Rüyada Kulak Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kulak Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kulak Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kulak Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kulak görmek şu şekilde tâbir olunur:.

a) İlim.

b) Akıl.

c) Din.

d) Padişah.

e) Kendisiyle iftihar edilen evlat.

f) Mal ve rütbe.
■ Kulak, zînet ve hıfz mahallidir.

Bu sepele kulak görmek işitmektir.
■ Rüyada kulağının büyüdüğünü veya güzelleştiğini, yahut ondan nur çıktığını ya da nur girdiğini görmek, hidayet ve Allahü Teâlâ’ya itaate delâlet eder.
■ Rüyada kulağının küçük olduğunu, ona kötü bir kokunun girdiğini veya çıktığını görmek, haktan ayrılıp delâlete düşmeye ve Yüce Allah’ın gazabını celbedecek bir şeyin yanında bulunmaya işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada kulağının kesildiğini veya yok olduğunu görmesi, yeryüzünde meydana gelecek fesada delâlet eder.
■ Rüyada kendi izniyle kulağı üzerine bir kulak daha takıldığını görmek, arzu edilen bir şeyin tahakkukuna delâlet eder.
■ Rüyada, kulağının hayvanlardan birisinin kulağı gibi olduğunu görmek, rütbe ve makamın gitmesine alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada kulağının çok olduğunu görmesi, çeşitli ilim dallarına vâkıf olmaya delâlet eder.
■ Yine rüyada kulak, içerisine eşya saklanan kasa, sandık, kutu ve hazine gibi şeylere delâlet eder.
■ Kulakta görülen fazlalık ve eksiklik, zikredilen tâbirler üzerine delâlet eder.
■ Bir kimsenin kulağında mühür asılı olduğunu görmesi, eğer kızı varsa, onu evlendirmeye ve ondan doğacak bir erkek çocuğuna delâlet eder.
■ Rüyada sağır olduğunu görmek, dinde fesada işarettir.
■ Kulağının yarım olduğunu görmek, zevcenin ölümüne alâmettir.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki:
Rüyada kulak görmek, sekiz veçhe ile tabir olunur:.

a) Zevce veya akrabasından bir kadın.

b) Sadık dost.

c) Kendi ayarında muvafık arkadaş.

d) Salih ve makbul evlat.

e) Keder ve gam.

f) Ferah ve sürür.

g) Tevbe ve kötülüklerden dönüş.

İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada kulağını büyümüş görmek, Hak Kelâmı dinlemeğe, kulağı küçülmüş görmek kelâm-ı hakkı redde, tıkalı görmek, doğru sözlere inanıp iltifat etmemeğe delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kulak görmek, zevce, kız evlat, kızkardeş, hala ve teyze gibi kadın akraba ile tâbir olunur.
■ Rüyada kulağının kesildiğini görmek, bu kadın akrabalardan birisinin vefatına delâlet eder.

Rüyada kulak görmek gurur duyacağınız bir evladınız olacağına, mal ve rütbeye erişeceğinize işaret eder.
■ Rüyada kulağının büyüdüğünü görmek dindarlığa, takva sahibi olmaya, insanlar arasında itibar edilen kimseye işaret eder.
■ Kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut rüyayı gören kimsenin bir halde sabit kalmamasına işarettir.
■ Kulağım, hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve ona olan hürmet azahr, yahut anlayışı az olur.
■ Rüyada kendisinin veya başkasının kulağından kir çıkardığını gören kimseye hainlerin yapacakları hileye mani olacak ve zararlarını giderecek hainlerin yapacakları hileye mani olacak ve zararlarını giderecek bir yardım yapılır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada kulak görmenin yedi tabiri vardır:
■ 1-Kadın
■ 2-Kız
■ 3-Arkadaş
■ 4-Erkek çocuk
■ 5-Hizmetkar
■ 6-Korku.
■ Kulak memesi görmenin ise dört tabiri vardır:
■ 1-Güzel yüzlü erkek evlat
■ 2-Değer ve makam
■ 3-İnançta doğruluk
■ 4-Evlat sayesinde menfaat elde etmek
■ *Allame Meclisi: Kulaklarınızın kesik olduğunu görmek; teyzeniz veya kız kardeşinizin vefat edeceğine işarettir
■ *Müellif: Kulağınızın düştüğünü görmek; bir kız çocuğunuz olacağına veya eşinizi boşayacağınıza…
■ Kulağınızın sağır olduğunu görmek; inancınızın bozuk olduğuna…
■ Kulak memesi görmek; güzel yüzlü ve bereketli erkek çocuğa işarettir
■ *Kirmani: Kulak memesi görmek, değer demektir.
■ Bu konuda görülen eksiklik veya fazlalık, rüya gören kişinin değerine işarettir.

• Evin hanımına yahut akrabadan olan kadına, sadık ve durumuna uygun dosta, hayırlı evlada, günahtan vazgeçmeye, faydalı mala yahut sevinç ve feraha.

• Kulağın kesilmesi yakını olan bir kadının vefatına.

• Kulak büyümesi yahut küçülmesi, akrabada meydana geleecek artma ve eksilmeye.

• Kulağın sağır olması haklı tavsiye ve telkinleri dinlememeye.

• Küfre meyletmeye ve dinde fesat çıkarmaya.

• Kulaklarını tıkamak ailesi hakkında giybet işitmeye fakat bunları önemsemeye.

• Kulak kirini temizlemek sevindirici bir haber işitmeye.

• Kulak kirini yemek tövbe etmeye yahut sıfa bulmaya.

• Kulağa küpe takmak erkek ve kadın için hayra.

• Küpeler paslı yahut değersiz şeylerse üzüntüye, Çok kulağı olmak çok söz ısıtıp bunları duzmazdan gelmeye.

• Birinin kulağını parmağı ile tıkamak onun giybetini yapmaya.

• Kulağın eti yenen bir hayvanın kulağına dönüştüğünü görmek hayra, diğerlerinin kulağına dönüşmesi can sıkıcı bir duruma.

• Kulağın kıllarla örtülü görülmesi yiğitliğe, eş ve ali bireylerinin güzellik ve iyiliğine delalet eder.

• (Ayrıca Bakınız; Kulak Çınlaması.).

• Sizi daha kolay incitebilmek için özel hayatınız hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeye çalışan biri var.
■ Dikkat edin ve çevrenizde herkese güvenmeyin.
■ Haberdir.

• Kulağa göre yorum yapılır.

• Rüyada kulak görmek, eş, kız evlat, kız kardeş, hala ve teyze gibi kadın akraba ile yorumlanır.

• Rüyasında kulağında bir değişiklik görmek bu kadınlarla kıyaslanır.

• Rüyada kulağının kesildiğini görmek, bir kadın akrabasının öleceğine veya ayrılacağına delalet eder.

• Kulağına bir şey soktuğunu veya sokulduğunu gören, memnun olmayacağı bir haber işitir.

• Kulağının büyüdüğünü veya küçüldüğünü görmek, akrabasından birisinin evden çıkacağına veya gireceğine delalet eder.

• Kulağını sağır olmuş görmek, dininde fesada veya küfre işarettir.

• Kulağındaki kirleri temizlediğini görmek, memnun olacağı bir haber alacağına yorumlanır.

• Kulağına küpe taktiğini veya takıldığını görmek, eğer küpe kıymetli ise, hayır.

• Kıymetsiz ise, serle tabir edilir.

• Rüyasında bir çok kulaklar gören çok söz işitir.

• Rüyada kulağını büyümüş görmek söz dinlemeğe.

• Küçülmüş görmek her söze itiraz etmeğe işarettir.
■ Parmağı ile kulağını tıkadığını görmek, arkasından söylenenleri işitmek istemediğine; kulağını bir hayvan kulağı gibi olmuş görmek, hayra yorulmaz.

• Kulağını kıllarla örtülü görmek ev halkından iyi halleri ile ve onların ahlaklı olmaları ile tabir olunur.
■ Bir başka rivayete görede: Kulak görmek evlat, mal ve rütbeye işarettir.
■ Bazen kulak, ilim, akıl, din ve kendisiyle iftihar edilen evlat ve akrabaya alamettir.

• Kim kulağının büyüdüğünü ve güzelleştiğim, yahut ondan nur çıktığını veya girdiğini görse, hidayet ve Allah-u Teala’ya itaatine ve emirlerini kabul etmesine işarettir.

• Kulağının küçük olduğunu, ona kötü bir korkunun girdiğini veya çıktığını gören kimsenin haktan ayrılıp sapıklığa düşmesine ve Allah’ın gazabını celbedecek bir şeyin yanında bulunmasına işarettir.

• Kulak kesilmesi ve kulağın yokluğu, yeryüzündeki fesat ile tabir edilir.
■ Bir kimsenin rüyada kulağı üzerine bir kulak daha ziyadeleştiğini görmesl.

• Rüya sahibinin arzu ettiği bir şeye ulaşmasına işarettir.
■ Ziyadeleşen kulak güzel ise arzu ettiği şey de hayırlıdır.

• Rüyada kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut rüyayı gören kimsenin bir halde sabit kalmamasına işarettir.

• Bazen kulak görülmesi; Kulağa takılan küpe v.s., gibi şeylere işarettir.

• Kulağım, hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve O’na olan hürmet azalır.
■ Bazı tabirciler.

• Kulak, erkeğin hanımı.

• Kızı veya başka kadınlandır, demişlerdir.

• Kulağından bir şey noksan olduğunu gören kimsenin hanımı veya kızında yaramaz bir iş meydana geleceğine alamettir.

• Kulağında fazlalık görenin hanımında veya kızında bir aşırılık meydana gelir, tyi işittiğini gören kimsenin rüyası, anlayışına, ilmine, sıhhatine, dindarlığına ve güzel itikat sahibi oluşuna işarettir.

• Sağır olduğunu görmek, o kimsenin dininde fesadına işarettir.

• Kulağını yanm gören kimsenin hanımı olur.

• Kulağının kesik olduğunu ve bunu da kimsenin bilmediğini gören kimsenin hanımına ve kızına birisi tarafından hile yapılır.

• Eğer eski haline rücu ettiğini görse, tövbe eder ve iyi hallerine dönerler.
■ Bir kulağı olduğunu gören yakında olur.

• Bazı tabirciler demişlerdir ki eğer kendisinde birbirine benzer güzel güzel kulaklar olduğunu görse, sevindirici ve memnun edici güzel haber işitir.

• Eğer kulakları birbirine benzemez ve güzel olmazsa kötü gördüğü ve sevmediği haberleri işitir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver