Rüyada Kilise Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kilise Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kilise Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kilise Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına ve cinlerin cirit attığı yerlere delâlet eder.
■ Rüyada görülen kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde zayıflığa ve Müslümanların perişanlığına delâlet eder.
■ Bir müslümanın rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afete uğradığını görmesi, Kelimei Tevhidin yücelmesine, şirk ve nifak ehlinin perişanlığına delâlet eder.
■ Hıristiyan olan bir kişinin rüyada kilise görmesi, müslüman-larm zıttına, onun için ilim, amel, takva ve haşyete delâlet eder.
■ Bazı kere de kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan, bühtan ve iftiraya işarettir.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: “Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kişinin sözü Hıristiyan sözüne benzer.
■ Ve onun evi nefs ve nevalarına uyan kimselere, bid’at ve günah işleyenlere toplantı yeri olur.
■ Ba-zan da bu rüyanın sahibi âmiri tarafından azarlanır.” Rüyada bir ölünün kilise içine gömüldüğünün görülmesi, o kişinin günahkâr kimselerle beraber cehennemde hapsedilmiş olduğuna delâlet eder.
■ Rüyada kilise görmek, yedi şekilde tâbir edilir: a) Kabristan, b) Umumhane, c) Meyhane, d) Bid’at ve küfür ocakları, e) Çalgı ve oyun evleri, f) Cehennem, g) Hapishane.
■ Rüyada kiliseye girdiğini fakat Hıristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allahü Teâlâ’yı zikrettiğini görmek, kudrete, izzete ve herkese iyilikle emretmeye delâlet eder.

Rüyada kilise görmek sözüne güvenilmeyen kimseye, manevi yönden zayıflığa işaret eder.
■ Rüyada kilise görmek bekar için evlenmeye, evli için çocuğu olmasına işaret eder.
■ Bir kimse kendini yahudi mabedine görse, o kimsenin mezhebi yahudi mezhebidir.
■ Yahudi mabedine hizmetçi olarak tayin edildiğini gören kimse, bid’at olan bir şeyi araştırı : Camileri ve yahudi kiliselerim yıkılmış görmek, düşmanın hücumuna ve müslümanları yenmesine delalet eder.
■ Hıristiyanların rüyada kilise görmesi, ilim, amel, takva, haşyet ve ağlamaya delalet eder.
■ Bazen kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan, bühtan ve iftiraya delalet eder.
■ Bazen de bid’ata, zulüm evine oyun oynamak için toplanmaya, içkiye alışmaya, pisliklere, zevce ve cariyeye zalimce hükmeden hakime işaret eder.
■ Bir kimse rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afet eriştiğini görse Kelime-i Tevhidin yücelmesine şirk ve nifak ehlinin perişanlığına delalet eder.
■ Bir kimse kendi evinin kilise olduğunu görse, o kimsenin sözü hıristiyan sözüne benzer.
■ Ve onun evi nefislerine uyan kimselere, bid’at ve günah işleyenlere toplantı yeri olur.
■ Bazen de bu rüyanın sahibine amiri kızar.
■ Rüyada bir kilise içinde Allah’ı andığını veya ağladığını veya orada kâbe-i muazzama tarafına namaz kıldırdığını görse, o kimseye kabir ziyaretinde veya cenaze namazında korkaklık gelir.

Rüyada kiliseye girmek rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır.
■ Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır.

*Allame Meclisi: Kilise veya keşiş görmek; ibadet ehli biri olacağınıza işarettir
■ *İbn-i Sirin: Bir kiliseye girdiğinizi ve kıbleye doğru namaz kıldığınızı görmek; tövbe edeceğinize ve dini inancınızın sağlamlaşacağına işarettir.

İlim ve amele, takva ve Allah korkusundan ağlamaya; yalan ve iftiraya, üzüntü ve kedere, bid’at ve masiyete, içki ve kumara düşkün olmaya, Kendini kilisede görmek hıristiyan örf ve adetlerini benimsemeye, kendi dinine hor bakmaya delalet eder.Rüyada kiliseye girmek rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır.
■ Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır.
■ Rüyada kiliseye girmek rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır.
■ Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır.
■ Huzurlu bir hayatın başlangıcını haber verir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver