Rüyada Küpe Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Küpe Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Küpe Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Küpe Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada küpe görmek, dört veçhe ile tâbir olunur: a) Zinet ve ziyade ilim, b) Kur’ân-ı kerim’i öğrenmek, c) Şeref ve makam, d) Talak sebebiyle hüzün ve gam.
■ Rüyada kulaklarında gümüş küpeler görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.
■ Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.
■ Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ve din ilimlerini hıfzetmeye, hayır ve berekete delâlet eder.
■ Rüyada kulağında gümüş küpe gören hamile kadın erkek çocuk doğurur.
■ Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işarettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar.
■ Yukarıda da ifade edildiği gibi, rüyada kulaklarında incili küpe görmek, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.
■ Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işarettir.
■ Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine delâlet eder.
■ Hamile bir kadının kulağında küpe görmesi, karnındaki çocuğun erkek olduğuna alâmettir.
■ Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur’ân’ın yarısını ezberlemeye muvaffak olur.
■ Eğer altından olursa Kur’ân’ın tamamını ezberler.
■ Küpe incisiz ise, o çocuk sesle şarkı ve türkü çağırır.
■ Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir.
■ Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder.
■ Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir.
■ Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme delâlet eder.
■ Bazı kere de küpe, nasihata ve güzel öğütlere delâlet eder.
■ Çünkü bu sözüm kulağına küpe olsun derler.
■ Küpe, kadın için kocasına, küpenin salkımları da çocuklarına işarettir.
■ Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra delâlet eder.
■ Küpe, erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir.

Rüyada altın küpe görmek şarkıcılıkla, gümüş küpede Kur’an-ı ezberlemeye, erkek çocuk olacağına işaret eder.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada küpe görmenin dört tabiri vardır:
■ 1-Fazlalık
■ 2-İlim öğrenmek
■ 3-Makam ve büyüklük
■ 4-Üzüntü ve sıkıntı
■ *Allame Meclisi: Küpe; kadınlar için iyiye, erkekler için Kuran hafızlığına işarettir
■ *Müellif: Kulaklarınızda küpe olduğunu görmek; insanlardan güzellik göreceğinize…
■ Kulaklarınıza inci taktığınızı görmek; Kuran ilmi öğreneceğinize işarettir.

▶ Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya.

▶ Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur’an’ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala.

▶ Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inççisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına.

▶ Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine.

▶ Buluğa ermiş erkek ccuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya.

▶ Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme.

▶ Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur serilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.

▶ Güzel haberler alacaksınız.

▶ Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.

▶ Eş, sevgili ile ilgili kısmettir.

▶ Küpenin yapıldığı madde ile birlikte yorumlanır.

▶ Rüyada küpe görmek, çeşitli şekillerde tabir olunur.

▶ Kulağında küpe olduğunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever.

▶ Kulağındaki küpelerin mücevher ile süslü olduğunu ve her birinde birer inci veya inciler bulunduğunu gören, Kuran-ı Kerimi ezberler veya bir hayır işler, ama tamamlayamaz.

▶ Kulaklarında halka olduğunu gören, halk arasında sevilen ve sayılan bir kişi ölür.

▶ Küpesinde kıymetli bir inci olduğunu gören, Kuran veya dini bilgi tahsil eder.

▶ Eğer halkadaki inci düşerse.

▶ Kurani ve her şeyi unutur.

▶ Karısının kulaklarında altından veya gümüşten yapılmış bir çift halka veya biri altın ötekisi gümüş iki halka gören karısını boşar.

▶ Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada küpe görmek, erkek ve kadın için aynı şekilde tabir olunur.

▶ Altın küpe, şarkıcıklıkla tabir olunur.

▶ Kulaklarında gümüş küpeler gören, bütün Kur-an’ı ezberler.

▶ Kulağında gümüş küpeler gören kadın hamile ise erkek çocuk doğurur.

▶ Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, büyük bir şehirde ticaret yaparak para kazanır.

▶ Karısının kulağında biri altın, diğeri gümüş küpe gören karısını boşar.

▶ Bir başka rivayete görede: Rüyada hanımının kulağında küpe görmek, ticarete işarettir.

▶ Rüyada kulaklannda incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kuran ezberlemeye işarettir.

▶ Hamile bir kadın rüyada kulağında küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna işarettir.

▶ Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kuranın yansını ezberler.

▶ Eğer altından olursa Kuranın hepsini ezberler.

▶ Eğer küpe incisiz olursa, çocuğu şarkı ve türkü söyler.

▶ Bekar bir kız küpelerden birisini rüyada görse, evlenir.

▶ Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir.

▶ Buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görülmesi, makbul değildir.

▶ Kulağında birtakım küpeler olduğunu gören kimse, Kur-an’ı ezberler veya halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilmi tahsil eder.

▶ Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına işarettir.

▶ Bazen de küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri yemeye işarettir.

▶ Kulağında küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.

▶ Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımsız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kâra, ticarete ve gezinti yerinde bulunan hizmetçilere işarettir.

▶ Güzel haberler alacaksınız.

▶ Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olacaksınız.

▶ Güzel haberler alacaksınız.

▶ Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olacaksınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver