Rüyada Kur’an-ı kerim Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kur’an-ı kerim Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kur’an-ı kerim Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kur’an-ı kerim Görmek konusunda 10 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet okuduğunu ve fakat hangi âyeti okumakta olduğunu bilmediğini görmek, hastalıktan şifaya, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Kur’ân okuduğunu gören kimse eğer ehil ve layık ise hakim ve vali olur.
■ Rüyada hafız olmadığı halde Hafız-ı Kur’ân olduğunu görmek, pek çok hayır ve hasenata delâlet eder.

Kur an-ı Kerim, Allah’ımızın kelamı ve insanlık kulağına erişen en son kelam.
■ Kur’ân’ın saadet cennetlerinde yaşayanlara iki cihanın da baharı tüllenir.
■ Ama Kur’ân’dan yüz çevirenlere hiç bir saadet vaad edilmemiştir.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Ekseriya ölüler üzerine okunan Kur’ân-ı Kerîm sûrelerini rüyada hastanın üzerine okumak, o hastanın ölümüne; hastalığın şifası için okunan sûreleri okumak sevince, sürür ve feraha, rızka, Kur’ân okuyacak bir çocuğun dünyaya geleceğine delâlet eder.
■ Yine Kur’ân sûresi, zevce yahut evlat veya sûre adedince altın ve gümüşe alâmettir.” Biliyorsunuz ki, Kur’ân-ı Kerim ilk defa Mekke’de, sonra Medine’de nazil oldu.
■ Hem Mekke hem de Medine’de nazil olan âyetler de vardır.
■ Mâide, En’am, Nahl, Hac, Lokman, Secde, Teğabun gibi hem Mekke, hem de Medine’de nazil olan sûreleri rüyada görmek, hacca delâlet eder.
■ Rüyada Kur’ân-ı Kerimi hatmeylediğini görmek, maksad ve murada erişmeğe alâmettir.
■ Kur’ân-ı Kerîmi doğru olarak okuduğunu görmek, malının artmasına, güzel sesle okumak, ulûvv-i mertebeye delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Bismillâhirrahmanirrahîm okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu görmesi, Allahu Teâlâ tarafından malına verilecek berekete, rızkında genişliğe, duasının kabulüne delâlet eder.
■ Rüyada Besmeleyi tekrar tekrar okuduğunu yahut okunduğunu görmek, Allahu Teâlâ indinde makbuluyete ve insanlar arasında seçilmişlerden olmaya delâlet eder.

Malumdur ki, Kur’ân-ı Kerim Rabbimizin mübarek kelâmıdır, ondan hem hayatta olanlar, hem de ölüler için şifa ve rahmet vardır.
■ Bu sebeple rüyada Kur’ân veya ondan bir şey okuduğunu görmek, izzet ve yüceliğe, şeref ve şana delâlet eder.
■ O kişi günahkârsa Allahu Teâlâ onun günahlarını af ve tevbe-sini kabul buyurur.
■ Fakir ise zenginlik ile nimetlenir, borçlu ise, borcu ödenir.
■ Eğer şahitlik yapacak ise doğru şahitlik yapar.
■ Rüyada Kur’ân-ı Kerim’i güzel sesle ve makamla okuduğunu görmek, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete delâlet eder.
■ Yine rüyada Kur’ân-ı Kerim’i harflerini tahrif ederek okuduğunu görmek, haktan dönmeye ve ahdini bozmaya işarettir.
■ Eğer okuduğunu ne olduğunu bilemiyorsa, bu kere rüya yalan şahitliğine delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim okuyan meşhur hafızları görmesi, kavmin şereflilerine ve reislerine delâlet eder.
■ Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Sizin en şerefliniz Kur’an’ı ezberleyenlerdir.” buyurmuşlardır.
■ Bu sebeple bir kimse rüyada Kur’ân hafızlarını bir yerde toplu halde görse, o yerde insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.
■ Rüyada Kur’ân okurken insanların kendisini dinlediğini görmek, bir yere memur olmaya delâlet eder ve artık onun sözü herkes tarafından dinlenir.
■ Rüyada ölüler üzerine okunan sûreleri okuduğunu görmek, hastanın vefatına işarettir.
■ Uyanıkken iyi ve düzgün okuma bilmeyen bir adamın, rüyada kıyamet gününde amel defterini okuduğunu görmesi, o kimsenin bundan sonra zenginleşeceğine, bütün ihtiyaçlarının görüleceğine ve korktuğundan emin olacağına delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kur’ân görmek, yedi veçhe ile tâbir olunur: a) İlim, b) hikmet, c) Miras, d) Emanet, e) Helal rızık, f) Hüküm, g) Kuvvet.
■ Rüyada Kur’ân-ı Kerim satın aldığını görmek, din yolunda malını harcamaya delâlet eder.
■ Kur’an’ı tahrif ettiğini görmek, dinde fesada, kıt akla ve itikad bozukluğuna delâlet eder.
■ Rüyada bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu görmek, mirasa delâlet eder.
■ Sayfayı ters tarafından okumak, borç altına girmeye ve üzüntüye işarettir.
■ Rüyada güzel ve doğru bir şekilde yabancı bir kitabı okuduğunu görmek, bilmediği bir memlekete yolculuk etmeye işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada elinde tefsir kitabı olduğunu görmesi, yolunun doğruluğuna, tefsir mütalaa ettiğini görmek, müşkülâtın hallollmasma delâlet eder.
■ Kirmanı demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerifi açarak bir minber üzerine koyduğunu görmek -rüya sahibi ehl-i Kur’ân ise-hayırla anılmaya, bir cemaatın başında reis olmağa delâlet eder.
■ Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada Kur’an-ı Kerim’i öptüğünü görmek bir hayra muvaffakiyete, Kur’ân-ı Kerim’deki yazıları toprak üzerine yazmak, ilhada, çıplak olduğu halde Kur’ân okumak, Kur’ân’dan medar-ı maişetini tedarike delâlet eder.
■ Yine rüyada Mushafa dayanmak veya onu başı altına koymak, -eğer rüya sahibi takva ehli ise- Kur’ân-ı Kerim’e karşı muhteris olmağa ve Kur’ân’ı hıfzetmeğe delâlet eder.
■ Rüyada kendi nezdinde olan Kur’ân-ı Kerim’i kaybettiğini görmek, ilim ve Kur’ân’ı unutmağa işarettir.
■ Bir Kur’ân’ı boynuna astığını görmek, bir şehre vali olmağa veya kendisine bir emanet tevdi olunmağa alâmettir.

Kur’ân-ı Kerim görmek, insanın nail olacağı ilim ve hikmet ile tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm mübarek huzurunda Mushaf-ı şerifi okuduğunu görmesi, ilme, hikmete, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve yüksek mertebelere delâlet eder.
■ Rüyada bir mushaf satın aldığını görmek, mala, rızka , genişliğe, ilim ve irfana delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, yedi vech ile tâbir olunur: a) İlim, b) Hikmet, c) Miras, d) Emanet, e) Helal rızık, f) Hüküm, g) Kuvvet.
■ Alim bir adamın rüyada Mushaf yazdığını görmesi, ticaretinde yapacağı kazanca ve ilminin ziyade olacağına delâlet eder.
■ Rüyada bir devlet reisinin Mushaf-ı Şerifi dili ile yaladığını veya başkasının yaladığını görmesi, onun ölümüne alâmettir.
■ Hakimin rüyada mushafı yaladığını görmesi, rüşvet ile tâbir olunur.
■ Rüyada halktan bir kimsenin kendisini Mushafın yaprak ve satırlarını yediğini görmesi, Kur’ân okumakla geçimini sağlamaya delâlet eder.
■ Mushaf rüyası, bağa, bahçeye, karı-kocaya, babaya, hocaya ve terbiyeci gibi kendisine itaat edilen kimselere de delâlet eder.
■ Mushaf görmek, doğru bir yemine işarettir.
■ Rüyada bir yerden mushaf çaldığını ve sakladığını görmek, namazda hırsızlık yapmaya, namazın erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya delâlet eder.
■ Rüyada bir kimsenin kucağında bir Mushaf olduğunu ve bir tavuk yavrusu gelerek ondaki yazıyı tamamen kaldırdığını görmesi, rüya sahibinin Kuran okuyan bir çocuğunun geleceğine delâlet eder.
■ Mushaf rüyası şöyle de tâbir edilmiştir: a) Miras, b) Emanet, c) Helal rızık, d) Kudret ve kuvvet, e) İzzet, f) Şeref.
■ Rüyada Mushafı boynuna astığını görmek, hafız olmaya işarettir ve o kimse Kur’ân’ı ezberler.

Rüyada Kur’an-ı Kerîm gören büyük hayra erişir.
■ Kur’an-ı Kerim okuduğunu gören şerefe, sevince, yardıma kavuşur.
■ Rüyada Kur’an okuyanları görmek devlet reislerine, Kur’an yazmak takva sahibi olduğuna işaret eder.
■ Rüyada Kur’an dinlediğini görmek akıbetinin güzel olmasına, güzel salih amele işaret eder.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kuran-ı Kerim görmenin beş tabiri vardır:
■ 1-İlim
■ 2-Miras
■ 3-Emanet
■ 4-Rızk
■ 5-Mal.
■ Kuran-ı Kerim okumanın ise dört tabiri vardır:
■ 1-Belalardan kurtulmak
■ 2-Zenginlik
■ 3-Murada ermek
■ 4-Boş işlerden kaçınmak.
■ Rüyada Kuran okumak veya Kuran’a bakmak; ilim ve hikmet öğreneceğinize…
■ Kuran satın aldığınızı görmek; ilim talep edeceğinize…
■ Kuran’ı ateşte yaktığınızı görmek; dini inancınızın bozuk olduğuna işarettir
■ *Allame Meclisi: Kuran ayeti görmek; hayra işarettir
■ *İbn-i Sirin: Kuran sattığınızı görmek; dini inancınızın zayıflayacağına işarettir
■ *Müellif: Kuran-ı Kerim’den bir rahmet ayeti okumak; ilahi müjdeye…
■ Aynı rüyada azap ayeti okumak; ilahi azaba işarettir
■ *Kirmani: Kuran-ı Kerim’i açıp başınızın veya gözünüzün üzerine koyduğunuzu görmek; vali olacağınıza…
■ Kuran sayfalarını yediğinizi görmek; çok Kuran okuyacağınıza…
■ Kuran sayfalarını yırttığınızı görmek; namaz kılmayacağınıza…
■ Kuran’ı tefsir ettiğinizi görmek; kötü ve yakışıksız bir iş yapacağınıza…
■ Bir Kuran’ınız olduğunu, ancak açıp okumak isterken hiç yazısının olmadığını görmek; konuştuklarınızla kalbinizin bir olmadığına…
■ Kuran’ın yarısını okuduğunuzu görmek; ömrünüzü yarıladığınıza…
■ Kuran hafızı olduğunuzu görmek; ilim ehli olacağınıza ve emanet saklayacağınıza…
■ Kuran sesi işitmek; dini inancınızın kuvvetleneceğine işarettir
■ *Cabir Mağribi: Herhangi bir Kuran ayeti okumak; okuduğunuz ayetin tefsirine bağlı olarak tabir edilir.
■ Kuran’ı hatmettiğinizi görmek; arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…
■ Yüksek sesle Kuran okuduğunuzu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
■ Kuran’ın yedide birini okuduğunuzu görmek; üzgünseniz sevineceğinize…
■ Gerçek hayatta Kuran okumayı bilmediğiniz halde Kuran okuduğunuzu görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
■ «Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.»[147]

Kur’ân-ı Kerim görmek ilim ve hikmete, mirasa, emanete, hüküm ve kuvvete, helal rızka; aydınlık ve dosdoğru istikamete, dünya ve ahirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere; Mushaf bazen bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı yerlere.

Kendisine Kurandan bir şey verildiğini yahut elinde Kuran-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, bu ayeti aklında tuturak, manasına bakmalıdır.
■ Ayet, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate, Ayet, azap ve ikaz anlamında ise, işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya, Ayet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder.

Kuran veya ondan bir şey okumak izzet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye.

Kuran okumak ve manasını anlamak akıl ve zekaya.

Çıplak olarak Kuran okumak nefsine uymaya, Kuran-ı Kerimi hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine, Kur’ân-ı Kerim satın almak din yolunda mal sarfetmeye, satmak ise ilimden mahrum kalmaya, hor ve hakir olmaya, Harflerini tahrif ederek Kuran okumak haktan yüz çevirmeye, suzunde durmamaya Kuran ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye, Mushaftan bir parçayı yemek ilme, hikmete ve Kuran okumaya, onun ilmiyle amel etmeye, Kur’an-ı yüksek bir yere açarak koymak ehli için makam ve mevkiye, Mushafı açtığı halde onun yazılarının silindiğini görmek hayırsızlığa.

Kur’ân-ı Kerim’i hürmetle öpmek hayırlı işlerde başarılı olmaya, Ehlinin Kur’ân-ı Kerim’i yastık yapması ya Rüyada Kur’an ayetlerini Kur’anın üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma işarettir.

Bir kimse rüyada Kur’an-ı Kerimi mushafsız olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Kur’an-ı Kerim’den kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kur’an-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, o ayet ve Kur’anda olan şeyi hafızasında tutsun.
■ Eğer o ayet rahmet veya müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (C.C.) tarafından menfaat elde edeceğine işarettir.
■ Eğer ayet azab hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına işarettir.
■ Bir kimse rüyada Kur’an okuduğunu ve manasını anladığını görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah (C.C.)’in ona akıl ve zeka verdiğine işarettir.
■ Bir şahıs rüyada kendisine Kur’an okuduğunu, hayır ve hikme telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin giriftar olacağı eza veya hak tarafından düşeceği azaba işarettir.
■ Cahil bir şahıs rüyada Kur’an okuduğunu görse, olur.
■ Çıplak olarak Kur’an okuduğunu gören kimsenin.
■ nefsinin isteklerine uyduğuna işarettir.
■ Kur’an’ı yediğini gören kimsenin, Kur’an okumak vasıtasiyle geçindiğine işarettir.
■ Kur’an’ı hatim ettiğini gören kimse için Allah (C.C.) karında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına işarettir.
■ Bazı tabirciler, Kur’an okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefalı olduğuna işarettir, dediler.
■ Bir kimse, rüyada bir kavmı çıplak oldukları halde Kur’an okuyorlar görse, o kavmın sırf nefis ve hevalan arzusunda bulunduklarına işarettir.
■ Rüyada Kur’an’ı Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse, Kur’an’ı kendi görüşüyle tefsir eder.

Hafız olmayan bir kimse Kur’an’ı ezberlediğini görse, mülke nail olur.
■ Kur’an dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir.

Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Allah (C.C.) ona şifa ve afiyet ihsan eder.

Kur’an’ı diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler.

Rüyada Kur’an okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine işarettir.

Rüyada Kur’an veya ondan bir şey okuduğum gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir.
■ Eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahını af ve tövbesini kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder.
■ Şahitlik yapacak ise, doğru şahitlik yapar.
■ Veya yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kur’an’ı güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.
■ Harflerini tahrif ederek Kur’an okuduğunu gören kimse, Hakktan döner ve ahdine hıyanet eder Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere sahidlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.

Kur’an okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir işe memur olur ve o işteki selahiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir.

Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanın ölümüne işarettir.

Rüyada Kur’an’ı Kerim’i okuyan kurraları görmek, kavmın şerefli ve reislerine işarettir.
■ Bundan dolayı bir kimse bir takım kurralan bir yerde toplu bir şekilde görse o yerde insanların şereflilerinden, bir cemaat toplanır.

Rüyada kuran görmek, iyiliklerin, güzelliklerin ve mutlulukların işaretidir.

Hasta bir kimse rüyasında Kuranı Kerimi görürse, hastalıktan kurtulur.
■ Kuranı Kerimi satın aldığını görürse, o kimse her türlü kötülükten kurtulur.

Kişinin her türlü sıkıntıdan kurtulacağına ve inancı sayesinde istediği duruma geleceğine işarettir.

Çok iyi bir rüyadır.

Rüyada kuran görmek, iyiliklerin, güzelliklerin ve mutluluklarınişaretidir.

Çok güzel bir rüya olan Kuran görmek rüya sahibinin Allah (C.C.) tarafından korunduğunun işaretidir.

Hasta bir kimse rüyasında Kuranı Kerimi görürse, hastalıktan kurtulur.

Kur’an-ı Kerimi satın aldığını görürse, o kimse her türlü kötülükten kurtulur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver