Rüyada Kuş Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kuş Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kuş Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kuş Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada tanınmayan bir kuşu görmek, Azrail (a.s.)’a delâlet eder.
■ Çünkü ona çok kere ecel kuşu adı verilmiştir.
■ Yine rüyada görülen ve tanınmayan kuş, hasta olan evden herhangi bir şeyi kaldırıp gökyüzüne uçsa, o evdeki hastanın vefatına delâlet eder.
■ Rüyada bir kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, gelecek bir misafire işarettir.
■ Rüyada görülen büyük kuşlar melik, reis, âlim, tüccar ve zengin kimselere delâlet eder.
■ Su kuşlarını görmek, iki cihetten riyasete ve iki sultan tarafından hususi vazifelere nail olmuşşerefli kimselere delâlet eder.
■ Rüyada birçok kuşun başı üstünde uçtuğunu görmek, eğer ehilse, bir şehre vali olmaya veya reisliğe delâlet eder.
■ Rüyada kuşların sesi, sesle ağlamaya işarettir.
■ Güzel bir sesle öten kuşları görmek, ister erkek ister dişi olsunlar, ses sanatkârlarına delâlet eder.
■ Kuş kümeleri görmek, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nail olmaya işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görmesi, sevineceği bir müjdenin geleceğine delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada büyük kuş görmek, ulüvv-ü himmettir.
■ Bir mahalde kuşların ötüştüklerini görmek, o yer için üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder.
■ Rüyada bir kuş ile konuştuğunu görmek, izzet ve şerefe, elinde bir kuşun öldüğünü görmek, keder ve üzüntüye delâlet eder.
■ Bir kuşun gelip başı üstüne konduğunu görmek, menfaata ve faydaya ve hayırlı rızka işarettir.
■ Rüyada serçe kuşu görmek, kadri yüce bir zata delâlet eder.
■ Bir serçe kuşu bulduğunu görmek, böyle büyük bir zatla muhabbete delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya aldığını görmesi, şeref ve iffet sahibi bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
■ Rüyada elindeki serçe kuşunun uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini görmek, erkek veya kız çocuktan birinin vefatına işarettir.

Rüyada başının üzerine kuş konduğunu görmek rızkının genişlemesine, hayra işaret eder.
■ Kuşların başının üzerinde uçtuğunu gören bir kimse müjdeli bir haber alır, mevkisi yükselir.
■ Bazı yorumcular siyah kuşları günaha, beyaz kuşları iyiliğe yorarlar.

Rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir.
■ Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada kuş görmenin dört tabiri vardır:
■ 1-Mal
■ 2-Büyüklük
■ 3-Riyaset
■ 4-Yöneticilik
■ *İbn-i Sirin: Büyük kuş görmek; gerçekleşmesini istediğiniz bir iş konusunda oldukça istekli ve sabırlı olduğunuza…
■ Çok sayıda kuşun bir yerde ötüştüklerini görmek; musibete…
■ Elinizdeki kuşun uçtuğunu ve daha sonra tekrar geri geldiğini görmek; dileğinizin gerçekleşeceğine…
■ Kuşun uçtuğunu görmek; mal varlığınızdan bir miktar azalacağına işarettir
■ *Kirmani: Bir kuşun sizinle konuştuğunu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
■ Bir kuşun bedeninizden bir parça et koparıp kaçtığını görmek; malınızın zorla elinizden alınacağına işarettir
■ *Cabir Mağribi: Su kuşu görmek; mal ve murada…
■ Su kuşu yakalamak; büyüklüğe…
■ Bir su kuşuna sahip olduğunuzu görmek; çocuğunuz olacağına işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Öten kuşlar habere, göçmen kuşlar değişikliğe, avcı kuşlar ise bir düşmanın varlığına işarettir.

Türü bilinmeyen ve tanınmayan kuş Azrail Aleyhisselama; nasihat ve öğüde, rızka, Tanınmayan kuşun, hasta bulunan evden bir şey alıp götürmesi hastanın vefatına, Büyük kuş zengin kimseye, tahsildara, alime, tüccara, başkan ve yöneticiye, Yırtıcı kuş yerdeeki haşerelere, evcilleştirilmiş yabani kuş ve diğer eti yenen kuşlar rızık ve menfaate, Güzel kuş güzel ve sevindirici habere, çirkin kuş kötü ve üzücü habere, Su kuşları riyasete, özel vazifeye, deniz ve kara yolculuğuna, Kuşun insanın üzerine düşmesimisafir gelmesine, Kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi kişinin ameline; beyaz kuş iyi ve temiz işe, alaca ve külrengi kuş karışık işe, siyah kuş kötü işe, Eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırması doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına, kuşun uçup gitmesi çocuğun kısa ömürlü olmasına, Güzel sesli kuşler ses sanatkarlarına, normal kuş sesi sesli olarak ağlamaya, Kuş kümeleri saltanata, altın ve gümüşe, Başın üzerinde kuşların uçması reislik yöneticiliğe, Gökten bir kuşuninerek insanın yanına gelmesi sevinçli haber yahut müjdeye, Kuşun gagası yaygın şöhrete, Kuş kanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkiye, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye, Üzerine kuşun pislemesi elbiseye, Akbaba ve diğer büyük kuşların bir kimsenin üzerine pislemesi meliklerin ve devlet adamlarının düşmesine, Kuş tuzağı yitiğin bulunmasına, ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, kaçak kimsenin yakalanmasına, Kuşun, yavrusuna ağzıyla yem vermesi kötü işlere, darlığa ve zina yapmaya, Kuş yuvası, insanlarRüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir.
■ Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.
■ Rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir.
■ Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.
■ Havada uçuşan kuşlar, mutluluğun ve bereketin simgesidir.
■ Yaralı bir kuş, sıkıntılı günler geçireceğiniz anlamına gelir.
■ Haberdir.
■ Kişinin güzel haberlerle sevinç yaşayacağına işaret eder.Mutluluğun ve bereketin simgesidir.
■ Yaralı bir kuş, sıkıntılı günlerin habercisidir.Mutluluğun ve bereketin simgesidir.
■ Yaralı bir kuş, sıkıntılı günlerin habercisidir.

Rüyasında bildiği veya bilmediği bir kuşa sahip olduğunu görmek, hayra ve muradına ermeğe işarettir.
■ Üzerine bir kuş konduğunu görenin muradı olur.
■ Bir kuşun üstünden uçup gittiğini gören muradına erer.
■ İbni Şirin’e göre; rüyasında büyük kuş görmek kederdir.
■ Bir yerde kuşların otuştuklerini görmek, o yer halkı için musibettir.
■ Bir kuşla konuşmak büyüklük, elinde bir kuşun olduğunu görmek kederdir.
■ Bir kuşu sırtına aldığını görmek, menfaat göreceğine delalet eder.
■ Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen kuş, tanınmıyorsa, Azrail (A.Ş.)’a işarettir.
■ Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir taş, yaprak, kürt veya bunlar gibi bir şeyi kaldınp beraberce gökyüzüne uçsa, o hasta olur.
■ Kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine işarettir.
■ Bazen de bu kuşun, başı, sırtı, kucağında veya boynu üzerinde olduğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı işine işarettir.
■ Eğer kuş beyaz ise işi de temiz ve iyi olur.
■ Bulanık ise, işinin karışıklığına işarettir.
■ Ancak rüya sahibinin yanında hamile olan bir kadın varsa ve o kuş da erkek ise, kadından doğacak çocuk erkek, dişi ise, doğacak çocuk da dışıdır.
■ Büyük kuşlar reis, tahsildar, alım, tüccar ve zengin kimselere işarettir.
■ Şu kuşları, iki cihetten riyasete ve hususi vazifelere nail olmuş şerefli insanlara işarettir.
■ Bazen de kara ve denizde yolculuk yapan adamlara işarettir.
■ Kuşların sesi, sesle ağlamaya işarettir.
■ Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dışı olsunlar, ses sanatkarlarına işarettir.
■ Kuş kümeleri, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nail olmaya işarettir.
■ Rüyada kuşlan, basının üzerinde uçtuklarını gören kimse, reislik ve valiliğe nail olur.
■ Rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanma indiğini görse, o kimsenin sevineceği bir müjdenin geleceğine işarettir.
■ Kuş adamın kendi amelidir.
■ Bazen de bilinmeyen kuş öğüt ve nasihata işarettir.
■ Rüyada gördüğü kuş güzelşe, onun ameli de güzeldir.
■ Yahut hayırlı bir haberle ona bir kimse gelir.
■ Rüyada kendisiyle beraber çirkin bir kuşun bulunduğunu görse, o kimsenin ameli, kötüdür.
■ Yahut kötü bir haberle ona bir kimse gelir.
■ Bilinmeyen kuş riziktir.
■ Bazı tabirciler siyah kuşlar, günah; beyaz kuşlar, iyiliğe; alaca kuşlar ise, riya ve karışık amellere işarettir, dediler.
■ Rüyada, düşen kuşu görmek, erbabı içinde oyun ve eğlenceye, ona sahip olan için yüksek makarna, ferahlığa, sevince ve düşman üzerine galip olmaya yahut bunlardan bir şeye işarettir.
■ Yırtıcı ve parçalayıcı kuşu görmek yabanı canavara ve yerdeki haşerelere işarettir.Yaralayıcı ve insanlar tarafından terbiye edilmiş kuş, izzete.
■ devlete ve faydalı rızka işarettir.
■ Eti yenen kuşu görmek, kolaylıkla elde edilen faideye.
■ öten kuşları görmek de salih bir kavme işarettir.
■ Hayn olmayan serli kuşu görmek, düşmana.
■ şerri olmayan sadece hayn olan kuş da, korkudan emin olmaya, helal rızka ve elbiselere işarettir.
■ Uçmayan kuşu rüyada uçtuğunu görmek.
■ ahdini bozmaya ve isyan ile meşgul olmaya işarettir.
■ Devamlı su içinde bulunan kuşu görmek, geçimi şu üzerine olan kimselere, yahut takva sahibi kimseye ve temizliğe işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver