Rüyada Kuşak Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kuşak Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kuşak Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kuşak Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kuşak görmek, babaya, erkek kardeşe veya amcaya işarettir.
■ Rüyada beline kuşak bağladığını görmek, ömrün yarısına eriştiğine delâlettir.
■ Çok kuşak görmek onları giyen kimse için, uzun ömre delâlet eder.
■ Bazı kere kuşak çocuk ile de tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu görmesi, şerefli, aziz ve kuvvetli bir zata intisap etmeye ve ondan hayır ve nimete nail olmaya delâlet eder.
■ Fakir bir adamın rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, zengin olacağına, sıkıntı ve şiddetten kurtulacağına işarettir.
■ Devlet reisinin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, kuvvetinin ve devletinin artacağına delâlet eder.
■ Eğer görülen kuşak altın ve zinetle bezenmiş ise, onlar da devletin vali ve idarecilerine işarettir.
■ Kuşağın süsleri eğer demirden ise, vali yardımcılarının kuvvetli ve şiddetli olduklarına işarettir.
■ Yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada gümüş kuşak bağladığını görmesi, şöhret ve mal sahibi olacağına delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada kuşak görmek, kısa olursa, yarım bir ömre, uzun olursa, uzun ömre delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kuşak kuşandığını görmesi, herkes tarafından gıpta edilecek bir nimete ve rütbeye delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a.) demiştir ki: -Rüyada belinde kuşak bulunduğu yerde bir yılan bulunduğunu gören kişi, beline içinde para bulunan bir kemer kuşanır.
■ Eğer belindeki kuşak iplikten ise o kişinin ömrünün yarısı geçmiştir.
■ Bazı kere de kuşak görmek, posta arabasına binmeye delâlet eder.

Rüyada kuşak görülmesi babaya, erkek kardeşe, amcaya yorumlanır.
■ Kuşak evlat ile tabir olunur.
■ Rüyada beline kuşak başladığını görmek fakir için zenginliğe işarettir.

Rüyasında kuşak gören kişinin, güvenli bir iş anlaşması yapılacağına yorumlanır.

Bele sarılan kuşak babaya, amcaya yahut erkek kardeşe, Beline kuşak bağlamak fakirin zengin olmasına, yönetimde güç ve kuvvete, ömrün kalan yarısına, Çok kuşak kuşanmak uzun ömre, Kuşak bazen eş ve çocuğa delalet eder.
■ (Ayrıca Bakınız; Kayış, Kemer.)Rüyasında kuşak gören kişinin, güvenli bir iş anlaşması yapılacağına yorumlanır.
■ Rüyasında kuşak gören kişinin, güvenli bir iş anlaşması yapılacağına yorumlanır.
■ Rüyada kuşak görmek, akraba ile yorumlanır.
■ Beline kuşak sardığını görmek, ömrünün uzun veya kısalığı ile yorumlanır.
■ Uzun kuşak ömrün uzunluğuna, kısa kuşak kısalığına delalet eder.
■ Bazı yorumculara göre kuşak, küçük çocukla da tabir olunur.
■ Rüyasında beline sal bir kuşak sardığını gören kimse, şerefe ve üne sahip olur.
■ Beline çeşitli renklerle dokunmuş ipek bir kuşak sardığını görmek, o kimsenin o mahalde hatırı sayılan ve her yerde sözü geçen bir kişi olduğuna delalet eder.
■ Rüyasında beldeki kuşağın aniden bir yılana dönüştüğünü görmek, zenginliğe ısarettir.
■ Belindeki kumaş pamuktan yapılmış ise, iyi niyetli ve herkesin mutluluğuna çalışan bir kişi olduğuna, yünden yapılmış sağlıklı ve cömert bir kişi olduğuna, kuşağının herhangi bir madenden yapılmış olduğunu görmek, sahibinin kahraman ve cebbar bir kişi olduğuna delalet eder.
■ Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin ömrünün yansına kavuştuğuna işarettir.
■ Çok kuşak onlan giyen kimse için, uzun ömre işarettir.
■ Rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu gören kimse, şerefli, aziz ve kuvvetli bir kimseye istinat ve intisap eder ve ondan öyle bir hayır ve nimete nail olur ki, onunla servet sahibi olmak suretiyle kuvvet kazanır ve fakirliğinl giderir.
■ Eğer o kimse bizatihi zengin ve servet sahibi birisi ise, onun kuvvet ve muhafazakarlığına, ticaret ve saltanatındaki sebatına, helal mala erişmesine ve içinin dışından daha iyi olmasına işarettir.
■ Rüyada beline bir kuşak bağladığını gören kimse, fakir ise zengin olur.
■ Eğer kuşak gümüşten, rüya sahibi de yüksek kimselerden ise, o kimse şöhret ve mal sahibi bir önder olur.
■ Bir kimse, rüyada kendisine bir kuşak verildiğini ve onu sağ eliyle alıp giymediğini görse, valiliğe ısarettir.
■ Kuşak boş olan kimse için ise yahut zevceye veya çoluk çocuğunun çokluğuna işarettir, özellikle onda aşkı da varsa.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

Rüyada Kuşak Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kuşak Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kuşak Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kuşak Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kuşak görmek, babaya, erkek kardeşe veya amcaya işarettir.
■ Rüyada beline kuşak bağladığını görmek, ömrün yarısına eriştiğine delâlettir.
■ Çok kuşak görmek onları giyen kimse için, uzun ömre delâlet eder.
■ Bazı kere kuşak çocuk ile de tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu görmesi, şerefli, aziz ve kuvvetli bir zata intisap etmeye ve ondan hayır ve nimete nail olmaya delâlet eder.
■ Fakir bir adamın rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, zengin olacağına, sıkıntı ve şiddetten kurtulacağına işarettir.
■ Devlet reisinin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, kuvvetinin ve devletinin artacağına delâlet eder.
■ Eğer görülen kuşak altın ve zinetle bezenmiş ise, onlar da devletin vali ve idarecilerine işarettir.
■ Kuşağın süsleri eğer demirden ise, vali yardımcılarının kuvvetli ve şiddetli olduklarına işarettir.
■ Yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada gümüş kuşak bağladığını görmesi, şöhret ve mal sahibi olacağına delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada kuşak görmek, kısa olursa, yarım bir ömre, uzun olursa, uzun ömre delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kuşak kuşandığını görmesi, herkes tarafından gıpta edilecek bir nimete ve rütbeye delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a.) demiştir ki: -Rüyada belinde kuşak bulunduğu yerde bir yılan bulunduğunu gören kişi, beline içinde para bulunan bir kemer kuşanır.
■ Eğer belindeki kuşak iplikten ise o kişinin ömrünün yarısı geçmiştir.
■ Bazı kere de kuşak görmek, posta arabasına binmeye delâlet eder.

Rüyada kuşak görülmesi babaya, erkek kardeşe, amcaya yorumlanır.
■ Kuşak evlat ile tabir olunur.
■ Rüyada beline kuşak başladığını görmek fakir için zenginliğe işarettir.

Rüyasında kuşak gören kişinin, güvenli bir iş anlaşması yapılacağına yorumlanır.

Bele sarılan kuşak babaya, amcaya yahut erkek kardeşe, Beline kuşak bağlamak fakirin zengin olmasına, yönetimde güç ve kuvvete, ömrün kalan yarısına, Çok kuşak kuşanmak uzun ömre, Kuşak bazen eş ve çocuğa delalet eder.
■ (Ayrıca Bakınız; Kayış, Kemer.)Rüyasında kuşak gören kişinin, güvenli bir iş anlaşması yapılacağına yorumlanır.
■ Rüyasında kuşak gören kişinin, güvenli bir iş anlaşması yapılacağına yorumlanır.
■ Rüyada kuşak görmek, akraba ile yorumlanır.
■ Beline kuşak sardığını görmek, ömrünün uzun veya kısalığı ile yorumlanır.
■ Uzun kuşak ömrün uzunluğuna, kısa kuşak kısalığına delalet eder.
■ Bazı yorumculara göre kuşak, küçük çocukla da tabir olunur.
■ Rüyasında beline sal bir kuşak sardığını gören kimse, şerefe ve üne sahip olur.
■ Beline çeşitli renklerle dokunmuş ipek bir kuşak sardığını görmek, o kimsenin o mahalde hatırı sayılan ve her yerde sözü geçen bir kişi olduğuna delalet eder.
■ Rüyasında beldeki kuşağın aniden bir yılana dönüştüğünü görmek, zenginliğe ısarettir.
■ Belindeki kumaş pamuktan yapılmış ise, iyi niyetli ve herkesin mutluluğuna çalışan bir kişi olduğuna, yünden yapılmış sağlıklı ve cömert bir kişi olduğuna, kuşağının herhangi bir madenden yapılmış olduğunu görmek, sahibinin kahraman ve cebbar bir kişi olduğuna delalet eder.
■ Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin ömrünün yansına kavuştuğuna işarettir.
■ Çok kuşak onlan giyen kimse için, uzun ömre işarettir.
■ Rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu gören kimse, şerefli, aziz ve kuvvetli bir kimseye istinat ve intisap eder ve ondan öyle bir hayır ve nimete nail olur ki, onunla servet sahibi olmak suretiyle kuvvet kazanır ve fakirliğinl giderir.
■ Eğer o kimse bizatihi zengin ve servet sahibi birisi ise, onun kuvvet ve muhafazakarlığına, ticaret ve saltanatındaki sebatına, helal mala erişmesine ve içinin dışından daha iyi olmasına işarettir.
■ Rüyada beline bir kuşak bağladığını gören kimse, fakir ise zengin olur.
■ Eğer kuşak gümüşten, rüya sahibi de yüksek kimselerden ise, o kimse şöhret ve mal sahibi bir önder olur.
■ Bir kimse, rüyada kendisine bir kuşak verildiğini ve onu sağ eliyle alıp giymediğini görse, valiliğe ısarettir.
■ Kuşak boş olan kimse için ise yahut zevceye veya çoluk çocuğunun çokluğuna işarettir, özellikle onda aşkı da varsa.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver