Rüyada Meme Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Meme Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Meme Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Meme Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada iki memesinde süt olduğunu görmesi, zenginliğe, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada meme görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Küçük evlât, b) Kız evlât, d) Dost ve arkadaş, c) Erkek kardeş, e) Kız kardeş.
■ Rüyada bekâr bir kimsenin iki memesinde süt olup aktığını görmesi, o kimsenin evlenmesine delâlet eder.
■ Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada meme görmek, yedi vech ile tâbir olunur: 1- Hazine, 2-Mal, 3- Kız evlat, 4-Maişet, 5-Hayat, 6-Din, 7-Şefkat Rüyada memelerinin büyüdüğünü görmek, malın artmasına, güzel geçime, uzun ömre, çok şefkate, din ve itikadın sağlamlığına delâlet eder.
■ Rüyada iki memesinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin olur ve uzun bir ömür sürer.
■ Bekâr bir erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
■ Rüyada bekâr ve olgun bir kızın memesinde süt olduğunu görmesi, kocaya varmasına delâlet eder.
■ Çünkü onun memesinde süt ancak evlendikten sonra meydana gelir.
■ Rüyalarında memede süt görmek, henüz evlenme çağma gelmemiş kızlar için, ölümlerine işarettir.
■ Rüyada iki memesinin birden düştüğünü görmek, çocuklarının ölümüne delâlet eder.
■ Rüya sahibinin eğer çocuğu yoksa, bu kere rüya, fakirlik ve yoksulluğa işarettir.
■ Rüyada iki memesi olduğu halde üçüncü bir memenin daha meydana geldiğini görmek, doğacak bir kız çocuğuna delâlet eder.
■ Rüyada erkeğin memesi, onun gösterişliliğine, rütbesine, sağlık ve hastalığına delâlet eder.
■ Bazı kere de erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ve menfaat ile faydaları dokunmayan, kardeş , arkadaş, evlat ve hanıma delâlet eder.
■ Cabirül Mağribi demiştir ki: Rüyada görülen erkek memesi kadın ile ve kadının memesi kız evlat ile tâbir olunur.
■ Rüyada birçok memeleri olduğunu görmek, üç vech ile tâbir edilir: a) Aile, b) Mal, c) Gam ve keder Rüyada memelerinin kadın memesi gibi olup onlardan süt damlattığını görmek, ailesi üzerine kaim olmaya, aileyi görüp gözetmeye ve kadın hakkında lazım olan şeyleri ifa etmeye alâmettir.
■ Rüyada memesinden akan sütü bir başka adamın emdiğini görmek, hapsedilmeğe delâlet eder ve o kimse zindana düşer.
■ Rüyada kadının memesi üzerindeki kılları koparıp temizlediğini görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halas olmağa delâlet eder.

Rüyada memesinde süt olduğunu gören erkek fakirse zengin olur, ömrü uzun olur, bekarsa evlenir, evli ise çocuğu olur.
■ Göğsünde süt olduğunu gören kadının evliyse hamile kalacağına, bekarsa evleneceğine işaret eder.
■ Rüyasında memelerindeki sütün çoğaldığını gören bolluğa ve ucuzluğa kavuşur, göğsünün büyüdüğünü gören kadın zengin olur, kız çocuğu doğurur.
■ Bir kimse bir kadını memelerinden asılmış olarak görse o kadının zina eden bir kadın olduğuna ve kocasından başka bir erkekten bir çocuk doğurmasına işaret eder.
■ Memelerinde süt gören ise gelin ise hamileliği ortaya çıkar ve vaktini tamamlayarak çocuğunu dünyaya getirir.
■ İki erkek kardeşin meşakkat, külfet ve geçimini üzerine alır.
■ Bir kimse rüyada bildiği bir kadının memesini emdiğini görse, halbuki o kadını da gerçekten tanımasa uzun bir hastalığa yakalanmasına işaret eder.
■ Ancak o kimsenin hanımı hamile ise bir çocuğunun olacağına ve onu besleyip terbiye edeceğine işaret eder.
■ İki memesinin düştüğünü gören kimsenin rüyası çocuklarının ölmesine yorumlanır.
■ Bu rüyayı gören kimsenin çocuğu yoksa fakirlik ve yoksulluğa girmesine işaret eder.
■ Bir kimse memesinin büyüyüp kasığına kadar geldiğini görse, o kimse mahremi ile zina eder.
■ Veya kendisine nikahı harem olan bir kadınla nikahlanır.
■ Bir kimse memelerinde süt olduğunu görse o kimsenin veya sahip olduğunun yahut onun idarecisinin dünyahğmdaki fazlalığa, genişliğe kavuşmasının yaklaştığına işarettir.
■ Bu rüyanın tabiri kadınlar için de aynıdır.
■ Bir kimse memesinden akan sütü başka bir insanın emdiğini görse, o kimse hapsedilir ve üzerine kapı kapatılır.
■ Bu rüya, emen kimse için hayırlı olmadığı gibi her ikisi için de üzüntü ve zillettir.
■ Bazı tabirciler, erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi bekar ise evlenmesine, fakir ise zengin olup sevinmesine, genç ise uzun ömürlü olmasına yorumlanır, demişlerdir.
■ Erkeğin memesi gösterişliliğine, rütbesine, sağlık ve hastalığına işaret eder.
■ Bazen de erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ile menfaat ve faydaları olmayan, kardeş, arkadaş, evlat ve eşe işaret eder.
■ Küçük kız ve erkek için turunç memelerinin olduğunu görmek, hastalık ve yaralanmalarına işaret eder.
■ Bazı tabirciler, iki meme, ana ve baba ile tabir edilir demişlerdir.
■ Memede süt olduğu halde görmek şarap tulumuna yorumlanır.

Rüyada kadın memesi görmek, bir kız çocuğunuzun olacağına, eğer bekarsanız çok yakında evleneceğinize yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada meme görmenin beş tabiri vardır:
■ 1-Evlat
■ 2-Kızlar
■ 3-Hizmetkarlar
■ 4-Dostlar
■ 5-Kardeşler
■ *Müellif: Meme, kız demektir.
■ Memede görülen her türlü fazlalık, eksiklik, iyilik veya kötülük kızlara yorulur.
■ Göğsünüzden süt aktığını görmek; kızınızın rızkının bollaşacağına ve helal mal elde edeceğinize…
■ Göğsünüzden süt yerine kan aktığını görmek; haram mal elde edeceğinize…
■ Göğsünüzün aşırı derecede sarkık olduğunu görmek; bir kız çocuğunuzun olacağına…
■ Erkek için, göğsünde süt toplandığını görmek; bekarsa evleneceğine ve çocuk sahibi olacağına; evliyse, zenginleşeceğine…
■ Yaşlı kadın için yukarıdaki rüyayı görmek; perişanlığa…
■ Genç kadın için göğsünde süt toplandığını görmek; ömrünün uzayacağına işarettir
■ *Kirmani: (Erkekler için) bir erkeğin göğsünden süt emdiğinizi görmek; hastalanacağınıza…
■ Bir kadının göğsünden süt emdiğinizi görmek; iş konusunda şansınızın olmayacağına işarettir
■ *Cabir Mağribi: Erkek memesi evin hanımına, kadın memesi kızına…
■ Göğsünüzün sütten kesildiğini görmek; bu rüyayı kadın görürse kızının öleceğine, erkek görürse, karısının öleceğine…
■ (Kadınlar için) memenizin altından başka bir memenin çıktığını görmek; bir kız çocuğu dünyaya getireceğinize…
■ Her iki memenizin de büyüdüğünü görmek; çocuklarınızın durumunun iyi olduğuna veya kızınızı evlendireceğinize…
■ Her iki memenizden de süt emdiğinizi görmek; hem üzüleceğinize, hem de kınanacağınıza…
■ Memenizden karnınıza süt aktığını görmek; zarar verici bir şeyle karşılaşacağınıza…
■ Tüm vücudunuzda meme olduğunu görmek; ailenizin genişleyeceğine ve evlatlarınızın çoğalacağına, çocuğunuz yoksa malınızın artacağına, ancak insanlar tarafından kınanacağınıza işarettir.

İnsanın eşine yahut kızına; memede görülen güzellik ve çirkinlik, kişinin hanımı ve kızının güzellik ve çirkinliklerine, Meme geçime, hazineye, şefkat ve merhamete, din ve dünyaya, arkadaş ve yarene, birader ve hemşirelere yahut hizmetçilere, Memede süt bulunduğunu görmek din ve dünya işlerinde güç ve kuvvete; iki memesinden süt aktığını görmek evli olanlar için zenginliğe, bekar olanlar için evlenmeye, ihtiyar adam için fakru zarurete, yaşlı kadın için vefata, kız çocuğu için uzun ömre, bebek için vefata, Meme ucunun kesilmiş olduğunu gören kadının mal ve servetinde noksanlık meyadana gelmesine, Erkeğin memesinin kadın memesi gibi olduğunu görmesi malının artmasına, Kadının memesinin sarkması çocuğunun süt ve rızkının bol olmasına, Kadının sütünün kesildiğini görmesi gam ve kedere, Memelerin üzerinde kıllar görmek kadın için üzüntüye, erkek için sevince, Kadının memesindeki kılları temizlemesi gam ve kederden kurtulmaya, Kadının memesinden asıldığını görmesi zina mahsülü evlada, Erkek mesesi kadına, kadın memesi kız evlada, Dolgun ve diri memeler servete, mala, hayırlı evlada ve hoş geçime, pörsümüş memeler üzüntü ve kedere delalet eder.
■ ( Ayrıca Bakınız; Göğüs.)Rüyada bir kadın memesi görmek, bir kız evladınızın olacağına, eğer bekarsanız çok yakında dünya evine gireceğinize işarettir.
■ Rüyada kadın memesi görmek, bir kız çocuğunuzun olacağına, eğer bekarsanız çok yakında evleneceğinize yorumlanır.
■ Rüyada meme görmek, genellikle kiz evlatlarla yorumlanir.
■ Memelerde görülen bütün fazla ve noksanlar buna göre kiymetlendirilir.
■ Memelerinin birinde bir degisiklik oldugunu veya büyüdügünü görmek, kiz çocuklarinin fazlalasmasina; memelerinin küçüldügünü veya tamamen yok oldugunu görmek de kiz evlatlarinin azligina delalet eder.
■ Memesinde süt bulundugunu görmek, din kuvvetine ve saglamliga isarettir.
■ Iki memesinde de süt olup aktigini gören eger bekar ise evlenir.
■ Evli ise zengin olur.
■ Bu rüyayi erkek görse fakirlesir.
■ Rüyayi gören küçük bir kiz ise çok yasar.
■ Eger yasli bir kadin ise çabuk ölür.
■ Eger genç kiz ise evlenir.
■ Bir kadin memesinin basini kesilmis görse bu rüya hayirli degildir.
■ Bir rivayete göre, meme bir kadin için mal ve paradir.
■ Bu sebeple meme basinin kesik olmasi, malinin bir kisminin elinden gitmesine delalet eder.
■ Bir erkek, memesinin kadin memesi gibi oldugunu görse, mali ve parasi artar.
■ Bir kadin, memesinin torba gibi sarktigini görse, çocugunun rizki olan sütünün bereketli olacagina isarettir.
■ Bir kadinin memesinin sütünün eksildigini ve kaçtigini görmesi, onun bir sikintiya düsecegine delalet eder.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen meme, rüya sahibinin zevcesine, kizma isarettir.iki memelerinde süt oldugunu gören erkek, fakir ise zengin ve ihtiyaçsiz ve ömrü uzun olur.
■ iki erkek kardesinin mesakkat, külfet ve idaresini Uzerine alir.
■ Memesinde süt gören erkek evli degilse evlenir ve bir çocugu olur.
■ Memelerinde süt gören, gelin ise, gebe kalir.
■ Eger zengin yasli bir kiz ise fakir olup mali helak olur.
■ Rüyayi gören bekar ve olgun bir kiz ise kocaya varmasina isarettir.
■ Henüz evlenme çagina gelmemis kiz çocuklari için,] ölmelerine isarettir.
■ Bir kimse rüyada bildigi bir kadinin memesini emdigini görse, halbuki o kadini da tanimasa, uzun bir hastaliga yakalanmasina isarettir.
■ Ancak o kimsenin hanimi hamile ise bir çocugunun olacagina isarettir.
■ Bu rüyayi bir kadin görse, bir kiz çocugu dogurur.
■ Memelerinin güzel ve biçimli bir sekilde bulundugu halden büyük oldugunu görenin evlat ve esyaya malik olmasina isarettir.
■ iki memesinin dUstügünü gören kimsenin rüyasi, çocuklarinin ölmesine isarettir.
■ Bu rüyayi görenin çocugu yoksa fakirlik ve yoksulluga girmesine isarettir.
■ Bazen de bu rüya özellikle kadinlar hakkinda, üzüntüye ve çocuk emziren hanimlar hakkinda da çocuklarina gelecek afet ve belaya isarettir.
■ Rüyada memeler, kizlardir.
■ Bundan dolayi memelerde meydana gelen hallerin tabiri, rüya sahibinin kizma aittir.
■ iki memesi oldugu halde üçüncü bir memenin daha bittigini gören kimsenin bir kizi daha olur.
■ Memesinin birinin noksan oldugunu gören kimsenin kizinin biri ölür.
■ Memedeki süt, maldaki fazlaliga ve çocuga isarettir.
■ Bir kimse memelerinde süt oldugunu görse o kimsenin yahut onun idarecisinin dünyaligindaki fazlaliga ve genislige kavusmasinin yaklastigina isarettir.
■ Bu rüyanin tabiri kadinlar için de aynidir.
■ Bir kimse memesinden akan sütü baska bir insanin emdigini görse, o kimse hapsedilir.
■ Bu rüya, emen kimse için hayirli olmadigi gibi her ikisi için de üzüntü ve zillettir.
■ Bazi tabirciler, erkegin memesinde süt oldugunu görmesi, bekar ise evlenmesine, fakir ise zengin olup sevinmesine, genç ise uzun ömürlü olmasina isarettir, demislerdir.
■ Erkegin memelerinin uzun olmasi Allah’in rizasinin disinda hareket etmesine ve nefsinin isteklerine tabi olmasina isarettir.
■ Bazilan ise, bu rüya, çocuklarin ölmesine, çocuk yoksa fakirlik ve mahzun olmaya isarettir, demislerdir.
■ Kadinin memelerinin uzunlugu ise son derece üzüntüye isarettir.
■ Erkegin memesi, onun gösterisliligine, rütbesine, saglik ve hastaligina isarettir.
■ Bazen de erkegin memeleri, kendilerinde olan güzellik ile menfaat ve faydalari olmayan, kardes, arkadas, evlat ve hanima isarettir.
■ Kadinin memesi ise bunun aksinedir.
■ Memesinin kadin memesi gibi olup süt damlattigini gören kimse, ailesi görüp gözetlemeye ve kadin hakkinda lazim olan seyleri yerine getirmesine isarettir.
■ Bazen de bu rüya, üzerine borç almasina, yahut insanlardan utanacagi bir hastaligina isarettir.
■ Yetismis kizin turunç memesi, kocaya, kisir kadin üzerinde görülen bu meme çocugunun olmasina isarettir.
■ Bazen de kizda görülen turunç meme, çeyiz, elbise ve maldan kizin bezenecegi seylere isarettir.
■ Küçük kiz ve erkek için bu memelerin oldugunu görmek, hastaliga isarettir.
■ Bazi tabirciler, iki meme, ana ve baba ile tabir edilir, demislerdir.Rüyada memesinde süt olduğunu görmek; kuvvetli olmaya,kız çocuk sahibi olmaya, memelerinden süt aktığını görmek; zengin olmaya, evlenmeye, yaşlı bir erkeğin bu rüyayı görmesi; fakir düşeceğine, yaşlı bir kadının bu rüyayı görmesi; öleceğine, memesinin başını kesilmiş görmek; kız çocuğunun öleceğine yada malının yarısını kaybedeceğine, erkeğin memelerinde süt bulunduğunu görmesi; zengin ve uzun ömürlü olacağına işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver