Rüyada Kevser Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kevser Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kevser Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kevser Görmek konusunda 3 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada kevser denilen havuzu görmek ve ondan su içmek, iman ile ölmeye delâlet eder.
■ Rüyada insanlar havuzun etrafında su istiyor ve fakat kimseye su verilmiyor görmek, insanların adaletten ayrıldıklarına delâlet eder.
■ Rüyada kevser havuzunun kenarında üzerinde ismi bulunan bir kâseyi alıp ondan içtiğini görmek, büyük bir ilme mâlik olmaya dünya ve ahirette menfaata delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada, kevser şarabını hadis-i şerifte beyan olunduğu veçhile içtiğini görmesi, ebedî âlemde kevser havuzundan içmek saadetine nail olacağına delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Havz-ı kevseri görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) İnsanlara faydalı bir zat, b) Zengin ve kerim bir kimse, c) Toplu mal, d) İnsanların ilminden istifade ettikleri bir âlim.
■ Rüyada kevser havuzunu tamir ettiğini görmek, çok çok hayır işlemeğe, dinde sadakate ve ibadetlerde devama delâlet eder.
■ Havzı yıktığını görmek ise, bunun tam zıddı ile tâbir olunur.

Kevser cennet ırmaklarından birinin adıdır.
■ İnsan rüyasında cennette bulunan Kevser nehrinden içtiğini görürse tövbe eder demektir.

Cennetki bu sudan içtiğini görmek güzel amele, hayırlı ilme ve sağlam itikada, Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetine uymaya, Kevser suyu kafir için iman etmeye, günahkar için tövbeye, bid’at ehli için doğru inanç ve itikada, Kevser ırmağından su içmek düşmaana galip gelmeye, saliha kadına ve helal kazanca delalet eder.Kevser cennet ırmaklarından birinin adıdır.
■ İnsan rüyasında cennette bulunan Kevser nehrinden içtiğini görürse tövbe eder demektir.
■ Kevser cennet ırmaklarından birinin adıdır.
■ İnsan rüyasında cennette bulunan Kevser nehrinden içtiğini görürse tövbe eder demektir.
■ Rüyada Cennette bulunan kevserden su içtigini gören kimse alim, amel, güzel itikat ve Resulullah (S.A.V.)’in sünnetine uymaya isarettir.
■ Rüyada Kevser irmagindan içen kimse kafir ise Müslüman, günahkarsa tövbe eder veya bid’attan Sünnet-i Seniyyeye veya kötü bir kadindan saliha bir kadina yahut haram olan bir kazançtan helal olan bir kazanca intikal eder.
■ Kevser irmagindan içtigini gören kimse “(Habibim) hakikat biz sana Kevser’i verdik” mealindeki ayet isaretince reislik,zafer ve düsmana galip gelmeye nail olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver