Rüyada Kusmak Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kusmak Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kusmak Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kusmak Görmek konusunda 7 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kolay halde kustuğunu görmek, kötülüklerden tevbeye delâlet eder.
■ Ve o kişi Rabbine döner.
■ Veya hakkı sahibine verir.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kay ettiğini (yani kustuğunu) görmek, altı veçhe ile tâbir olunur: a)Tevbe, b) Nedamet, c) Zarar, ziyan, d) Gamdan halâs, e) Emaneti yerine getirme, f) Müşkül hâl.
■ Rüyada oruçlu olduğu halde istifra ettiğini görmek, borçtan kurtulmaya delâlet eder.
■ Yine rüyada, oruçlu olduğu halde istifra ettiğini ve ağzından inci çıktığını görmek, Kur’ân-ı Kerim’i tefsire veya kıraate muvafık olmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada oruç olduğu halde kustuğunu ve onu tekrar yaladığını görmesi, borcunu ödemeye gücü yettiği halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günaha battığına delâlet eder.
■ Rüyada bir kimsenin yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görmesi, hayır ve menfaata, mal ve servete delâlet eder.
■ Rüyada leğen içine kustuğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye işarettir.
■ Bazı kere de rüyada kusmak, rüya sahibinin haksız olarak almış olduğu bir şeyi tekrar sahibine iade etmesine işarettir.
■ Bu hal ise, tevbe ve pişmanlıktır.
■ Rüyada süt içip sonra bal kustuğunu görmek, tevbe etmeye delâlet eder.
■ Yine rüyada inci, yakut, bal kustuğunu görmek, doğru olarak Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmeye delâlet eder.
■ Rüyada kusuntu yemeği tekrar yuttuğunu görmek, yapılan bir bağıştan geri dönmeye alâmettir.
■ Yine rüyada kusuntu yediğini görmek, mal, hayır ve şöhrete delâlet eder.
■ Rüyada çok çok kan kustuğunu görmek, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalardan gurbette bulunan birinin evine dönmesine delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada kusmak, haram mala, günaha ve kötü işlere alâmettir.
■ Rüyada şarap kustuğunu görmek ise, günahtan tevbeye işarettir.
■ Hasta bir kimsenin rüyada yılan kustuğunu görmesi, ecelin geldiğine delâlet eder ve o kimse vefat eder.
■ Denilmiştir ki: Rüyada kusmak, fakirler için hayra, zenginler için zarara delâlet eder.

Rüyada istifra ettiğini görmek günahlardan tövbe etmeye, rüyayı gören hamile ise de doğuma işaret eder.
■ İstifra etmek istediği halde bunu yapamadığını gören kimseye tövbe etmek güç gelir.
■ Eğer tövbe etse, yine günah işler.
■ Kusmuğun boğazına kadar gelip tekrar dölldüğüılü görmek de aynı şekilde tabir olunur.
■ Kırmızı renkli bir şey kustuğunu gören kötülüklerden tövbe eder ve sakınır.
■ Kay ederek çıkardığı şeylerin çok ve güzel bir renk ile mülevven olduğunu görenin güzel yüzlü ve iyi huylu çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada kustuğunuzu görmek sapıklıktan kurtulup hidayete ermeye, sıkıntı üzüntü ve güçlüklerden kurtulmaya işaret eder.
■ Rüyada kusmak rüya sahibinin izinsiz aldığı şeyi sahibine vermesine yorumlanır.
■ Bu rüya pişmanlığa, günahlardan tövbe etmeye, haramlardan uzaklaşmaya işaret eder.
■ Rüyada yemek kustuğunu görmek birine bir şey bağışlayacağınıza, kan kustuğunuzu görmek günahlardan pişmanlık duymaya ve fakir için zenginliğe işarettir.

Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada kusmanın altı tabiri vardır:
■ 1-Tövbe etmek
■ 2-Pişmanlık
■ 3-Zarar
■ 4-Üzüntülerden kurtulmak
■ 5-Emaneti teslim etmek
■ 6-Kapalı işlerin açılması.
■ Kustuğunuz şeyi tekrar yediğinizi görmek; birine bağışladığınız malı geri alacağınıza işarettir
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Gayet rahat bir şekilde kustuğunuzu görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize…
■ Bir türlü kusamadığınızı görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir
■ *Allame Meclisi: Kustuğunuzu görmek; tövbe edeceğinize işarettir
■ *İbn-i Sirin: Kusarken kan geldiğini görmek; zarara işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Kusmak; mutluluk ve saadet anlamına gelir.

Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya, Bal kusmak tövbe etmeye, inci kusmak Kur’an ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak İslam ölçülerinin dışına çıkmaya, yediği şeyleri kusmak mal ve dünyalıktan bbir kayba, kan kusmak mal ve çocuğa, uzakta bulunan yakının geri gelmesine, Hastanın çok miktarda kusması onun vefatına, Kustuğunu yemek yaptığı hayırdan vazgeçmeye, İnsana ırkıntı vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huzu ve siması güzel olanevlada delalet eder.Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder.
■ Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder.
■ Genelde iyi sayılmaz.
■ Kişinin konuştukları veya sağlığının bozulması yüzünden sıkılacağına işaret eder.Oruç olan bir kimse, rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkar olduğuna işarettir.
■ Leğen içine kustuğunu gören kimse, günahlanndan tövbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur.
■ Eğer kuşuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine işarettir.
■ Eğer kuşuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan dönmesi onun vücudunda bulunan isdiraba, mal ve kazancında meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacağı belalara binaen zorla mümkün olacağına işarettir.
■ Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine işarettir.
■ Bu hal ise, tövbe ve pişmanlıktır.
■ Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine verir.
■ Eğer şarap içse ve onu kuşsa o kimse haram bir mali elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder.
■ Sarhoş olup kustuğunu gören kimse, cimri olduğundan çoluk çocuğunun geçimi için para sarfetmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir şeyden geçimlerini temin ettiğine ve bundan da pişman olduğuna işarettir.
■ Ağız dolusu acı safra kustuğunu gören kimse, bir cezadan dolayı günah işlemekden beri durur.
■ Yemek kustuğunu gören kimse, bir adama bir şey bağışlar.
■ Kuşuntu yemeği tekrar yuttuğunu gören kimse, yaptığı bağıstan geri döner.
■ Kuşuntu yediğini gören kimse, mal, hayır ve şöhrete erişir.
■ Takat getiremeyecek derecede kustuğunu gören kimse, olur veya ölüme yaklaşır..
■ Fazla kan kustuğunu görse, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalarından gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine işarettir.
■ Bazı tabirciler kusmak, yemek suretiyle fazla mal israf etmektir.
■ Bütün kuşuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarardır, dediler.

Kusmak istediği halde kuşamadığını gören kimseye tövbe etmek güç gelir.
■ Eğer tövbe etse, yine günah işler.
■ Kusmuğun boğazına kadar gelip tekrar döndüğünü görmek de aynı şekilde tabir olunur.
■ Rüyasında kusmak istediği halde ağzından bir şey çıkmadığını yahut ağzından iğrendiği bir şey çıktığını görmek, hastalı-ga; kusma esnasında ağzından balgam çıktığını görmek, kısa zamanda hastalıktan kurtulmağa; midedeki şeylerin hepsini kustu-günü görmek, helak olmağa delalet eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver