Rüyada Kılıç Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kılıç Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kılıç Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kılıç Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kılıç takındığını görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kılıç görmek, altı şekilde tâbir olunur: a) Evlat, b) Memuriyet, c) Hak, d) Menfaat, e) Mal ve mülk, f) Düşman üzerine zafer.
■ Rüyada keskin, parlak ve güzel bir kılıç görmek, Hak söze ve güzel hitabete delâlet eder.
■ Rüyada hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görmek, bir kız çocuğu ile tâbir olunur ve hanımı kız doğurur.
■ Bunun tersi zevcesi kını içinde bir kılıç verse, o kişinin zevcesinden bir erkek çocuğu dünyaya gelir.
■ Rüyada görülen kılıç, çocuğa, devlet reisine ve mülke delâlet eder.
■ Kılıcın kabzasındaki gümüş ve kılıcın namlusu yine çocuğa delâlet eder.
■ Rüyada kılıç görmek, şunlara da işarettir: a) Rızık, b) Mülk, c) İlim, d) Mal, e) Edebiyat.
■ Rüyada yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görmek, Hakkı aradığını ve onu bulacağına delâlet eder.
■ Rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmek, rüya sahibinin hanımının vefatına delâlet eder.
■ Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmek, büyüklerden gelecek menfaata delâlet eder.
■ Demirden kılıcı olduğunu görmek, işin güzelliğine ve kuvvete delâlet eder.
■ Rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görmek, evliler için dört tane erkek çocuğun olmasına delâlet eder.
■ Demir kılıç, o çocuklardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına, bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve bol rızıklı olma­sına, kalay kılıç, onlardan birisinin fena tabiatlı olmasına ve ağaç kılıç da o çocuklardan birisinin münafık olmasına alâmettir.
■ Çünkü ağaç kılıç bir işe yaramaz.
■ Bir kimsenin rüyada kılıcının körlenip kesmediğini görmesi, sözünün tesirsiz ve dinlenmez olduğuna işarettir.
■ Rüyada kılıcının kabzasının kırıldığını görmek, eğer ana babası hayatta ise onlardan birinin ölümüne delâlet eder.
■ Rüyada kılıcın namlusunun kırıldığını görmek, hizmetçinin ölümü ile tâbir olunur.
■ Rüyada, kendisine bir kılıç verildiğini görmek, zevceye delâlet eder.
■ Zira Lokman (a.s.) şöyle demiştir: “- Kadın kılıç gibidir.
■ Görmez misin görünüşü ne güzel ve eseri ne çirkindir.” Rüyada kılıc görmek, şu vech üzere de tâbir olunur: a) Rızık, b) İlim, c) Zevce, d) Mülk, e) Evlat.
■ Rüyada elinde camdan imal edilmiş bir kılıç görmek, hanımı hamile olanlar için doğacak çocuğun kısa ömürlü olacağına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kılıcının kınını kırılmış görmesi ve kılıcın sağlam kalması, rüya sahibinin hanımının ölümüne ve ana rahmindeki çocuğun sağ olarak kurtulmasına delâlet eder.
■ Rüyada elinde düşman kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu görmek, düşman üzerine zafer bulmaya delâlet eder.

Rüyada kılıç ve bıçak sapı görmek, mal, mülk, deve, koyun, sığır veya altın ve gümüşten kendisinde çok derecede servet bulunan ve üzerine zekât vacip olan kimseye delâlet eder.

Rüyada kılıç görmek itibarlı insanlardan fayda görmeye, rütbesinin yükselmesine işaret eder.
■ Bir kimse kını içerisinde hanımına kılıç verirse o kimsenin kız çocuğu olur, hanımı kılıcı kendisine kını içerisinde verirse o kimsenin oğlu olur.
■ Rüyada kılıcın tahtadan olduğunu görmek işlerin istediği gibi olamayacağına, kurşundan kılıç görmek kadından gelecek faydaya işaret eder.
■ Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir.
■ Kılıç, keskin ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır.
■ Ve sözde tatlılık da vardır.
■ Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olursa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur.
■ Eğer kılıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.
■ Bir kimse kılıçsız km taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır.
■ Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder.
■ Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir.
■ Kılıcıyla bir insanı dövdüğünü gören, diliyle o insana musallat olur.
■ Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir.
■ Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine yorumlanır.
■ Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.
■ Kılıcının körleşip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna yorumlanır.
■ Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam malum bir adamsa, 0 adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar.
■ Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği söz haktır.
■ Rüyada bileyiciyi görmek, üzüntü ve kederin gitmesine cehaletten sonra ilme kavuşmaya ve insanlara kusurlarım gösteren salih kimselere arkadaş olmaya yorumlanır.

Hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır.
■ Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder.
■ Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada kılıç görmenin beş tabiri vardır:
■ 1-Evlat
■ 2-Yöneticilik
■ 3-Muhabbet
■ 4-Menfaat
■ 5-Zafer
■ *Allame Meclisi: Kılıç görmek; hükümet işlerini yürüten kimse için yöneticilik, alim için emanet, sıradan insanlar için mal ve kadınlar için murada erme demektir.
■ Eğri kılıç görmek; birine veya bir yere elçi, mesaj veya mektup göndereceğinize…
■ (Kadınlar için) kınından kılıç çıkardığınızı görmek; evleneceğinize…
■ Kılcınızın kırıldığını ve kabzasının elinizde kaldığını görmek; hamile eşiniz varsa, doğum sırasında çocuğunuzun öleceğine ve eşinizin hayatta kalacağına işarettir
■ *Müellif: Kılıcı kınında görmek; kadına…
■ Yalın kılıç; mala veya yöneticiliğe…
■ Elinizde kılıç olduğunu görmek; hamile bir bayansanız, erkek çocuğunuz olacağına…
■ Kınında duran bir kılıcın kırıldığını görmek; çocuğunuzun karnınızda öleceğine…
■ Kılıç çekip birine vurduğunuzu görmek; düşüncenizi biriyle paylaşacağınıza…
■ Birine kılıçla vurduğunuzu ama etki etmediğini görmek; bir daha çocuk sahibi olmayacağınıza…
■ Biri yüzünden bir başkasına kılıçla vurduğunuzu görmek; vurduğunuz kimsenin şöhret bulacağına…
■ Çok sayıda kılıcınızın olduğunu görmek; zenginleşeceğinize…
■ Kılıcınızın elinizden alındığını görmek; görevinizden azledileceğinize…
■ Kemerinize kılıç bağladığınızı görmek; ömrünüzün uzayacağına…
■ Kılıcınızın altından olduğunu görmek; saygın bir kimsenin yardımıyla genişliğe çıkacağınıza…
■ Kılıcınızın demirden olduğunu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
■ Kılıcınızın camdan olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…
■ Kılıcınızın inciden olduğunu görmek; alimlerden menfaat göreceğinize…
■ Kılıcınızı kınından çıkardığınızı görmek; eşinizin bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine işarettir.
■ Bu konuda bıçak kınının tabiri de aynıdır
■ *Çağdaş Ulema: Kılıç görmek; düşmanlığa…
■ Bele kılıç bağlamak; bir şiddete maruz kalacağınıza ve bu yüzden dikkatli olmanız gerektiğine…
■ Elinizde kılıç olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…
■ Kılıçla birine vurmak; fakirleşeceğinize…
■ Kılıçla yaralanmak; ölüm tehlikesiyle karşılaşacağınıza…
■ Kılıçla tehdit edilmek veya bir kılıç darbesi almak; bir düşmanınızı alt edeceğinize…
■ Paslı kılıç görmek; saygısızlığa uğrayacağınıza işarettir.

Memururiyete, hak ve menfaate, mal ve dünyalığa, güç ve kuvvete, sözü güzel ve etkili söyleyen kimseye ve düşmana galip gelmeye; Kabzasız, kını içnde görülen kılıç evin hanımına, kılıcı kınından çekmek çocuğa, kınından çıkarılmış kılıç emri ifa etmeye, kkılıcın kını içinde kırılması çocuğun ana karnında ölmesine, Kılıcın ucunun kırılması baba, amca ya da bunların yerini tUtan birinin vefat etmesine, Kılıcın yüzünün kırılması anne, teyze veya halanın vefatına, Kılıcı çekip başı üzerine kaldırmak yüksek bir makama yahut birine zarar vermek isteyip bundan vazgeçmeye, Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya, kılıçla birine vurduğu halde, vurulan yerde bir yara yahut darbe izi meydana gelmedğini görmek, birine fazla etkisi olmayacak söz söylemeye, Kılçla birine vurup, onun bir organını koparmak, vurduğu kişinin bir yakını ile aralarında ayrılığa sebep olacak bir durumun meydana gelmesine, Kılıç kuşanmak ehli için önemli bir memuriyete, diğerleri için faydaya, Kılıç bağının gevşeyerek, kılıcın yerde sürünmesi iş ve meslekte bıkkınlık hasıl olmasına, Kılıç bağının kopması tüccar için zarara, memur için görevden alınmaya, diğerleri için keder ve üzüntüye, Birine düşmanlık duymaksızın kılıçla vurmak onun şöhret bulmasına sebep olmaya, Kılıcı çekerken kınının kırılması eşinin doğum yaparken ölmesine, evli değilseitibar kaybetmeye, Kılıcın kınıyla birlikte kırılması yahut onunla vurduğu kimseden kan çıkması sebepsiz yere birine haksızlık ekmeye, çıkan kan kılıcHayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır.
■ Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder.
■ Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.
■ Hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır.
■ Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder.
■ Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.
■ Cesaret, kuvvet, nüfus, mevki olarak yorumlanır.Danyal aleyhisselama göre; rüyada kininda ve kabzasi olmayan kiliç görmek, kadin ile, kinindan çekilmis kiliç görmek koca ile tabir olunur.
■ Kilicinin kininda kirildigini görmek, evladinin anne kanunda ölecegine, annesinin kurtulacagina delalet eder.
■ Kilicin uçunun kirildigini görmek, baba veya amcasinin veya akrabadan bir yakinin ölecegine isarettir.
■ Kilicin ucu baba ve amca ile tabir olundugu için, orada olacak her hangi iyi veya kötü bir olay onlara nispet edilir.
■ Kilicinin kirildigini görmek, anne veya teyzesinin veya halasinin ölümünü gösterir.
■ Kiliç da bunlarla tabir olundugu için, burada görülecek her hangi bir olay da iyi veya kötü olarak onlarla tabir olunur.
■ Rüyasinda Kilicini çekip basi üzerine kaldirdigini gören, büyük bir ün kazanir.
■ Eger birine vurmak için kaldirmis ise, bundan vazgeçer.
■ Kilici ile birine vurdugunu ve Kilicin vurulan yerde kaldigini gören, kadinlara iyilik eder.
■ Kilici ile birine vurdugunu, fakat Kilicin kesmeyip ona tesir etmedigini gören, biri hakkinda söz söyler ise de bu söz ona tesir etmez.
■ Birine Kilici ile vurup bir yerini kestigini ve yere düstügünü görmek, o kisinin akrabasi ile aralarinda bir ayriliga sebep olacak bir olayin geçecegine delalet eder.
■ Beline kiliç kusandigini gören, büyük bir ise girer.
■ Kilicinin kayisinin uzadigini ve yerde sürüklendigini gören, bulundugu isten bikar.
■ Kiliç kemerinin kisa oldugunu gören, çalistigi iste sebat etmez.
■ Kiliç kayisinin kopmasi, memur için isinden ayilmasina, tüccar için zarara, digerleri için ise sikintiya delalet eder.
■ Bir insansa tanimadigi halde kiliçla vurdugunu gören, o kisinin ününün artmasina sebep olur.
■ Kilicinin üzerinde pas veya egrilik oldugumu görmek, Kilicin sahibine veya rüyayi görene itibar eksikligine ve sözünün geçmeyecegine delalet eder.
■ Bir rivayete göre de islerinin aksi gitmesine isarettir.
■ Ibm-i Kesire göre; rüyasinda Kilicini çekerken kininin kirildigini görenin karisi hamile ise dogururken vefat eder.
■ Eger evli degilse, itibari kirilir.
■ Eger bir iste ise isinden ayrilir.
■ Kedisine bir çok kiliç verildigini gören, zengin olur.
■ Kilicini kinindan kolaylikla çektigini görenin kendisine itaatli bir çocugu olur.
■ Kilicin kini ile birlikte kirildigini görenin karisi ve çocugu ikisi birden vefat eder.
■ Birine Kilici ile vurdugunu, fakat vurdugu yerden kan akmadigini gören, o kimseye sebepsiz olarak kötülük eder.
■ Çikan kandan vuran adamin elbisesine kan bulasirsa, haram mala ve malinin elinden çikacagina delalet eder.
■ Kilicini saglam olarak beline bagladigini gören çok yasar.
■ Cabir’ül-Magribiye göre; rüyasinda altindan bir kilici oldugunu gören, büyüklerden menfaat görür.
■ Demirden Kilici oldugunu görenin isi ve emri kuvvet bulur.
■ Adi bakirdan, demirden veya tenekeden kiliç görmek iyi degildir.
■ Kalay ve kursundan kilici oldugunu gören, asil bir kadindan hayir ve menfaat görür.
■ Kilicinin çesitli kiymetli taslarla süslenmis oldugunu görmek, alimler tarafindan hayir ve bereket gelecegine delalet eder.
■ Rüya sahibi eger memursa seref ve itibari artar.
■ Tahta bir Kilici oldugunu görenin isleri bozuk olur.
■ Ismail El-Esasa göre; rüyasinda iki Kilici olup birini sag ve ötekini sol tarafina takinmis oldugunu gören, iki is sahibi olur.
■ Kilicinin iki agzi oldugunu görmek, emrinin geçerli olduguna, bir devlet büyügünün beline kiliç kusandigini görmek, hükümet tarafindan kuvvet ve kudret gelecegine; kendisine bir kiliç verildigini görmek, emrinin yerine getirilecegine ve sözünün geçecegine; kilicinin parladigini görmek, büyüklerden saygi görecegine delalet eder.
■ Rüyada kaç kiliç kusanirsa, o kadar kadinla evlenir.
■ Elinde kaldiramayacak kadar agir bir kiliç oldugunu gören, çok agir ve kötü sözler isitir.
■ Bir kiliçla tasa vurup tasi yardigini görmek, sözle düsmanlarini alt ettigine, elinde çekilmis kiliç oldugunu görmek, düsmanlarina karsi üstün olacagina delalet eder.
■ Bir yerde asili duran veya yerde bulanan bir Kilici oradan aldigini görmek, hakkini arayip bulacagina ve alacagina; kiliç ile oynadigini görmek, siyasete girecegine; elindeki kiliçla saga sola vurup etrafindaki esyaya zarar verdigini görmek, halki incitecek sözler söylemege isarettir.
■ Kilicinin kirildigini, elinden düstügünü, veya zorla elinden alindigini, veya kendisinin firlatip attigini, veya çaldirdigini, yahut rehin verdigim, veya birine muvakkaten verdigini, veyahut sattigini görmek, on sekilde tabir olunur: Kovulma, akraba ölümü, üstünlük, para cezasi, düsmanlik, eksiklik, çocuk ölümü, bosanma, hizmetçi ölümü, kudretsizlik.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen kiliç çocuktur.
■ Bir kimse rüyada kiliç taktigini görse, büyük bir vilayete amir olur.
■ Kilicinin agirlastigini ve kendisini yere dogru çektiginl gören kimse, amirliginde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.
■ Eger kilicinin askisinin kesildigini görse, bulundugu memuriyetten azledilir.
■ Rüyada görülen kiliç askisi iyi bir memuriyettir.
■ Bir kimse rüyada haniminin kendisine veya kendisinin hanimina bir kiliç namlusu verdigini görse, erkek bir çocuga nail olmasina isarettir.
■ Bir kimse hanimina kini içinde bir kiliç verdigini görse, hanimi bir kiz çocugu dogurur.
■ Hanimi kendisine kini içinde bir kiliç verse, o kimse hanimindan erkek bir çocuga nail olur.
■ Rüyada bir tarata konulmus kiliç görmek, çok sarapçi bir adama isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada kilicinin kininin kirildigini görmesi o kimsenin haniminin vefat etmesine isarettir.
■ Bir kimse kiliçsiz kin taktigini görse, o kimse üzerine bir emanet alir.
■ Kilicinin kabzasinin kirildigini gören kimsenin babasi veya amcasi vefat eder.
■ Bazi tabirciler, onun teyzesi veya anasi ölür.
■ dediler.
■ Rüyada kiliç ile oynayan kimse bir memuriyetle iliskisi varsa o kimsenin maharetine, eger hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belagatina, çocukla bir llgisi varsa, çocugunu begenmesine ve onunla ugrasmasina isarettir.
■ Kiliç kirilsa kini saglam kalsa, zevcesinin kurtulup karnindaki çocugun ölmesine isarettir.
■ Kiliç kiniyla beraber kirilsa, rüya sahibinin hanimi çocugu ile beraber ölür.
■ Kiliç ve biçakla kinlan, ayakkabi ile kalibi gibi her seyin kini, erkek ve hanimi ile tabir edilir.
■ Bekar kimsenin rüyada kilicini kinina koymasi, evlenmesine isarettir.
■ Elinde düsmaninin kilicindan daha uzun bir kiliç oldugum gören kimse.
■ düsmanina galip gelir.
■ Kilicinin körlenip kesmedigini görmek sözunün dinlenmez olduguna isarettir.
■ Kiliç ile vursa ve kiliç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir.
■ Kiliç keserse, vuran vurulana galip gelir.
■ Kiliç ile vursa ve kiliç kesmese, halbuki kan çiksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur.
■ Kiliçla bir insanin boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayir görür ve büyük ferahliga nail olur.
■ Bir kimse rüyada baska birisinin kendisini kiliçla vurdugunu ve azasindan birini kestigim görse, vurulanin uzak bir yere yolculuk yapmasina isarettir.
■ Vurmasiyla vurulanin azalanndan birisini ayirsa, vurulanin nesli çok olur ve sehirlere dagilirlar.
■ Bir kimse kendisini münakasa etmeksizin birisinin vurdugunu görse, vurulanla vuran arasinda evlenmek veya baska bir sebepten dolayi akrabalik meydana gelir.
■ Kiliç, rizka da isarettir.
■ Bazen de kiliç, mülke veya ilme isarettir.
■ Eger rüyayi gören garip bir kimse olursa, hanim veya çocugunun asil ve necip olmasina isarettir.
■ Eger asil olmazsa kendisinde süphe olan bir maldir, yahut zevce ve çocuk alçak bir nesilden olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver