Rüyada Kapı Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Kapı Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Kapı Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Kapı Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada ev veya mescidin büyük kapısını görmesi; bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, kadri yüce ve nesli çok olan güzel bir kadına delâlet eder.

Rüyada Kabe’nin kapısını görmek, müjdeye, hacca gitmeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
■ Rüyada görülen kapı, o evin işlerini yürüten kimseye delâlet eder.
■ Bu sebeple rüyada ev kapısında bir fenalığın veya noksanlığın meydana geldiğini görmek, ev sahibinin iyilik ve fenalığına işarettir.
■ Kapının iyi oluşu, onun iyiliğine, kötü oluşu da kötü haline delâlet eder.
■ Rüyada açık kapı görmek, rızık ile tâbir olunur.
■ Yine evlerin kapılarını görmek, kadınlara da delâlet eder.
■ Kilitli kapılar bekâr kızlara, açık kapılar dul kadınlara alâmettir.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kapı görmek, üç veçhe ile tâbir olunur: a) Hane sahibi, b) İkinci zevce, c) Hizmetkâr.
■ Rüyada bir kapıyı kapayıp diğer bir kapıyı açtığını görmek, yeni bir zevce almaya işarettir.
■ Bekâr bir adamın kapısına bir eşik yaptığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada evinin kapısını yere düşmüş görmesi, hasta ise şifa bulmaya, müjde ve selâmete delâlet eder.
■ Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada evinde lüzumundan fazla kapılar açıldığını görmek, hanenin harap ve işlerinin bozulmasına delâlet eder.
■ Rüyada ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, o ev halkı hakkında büyük bir musibete işarettir.
■ Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek, iyiye alâmet değildir.
■ Rüyada dar bir kapıdan genişliğe çıktığını görmek, geçim sıkıntısından kurtulmaya, üzüntü ve kederden beri olmaya-delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada bilinmeyen bir kapıdan içeri girdiğini görmesi, düşman üzerine galip olmaya işarettir.
■ Bazan meçhul ve bilinmeyen kapıları görmek, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüya sahibi için hayır ve şer kapılarının açılmasına delâlet eder.
■ Rüyada kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara, güzel çiçeklere tesadüf ettiğini görmek, rüya sahibinin ahiretinin güzel olmasına alâmettir.
■ Karanlık, pis, hayvan leşi ve ateşle karşılaştığı takdirde, bu rüya, ahirette halinin iyi olmadığına ve azaba uğrayacağına delâlet eder.
■ Rüyada kapının açılmış halini görmek, işlerin kolaylığına; insanın yüzüne kapandığını görmek; sıkıntı ve geçim darlığı delâlet eder.
■ Yine rüyada kapının göğe açılması, duaların kabul olunmasına ve günahlardan kaçınmaya delâlet eder.
■ Bazı kere de birçok kapıların göğe açıldığını görmek, uzun azab ve sıkıntılara delâlet eder.
■ Eğer o günlerde yağmur yağmıyor ve kuraklık hüküm sürüyorsa, bu rüya, yağmurun yağmasına, kuraklıktan kurtulan yerlerin yeniden hayat bulup yeşermesine delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada evinin kapısının yeni olduğunu veya bir ustanın onu düzelttiğini görmesi, sıhhat ve afiyetle müjdelenmeye işarettir.
■ Kirmanı demiştir ki: Rüyada evin bütün kapıları tâbir cihetiyle bir mânâya ise de sokak kapısı tâbirde daha ziyadeye delâlet eder.
■ Rüyada bir yeni kapı yaptığını veya kilitlediğini görmek, bir kadının izdivacına talip olmaya ve onunla evlenmeye delâlet eder.
■ Rüyada kapının halkasını görmek, elçi ve haberciye işarettir.
■ Kapısında iki halka olduğunu görmek, iki kimseye borçlanmaya delâlet eder.
■ Kapının halkasının kırıldığını görmek, bid’at ehli olmaya işarettir.
■ Rüyada kapının yandığını görmek, evli için zevcenin ölümüne delâlet eder.
■ Rüyada şehir ve kale kapıları görmek, o beldenin hükümdarına delâlet eder.

Rüyada kapı görmek rızka işarettir.
■ Rüyada kapısının yıkıldığını görmek gam ve kedere; yeni kapı yaptırdığım görmek ise evlenmeye, belalardan emin olmaya işaret eder.
■ Evinde birçok kapı bulunduğunu gören kimse kolay yoldan zengin olur.
■ Rüyada evinin kapısını değiştirdiğini görmek ev sahibinin halinin değişmesine işaret eder.
■ Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibetle yorumlanır.
■ Evin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek o evin idarecisinin halinin güzel olmasına yorumlanır.
■ Evinin kapısını arayıp bulamadığını gören, dünya işlerinde hayrete düşer.
■ Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini gören, sıhhat ve afiyetle müjdelenir.
■ Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığmı gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır.
■ Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etmek, ahiretinin güzel olmasına işarettir.
■ Yah^i hayvanlardan bazılarının kapısına kadar geldiklerini ve orada bağırdıklarını görmek, bir takım gençlerin karısına sarkıntılık ettiklerine, kapısında iki halka olduğunu görmek, karısının başka bir erkeği sevdiğine; sokak kapısının açıldığım görmek o yer halkına hayır ve rızk kapılarının açıldığına delalet eder.
■ Evin kapısı ev sahibine, oda kapısı karısına, kiler kapısı hizmetçiye, mutfak kapısı geçime ve rızka delalet eder.
■ Oda kapısının yeni olması eşinin namuslu ve ahlaklı olmasına; eski ve bozuk olması kötü huylu olmasına; odasın yeni bir kapı yaptırması, bekar ise evleneceğine; eski bir kapı alıp odasının kapısına taktırması, dul bir kadınla evleneceğine işaret eder.
■ Evin kapısının koparıldıktan sonra yine yerinde durduğunu görmek, ev sahibinin işlerinin düzeleceğine işaı ettir.

Rüyada bir kapıdan geçmek, iftiraya uğramak demektir.Kapalı bir kapı görmek önemli bazı fırsatları kaçırdınız demektir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada kapı görmenin üç tabiri vardır:
■ 1-Ev sahibi
■ 2-Kadın
■ 3-Hizmetkar
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Kapı görmek; kadına…
■ Tanıdık kapıların yüzünüze açıldığını görmek; dünya nimetlerinin yüzünüze açılacağına…
■ Açılan kapıların yola bakan tarafta olduğunu görmek; sahip olduğunuz malları herkese harcayacağınıza…
■ Saray kapısının yüzünüze açıldığını görmek; söz sahibi birinden mal elde edeceğinize ve bu malları aileniz için harcayacağınıza…
■ Evinizin kapsının kırıldığını, düştüğünü ya da zayi olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir
■ *Allame Meclisi: Bir kapıyı araladığınızı görmek; kapalı işlerin yüzünüze açılacağına…
■ Kapalı bir kapıyı açmaya çalıştığınızı, ancak anahtarınızı kaybettiğinizi görmek; işinizi kaybedeceğinize…
■ Aynı rüyada kaybolan anahtarı tekrar bulduğunuzu görmek; kapalı işinizin tekrar açılacağına işarettir
■ *İbn-i Sirin: Birinin kapısının kırıldığını ve kapıyı alıp götürdüklerini görmek, ama nereye götürdüklerini bilmemek; ev sahibinin birtakım sorunlar yaşayacağına…
■ Evinizin kapısının yerinden çıktığını görmek; ailenizle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…
■ Evinizin kapılarının arttığını görmek; ev halkının başına bir bela geleceğine…
■ Evinizin ortasında küçük bir kapının olduğunu görmek; eşinizin başına bir bela geleceğine…
■ Evinizin kapısının büyüdüğünü ve sağlamlaştığını görmek; eşinizin iyiliğine…
■ Evinizin kapısının son derece geniş olduğunu görmek; başına buyruk bir topluluğun musibet veya husumet vaktinde evinize gireceğine…
■ Birinin kapısını çaldığınızı görmek; cevap aldıysanız, duanızın kabul olacağına veya define aradığınız takdirde bulabileceğinize…
■ Kapıyı çaldığınızı ve hemen açtıklarını görmek; duanızın kabul olacağına ve düşmanınızı alt edeceğinize işarettir
■ *Kirmani: Yırtıcı hayvanların evinizin kapısına sıçradıklarını görmek; sokak gençlerinin eşinize kastedeceklerine…
■ Kapınızın iki halkası/ zili olduğunu veya kapınızın önünde yırtıcı hayvanların biriktiğini görmek; kadınların size ilgi duyduklarına…
■ Gökyüzü kapılarının açıldığını görmek; bölge halkına hayır kapılarının açılacağına işarettir.

oda kapısı kadına, ev kapısı ev sahibine ve hizmetçiye, Sokak, şehir ve kale kapıları o yerin yöneticisine, Açık kapı rızık ve berekete, Kapalı kapıyı açmak işlerin kolaylaşmasına, açık kapıyı kapatmak zorluk ve sıkıntıya, eve girip kapıyı kapatmak günahh ve isyandan korunmaya, Evin kapısını çıkarıp yenisinin katıldığını görmek evi satmaya, Kapı gıcırtısı sırları ifşa etmeye, eşler arasındaki tartışmaya, Sağlam kapı halkası güvenilir ortağa, sadık eşe, zekatla güvence altına alınan mala, çürük ve zayıfhalka güvensizliğe, Kapıyı sürgülemek korkudan emin olmaya, Kapı mandalı iş yapmaktan üşenen hizmetçiye, Kapı sövesi evin resi yahut o evin işlerine bakan kimseye; sövenin kaybolması evin reisinin vefatına, Kapatmakta güçlük çekilen kapı hanım tarafından gelecek güçlük ve sıkıntıya delalet eder.Rüyada bir kapıdan geçmek, iftiraya uğramak demektir.Kapalı bir kapı görmek önemli bazı fırsatları kaçırdınız demektir.
■ Rüyada bir kapıdan geçmek, iftiraya uğramak demektir.Kapalı bir kapı görmek önemli bazı fırsatları kaçırdınız demektir.
■ Bir kapıdan geçmek, iftiraya uğrayacağınız anlamına gelir.
■ Eğer rüyanızda kapı kapatıyorsanız, kendinizi düşmanlarınızdan koruyabileceğinizin işaretidir.Rüyasında kapı gören bir insan, iyi bir iş sahibi olur.
■ Kapının önünde duran kişi, çok iyi bir hayat sürer.Rüyada kapi görmek hayirdir.
■ Kapali kapilar sir, açik kapilar rizk kapisi olarak tabir olunur.
■ Bir baska yoruma göre de kapali ve kilitli kapilar kizlara, açik kapilar kadinlara yorumlanir.
■ Aralik olan kapilar ise dullara isarettir.
■ Rüyasinda de-mir bir kapiyi kilitledigini görmek, bekar bir kizla evlenecegine delalet eder.
■ Evin kapisinin degistigini görmek, o evde oturan er-kegin is hayatinin degisecegine yorumlanir.
■ Evin kapisinin yerinde olmadigini veya çikarilip bir kenara birakildigini görmek, ev erkeginin isinin bozulduguna ve baska bir is pesinde olduguna, kapi-nin yerinde ve kilitli oldugunu görmek, ev erkeginin isinde basarili olduguna ve kazancinin artacagina delalet eder.
■ Kapinin ortasinda ayri bir kapinin da bulundugunu görmek, hayra yorumlanmaz.
■ Bu rüya sahibinin esinin kendisine ihanette bulunacagina isarettir.
■ Rüyada evinin kapisini kapayarak içeriye girdigini görmek, bekarsa evlenecegine, evli ise esinden ayrilip baska bir kadinla evlenecegine; kapiyi içerden kol demiri ile kilitledigini görmek, o eve bir hizmetçi kiz alacagina ve onunla ilerde evlenecegine delalet eder.
■ Rüyasinda evinin kapisini bulamayan kimse, isinde saskinliga ugrar.
■ Sokagina girdikten sonra evinin kapisini degisik görmek, evinde kendisini bir sürprizin bekledigine , kapinin önüne gelip anahtarla kapiyi açmak istedigi halde anahtarin kilide uymadigini görmek, karisinin kendisinden memnun olmadigina ve ayril-mak istedigine isarettir.
■ Rüyasinda evinin kapisinin yesile boyandigini görmek ibadetinin Allah(cc) katinda makbul olduguna; sariya boyandigini gör-mek, ev halkindan birisinin hastalanacagina; beyaza boyandigini görmek, ferah ve sevince; kirmiziya boyandigini görmek bol rizk ve berekete; siyaha boyandigini görmek, yakin akrabalari için mateme delalet eder.
■ Evinin kapisinin demirden fakat parmaklikli ve içerisi görülür sekilde oldugunu görmek, aile sirlarinin komsulari tarafindan de-dikodu mevzuu yapildigina; evinin kapisinin kontrplak gibi hafif bir seyden yapildigini ve itildigi zaman hemen açilacak kadar dayaniksiz oldugunu görmek, ev balkinin geçiminde zorluk çekildigine isarettir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada kapi.
■ o evin islerini yürütene isarettir.
■ Bundan dolayi ev kapisinda bir fenaligin meydana geldigini görse, bu fenalik ev sahibine aittir.
■ Açik kapilar rizik kapilandir.
■ Evlerin kapilan kadinlara aittir.
■ Kilitli kapilar bekar kizlara.
■ açik kapilar ise dul kadinlara isarettir.
■ Demir bir kapiyi kilitledigini gören kimsenin, bekar bir kizla evlenmesine isarettir.
■ Evin kapisinin degistigini görmek, ev sahibinin halinin degismesi ile tabir edilir.
■ Evin kapisinin düstügünü yahut disan çikarildigini veya yanmis ya da kirilmis olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir.
■ Ev kapisinin kapatilmis olarak görülmesi.
■ ev halki hakkinda büyük bir musibete isarettir.
■ Kapinin ortasinda küçük bir kapinin daha oldugunu görmek çirkindir.
■ Yakinda o evde hanimi hakkinda bir hiyanet vukubulur.
■ Evinin kapisinin büyüyüp genisledigini ve kuvvetli oldugunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasina isarettir.
■ Rüyada ev veya mescidin kapisini görmek, rüya sahibinin bezendigi elblsesine ve durumunu örten malina, burnun koku almayacagi bir hastaliga, sözü nesretmeye, vasiflan övülen boy ve endami hos, kadri yüce nesli çok olan güzel bir kadina veya zikredilen evsafa haiz bir erkege isarettir.
■ Bir kimse rüyada kendisi için büyük bir kapi safin alindigini ve kendisinin de o kapinin üzerinde oldugunu görse o kimsenin hizmetçisiyle evlenmesine o kimsenin vücuduna.
■ hizmetçisine ya da hanimina bir kötülük gelmesine isarettir.
■ Evinin kapisini arayip bulamadigini görse, dünya islerinde hayrete düser.
■ Bir kapidan içeri girdigini görse, eger düsmanligi varsa, o kimsenin düsmanlikta galip olmasina isarettir.
■ Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapilarin açildigini görse, o kimse için dünya kapilan açilir ve talihi dogar.
■ Kapilar haddinden fazla açilmis ise o, evin atilacagina ve harab olacagina isarettir.
■ Eger kapilarin yola açilmis oldugu görülürse, o kimsenin nail oldugu dünyaliktan ister hakki olsun ister olmasin garipler ve umum insanlar için hisse çikarilir.
■ Kapi evin içine açiliyorsa, nail olacagi dünyalik baskalan için olmayip sadece ev halki içindir.
■ Bazen kapisinin yerinden ayrildigini görmesi, ev halki için ahlak ve tablalinin degismesine ve evvelce bulundugu durumun hilafina hareket etmesine isarettir.
■ Dar bir kapidan genislige çiktigini gören kimse, geçim sikintisindan kurtulup gam ve korkulardan emin olur.
■ Evinin iki kapisi oldugunu görenin hanimi, fesat çikarici bir kadindir.
■ Evinin kapisinin tersine açildigini görse, bu rüya meydana çikacak mesakkate veya harab edilmek suretiyle o evin islemez hale getirilmesine isarettir.
■ Kapinin halkasi, bekçi, elçi ve korkutucu mesabesindedir.
■ Kapisinin iki halkasi oldugunu görenin iki kisiye borcu vardir.
■ Halkayi kestigini görse bid’ata düser.
■ Kapirin yandigini görse, haniminin ölmesine.
■ geçiminin haline uygun olmayisina isarettir.
■ Bilinmeyen bir kapidan içeri girmek, düsmani yenmektir.
■ Bazen meçhul kapilar, ilme, rizk ve kazanca; yolculuga, rüyayi görenin hayir ve ser kapilarinin açilmasina isarettir.
■ Kapilardan çikmak, ayriliktir Çiktigi kapi güzelse, hayr ile ayriliga, çiktigi kapi yikilmis veya dar ise, serden çikip nefsi için kurtulusu istemesine isarettir.
■ Bazen de kapi, ölüme isarettir.
■ Kapidan çiktiginda genislik, yesillik ve güzel kokulara tevafuk etse ahiretinin güzel olmasina isarettir.
■ Zulmet, pis hayvan lesi ve atesle karsilassa ahirette azap içerisinde olacagina isarettir.
■ Rüyada kapinin açilmasi islerin kolayligina; kapanmasi, sikinti, geçim darligi ve sebeplerin eçersizligine isarettir.
■ Kapinin göge açilmasi.
■ duanin kabul olmasi ve günah islemekten kaçinmaya; birçok kapilarin göge açilmasi ise uzun azab, intikama ve sikintilara isarettir.
■ Eger yagmur yagmiyorsa yagmurun yagmasina, kurakliktan kuruyan yerlerin hayat bulmasina isarettir.
■ Evinin kapisinin yeni oldugunu veya marangozun onu düzelttigim görse sihhat ve afiyetle müjdelenir.
■ Kapisini kapatmak istedigini, fakat kapatamadigini gören kimse hanimi tarafindan meydana gelecek bir güçlükle karsilasir.
■ Bir kimse, rüyada, bir kavim üzerine bir kapidan girdigini görse, o kimse düsmanlarini yenecegine ve düsmanlarinin delilerini bosa çikaracagina isarettir.
■ Bir kimse kapisi çikarilmis ve onun üzerine baska bir kapi konulmus olarak görse evini satar.
■ Bir eve girip kapsini kirdigini görse, o kimse masiyet ve günahtan kendisini korur.Kapıdan geçmek, iftiraya uğrayacağınız anlamındadır.
■ Kapalı bir kapı, bazı fırsatları kaçırdınız demektir.Rüyada kapıların açıldığını görmek; girişeceğiniz işlerden çok iyi sonuçlar elde edeceğinize, büyük bir şahıstan para geleceğine, gördüğünüz kapıların kapandığını görmek; hayal kırıklığına uğrayacağınıza işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver