Rüyada Hacca gitmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Hacca gitmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Hacca gitmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Hacca gitmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir.
■ Bu sebeple rüyada, şer’î ölçüler içinde haccettiğini, Kabe’yi tavaf eylediğini ve hac farizasını yerine getirdiğini görmek, dinde güzellik ve istikamete, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan kurtulmağa ve Müslümanlara verilecek emanetlere delâlet eder.
■ Rüyada Kabe’yi görmek beş vech ile tâbir olunur:.

a) Emin.

b) Selâmet.

c) Adaletli devlet reisi.

d) Rahat ve huzur.

e) Kabe’ye giren bütün korkulardan emin olur, çünkü orası emin beldedir.

Talebe olan bir kimsenin rüyada haccettiğini görmesi, muradının hâsıl olacağına işarettir.
■ Bekârın haccettiğini görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
■ İşinden çıkarılan bir kimse, rüyada hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görse, bu rüya, onun tekrar işine döneceğine delâlet eder.
■ Rüyada haccettiğini görmek, hasta için şifaya, borçlu için borçtan halâs olmaya, talebe için murada ermeye delâlet eder.
■ Sapık bir adamın hac rüyası görmesi, hidayete ereceğine ve Rabbi’nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına işarettir.
■ Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, keffâret verece bir yemine delâlet eder.
■ Bazan da bu rüya rızık ve ganimet olartâbir edilir.
■ Melik, yani devlet reisinin haccettiğini görmesi, düşmandan korunmaya, azgın ve sapkınları perişan etmeye ve küffar meml ketlerinden birini fethetmeye delâlet eder.

Rüyada hacca gittiğini gören kimse sevaba gireceği davranışlarda bulunur, korkularından emin olur, borcundan kurtulur.
■ Rüyada yaya olarak hacca gittiğini gören kimsenin rızkı çoğalır, takva sahibi olur, borçlarından kurtulur, bekar ise evlenir.
■ Rüyasında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığım gören, çıkarıldığı işe tekrar tayin edilir.
■ Bu rüyayı gören misafir ise selamette olur.
■ Eğer tüccar ise kazanç elde eder.
■ Hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcunu öder.
■ Hac yapmamış ise hacca gider.
■ Sapıklıkta ise hidayete erişir.
■ Hac yahut umre yapmış ise ömrü uzun ve işi makbul olur.
■ Rüyasında hac için yola çıkıp oraya kavuşamadığını gören, bulunduğu memuriyetten çıkarılır.
■ Tüccar ise zarar eder.
■ Yolcu ise yolu kesilir.
■ Sıhhatte ise hastalanır.
■ Rüyasında yaya olarak hacca gittiğini gören kimse, kefaretini vereceği bir yemin eder.
■ Rüyasında yalnız olarak hac yoluna çıktığını ve kendisi ile vedalaştıklarmı gören kimse ölür.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Hacca gitmenin yedi tabiri vardır:
■ 1-Evlenmek
■ 2-Cariye satın almak
■ 3-Devlet erkanı ziyareti
■ 4-İnsanlara iyilik etmek
■ 5-Hayır işler için çaba sarf etmek
■ 6-Sevap işlemek
■ 7-İlim ehliyle birlikte olmak
■ *İbn-i Sirin: Hacca gittiğinizi görmek; Allah’ın size haccı nasip edeceğine işarettir.
■ Hastaysanız iyileşecek, borçluysanız borcunuz ödenecek, korku içindeyseniz korkudan güvende olacak, yolculuktaysanız selametle vatanınıza geri döneceksiniz.
■ Hacca gittiğinizi, ancak hac ziyaretini kaçırdığınızı görmek; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin düzene gireceğine işarettir
■ *Kirmani: Hac vacip olduğu halde hacca gitmediğinizi görmek; emanete hıyanet edeceğinize işarettir.

Rüyasında hacca gittiğini görmek hayırla yorumlanır.
■ Hacca gitmek üç şekilde tabir olunur: Dinde olgunluk, işte güzellik, kudrette celal.
■ Mübarek yerlerden birine gitmek istediği halde, buna kudreti olmadığını gören eğer zengin ise fakir olur.
■ Eğer fakir ise, içinden çıkamayacağı, başaramayacağı bir işe başlar, yanında haçla ilgili bir şey olduğunu görmek, hayır ve hasenatta bulunacağına delalet eder.
■ Caferi Sadık’ a göre : rüyada mahmeli şerifi görmek beş şekilde tabir olunur: Emniyet, selamet, adalet, hacc ve rahat.
■ Abdülgani Nablusi’ye göre: Hz.İbrahim (A.S.) makamında namaz kıldığını gören şeriata uymuş olur.
■ Mümin bir erkek olup, hacca gitmeğe nail olur.
■ Hz.İbrahim’in makamına giren, her türlü korkudan emin olur ve büyük bir makama ulaşır.
■ Rüyasında kendisini Müzdelife’de görmek, emniyete ve Allah (C.C.) Hazretlerine sığınmaya ve hidayete işarettir.
■ Üzerinde borç varsa ödeyeceğine delildir.
■ Rüyada kendisini hacc yolunda görmek, dünya ve ahiret işlerinden istediği şeylere kavuşacağına delalet eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver