaptığını gören, makam ve mevki sahibi olur.
■ İbni kesir’e göre rüyada imamlık yaparak namaz kıldırdığını görmek her bakımdan hayırdır.
■ Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal yoldan rızkınızın genişleyeceğine, yeni kazanç kapılarının açılacağına, rüyada öğle namazını kıldığını görmek, bütün arzularına kavuşacağına, rüyada ikindi namazını kıldığını gören, bazı sıkıntılar ve zahmetten sonra rahata ereceğine, rüyada akşam namazını kıldığını gören, dünyada olmasını istediği ne murâdı varsa olacağına, rüyada yatsı namazını kıldığını gören, dost ve akrabalarıyla münasebetlerinin çok iyi olacağına işaret eder.

Rüyada kıbleye doğru namaz kıldığını görmek, dünya ve ahrette hayra yorumlanır.
■ Kıbleye doğru değil de başka tarafa doğru namaz kıldığını görmek, dinden çıkacağınıza yorumlanır.
■ Namazı yarıda bıraktığınızı görmek emellerinize kavuşamayacaksınız demektir.
■ Cenaze namazı kılmak uzun ömre yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada namaz kılmanın yedi tabiri vardır:
■ 1-Emniyet
■ 2-Mutluluk
■ 3-İzzet
■ 4-Makam
■ 5-Kurtuluş
■ 6-Murat
■ 7-Eksiklik.
■ Rükû ve secde görmenin beş tabiri vardır:
■ 1-Murat
■ 2-Kalabalık
■ 3-Yardım
■ 4-Zafer
■ 5-Allah’ın emrini yerine getirmek.
■ Namaza başladığınızı ve bitirdiğinizi görmek; duanızın kabul olacağına…
■ Namaza başladığınızı ama bitirmediğinizi görmek; bunun tersine tabir edilir
■ *Allame Meclisi: Namaz kıldığınızı görmek; musibetten kurtulacağınıza ve bir işinizin yarım kalacağına…
■ Tespih, sena, salavat, rükû ve secde görmek; hayır, bereket ve izzete…
■ Doğru bir şekilde namaz kıldığınızı görmek; hacca müşerref olacağınıza…
■ Gökyüzüne doğru namaz kıldığınızı görmek; Yahudilerin dinine meyledeceğinize işarettir
■ *Müellif: Doğu yönüne doğru namaz kıldığınızı görmek; hacca gideceğinize…
■ Kendinize ait olmayan bir yerde namaz kıldığınızı görmek; Hıristiyanlığa sempati duyacağınıza…
■ Batı yönüne doğru namaz kıldığınızı görmek; Yahudiliğe sempati duyacağınıza…
■ Kıbleyi bilmediğiniz halde namaz kıldığınızı görmek; dini inancınız konusunda şaşkınlık yaşayacağınıza…
■ Kıbleye doğru namaz kıldığınızı görmek; inancınızın sağlamlaşacağına işarettir
■ *Kirmani: Bir topluluğa imamlık ettiğinizi görmek; bir gruba önderlik yapacağınıza…
■ Namazı yarıda kestiğinizi, namaz kılmaktan vazgeçtiğinizi veya abdestiz namaz kıldığınızı görmek; kendi açınızdan önemli bir şey talep edeceğinize…
■ Namaz kıldığınızı, rükû ve secdeyi tamamladığınızı görmek; bir dünyevi hacetinizin gerçekleşeceğine işarettir
■ *Cabir Mağribi: Vacip bir namazı eda ettiğinizi görmek; Allah’a yaklaşacağınıza…
■ Akşam namazı kıldığınızı görmek; mutluluğa…
■ Yatsı namazı kıldığınızı görmek; hacetinizin reva olacağına…
■ Sabah namazı kıldığınızı görmek; yolculuğa çıkacağınıza…
■ Bir bahçede namaz kıldığınızı görmek; tövbe edeceğinize…
■ Bir gemide namaz kıldığınızı görmek; borçlanacağınıza, ancak borcunuzun ödeneceğine…
■ Kabe’de namaz kıldığınızı görmek; büyük bir şahsiyetin yardımıyla arzu ettiğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine…
■ Namazda teşehhüt için oturduğunuzu görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…
■ Oturarak namaz kıldığınızı görmek; birinin size karşı hata işleyeceğine ve bu hatayı affetmeyeceğinize…
■ Karanlıkta namaz kıldığınızı görmek; üzüntüden kurulacağınıza…
■ Yan yatarak namaz kıldığınızı görmek; hastalanacağınıza…
■ Cuma namazı kıldığınızı görmek; bir yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculukta gelir elde edeceğinize…
■ Mescid-i Aksa’da namaz kıldığınızı görmek; rızkınızın bollaşacağına…
■ Farz namaz kıldığınızı görmek; Allah’ın inayetiyle hacca gideceğinize…
■ Müstahap namaz kıldığınızı görmek; insanlara şefkat göstereceğinize…
■ Bir ağılda namaz kıldığınızı görmek; Allah’ın inayetiyle malınıza bereket geleceğine işarettir.

Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye.

İmam olarak farz namazı eda ettirmek tazmiinat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye.

İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya.

Sabah namazı kılmak zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rizik peşinde meşru gayret sarfetmeye.

Öğle namazı kılmak maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya.

Açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve sürura, bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye.

Öğleyi ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye, İkindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına.

Akşam namazı kılmak arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye Yatsı namazı kılmakgeçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye, Yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine.

Cemaatle namaz kılmak – eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemamatın hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir.

Rüyada kıbleye karşı namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra işarettir.

Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, din yolundan ayrılacağınızı gösterir.

Başlamış olduğunuz namazı yarıda bıraktığınızı görmek muratlarınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğini.

cenaze namazı kıldığınızı görmek, uzun ömürlü olacağına işarettir.

Rüyada kıbleye doğru namaz kıldığını görmek, dünya ve ahrette hayra yorumlanır.

Kıbleye doğru değil de başka tarafa doğru namaz kıldığını görmek, dinden çıkacağınıza yorumlanır.

Namazı yarıda bıraktığınızı görmek emellerinize kavuşamayacaksınız demektir.

Cenaze namazı kılmak uzun ömre yorumlanır.

Rüyasında namaz kılan kimse bütün dertlerinden kurtulup, huzurlu bir hayata başlayacak demektir.

Doğu yönüne dönerek namaz kıldığın gören, hacca gider.

Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslamiyetten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir.

Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslam’ı arkasına atmış olur.

Bir rivayete göre eşinden başka bir kimse ile yakınlaşır.

Bir mescit halkını kıblenin gayri bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanının dinden uzaklaştırılacağına delalet eder.

İlim adamlarından birini kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir.

Namazını vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir işe başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek ahirette güçlüğe uğrar.

Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete, veya bir şirkete girerek orasını yönetir.

Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir.

Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise uzun bir ömre delalet eder.

İbni Kesir’e göre bir cemaate imamlık etmek hayırdır.

Sokakta namaz kıldığını görmek hayır değildir.

Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır geleceğine işarettir, öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızk ve malının artacağına delalet eder.

Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur.

Dünya ve ahirette Allah’ın (C.C.) ihsanına nail olur.

İkindi namazını kıldığını görmek zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delalet eder.

Akşam namazını kıldığını gören hayır ve serden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur.

Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir.

Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.

Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar.

Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez, Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur.

Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider.

Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.

Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir.

Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir.

Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (C.C.) sefaatine nail olur.

Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve haşenata erişir.

Kabe’nin damında kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler.

Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir.

Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızktir.

Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duası ile hidayete ulaşacağına delalet eder.

Namaz rüyasının tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir: Farz, sünnet, nafile.

Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye.

Sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeğe delalet eder.

Nafile namaz ise ehil ve iyalının geniş rızkına, dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder.

At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer.

Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işarettir.

Rükua varıp da secde etmediğini görmek ömrünün kısalığına delalet eder.

Sarhoş olarak namaz kıldığını gören yalancı şahitlik eder.

Cafer-i Sadık, namazı yedi şekilde yorumlamaktadır: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk.

Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor: İsteğinin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın (c.c.) emirlerine uymak, kolaylık.

Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakk’in affına mazhar olacağına işarettir.

Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere, başka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delalet eder.

Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduğuna ve işin olacağına delalet eder.

Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-ı Hakk’a tövbe ve istiğfar eder.

Ekili bir tarlada namaz kıldığını gören borcunu öder.

Bir hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak mekruh bir iş yaptığına.

Hamamın içinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızk yediğine delalet eder.

Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşeceğine, sıkıntısı varsa genişleyeceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine delildir.

Kurban bayramının namazını kılmak ise, memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edeceğine, sevince delalet eder.

Bir yerde seccade veya benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine ihtiyaç içinde kalacağına işarettir.

Üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler, Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir.

Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye veya sadakayı geri alır.

Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başaralı olarak çıkacağına delalet eder.

Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir.

Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dileğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır.

Bu meyande vacip olan bayramın namazını kılınanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyalınızın hayrını göreceğinize işarettir.

Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize, her tulu sefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine ömrünüzün uzun olacağına, itibarınızın devamlılığına hükmolunur.

Ruyada namaz kıldığını görmek iyi bir insan olduğunuza, ne isteğiniz varsa gerçekleşeceğine.

Kıbleden başka bir yönde namaz kıldığını görmek kötü yola sapacağınıza.

Bir camide insanların kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görmek bulunduğunuz memlekette büyük bir insanın öleceğine.

Cenaze namazını kıldığını görmek uzun ömürlü olmaya.

Abdestsiz namaz kıldığını görmek sağlığınızın bozulacağına ve üzüntüye işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver