Rüyada Kıyamet Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kıyamet Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kıyamet Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kıyamet Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kıyametin dehşetini görmek, rüya sahibi için çirkin şeylerden korkutulmaya ve onu günahlardan sa-kındırmaya “İşte bak, önünde böyle bir gün var” diyerek uyandırmaya delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada salih kimselerin kıyameti görmeleri dört veçhe ile tâbir olunur: a) Felah, b) Ferah ve sürür, c) Bela ve felaketten kurtuluş, d) Saadetli bir ölüm ve salâhı hale vusul.
■ Ehl-i fesat ve şerli kimselerin rüyada kıyameti görmeleri bunun tam zıddı.
■ Rüyada mahşer kurulup Allahu Teâlâ’nın bütün insanlar hakkında hüküm verdiğini görmek, adaletli devlet reisine, rüya sahibinin ondan istifade edeceğine işarettir.
■ Rüyada amel defterini sağ eliyle aldığını görmek, salâh ve saadete, izzet ve şerefe delâlet eder.
■ Sol eliyle aldığını görmek ise, günaha ve fakirliğe ve helake delâlet eder.
■ Rüyada kıyameti görmek, adalet, insaf ve mazlumların zalimlerden intikam almasına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada sadece kendisi üzerine kıyamet koptuğunu görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelinin geldiğine alâmettir.
■ Yine rüyada ve kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu görmek, yolculuk ile tâbir olunur.
■ Rüyada mahşer yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı, kerim, cömert ve şerefli bir kimseye delâlet eder.
■ Sura ü fürüldüğünü görmek, salih kimselerin kurtuluşuna işarettir.
■ Rüyada savaş yapan iki taraftan birisi kıyamet koptuğunu görse, bu rüya, Allahu Teâlâ’nın yardımıyla zalim güruhun helak olmasına delâlet eder.
■ Rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin mezarlarından çıktığını görmek, o yerde adaletin tam ve kemal üzere olduğuna delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kıyamet gününde hesabının çok kolay görüldüğünü ve kurtulduğunu görmesi, hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımının halinin iyi ve dininin çok güzel olduğuna delâlet eder.
■ Bunun aksine hesabının çok şiddetli ve çetin olarak görüldüğünü görmek, rüya sahibi için meydana gelecek zarar ve ziyana, üzüntü ve kedere delâlet eder.
■ İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: “Bir kimsenin rüyada hesaba çekildiğini, amellerinin teraziye konulduğunu ve sevaplarının günahlarına karşı ağır geldiğini görse, o kişinin çokça ibadet ve taat yaptığına ve kendisi için Rabbi’nin katında çokça sevap ve mükâfat bulunduğuna delâlet eder.
■ Bunun tersi, eğer günahları, sevabından çok olur ve sevabına galip gelirse, o zatın din ve itikatça korkunç bir halde bulunduğuna delâlet eder.”

Rüyada kıyamet gününü görmek günahlardan tövbe etmeye, mazlumun zalimden intikam almasına, şerefli bir kadına, faydalı insana yorumlanır.
■ Kıyamet gününde arasat meydanında durduğunu gören kimse, yolculuğa çıkar.
■ Savaşan iki taraftan birisi kıyamet koptuğunu görse Allah’ın yardımıyla zalim güruhunun helak olmasına yorumlanır.
■ Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama delalet eder.
■ Sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına işaret eder.
■ Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alametlerinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya hayırlı amelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artırması için teşviktir.
■ Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kıyamet alametlerinden olan bir şeyin zuhur etmesine yorumlanır.
■ Rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını gören, o yerde adaletin yaygın olduğuna delalet eder.
■ Bir kimse kıyametin koptuğunu ve onun ahval ve şiddetlerini gördükten sonra yine o ahval ve şiddetlerin sakinleştiğini ve dünyanın önceki haline dönüştüğünü görse, adaletin peşinde kendilerinden zulmün yapılması as;a hatıra gelmeyen bir kavim tarafından bir zulmün yapılacağına delalet eder.
■ Rüyada hesabının çok kolay görüldüğünü gören şahsın hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımmm halinin iyi ve dininin güzel olduğuna işaret eder.
■ Hesabının şiddetli olarak görüldüğünü gören kimse için meydana gelecek zarar ve ziyana yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada iyi insanların kıyameti görmelerinin dört tabiri vardır:
■ 1-Kurtuluş
■ 2-Üzüntüden kurtulma
■ 3-Düşmana karşı zafer
■ 4-Talih.
■ Kıyamet terazisi görmenin ise beş tabiri vardır:
■ 1-Hakim
■ 2-Hükümdar/yönetici
■ 3-Fakih
■ 4-Arabulucu
■ 5-Doğru hüküm
■ *Allame Meclisi: Kıyamet gününün geldiğini, sorguya çekildiğinizi ve hesabınızın kolay olduğunu görmek; hayır ve mutluluğa işarettir
■ *İbn-i Sirin: Kıyametin koptuğunu görmek; Allah’ın inayetiyle o bölgede adaletin yaygınlaşacağına, eğer bölge halkı zalimse ilahi azaba uğrayacaklarına ve eğer mazlumsa, Allah’ın da yardımıyla zalimlere galip geleceklerine…
■ Bölge halkının Allah’ın huzurunda durduklarını görmek; o bölgeye Allah’ın azap ve bela göndereceğine işarettir
■ *Kirmani: Kıyametin koptuğunu görmek; zulme uğramış biriyseniz zalimden hakkınızı alacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize ve sıkıntıdaysanız sıkıntınızdan kurtulacağınıza…
■ Güneşin batıdan doğması, Deccal’ın ortaya çıkması vb.
■ kıyamet alametlerinden birinin gerçekleştiğini görmek; tövbe etmeniz gerektiğine…
■ Mezarların yarıldığını ve ölülerin kabirlerinden dışarı çıktıklarını görmek; düşmana karşı zafer kazanacağınıza…
■ Kıyamet gününde hesap verdiğinizi görmek; gaflet içinde olduğunuza… [«İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı.
■ Hal böyleyken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler.»[135]]
■ Hesap sormaya ilk olarak sizden başlandığını görmek; zarara uğrayacağınıza… [«Rabbinin ve O’nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır.»[136]]
■ Amellerinizin tartıldığını ve iyiliklerinizin daha ağır geldiğini görmek; akıbetinizin iyi olacağına… [«Artık kimlerin tartıları (iyilikleri) ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.»[137]]
■ Kötülüklerinizin daha ağır geldiğini görmek; günahlarınızın çok olduğuna ve tövbe etmediğiniz takdirde ateş ehli olacağınıza… [«Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.»[138] «Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedi cehennemdedirler.»[139]]
■ Amel defterinizin elinize verildiğini ve «Oku!» dendiğini görmek; dindar biriyseniz işlerinizin iyiye gideceğine, günahkar biriyseniz akıbetinizin kötü olacağına… [«Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.»[140]]
■ Amel defterinizin sağ elinize verildiğini görmek; doğru yolda olduğunuza… [«Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik.»[141]]
■ Amel defterinizin elinize verildiğini ve onu okumanız istendiğini görmek; iyilik ehliyseniz işinizin yolunda gideceğine, fesat ehli biriyseniz işinizin risk taşıdığına… [«Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.» [142]]
■ Sırat köprüsünde olduğunuzu görmek; doğru yolda olduğunuza işarettir.

Kişinin korkup sakınması gereken şeylere, adaletin tam tecilli etmesine, insaf ve merhamete, mazlumların zalimlerden öc almasına, insanın alacasının dışa vurup, nasıl biri olduğunun ortaya çıkmasına; Arasat meydanında bulunmak yolculuğa, Yalnız kendinin ve eşinin diriltildiğini görmek kişinin zalim olduğuna, Haşir ( öldükten sonra diriltilip toplanılan yer)i görmek şerefli ve hamiyetli kadın ve erkeğe, Surun üfürülmesi salih ve iyi kimselerin kurtulmasına, Bir beldede kıyametin koptuğunu görmek iyi amel işleyenlerin gayrete getirilmesine, kötü amel işleyenlerin korkutulmasına delalet eder.
■ ( Ayrıca Bakınız; Mahşer.)Toplumu, ülkeyi ilgilendirecek çok önemli olaydır.Rüyada kiyamet gününü görmek, gören kimseyi kasdettigi masiyet ve çirkin seylerden korkutmaya ve onu günahtan sakindirmaya isarettir.
■ Kiyamet, adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasina isarettir.
■ Rüyada yalnizca kendisi Üzerine kiyamet koptugunu gören kimse, ölür.
■ Kiyamet gününde Arasat meydaninda durdugunu gören kimse, yolculuga çikar.
■ Bir kimse, yalniz kendisinin hasredildigini ve haniminin da kendisiyle beraber oldugum görse, o kimsenin zalim olduguna isarettir.
■ Hasir yerini görmek, serefli bir kadina veya çok faydali ve serefli bir adama isarettir.
■ Sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasina isarettir.
■ Bir kimse rüyada bir sehirde veya bir köyde kiyamet koptugunu veya günesin batidan dogdugunu ya da kiyamet alametlerinden birinin çiktigini, hatta sevap ve azabin ayirt edilecegi bir yere gittigini görse, bu rüya, hayirli amelde bulunan kimsenin yaptigi hayirli amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artirmasi için tesviktir.
■ Bir kimsenin kiyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasinda fitne, ihtilal.
■ harp, kavga ve çirkin seylerin meydana gelmesi gibi kiyamet alametlerinden olan bir seyin zuhur etmesine isarettir.
■ Kiyameti görmek hadisi serifle izah buyrulduguna göre, çirkin alametlerin ve kiyamet alametlerinden bir çok seylerin dünyada vaki olduguna isarettir.
■ Bir kimse rüyada kabirlerin yarilip açildigini ve ölülerin kabirlerinden çiktiklanni görse, o yerde adaletin yaygin olduguna isarettir.
■ Bir kimse kiyametin koptugunu ve onun ahval ve siddetlerini gördükten sonra yine o ahval ve siddetlerin sakinlestigini ve dünyanin önceki haline dönüstügünü görse, bir toplum taraf indan, bir zulmün yapilacagina isarettir.
■ Bazi tabirciler rüyayi gören muhal olan bir seyi istemekle mesgul olur veya bir günah isler de tövbe etmek hususunda ihmalkar ve tenbellik gösterir, yahut yalan üzerinde israr eder, dediler.
■ Bir kimse rüyada hesap yerine yaklastigini görse, o kimsenin hayirli bir is yapmaktan gaflet ettigine isarettir.
■ Rüyada hesabinin çok kolay görüldügünü gören sahsin haniminin kendisine sefkat ve merhamet etmesine veya haniminin halinin iyi ve dininin güzel olduguna isarettir.
■ Hesabinin siddetli olarak görüldügünü gören kimse için, meydana gelecek zarar ve ziyana isarettir.
■ Bir kimse kendisinin hesaba çekildigini, amellerinin teraziye konuldugunu ve sevaplarinin günahlarina agir geldigini görse, o kimsenin çokça sevap ve mükafat bulunduguna isarettir.
■ EGer günahlari, sevabina galip gelirse o kimsenin din ve itikadça kötü bir halde bulunduguna isarettir.
■ Bir kimse terazinin elinde oldugunu görse o kimsenin dogru yolda olduguna isarettir.
■ Kendisine bir melegin bir kitap verdigini ve ona “amel defterini oku” dedigini görse, o kimsenin hak ve dogru yolda bulunduguna ve dosdogru bir dinde olduguna isarettir.
■ Rüyada anlayarak sirat köprüsü üzerinde oldugunu, terazi ve amel defterini gören kimseye, insallah ahirette islerinin kolay olacagi ümit edilir.
■ Bazi tabirciler, rüyada kiyamet koptuGunu gören kimse, düsmanin serrinden kurtulmasina veya kiyametin koptugu görülen sehir veya yerde halk arasinda bir fitnenin çikmasina isarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver