Rüyada Koyun Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Koyun Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Koyun Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Koyun Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada koyunlara rastladığını ve onlara malik olduğunu görmesi, büyük bir ganimete delâlet eder.
■ Koyun rüyası, kadına da delâlet eder.
■ Bu sebeple rüyada bir koyuna rast geldiğini görmek, bir kadın almaya alâmettir.
■ Rüyada, bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü fakat ona yetişemediğini görmek, bir kadının peşine düşmeye ama onu almaya muktedir olamamaya delâlet eder.
■ Rüyada bir koyunu sağdığını ve onun sütünü içtiğini görmek, o sene içinde çok hayra ve nimete ermeye işarettir.
■ Rüyada koyun eti yediğini görmek, büyük bir hayra alâmettir.
■ Rüyada bir koyun bulduğunu görmek ve ona mâlik olmak, şu şekilde tabir olunur: a) Velayet, b) Başkanlık, c) Mülk, d) Hüküm, e) Nimet.
■ Yine koyun rüyası şunlara da delâlet eder: a) Ganimet, b) Zevce, c) Evlat, d) Emlâk, e) Ziraat, f) Meyveli ağaç, g) Şeref, h) Güzel mal ve iffet sahibi kadın.
■ Rüyada dişi bir koyuna bindiğini gören kimse, muradına erişir ve eline çok nimet geçer.
■ Rüyada toplu halde koyun sürüsü görmek, sevincin ve saadetin devamına delâlet eder.

Rüyada davar görmek elinize yakın zamanda mal ve para geçeceğine, maddi sıkıntılarınızın sona ereceğine, fakir iseniz zengin olacağınıza işaret eder.

Rüyada koyun, kuzu görmek güç ve kuvvete, helal mala, doğacak çocuğa, itibara, şifaya, arzularının yerine gelmesine işaret eder.
■ Rüyada koyunlara rastladığını görmek büyük mala konmaya işaret eder.
■ Beyaz koyunda siyah koyunda hayra yorumlanır.
■ Bir kimse evinde derisi soyulmuş bir koyun görse, o evde bir kişi ölür.
■ Rüyada koyun güttüğünü gören kimse, arap olan halka vali olur.
■ Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara malik olduğunu gören kimse, büyük bir ganimete kavuşur.
■ Koyun eti yediğini gören kimse büyük bir hayra erişir.
■ Rüyada koyun görmek iyi ve itaatli halktır.
■ Koyunları önüne katıp güttüğünü gören kimse vali olur.
■ Koyunların yün ve sütlerini aldığım gören kimse, vali bulunduğu yerden birtakım kimselere işaret eder.
■ Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse akılsız birtakım kimselere işaret eder.
■ Bazı tabirciler, çok olan koyunlar bitli insanlara delalet eder, dediler.
■ Koyunları karşıladığını gören kimse, velayet, reislik, mülk, hüküm ve nimete kavuşur.
■ Koyunların yünlerini kırptığını gören kimse, üç gün ihtiyatlı davransın ve evinden dışarı çıkmasın.
■ Rüyada koyun sağmak, güzel ilişkiye, yaltakçılığa, siyasete ve nzık temin etmeye delalet eder.
■ Rüyada görülen koyun bacağının ince yeri, yetim malına yorumlanır.
■ Bundan dolayı rüyada koyun bacağının ince yerini emdiğini gören kimse, yetim malı yer.
■ Bazı yorumcular, rüyada koyun bacağı yediğini gören kimse, halkm ileri gelenlerinden mal yer.
■ Çünkü koyun hayvanların en iyisi ve uysalıdır.

Rüyada koyun görmek, kadına işarettir.
■ Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir.
■ Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder.
■ Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada koyun gömenin beş tabiri vardır:
■ 1-Önderlik
■ 2-Saygın kadın
■ 3-Mal
■ 4-Yöneticilik
■ 5-Makam ve menfaat
■ *Allame Meclisi: Kesilmiş ve asılmış bir koyunun dersini yüzmek; yetişkinlere veya çocuklara zulmedeceğinize…
■ Koyun kesmek; büyük bir topluluğa karşı zafer elde edeceğinize…
■ Koyun derisi yüzmek ve etini parçalamak; bulunduğunuz şehirden uzaklaşacağınıza ve işlerinizin kötüye gideceğine…
■ İtaatkar bir koyuna bindiğinizi görmek; insanların itaat edeceği büyük bir şahsiyet olacağınıza…
■ Koyun postu ve koyunyünü görmek; gelir elde edeceğinize ve saygın bir şahsiyet olacağınıza…
■ Birinin size koyun sürüsü bağışladığını görmek; helal mal elde edeceğinize…
■ Çok sayıda koyun görmek; saygın bir kadınla karşılaşacağınıza…
■ Koyununuzun kaybolduğunu görmek; işiniz konusunda sıkıntı yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…
■ Koyuna ait organlar ve uzuvlar görmek; bereket, nimet ve mala…
■ Koyun sağdığınızı görmek; muhterem bir çocuğunuz olacağına işarettir
■ *Müellif: Koyun görmek; cömert bir kadın veya büyük bir şahsiyete…
■ Koyununuz olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…
■ Koyun derisi yüzdüğünüzü görmek; birini alt edip malını elinden alacağınıza işarettir
■ *İbn-i Sirin: Koyun görmek; ganimete…
■ Koyun otlatmak; bir topluluğa önderlik yapacağınıza…
■ Çok sayıda koyunlarınız olduğunu görmek; bol miktarda menfaat elde edeceğinize…
■ Pişmiş koyun eti yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca gelir elde edeceğinize…
■ Koyun kesmek; düşmanı alt edeceğinize ve malına el koyacağınıza işarettir
■ *Kirmani: Keçi ve koyunlarınız olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…
■ Keçi ve koyunlarınızın kafalarının oldukça sağlam olduklarını görmek; zenginleşeceğinize…
■ Bir koyunla boğuştuğunuzu görmek; bir kadının hilesine maruz kalacağınıza…
■ Koyun sütü içtiğinizi görmek; hastalanacağınıza…
■ Birinin size koyun verdiğini görmek; çocuk sahibi olacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Koyun; büyük ve saygın kadına… [«Onlardan biri şöyle dedi: Bu, kardeşimdir.
■ Onun doksan dokuz koyunu var.
■ Benimse bir tek koyunum var.
■ Böyle iken onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni yendi.»[145]]
■ Koyunlarınız olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına işarettir.

İftfetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına; ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala, Koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye, Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete, Koyun otlatmak yönetici olmaya, Derisi yüzülmüş kooyun birinin vefat etmesine, Koyun sürüsü itaatli ve uysal halka, Kirli koyunlar pis ve heşerat taşıyan insanlara, Koyunun siyahı da, beyazı da hayra, onun baş ve bacakları ganimet malına, Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete yahat yemin etmeye, Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka, Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura, Koç, şerefli ve muteber bir kimseye, Koçun yünü ve kuyruğu şerefbir bir kimseden mala yahut onun kızıyla evlenmeye, Kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada, Hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder.Rüyada koyun görmek, kadına işarettir.
■ Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir.
■ Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder.
■ Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir.
■ Rüyada koyun görmek, kadına işarettir.
■ Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir.
■ Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder.
■ Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir.
■ Sağlıklı koyunlar mutluluğun işaretidir.
■ Sağlıksız koyunlar, iş hayatında atacağınız yanlış bir adımdan dolayı mutsuz olacağınız anlamına gelir.Koyun besili, temiz, sağlıklı ise çok önemli bir başarı ve kısmettir.Rüyada koyun görmek asil bir kadinla yorumlanir.
■ Bir koyun keserek etinden yedigini gören, muradina erer.
■ Rüyasinda bir koyun kestigini gören, bir kadina iftira eder.
■ Bir rivayete göre koyun evli kadin olarak tabir olunur.
■ Rüyasinda bir koyunu oldugunu görenin eline mal geçer.
■ Koyunu baglamak, tutmak, üstüne binmek, satin almak, koyunun dogurdugunu görmek, maksadina ermege ve bir eve girmesi de o yilin bereketli olacagina isarettir.Rüyada koyun görmek; bereket ve bolluk içinde yaşayacağınıza işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver