Rüyada Merdiven Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Merdiven Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Merdiven Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Merdiven Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete, iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir.
■ Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada merdiven görmek, salih kimseler için düşmana galip gelmeye ve zafere, fesat kişiler için de dinde noksanlığa delâlet eder.
■ Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.
■ Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile tâbir olunur.
■ Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar.
■ Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir merdivenden çıktığını, indiğini tekrar çıktığını ve yine indiğini görmek, insanlar hesabına hayır ve iyilikle çalışmaya delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.
■ Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye işarettir.
■ Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet eder.
■ Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder.
■ Dertli üzüntülü kimsenin rüyada merdiven görmesi, üzütü ve kederden selamete ereceğine işarettir.
■ Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet eder.
■ Rüyada yeni bir merdiven üzerine çıktığını görmek, dört şekilde tâbir olunur: a) Hayra ermek, b) Din, c) Dünyada yükseklik, d) İşlerde selamet.
■ Rüyada demir bir merdivenden düştüğünü görmek, dinde zayıflığa delâlet eder.
■ Kendisi üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet eder.
■ Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek, galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.

Rüyada merdiven görmek makam ve mevkice yükselmeye, üzüntülü insan için üzüntülerinden kurtulmaya delalet eder.
■ Merdiven çıktığını gören kimse hayra ve nimete kavuşur, merdivende oturduğunu görmek bol ııimete işaret eder.
■ Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihate ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de kötülükten kaçındırmaya yorumlanır.
■ Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse hasta olur.
■ Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse hastalığından kurtulur.
■ Merdiven üzüntülü kimse için selamettir.
■ Yolculuğa ve şanı yüce bir kimseye işaret eder.
■ Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir.
■ Çıktığı merdiven eski ise ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir.
■ Eğer düşmanlık içerisinde ise düşmanına galip gelir.
■ Eski bir merdivenden indiğini gören kimsenin ticareti çöküntüye uğrar.
■ Merdiven kırılsa, halbuki kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına yenilir.
■ Ağaç merdiven, kıymeti yüksek münâfık bir kimsedir.
■ Ondan yukarı çıkmak delil getirmektir.
■ Bazıları da ağaç merdivenden yukarı çıkmak kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler.
■ Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder.
■ Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür.
■ Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını gören kimse cennetin en yüksek derecesine vasıl olur.
■ Yüksek yerine çıkmaksızın biraz aşağıda durdurulduğunu görse, ölümden sonra cennetin yüksek derecelerine çıkmaktan men edilir.
■ Çamur ve balçıktan olan merdiven ayakları vali için yükseklik ve din ile beraber izzettir.
■ Tüccar için din ile beraber ticarettir.
■ Merdivenin ayakları taştan olursa kalp katılığı ile beraber yüksekliktir.
■ Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse kendisiyle yükseleceği kadar anlayış ve zekaya sahip olur.
■ Bazılan da merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir.
■ Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklaştığım gören kimse, yüksekliğe, ibadete kavuşur.

Rüyada merdiven çıkmak, güzel bir iş yapıp, üne ve üst makamlara ulaşmaya yorumlanır.
■ Merdiven inmek çok önemli bir fırsatı kaçırmaya işarettir.
■ Merdivenin kırıldığını görmek hasmının onu mağlup edeceğine yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada merdiven görmek; dindar bir kimseyseniz düşmana galip geleceğinize, günahkar biriyseniz münafıklığa işarettir
■ *Allame Meclisi: Merdiven; uyumlu bir dosta işarettir
■ *İbn-i Sirin: Kerpiçten yapılmış bir merdivenden yukarı çıktığınızı görmek; işinizin iyi olacağına…
■ Ağaç merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek; inancınızın zayıf olduğuna…
■ Taş, mermer veya demir merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek; güç ve kuvvet bulacağınıza işarettir
■ *Kirmani: Merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek; saygınlık ve menfaat elde edeceğinize…
■ Merdivenlerden indiğinizi görmek; bunun aksine tabir edilir
■ *Çağdaş Ulema: Yere yatırılmış veya duvara dayatılmış merdiven görmek; elinize bir fırsat geçeceğine ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerektiğine…
■ Merdiven taşımak; zor durumda olan veya başarılı olmak isteyen birine yardım edeceğinize…
■ Bir başkasının merdiven taşıdığını görmek; dikkatli olmanız gerektiğine, aksi takdirde elinize geçen fırsatı başkaları yüzünden kaçıracağınıza…
■ Pencereye merdiven dayamak; birtakım gizli hedefleriniz olduğuna…
■ Pencereye dayalı merdiven görmek; bir entrika veya hırsızlık konusunda duyarlı olmanız gerektiğine…
■ Merdivenden yukarı çıkmak; bir girişiminizde başarısız olacağınıza…
■ Merdivenden inmek; birinin sizi etkisiz hale getirmeye çalıştığına…
■ Pencereye dayalı merdivenin düştüğünü görmek; büyük bir zarardan güvende olacağınıza…
■ Yürüyen merdiven görmek; birinin yardımıyla menfaat elde edeceğinize…
■ Yürüyen merdiveni kullanmak; önünüzde zor bir yol olduğuna işarettir.

Dini emirleri yerine getiren kimse için düşmanlara galip gelmeye, fasıklar için inanç zayıflığına ve günaha; Merdiven çıkmak hayır ve kurtuluşa, itibar ve şerefe, makam ve mevkiye, rızık ve nimete; inmek ise üzüntü ve kedere, makam ve mevki kaybına, itibbardan düşmeye, Merdivenden düşmek makam ve görevini kaybetmeye, Merdivenden düşmek üzere iken tutunarak kurtulmak itibar iadesine, göreve geri dönmeye, Merdiveni bir inip bir çıkmak halk için yararlı işler yapmaya ve bundan kendisinin de istifade etmesine, Hastanın merdivenin üst basamağına kadar çiktiğini görmesi vefat etmesine, Merdivenden malum bir yere inmek korku ve sıkıntıdan kurtulmaya, Bir iş maksadı ile merdivenden inmek hayır ve başarıya, esenlik ve mutluluğa, Merdiven aradığını ve bulduğunugörmek arzusunun yerine gelmesine; Merdivenin birinci basamağı namaza, ikincisi oruca, üçüncüsü zekata, döndüncüsü sadakaya, beşincisi hacca, altıncısı cihada, yedincisi Kur’an okumaya; Merdiven basamakları iş ve meslekte yükselme sebeplerine, bir amacaulaşmak için başvurulan vesilelere; yolculukta konaklanan yerlere, bir iş yahut maksat için süre vermeye delalet eder.Rüyada merdiven çıkmak , güzel bir iş yapıp, şöhrete ve yüksek mertebeye erişmeye; merdiven inmek çok iyi bir fırsatı kaçırmaya; merdivenin kırıldığını görmesi düşmanına mağlup olacağına işarettir.
■ Rüyada merdiven çıkmak, güzel bir iş yapıp, üne ve üst makamlara ulaşmaya yorumlanır.
■ Merdiven inmek çok önemli bir fırsatı kaçırmaya işarettir.
■ Merdivenin kırıldığını görmek hasmının onu mağlup edeceğine yorumlanır.
■ Merdivenden çıktığınızı gördüyseniz, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz anlamına gelir.
■ Merdivenden inmek, başarısızlığın ve hayal kırıklığının işaretidir.Aydınlık, geniş bir merdivenden çıkmak kişinin tüm istediklerine kavuşacağına işaret eder.
■ Merdivenden inmek veya düşmek, başarısızlıktır.
■ Kişinin mevki ve itibarını kaybedeceğine işaret eder.Rüyasinda toprak veya kerpiçten yapilmis bir merdivenden çiktigini gören, hayir ve iyilik bulur.
■ Eline helal rizk geçer.
■ Kireç ve tugladan yapilmis bir merdivenden çiktigini görenin dini fesada ugrar.
■ Tastan yapilmis merdivenden çikmak, kati kalpli kimseye isarettir.
■ Tahta ve agaçtan yapilmis merdiven, dinin zayif olduguna delalet eder.
■ Kirmaniye göre; uzun bir merdivenden çiktigini gören, büyük bir mevki sahibi olur.
■ Merdivenden indigini gören, memur veya isçi ise isinden çikarilir.
■ Halktan biri ise itibardan düser.
■ Merdivenden inerken ayagi kayip düstügünü gören yerinden olur.
■ Merdivenden düserken kendini toplayip tutundugunu ve kalktigini gören, isten çikarilmis ise yeniden isine alinir.
■ Halktan biri ise itibari geri gelir, Cabirül-Magribiye göre; bir merdivenden çiktigini, indigini, tekrar çiktigini ve yine indigini gören, halkin islerinde çalisir ve halk bundan fayda görür.
■ Genis ve muntazam bir merdivenden çiktigini gören, hayir isleri ile ugrasir ve herkesten dua alir.
■ Birinin elinden tutup merdivenden çikardigini gören, bir kimse araciligi ile rütbe ve makam sahibi olur ve fayda görür.
■ Cafer-i Sadika (RA) göre; rüyada merdiven görmek, düsmana zafer ve fesat kimseler için günah islemektir.
■ Rüyasinda bir merdivenden çiktigini gören kuvvet ve kudret sahibi olur.
■ Dini kuvvetlenir, hasta ise ve merdivenin basina kadar çikarsa, ömrü sonuna gelmistir.
■ Uzun ve genis bir merdiven çiktigini gören, büyük bir makama erisir ve bir çok büyük kimselerle arkadas olur.
■ Eski bir merdivenden çiktigini gören, kazanir ve kazancinin faydasini görür.
■ Merdivenden düstügünü gören, dininde fesada ugrar.
■ Eski bir merdiveni aksar sekilde adim adim indigini görenin, ticaretinde durgunluk olur.
■ Bir agaç merdiveni çikarken, merdiven basamaklarinin kirildigini görmek, düsmanina yenilecegine isarettir.
■ Bir merdiven bulup onunla bildigi bir yere indigini gören, keder ve sikintisindan kurtulur.
■ Abdulgani Nablüsiye göre; rüyada merdiven, dünya ve ahirette yükselmenin ve itibar kazanmanin anahtaridir.
■ Yolculuk, konak yerleri, günler, ömür ve ev halki ile tabir olunur.
■ Merdivenden inmek, yolculukta ise, memleketine dönmege; memur ise, isinden çikarilmaya, zengin ise, fakirlige, hasta ise ölümüne delalet eder.
■ Bazi tabircilere göre; merdiven hayirli bir istir.
■ Birinci basamak namaza, ikinci basamak oruca, Üçüncü basamak zekata, dördüncüsü sadakaya, besincisi hacca, altincisi mücadeleye, yedinci Kur an okumaya, ve bu sekilde her basamak ayri ayri hayirli bir ise delalet eder.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen agaç merdiven, yolculuktan dolayi sikinti ve mesakkata isarettir.
■ Bazen de merdiven, islerde selamete isarettir.
■ Bazen agaç merdiven üzerine çikmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçinmayan kimseyi de, kötülükten kaçindirmaya isarettir.
■ Bazen de merdiven görmek islerde sebat ve devama ve saklayip gizlemek oi istedigi seyinin gizli tutulmasina isarettir.
■ Bazen de merdiven, onu gören kimse için, kahr ve galebeye isarettir.
■ Bir kimse merdiveni yere düsmüs olarak görse, hasta olur.
■ Tekrar dikilmis ve yerine konulmus görse, hastaligindan kurtulur.
■ Merdiven üzüntülü kimse için selamettir.
■ Merdiven yolculuga ve sani yüce bir kimseye de isarettir.
■ Bundan dolayi yeni bir merdivene çiktigini gören kimse, hayra, din ve dünyasinda yükseklige erisir.
■ Çiktigi merdiven eski ise, ticaret veya baska bir taraftan hayra ve yükseklige erisir.
■ Eger düsmanlik içerisinde ise, düsmanina galip gelir.
■ Kendisinin bir demir merdivenden düstügünü gören kimsenin dininde zayiflik meydana gelir ve bu halden döner.
■ Eski bir merdivenden indigini görse, ticareti çöküntüye ugrar.
■ Merdiven kirilsa ve kendisi de Uzerinde bulunsa düsmanina maglup olur.
■ Bir merdiven koyarak belli bir yere çiktigini gören kimse bulundugu gurur, korku ve helaktan kurtulur.
■ Agaç merdiven, münafik bir kimsedir.
■ Bazilan da, agaç merdivenden yukari çikmak, kendllerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktir, dediler.
■ Merdivenden yukari çikmak, liderlige bazen de serli kimselere tasimaya isarettir.Merdiven çıktığınızı gördüyseniz, bu, hayallerinizi gerçekleştireceğinize işarettir.
■ Merdiven inmek, başarısızlığa işarettir.Rüyada merdiven indiğini görmek; bulunduğunuz mevkinin elinizden alınacağına, merdiven çıkmak; bulunduğunuz mevkide yükseleceğinize işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver