Rüyada Muhammed (s.a.s) Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Muhammed (s.a.s) Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Muhammed (s.a.s) Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Muhammed (s.a.s) Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada bir kimsenin bu süreyi okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık demiştir ki: O kimse iyi huylu ve güzel amelli olur ve herkes onu sever.
■ Kirmanî de şu türlü tâbir ederler: a) Allah’ın hıfz ve emanı, b) Ulûvv-i mertebe, c) Yüce şeref, d) Allah’ın zikri, e) Güzel şöhret.

Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i Ekrem efendimiz: “- Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir.
■ Çünkü şeytan bana temessül edemez.” buyurmuşlardır.
■ Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır.
■ Ve buyuruyorlar ki: ”- Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür.
■ Çünkü şeytan benim suretime giremez.” Şunu hemen belirtelim ki: Nebiler Sultanını rüyada görmek, insan için saadetlerin en büyüğü ve şereflisidir.
■ O’nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir.
■ Aşk olmadan meşk olmaz denilmiştir.
■ Gönül toprağına onun muhabbet damlası düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez.
■ Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde tefsire tabi tutulmuştur.
■ Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki: -Kişinin rüyası Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesi, Resulullah’ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir.
■ Bazıları da demişlerdir ki: -Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir.
■ Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir.
■ Ondan nakledilmiştir ki, Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o “Rüyada gördüğün zatı bana anlat” dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn’in bilmediği ve Peygamberler Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn Hazretleri: -Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin! Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir.
■ Biz o sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak olmak gerek.
■ İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar.
■ Tarihi bir hakikattir ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.
■ Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen olur.
■ Ona artık gönül safası bahşedilir.
■ Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya zindanda ise bütün bunlardan halas olur ve muradının incisini elde eder.
■ Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i görmesi, onun şefaatine delâlet eder.
■ Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir.
■ Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya alâmettir.
■ Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.
■ Rüyada Fahri Alem efendimizi bir şeye binmiş görmek, onun mübarek türbelerini ziyarete delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, onbir türlü tâbir olunur: a) Rahmet, b) Nimet, c) İzzet, d) Ulüvv-i Kadr, e) Devlet, f) Zafer, g) Saadet, h) Riyaset, ı) İslam’da kuvvet i) Dünya ve ahirette hayır, j) Refah ve rahat Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder.
■ Peygamberler Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i Mutahhara’yı ziyaretine delâlet eder.
■ Rüyada Allah’ın sevgili ve şerefli Resûlü’nü harab bir mekanda görmek, o mekanın Resûl-i Zîşan’ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah’ın o zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.
■ Resûl-i Ekrem’in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket ve halkın çokluğuna delâlet eder.
■ Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet eder.
■ Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü, keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder.
■ Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.
■ Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder.
■ Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana galip gelmeye ve kemâle delâlet eder.
■ Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete ve Hakka tâbi olmaya işarettir.
■ Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder.
■ Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet ve berekete delâlet eder.
■ Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve kötülükten sakındırmaya delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey aldığını görmesi, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme delâlet eder.
■ Rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir.
■ Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanlarm kafirler üzerine galip gelmesine delâlet eder.
■ Rüyada Resûl-i Ekrem’in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir.
■ Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa bağlıdır.
■ Aşkın çırasına yanmak gerek.
■ Aşık bu yolda kanat çırparsa maşuk da elbet kendisini gösterecektir.
■ Evet: Ey toprak canlı kişi, Muhammed’le aşka yol, Hakka ulaşmak için bilmiyorum başka yol!

Rüyada peygamber efendimizi (s.a.v.) gören iki cihanda mesut olur, gam ve kederden kurtulur, korkularından emin olur, daima duramu iyi gönlü şen olur, fakirlikten kurtulur.
■ Rüyada Hz.
■ Muhammed (s.A.V)’ı gören kimse daima durumu iyi ve gönlü şen olur.
■ Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.
■ Eğer rüyayı gören alim ise bildiği şeyle amel eder.
■ Eğer abid birisi ise keramet ehlinin makamına erişir.
■ Günahkar ise tövbe eder.
■ Rüya sahibi korkunç bir halde ise saltanat ve devlet sahibinden emin olur.
■ Kendisine şefaat edilir.
■ Çünkü Hz.
■ Peygamber şefaat sahibidir.
■ Rüyada Hz.
■ Peygamber’i görmek delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya işaret eder.
■ Bazen de rüya sahibi, ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nail olur.
■ Eğer rüyayı gören gözlere ilaç yapan sürmeci ise o kimse sanatında hiçbir kimsenin yetişemediği bir makama kavuşur.
■ Çünkü Hz.
■ Peygamber katade’nin görmeyen gözlerini kendisine iade buyurmuştur.
■ Rüyada Hz.
■ Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye delalet eder.
■ Eğer Hz.
■ Peygamberi rüyada gören kimse yetimse, büyük bir dereceye kavuşur.
■ Eğer rüya sahibi garipse yine tabir böyledir.
■ Eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun mesleğinden faydalanır.
■ Hz.
■ Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına işaret eder.
■ Eğ ar Hz.
■ Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur.
■ Bir kimse rüyada kendisinin Hz.
■ Peygamberin oğlu olduğunu görse ve kendisi de evlad-i resul olmasa, 0 kirisetliîl imanının halas olmasına yorumlanır.
■ Bir kimse rüyada Hz.
■ Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nispetince o kimsenin erişeceği bir hayra işarettir.
■ Hz.
■ Peygamberin sürme çektiğini gören kimse, dininde salih ve onun hadislerini toplayarak emniyet içinde olur.
■ Bu rüyayı hamile bir kadın veya kocası görse, erkek çocuk olmasına işaret olur.
■ Bir kimse Hz.
■ Peygamberi sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine delalet olur.
■ Bir kimse rüyada kendisinin Hz.
■ Peygamberin pederleri olduğunu görse o kimse fesadcı ve itikadı zayıflar.
■ Bir kimse rüyada Hz.
■ Muhammed’in hanımlarından birisinin kendisinin anası olduğunu görse, o kimsenin imanı artar.
■ Rüyada Hz.
■ Peygamberi takunyasız ve ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatle namazı terk ettiğinde ona cemaatle namaz kılması için emrettiğine işarettir.
■ Bir kimse kendisinin yaptığı işlere Hz.
■ Peygamberin baktığını görse bunun tabiri Hz.
■ Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesini emrettiğine delalet eder.
■ Hz.
■ Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur.
■ Eğer Hz.
■ Peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeye almadığını görse, o kimse bid’ata girer.

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek gamdan sonra feraha, borçlu ise borcunu ödeyecegine, tutuklu ise tahliye olunacagina, korkuyor ise emniyete ulasacagina, sikinti ve yokluk içinde ise, hayirli nimetlerin artmasina, zengin ise parasinin ve malinin daha da artacagina, fakir ise ondan kurtulacagina, hasta ise iyilesecegine delalet eder.
■ Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i serifinde söyle buyurmustur: “Bir kimse rüyasinda beni görse, o kimse ahirette en yakin bir sifatla sefaatimle özel bir görüsle beni görür.” Baska bir rivayete göre: “Bir kimse uykusunda beni görse, o kimse hakikaten ve gerçekten beni görmüstür.” diye buyurmustur.
■ Hz.
■ Enes’in (RA) rivayetine göre; “Rüyasinda her kim beni görürse, Cehenneme girmez, diye buyurmustur.
■ Yine bir hadis-i serifte de: “Bir kimse rüyasinda beni görürse, o kimse gerçekten ve aynen beni görmüs gibi olur.
■ Çünkü seytan benim seklime girmesi mümkün degildir.” buyurmustur.
■ Rüyasinda Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)’i görmek, bütün sikintilardan kurtulup feraha çikacagina delalet eder.
■ O’nun mübarek yüzünü gören kimse cennetle müjdelenmis olur.
■ Peygamber Efendimizi ayakta ve kendisi ile konusur bir durumda görmek, o kimsenin tuttugu yolun iyiligine ve Peygamberimizin rizasina uygun olduguna isarettir.
■ Peygamber Efendimizi arkasi dönük oldugu halde yürür görmek, bir sefere çikip ondan hayir görmeyecegine; aksine, kendisine dogru geldigini görmek, çikacagi seferden veya yapacagi isten hayir görecegini gösterir.
■ Peygamber Efendimizle bir sofrada oturup yemek yedigini görmek cennet taamindan nasip alacagina ve dünya nimetlerinin de çogalacagina; sefaatine nail olacagina delalet eder.
■ Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte bir deve üzerinde yolculuk yaptigini fakat devesinin daima Peygamber Efendimizin devesinden çok gerilerde kaldigini ve ona yetismek için çok çalistigi halde bir türlü devesini yürütemedigini görmek, Fahr-i Alem Efendimizin rizasina hilaf hareket ettiginden tövbe etmesi gerektigini gösterir.
■ Ebu Hureyre Hazretleri söyle rivayet etmistir: Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurmustur ki: “Beni rüyasinda gören mutlaka beni görmüstür, çünkü seytan hiç bir vakit benim suretime giremez.” Su halde Rasulullah Efendimizi gören, her ne sekilde olursa olsun, O’nun mübarek yüzü suyu hürmetine mutlaka sonunda hayir ve hasenata kavusur.
■ Günahlarindan kurtulur, sefaatine mazhar olur.
■ Rasulullah Efendimizle bir cami veya mescitte, birlikte namaz kildigini gören, dünya ve ahirette hiç bir musibete ugramaz, isleri daima yolunda gider, ahirette de makami cennet olur.
■ Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte yolculuk ettigini görmek, ibadetlerinin kabul edildigine isarettir.
■ Onunla bir mahalde oturup sohbet ettigini gören, hasta ise sifa bulur, tutuklu ise kurtulur, büyük bir günah islemisse tövbe ve istigfar ettigi takdirde, sefaatine nail olarak günahlarindan kurtulur.
■ Rasulü Ekrem Efendimizi uykuda gören, bunu yapmayi düsündügü bir isin sonunun kötü olduguna bir ihtar kabul ederek, bu isi islemekten vaz geçmelidir.
■ O mübarek zat-i serifi rüyasinda ne sekilde olursa olsun, her gören, dünya nimetlerinden faydalanir, sikinti içinde ise mutlaka feraha çikar.
■ Kendisinin ve ailesinin bütün keder ve sikintilari o aile içinden uzaklasir.
■ Borçlu ise bütün borçlarindan halas olur.
■ Ailesinde veya kendisinde bir hastalik varsa hepsinden sifa bulur ve sifa görür.
■ Peygamber Efendimizi mübarek merkad-i seriflerinde ziyaret ettigini görmek, Cafer-i Sadik (RA)’in yorumuna göre, onun cennetle müjdelendigine delalet eder.
■ Rasul-ü Ekrem Efendimizin mübarek kabirlerinden kalkarak yürüdügünü görmek, ahiretinin selametine ve ecelinin yaklastigina isarettir.
■ Mübarek kabr-i serifin, içeriye girmeden, disaridan ziyaret ettigini görmek, Peygamber Efendimizin sefaatine nail olmak için ibadetini siklastirmasina ve yoksullara yardim etmesi gerektigine delalet eder.
■ Her ne suretle olursa olsun, Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizin rüyada mübarek yüzlerini görmek, dünya nimetlerinden daha üstün olan ahiret nimetleriyle müjdelendigine isaret sayilir.
■ Bir baska rivayete görede: Sahih bir hadiste Hz.
■ Peygamber (SAV) den: “Her kim beni rüyasinda görürse o, uyanik bir halde de beni görecektir.
■ Çünkü seytan bana benzer bir surete giremez” seklinde varit olmustur, Bir rivayette: “Her kim rüyasinda beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüstür.” Hz.
■ Enes (R.A.) den bir rivayette: “Beni rüyasinda gören elbette cehenneme girmeyecek” seklinde varid olmus ve bir rivayette de: “Her kim ki beni rüyasinda görürse, o gerçek olarak beni görmüstür.
■ Çünkü seytanin benim suretime girmesi mümkün degildir.” seklinde varit olmustur.
■ Alimler arasinda hadisin manasinda ihtilaf edilmistir.
■ Bunlardan bir kismi hadîsi serifin ifade ettigi sey rüya sahibinin Hz.
■ Resulullah (SAV)’i görmesi Resulullah (SAV)’in bulundugu heyet üzere oldugu takdirdedir, bazilari da bunda mübalaga ederek rüyayi gören Hz.
■ Resülullah (SAV)’i vefati zamaninda bulundugu heyet üzere gördügü takdirdedir, dediler, ibn-i Sirin (R.H.) ‘de bunlardandir.
■ Alimlerden diger bir kismi da Hz.
■ Resulullah (SAV) hayatta bulundugu sekilde görmek sari degildir, dediler, ibn-i Arabi de bunlar arasindadir.
■ Hz.
■ Resulullah (SAV)’i bilinen sifatlari üzere görmek, bizzat Hz.
■ Peygamberi görmektir.
■ Bilinen sifatlardan baska sekilde görmek, Hz.
■ Resulullah (SAV)’in misalini idrak etmektir, demislerdir.
■ öyleyse bütün hallerde Hz.
■ Resülullah (SAV)’i görmek, batil ve karma kansik rüya degildir.
■ Belki o rüya bizatihi hak ve dogrudur.
■ Her ne kadar bilinen sifatlarindan baska bir surette görülürse de.
■ Bütün bunlardan anlasiliyor ki, dogru olan hadis-i serifin manasi bazi alimlerin dedikleri gibi “Hangi durumda farzedilirse edilsin” rüya sahibinin rüyasi haktir.
■ Bundan dolayi bazi tabir alimleri, bir kimse, Hz.
■ Resulullah (SAV)’i yasli görse, selamete erismeye; eger genç görse harbin nihayet bulmasina; eger tebessüm ettigini görse rüya sahibi onun Sünnet-i Seniyyesine uyduguna isarettir, dediler.
■ Bu alimlerden bazilan da bir kimsenin Hz.
■ Resulullah (SAV)’i bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli olusun, söhrete erismesine ve ona düsman olan kimseye galip gelmesine isarettir, dediler.
■ Bir kimsenin rüyada Hz.
■ Peygamberi kizgin bir sekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasina isaretttir.
■ Ibn-i Ebi Cemre Hz.
■ Peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelligine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazilarinda noksanlik görmek, rüyayi görenin noksanligina isaret eder, dediler.
■ Çünkü Hz.
■ Resulullah (SAV) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi seklini görür.
■ Her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karsisinda bulunan sey bulundugu durumda onda görülür.
■ Hz.
■ Peygamberi böyle uygun sekillerde görmekte gören için büyük faydalar vardir.
■ Çünkü Hz.
■ Peygamberi bu durumda görmekle rüyayi görenin durumu bilinir ve gafletten uyanir.
■ Rüyada Hz.
■ Muhammed (SAV)’i gören kimse daima durumu iyi ve gönlü sen olur.
■ Eger o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.
■ Eger Hz.
■ Peygamberi görenler kusatma altinda veya kitlik içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve ucuzluk görülür.
■ Eger mazlum iseler mansur ve muzaffer olurlar.
■ Eger korku halinde iseler emin olurlar.
■ Sifatlarini anlatmaya muktedir olmayacagi bir sekilde Resulullah (SAV)’i rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine isarettir.
■ Eger Resul-i Ekrem (SAV)’in kendine teveccüh gösterdiginl veya bir sey ögrettigini yahut namazinda ona iktida ettigini yahut Hz.
■ Resülullah (SAV)’in güzel bir sey yedirdigini veya layik bir hirka ve elbise giydigini ya da ona hayirli dua ettigini gören kimse, eger mülke ehilse mülke nail olur.
■ Eger rüyayi gören alim ise, bildigi seyle amel eder.
■ Eger abit birisi ise keramet ehlinin makamina erisir.
■ Günahkar ise, tövbe eder.
■ Rüyada Hz.
■ Peygamberi görmek, delilleri açiklamaya, sözünde dogru ve vadinde durmaya isarettir.
■ Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabalan arasinda onlarin hiçbirisinin yetisemedigi bir makama nail olur, Bazen o kimseye akrabalari ve yakinlari tarafindan haset ve düsmanlik yapilir.
■ Bazen de o kimse, ailesinden ayrilir ve vatanindan baska bir vatana hicret eder.
■ Bazen o kimse ana ve babadan yetim kalir.
■ Eger rüya sahibi yolculuk yapiyorsa ve halk da çokça susamissa, yagmurun yagmasina isaret eder.
■ Kitlik ve yokluk içinde Hz.
■ Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluga ve hatiralarina gelmiyecek bir sekilde hayir ve bereketin zuhur etmesine isarettir.
■ Bir kadin rüyada Hz.
■ Peygamberi görse, o kadin büyük bir rütbeye, iyi bir söhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazen de o kadin iyi bir nesille riziklanir.
■ Eger o kadin zengin ise, malini Allah (C.C.) ugrunda infak eder.
■ Rüyada Hz.
■ Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye isarettir.
■ Eger Hz.
■ Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavusur.
■ Eger rüyayi gören doktorsa, insanlar onun doktorlugundan faydalanir.
■ Bazen de, özellikle ashab ile olursa Hz.
■ Peygamberi görmek, Müslümanlarin galip, kafirlerin helak olmasina isarettir, O’nu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder.
■ Hz.
■ Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona sifa verir.
■ Hacc etmemis bir kimse ise, Beytullah’i tavaf eder.
■ Bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayi ondan defeder.
■ Hz.
■ Peygamber, bilinen heyeti üzere kitlik ve pahalilik olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur.
■ Eger Hz.
■ Peygamber bir yerde rengi degismis veya bazi azasi noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayiflamasina ve bid’atin meydana çikmasina isarettir.
■ Hz.
■ Peygamberin üzerinde eski ve çürümüs elbise görmenin tabiri de böyledir, Hz Peygamberin vefat ettigini gören kimsenin kendi neslinden serefli bir kimsenin vefatina isarettir.
■ Eger Hz.
■ Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur.
■ Hz.
■ Peygamberin cenazesini tesvik ettigini, hatta kabri seriflerine koydugunu gören kimse, bid’ata meyleder.
■ Kabrini ziyaret ettigini gören kimse, büyük bir mala erisir.
■ Bir kimse rüyada kendisini Hz.
■ Peygamberin oglu oldugunu görse ve kendisi de evlati resul olmasa, o kimsenin imaninin halis olmasina isarettir.
■ Bir kimsenin Hz.
■ Peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayir yalniz o kimseye has olmayip belki bütün Müslümanlara samildir.
■ Bir kimse rüyada Hz.
■ Peygamberin, kendisine dünya malindan veya yiyecek ve içecek bir sey verdigini görse, verilen seyin serefi nispetince o kimsenin erisecegi bir hayra isarettir.
■ Eger verdigi sey kavun ve karpuz gibi seyler olursa, o kimse büyük bir seyden kurtulur.
■ Ancak eziyet, çetinlik ve mesakkata düser.
■ Hz.
■ Peygamberin azasindan bir uzvunu kendi yaninda sakladigini görse, o kimsenin bid’at olan bir isi yaptigina isaret eder.
■ Bir kimse rüyada kendisinin Hz.
■ Muhammed (SAV) sekline girdigini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydigini veya Hz, Peygamber kendisine mühür elbise veya kilicini verdigini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erisir ve ora halki kendisine itaat eder; hor ve hakirse, Allah (C.C.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradina nail olur.
■ Fakir ise, zengin olur ve bekarsa evlenir.
■ Hz, Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz.
■ Resulullah (SAV)’in bereketiyle tamir edilir.
■ Eger Hz.
■ Muhammed (SAV)’i bir yerin dahilinde oturdugu halde görse, o yerde ibret alinacak bir sey zuhur edecegine isarettir.
■ Bir kimse Hz.
■ Muhammed (SAV)’in bir yerde ezan okudugunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamlari çok olur.
■ Eger Hz.
■ Muhammed (SAV)’in bir yerde namaza durup namaz kildigini görse, Müslümanlarin daginik islerinin toplanmasina isarettir.
■ Rüyada Hz, Muhammed (SAV)’in sürme çektigini gören kimse dininde salih ve emniyet içinde olur.
■ Bu rüyayi hamile bir kadin veya kocasi görse, hamilinin erkek çocuk olmasina isarettir.
■ Eger Hz.
■ Muhammed (SAV)’ln haddinden fazla güzel oldugunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduguna isarettir.
■ Rüyada Resulullah (SAV)’in sakali seriflerinin siyah oldugunu ve beyazlik bulunmadigini gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluga kavusur.
■ Rüyada Resulullah (SAV)’in sakalina aklik karistigini görse, o kimsenin kuvvetli olusuna ve düsmanina galip gelmesine isarettir.
■ Eger Resölullah (SAV)’in basinin bulundugu halden daha büyük oldugunu görse, devlet reisinin Müslümanlari korumasina isarettir.
■ Resulullah (SAV)’in sag elinin parmaklarinin yumuk oldugunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hacc ve cihat yapmamasina ve çoluk çocuguna yedirip içirmemesini isarettir.
■ Resul-i Ekrem’in sol elinin yumruk oldugunu görse, rüya sahibinin malinin zekatini vermesine, dilenci ve fakirleri alikoymasina isarettir.
■ Hz.
■ Muhammed (SAV)’in elinin parmaklarinin açik oldugunu görse, rüya sahibinin hacc ve cihat yapmasina isaret eder.
■ Eger Hz.
■ Peygamberin parmaklarim avucu içinde sikilmis oldugunu görse, halifenin ve rüya sahibinin islerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder.
■ Bir kimse Resulullah (SAV)’in baldirlarinin uzun oldugunu görse, devlet reisinin ömrü uzun olur.
■ Bir kimse Resul-i Ekrem’i silahli olarak asker içinde bulundugunu ve askerin de böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanlarin askerlerinin hezimete ugramalarina isarettir.
■ Eger Resül-i Ekrem silahla tam mücehhez olmadigi halde az bir asker içinde bulundugunu ve askere mütevazi davrandigini görse; Müslümanlarin düsmanlara galip gelmesine isarettir.
■ Bir kimse Hz.
■ Peygamberi bos ve sakalini taradigi halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine isarettir.
■ Resul-i Ekrem (SAV)’i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekaninda gören kimse, kuvvet, izzet ve yücelige erisir.
■ Resul-i Ekrem (SAV)’i ashabi arasinda birbirlerini kardes yaptigini gören kimse, ilim elde eder.
■ Rüyada Resulullah (SAV)’in kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur.
■ Bir kimse rüyada kendisinin Hz.
■ Peygamberin pederleri oldugunu görse, o kimsenin itikadi zayiflar.
■ Bir kimse rüyada Hz.
■ Muhammed (SAV)’in hanimlarindan birisinin kendisinin anasi oldugunu görse, o kimsenin imani artar.
■ Bir kimse rüyada kendisini Hz, Peygamberin arkasi sira yürüdügünü görse, o kimsenin Sünnet-i Seniyyeye ittiba ettigine isarettir.
■ Bir kimse rüyada kendisinin yaptigi islerine Hz.
■ Peygamberin baktigini görse, bunun tabiri Hz.
■ Peygamberin o kimseye haniminin haklarina riayet etmesine emrettigine isarettir.
■ Hz.
■ Peygamberle yemek yedigini gören kimseye, peygamberimizin zekatini vermesiyle emretmesine, Hz.
■ Peygamberin yalnizca yedigini görse, rüya sahibine sadaka vermesi için emrettigine isarettir.
■ Rüyada Resulullah (SAV)’i takunyasiz ve ayakkabisiz görse, rüya sahibinin cemaatla namazi terkettiginden ona cemaatla namaz kilmasi için emrettigine isarettir.
■ Bir kimsenin Hz.
■ Muhammed (SAV)’in mestlerin giydigini görmesi, Hz.
■ Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihat yapmasi için emrettigine isarettir.
■ Bir kimse rüyada kendisi Hz.
■ Peygamberle musafaha yaptigini (el sikistigini) görse, o kimsenin Sünnet-i Resulullaha (SAV) uyduguna isarettir, Bir kimse kendi kanini Hz.
■ Peygamberin kaniyla karismis oldugunu görse, o kimsenin serefli bir kimseye akraba olacagina isarettir.
■ Hz.
■ Peygamberi kendisine bakla cinsinden bir sey verdigini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.
■ Eger Hz.
■ Peygamber kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hos bir sey sunsa Kur’an-i Kerim’i ezberler ve ona sunulan sey miktarinca ilim elde eder.
■ Peygamberimizin hutbe okudugunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder.
■ Hz.
■ Peygamberin kendisine bir sey verdigini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur.
■ Eger Hz, Peygamberin kendisine bir sey verdigini ve verdigi seyi almadigini görse, o kimse bid’ata girer.
■ Bir kimse Hz.
■ Peygamberi uzun boylu bir delikanli suretinde görse, insanlar içinde çikacak fitneye isarettir.
■ Resul-i Ekremi yasli bir sekilde görse, insanlarin afiyette olmalarina isarettir.
■ Hz.
■ Peygamberi bugday benizli oldugu halde gören kimse, heva ve hevesi terkeder.
■ Ve tövbe etmeyi tercih eder.
■ Hz.
■ Peygamberin beyaz tenli oldugunu gören kimse, Allah (C.C.)’a tövbe eder.
■ Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.
■ Bir kimse rüyada Hz.
■ Peygamberin kendisine kizdigini veya kendisiyle mücadele ettigini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttigini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edecegi bir bid’ata isarettir.
■ Hz, Peygamberi öptügünü gören kimse, Hz.Peygamberden rivayet edilen seyde sebat etsin.
■ Hz.
■ Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettigini gören kimse orada vefat eder.

Peygamberlerin sonuncusu, bizim peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’ı bilinen sıfatları üzere görmek O’nun hakikatini idrak etmeye, getirdiği şeriatın ruhunu kavramaya; Efendimiz Aleyhisselam’ı vasıflarından başka bir şekilde görmek O’nun misaliini idrak etmeye; O’nu görmek gam ve kederden sonra sevinç ve sürura, borçulu olanın borcundan kurtulmasına, hapiste olanın buradan kurtulmasına, bir şeyden korkan kimsenin bundan kurtulmasına, sıkıntı ve kıtlık içinde olanın hayır ve nimetlerinin artmasına, zenginin servetinin bereketlenerek çoğalmasına, hastanın şifa bulmasına, düşmanı olanın yardım görmesine; Öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi olan Peygamberimiz Efendimiz’i görmek iki dünya mutluluğuna, sonsuz rahmet ve mağfiretten istifadeye; şeref ve itibara, ilahi yardım ve ihsana, Efendimizin iltifatlarına yahut ikramlarına nail olmak faydalı ilimlerde ileri seviyeye ulaşmaya ve yüce hakikatlere yürekten teslim olmaya, Hz.
■ Peygamber (a.s.)’ın herhangi bir yerde vefat ettiğini görmek, o yıl içinde orada vefat etmeye delalet eder.
■ ( Ayrıca Bakınız; Peygamber, Ziyaret.)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver