Rüyada Keramet Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Keramet Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Keramet Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Etiketler: Rüyada Keramet Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Keramet Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Keramet Görmek konusunda 1 kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ’nın meshettiğini görse, bu rüya keramete delâlet eder.
■ Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır.
■ Bir kimse, Allahu Teâlâ’nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin Allah’ın adaleti ile dolacağına delâlet eder.
■ Artık o beldede hayır ve bereket çok olur.
■ Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine nazar ettiğini görmek izzet ve ikbâle delâlet eder.
■ Rüyada bir kimse Rabbi’nin “Bana gel!” hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delâlet eder.
■ Allahu Teâlâ’nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî rahmete ereceğine delâlet eder.
■ Yüce Allah’ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir olunur.
■ Allahu Teâlâ’nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve hayra delâlet eder.
■ Bir kimse yüce Allah’ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve mağfiret geleceğine delâlet eder.
■ Rüyada kendisini Rabbi’nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delâlet eder.
■ Rüyada yüce Allah’ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek, Hacc’a gitmeye delâlet eder.
■ Rüyada Allahu Teâlâ’dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişleyeceğine delâlet eder.
■ Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah’a yakınlık ve insanlar tarafından sevilmekle tâbir olunur.
■ Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse, faydalı ilme ve hidayete delâlet eder.
■ Düşmanların şerrinden emin olur.
■ Eğer hasta ise afiyet bulur.
■ Yine rüyada Allahu Teâlâ’ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.
■ Rüyada Cenâb-ı Hakk’a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delâlet eder.
■ Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden, düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder.
■ Allahu Teâlâ’yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.
■ İbn-i Şîrîn demiştir ki: – Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir.
■ Her kim yüce Allah’ı görürse o kişi insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.
■ Allahu Teâlâ’yı görmek yedi veçhile tâbir olunur: Mağfiret, Rahmet, Şefkat, Keramet, Selâmet, Tevbe Tevfik.
■ Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk’ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.
■ Gazilerin görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur.
■ Hapishanede olan birinin görmesi, zindandan kurtulacağına delâlet eder.
■ Fakir bir adamın Rabbi’ni rüyada görmesi, zengin olacağına delâlet eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver