Rüyada Gemi Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Gemi Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Gemi Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Gemi Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.
■ Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur.
■ Çünkü selâmet denizin kenarmdadır.
■ Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet eder.
■ Rüyada saiih kimselerle gemiye bindiğini görmek, hidayet ve nura ve günahların mağfiretine işarettir.
■ Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, denizin miktarına göre yeni bir vazifeye tayin edileceğine alâmettir.
■ Geminin karaya uzaklığı veya yakınlığı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını gösterir.
■ Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o beladan kurtulacağına ve selâmete ereceğine alâmettir.
■ Veya kadri yüce bir zatın himayesine girmeye delâlet eder.
■ Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat etmeye işarettir.
■ Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktuğu şeylerden kurtuluşuna delâlet eder.
■ Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.
■ Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin ölümüne delâlet eder.
■ Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran, selâmet ve saadete ulaştıran İslâm’a delâlet eder.
■ Çünkü gemi, içindekileri selâmet sahiline ulaştırır.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: rüyada gemi görmek, şu vech üzere tâbir olunur: a) Evlat, b) Baba, c) Zevce, d) Ferah, e) Emn ü eman (korkudan emin bulunmak), f) Güzel geçim ve zenginlik.
■ Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini görmek, bütün insanlar nezdinde övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.
■ Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek velayet ve memuriyete nailiyet ile tâbir olunur.
■ Eğer gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa memuriyet küçük olur.
■ Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldığını görmesi, yakında evleneceğine veya bir hizmetçi alacağına delâlet eder.
■ Havada giden gemiye bindiğini görmek, ecel ve ölümdür.
■ Çünkü insan öldüğünde eller üzerinde ve havada götürülür.
■ Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindiğini görmesi, dünya fitnelerinden selâmet bulmaya işarettir.
■ Bir talebe hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bu rüya, büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan öğrenmeye alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi’nin gemisini görmesi veya ona bindiğini görmesi, ferah, sürür, selâmet ve yağmura delâlet eder.
■ Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o takdirde bu rüya, kıtlık, musibet ve belâya delâlet eder.
■ İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: “- Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri, insanın ellerine (makineleri) insanın iç âletlerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı, insanın kaburgalarına, insanın kas ve sinirleri de geminin iplerine delâlet eder.” Rüyada deniz kenarında oturduğu halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder.
■ Yolcu olan birisinin de seferden dönmesine alâmettir.
■ Rüyada gemi ile denizde gitmeğe kadir olamadığını görmek, rüya sahibinin hapsedilmesine, işlerinin durgunluğuna ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı doğru çıktığını görmesi, geç olarak meydana gelecek hayra delâlet eder.
■ Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde yolculuk yapmasına işarettir.
■ Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek, zindana düşmeye işarettir.
■ Çünkü zindan da demir kapılarla kilitlenir.
■ Bir adamın rüyada geminin ipini tuttuğunu görmesi, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın salih kimselerle sohbet etmeğe işarettir.
■ Bazı kere de gemi görmek, hem korku, hem ümide delâlet eder.
■ Çünkü gemide emniyet ve korku hali devamlıdır.
■ Gemi görmek, bazı kere de mescide, insanların toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder.
■ Yine rüyada gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete alâmettir.
■ Çünkü Nebiyy-i Zîşân’m ehl-i beyti ümmet için kurtuluş gemisidir.
■ Onlara uyanlar selâmet bulur.

Rüyada gemi görmek çok yakın bir zamanda yolculuğa çıkmağa, hasta iseniz hastalıklardan kurtulmaya, maddi sıkıntıda olanların rahatlayacağına, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.
■ Rüyasında gemiye bindiğini gören kimsenin ömrü uzar; bekar bir kimse rüyasında gemiye binse yakın zamanda evlenir.
■ Bir gemiye binip bir daha inmediğini gören kimse üzüntüye, kedere düşer; gemiye binip sonra indiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulur.
■ Üzüntü ve darlık içinde bulunan kimse rüyasında gemi görse bütün sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulur, selamete erer.
■ Rüyada geminin battığını ve eşyaların da su üzerine çıktığını görmek, mal ve para kaybına uğrayacağınıza işaret eder.
■ Bir geminin yanında yürüdüğünü gören kimse yakin zamanda yolculuğa çıkar, rüyada geminin uçtuğunu görmek, rüya sahibinin ecelinin yaklaştığına işaret eder.
■ Rüyada boğulmakta iken bir gemiye sığındığını görmek, rüya sahibi fakir ise zengin olacağına, zengin ise servetinin daha da artacağına, günahlarından tövbe edeceğine işaret eder.
■ Rüyada gemici görmek, insanlara hayrı dokunan merhametli bir kimseye, rüyada gemi direği görmek, işlerinizde başarılı olacağınıza, gemi pusulası görmek, devletin adaletle hükmedeceğine, rüyada geminin battığmı görmek, dünya nimetlerine kavuşmaya işaret eder.

İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir.
■ Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder.bozulacağına işaret eder.
■ Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.
■ Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür.
■ Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada gemi görmenin yedi tabiri vardır:
■ 1-Evlat
■ 2-Baba
■ 3-Kadın
■ 4-Binek
■ 5-Emniyet
■ 6-Dünya hayatı
■ 7-Zenginlik
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Gemi görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir
■ *Allame Meclisi: Gemi görmek veya gemiye binmek; üzüntü ve sıkıntıdan güvende olacağınıza…
■ Büyük gemi görmek; saygınlığınızın artacağına…
■ Gemiden çıktığınızı görmek; bütün dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine, makamınızın artacağına, fakirseniz zenginleşeceğinize, herhangi bir mevkiden azledilmişseniz tekrar aynı mevkie geçeceğinize işarettir
■ *İbn-i Sirin: Bir gemide olduğunuzu ve sağlıklı bir şekilde karaya çıktığınızı görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza… [«Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları (yeryüzünde) halifeler kıldık; ayetlerimizi yalanlayanları da (denizde) boğduk.
■ Bak ki uyarıldıkları halde inanmayanların sonu nasıl oldu?»[102]]
■ Geminizin hasar gördüğünü veya battığını görmek; musibete uğrayacağınıza…
■ Gemiyle yolculuk ettiğinizi görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize… [«Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O’nundur.
■ Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?»[103]]
■ Hareket etmeyen bir gemide olduğunuzu görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve orada ikamet edeceğinize işarettir
■ *Kirmani: Bir gemide oturduğunuzu ve şiddetli bir rüzgarın gemiyi sürüklediğini görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…
■ Duran bir gemide olduğunuzu ve gemiye doğru her yandan dalga geldiğini görmek; bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize… [«Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve (yolcular) bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah’a halis kılarak; ‹Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız’ diye Allah’a yalvarırlar.»][104]
■ Boş gemilerin denizde sağa sola gittiklerini görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan söz sahibi birinin bazı yerlere elçiler göndereceğine…
■ Aynı gemilerin battıklarını görmek; elçilerin tutuklanacağına işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Batmakta olan gemide bulunmak; tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza…
■ Gemiyle beraber dalgalar arasında boğulmak; birtakım hatalarınızdan dolayı zor günler geçireceğinize…
■ Batmakta olan bir gemiden sağ olarak kurtulmak; mal varlığınızı kaybedeceğinize…
■ Batmakta olan gemiden kurtulduğunuzu, ancak suda boğulduğunuzu görmek; büyük yardımlar alacağınıza ve fakirlikten kurtulacağınıza…
■ Batmakta olan gemiden birini kurtardığınızı görmek; bir kazadan mucizevi bir şekilde kurtulacağınıza…
■ Sisler arasında gemi görmek; tehlikeye işarettir.

Her türlü olumsuzluktan kurtulmaya, İyi insanlarla birlikte gemiye binmek ilahi mağfirete, gemiden salimen karaya inmek sıkıntı vve ıstırabın sona ermesine, Geminin batması salimen yapılacak yolculuğa, Batan gemiden bir kalas, can simidi gibi şeylere tuttunarak kurtulmak verilen sadakaların kabulüne, Gemiyi meydana getiren unsurların parçalanması aile fertlerinde meydana gelecek üzücü duruma, Denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi seyretmek herkes için hayır ve iyiliğe, Gemi İslama ve esenliğe çıkmay yahut insan vücuduna, Gemiyi limana çekmek hayra, karanın içlerine doğru sürüklemek batıl bir yol tutmaya, Savaş gemileri büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder.Rüyada gemi görmek, tasa, hastalık ve mali sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.
■ Geminin karaya oturması, o kimsenin arsız ve namussuz olmasına, dininde ayrılık göstereceğine işarettir.
■ Gemi içinde birşey görmesi, onun servet sahibi olmasına; bekarsa evlenmeye işarettir.
■ Rüyada geminin batması görmek iyi ve karlı bir işe başlanacağı şeklinde yorumlanır.
■ Gemi batarken düdük sesi işitilmişse kar çok fazla olacak demektir.
■ İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir.
■ Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder.bozulacağına işaret eder.
■ Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.
■ Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür.
■ Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.
■ Seyahatlere çıkacağınız anlamına gelir.
■ Bir geminin fırtınalı bir denizde mücadele vermesi veya batması, büyük sorunlarla karşılaşacağınızın işaretidir.Gemi aydınlık ve güzel ise başarıdır.
■ Değilse tam tersidir.
■ Masmavi suyun üzerindeki gemiye binen kişinin hayatında çok güzel değişiklikler olacak demektir.Danyal Aleyhisselama göre; rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan, karli is, melamet ile yorumlanir.
■ Rüyasinda bir gemiye bindigini ve bundan bir daha çikmadigini gören, büyük bir kedere ve sikintiya düser.
■ Ve halk arasinda ölünceye kadar fena gözle bakilir.
■ Gemiden çiktigini görmek, feraha kavusmaktir.
■ Ge-mide öldügünü görmek, halkin elinde hayatini kaybetmesi de-mektir.
■ Bindigi geminin kuru bir yer üzerinde durdugunu gör-mek, bela ve kederin gelecegine delalet eder.
■ Bindigi geminin bat-tigini görenin ticaretteki kari kesilir, içinde bulundugu geminin battigini ve esyasindan bir kisminin su yüzüne çiktigini görmek, malinin bir kisminin zayi olacagina, bütün esyasinin battigini gör-mek, bütün malinin elinden gidip fakir olacagina isarettir.
■ Bindigi geminin parçalandigini gören, biri tarafindan büyük bir musibete ugrar.
■ Gemi yüksek bir yerde iken bindigini ve sonra deniz üzerinde yürümege basladigini gören, devlet büyüklerinden biri tarafindan saygiya mazhar olur.
■ Geminin denizde dosdogru gittigini görmek, yolculuga çikacagina isarettir.
■ Kirmani’ye göre; bindigi geminin deniz sahilinde durdugunu gören yolculuga çikacaksa çikamaz.
■ Geminin gittigini ve kendisi arkasindan takip edip ona ulasamadigini görmek, islerinin pek zor olacagina, fakat sonunda maksadina ulasacagina isarettir.
■ Geminin yaninda yürüdügünü gören, yolculuga gider ve eline hay-li mal geçer ve hayir görür.
■ Bir çok gemilerin seyir halinde oldugunu görmek, hükümet adamlarinin seyahate çikacaklarina delildir.
■ Gemide olup gemi-nin yüzdügünü ve kendisinin de korktugunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakin olur.
■ Çok büyük ve süslü bir gemide bulundugunu ve süslü elbiseler giyinmis oldugunu gören, zenginlige yaklasmis olur.
■ Bindigi geminin delindigini görmek, yasadigi za-manda bir felaket olacagina delildir.
■ Zirhli bir gemide oldugunu gören devletten kuvvet alir.
■ Kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettigini gören yolculuga gider.
■ Bindigi geminin karada yürüdügünü gören faydasiz bir yolculuga çikar.
■ Gemisinin karada kirildigini gören büyük bir kisi tarafindan bir musibete ugrar.
■ Geminin tahtalarini rüzgarin alip götürdügünü görmek, mali-nin hükümet tarafindan elinden alinacagina delalettir.
■ Cafer’i Sadik’a (RA) göre; rüyada gemi görmek sekiz sekilde tabir edilir: Evlat, baba, es, binmek, ferah, emniyet, içki, sarki söylemek.
■ Eger rüya gören gemiden selametle çikarsa, bu sekiz se-yin iyi olmasi ile, eger gemi batip ölür veya gemide kalirsa, bunla-rin fenaligi ile yorumlanir.
■ Gemiye kaptan olup gemiyi idare etti-gini gören, halk arasinda iyi karsilanir ve sözü dinlenir.
■ Eger dü-meni iyi kullanmadigini görse, bu bir rivayete göre, zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanir.
■ Rüyasinda kendisini bir gemide görmek kedere, dava ve düs-manliga, yahut tutuklu olmaya veya muradinin olmamasina isa-rettir.
■ Bir rivayete göre, gemiye binmek, korkulan ve çekinilen seylerden kurtulmaktir.
■ Bekar ise evlenir.
■ Rüyasinda bir gemi yaptigini veya satin aldigini veyahut kendisine bagislandigini gö-ren evlenir veya bir sevgili bulur.
■ Gemide iken karaya çiktigini gö-ren sikintidan ve kederden kurtulur.
■ Geminin su üzerinde zorla yararak gittigini görmek, içinde bulundugu kederden güç kurtulacagina delildir.
■ Geminin kolay yürüdügünü görmek, bunun ak-siyle tabir edilir.
■ Denizin ortasinda gemiye bindigini ve bogularak ölümden kurtuldugunu gören eger günahkar ise tövbe eder, eger fakir ise zengin olur, hasta ise iyilesir, zengin ise mali artar, tüccar ise kazanir.
■ Eger ögrenci ise okulunda basarili olur.
■ Bindigi geminin battigini, fakat kendisinin kurtuldugunu gö-ren, dünya islerinde ki isi bozulmus olsa bile, sonu hayirli olur.
■ Geminin battigi zaman esyasinin zayi oldugunu gören, mallarini kaybeder.
■ Geminin parçalanip, tahtalarinin ayrildigini ve dagildi-gini gören, musibete ugrar.
■ Bindigi geminin delindigini gören, yol-culuktan kazançli döner, îki gemisi olup bunlardan birinin delindigini görmek o geminin kurtulacagina, daha dogrusu kendi zararlarinin azalacagina isarettir.
■ Gemi içinde kayboldugunu gören, düsmaninin serrinden kurtulur.
■ Geminin yagmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdügünü gören dünya malindan yok-sun olur.
■ içinde bulundugu geminin bir tarafa egrilmis oldugunu gören, geminin egilme derecesine göre kedere ve sikintiya düser.
■ Bu rüya genellikle iyiye yorumlanmaz.
■ Bir gemide olup karada yürüdügünü görmek, isinde ayrilik, nikahta haram, faydasiz yolculuk veya hastaliktir.
■ Bindigi geminin havada uçtugunu gören ölüme yaklasmis demektir.
■ Bir geminin kan içinde oldugunu ve kendisinin de o gemide bulundugunu gö-ren bir hastaliga tutulur.
■ Bazilarina göre; geminin çesidine ve cinsine göre yorumlari vardir.
■ Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadin ve bazen bü-yük bir erkek ile kiyaslanir.
■ Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemi-leri görmek hayirdir.
■ Küçük gemiler eskiya, yol kesici, savas ve fit-ne, yatlar zevk ve eglence, üç direkli gemiler ticaret ve çikar, iki di-rekli gemiler az kazanan tüccar, mavnalar, memur ve isçiler, zirh-lilar devlet reisi ve basbakan, eski gemiler evlenme, parçalanmis gemiler keder; batik gemiler ise kurtulus ile yorumlanir.
■ Ebu Said El-Vaiz’e göre: Rüyada gemiye binmek istege kavusmaktir.
■ Eger gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur.
■ Batan bir gemiden denize düsen bir adamin bir tahta parçasina sarilarak karaya çikmasi, eger tüccar ise önce za-rar edip sonra kazanacagina, memur ise önce isinden ayrilip sonra yine isîne girecegine, ölüm derecesinde hasta ise iyilesecegine zen-gin ise malini kaybedip sonra tekrar elde edecegine, fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyilesecegine delalet eder.
■ Gemi-de yalniz basina kaldigini gören evlenir.
■ Bir gemiyi denizden karaya çektigini gören devlet isinden uzaklasir.
■ Bir gemiyi gemilerin çikmasi imkani olmayan bir yere çikardigini gören kimsenin halk arasinda ünü artar, isleri yolunda gider.
■ Pazar kayigi gibi, mavna gibi halki bir iskeleden baska bir iskeleye tasiyan seyleri rüyasinda gören için dört sekilde yo-rumlanir: Selamet, tehlikeli bir is, kadin, tabut.
■ Böyle bir kayiga binmek kayigin saglamligina, çabuk gidip gitmedigine, süratine göre selametle tehlikeli isten kurtulma ile, evlenme ile yorumla-nir.
■ Kayik eski ve deniz dalgali ve bulanik ise, tabuta ve rüya sahibinin ölümüne isarettir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sikinti, hastalik, darlik veya kitlik içinde bulunan kimse için, kurtulustur.
■ Geminin karada görülmesi kurtulusa yaklasmaktir.
■ Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çikanr.
■ Salih kimselerle gemiye bindigim gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder.
■ Gemiden çiksa, o kimse saadete erer ve düsmanindan kurtulur.
■ Bazilari da geminin battiginin görülmesi, selametle yapilan yolculuktur dedtler.
■ Bos gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadir.
■ Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasina isaret eder.
■ Kendisini demirlemis bir gemide görmek, hapiste yatacagina isarettir.
■ Ailesi ve dostlariyla gemiye bindigini gören kimse izzet, güzellik, hayir ve berekete isarettir ve düsmanlarin elinden kurtulur.
■ Bir yelkenle denizi geçtigini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir is yapar.
■ Gemide mutedil bir sekilde gittigini görmek, bütün insanlar hakkinda hayira delildir.
■ Eger sikintili ve izdirapli bir sekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sikintiya isaret eder.
■ Geminin parçalandigini ve içinde bulunanlann da perisan oldugunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayilmaz.
■ Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadigini görse, bir topluluk tarafindan onun hapis edilmesine, islerinin durgunluguna, müskülata düsmesine isaret eder, Bir kimse geminin kan üzerinde gittigini görse, zinaya isaret eder.
■ Geminin parçalandigini gören kimsenin, annesi ölür.
■ Bekar olan birisi bir gemi satin aldigini görse, evlenir.
■ Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme isaret eder.
■ Havada giden gemiye bindiginl gören kimsenin, ölümüne isaret eder.
■ Gemide öldügünü gören kimse, ahiret azabi ve dünya korkusundan kurtulur.
■ Bir kimse deniz kenarinda oldugunu ve denizde bir geminin gayet hos ve güzel bir sekilde gittigini görse, bu rüya bütün insanlar için hayir ve yolculuga, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine isaret eder.
■ Bazen bu rüya, deniz tarafindan gelecek haberiere isaret eder.
■ Gemilerin yukari dogru çiktiklanm görse, geç olarak meydana gelecek hayra isaret eder.
■ Eger asagi inerlerse hayrin çabucak meydana gelecegine isaret eder.
■ Geminin halatlari borç sahiplerine, islerin dügümlenmesine, esya ve yeminli delil getirmeye isaret eder.
■ Geminin ön tarafi da gemi sahibine isaret eder.
■ Bazilari da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler.
■ Bir kimse gemi içinde bir sey bulsa, mal isteyen için servete, bekar için evlenmeye, isaret eder.
■ Firtinali bir zamanda gemide bulundugunu ve bu izdirap ve sikintiyi teskin ve izale ettigini gören kimse, bütün askerlerin itaat edecegi bir güce isarettir.
■ Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleginde irtikap ettigi seye isaret eder.
■ Gemi, ölünün tabutuna, meslegim degistirmege, bayram ve cuma namazi gibi farz ve sünnet namazlari terk ekmege isaret eder.
■ Gemi görmek, korku ve ümide de isaret eder.
■ Gemi bazen de mescide, halkin toplandigi çarsi ve pazara isaret eder.
■ Rüyada görülen gemiler, Hz.
■ Peygamberin (S.A.V.) ailesine sevgi duymaya isarettir.
■ Gemi ayik olarak girip, sarhos olarak çiktigi meyhaneye de isaret eder.
■ Gemi, sohbet esnasinda ecdadi ayiplamaya, çok ilme, düsmandan kurtul, maga ve fakirin zengin olmasina isaret eder.
■ Geminin daga oturmasi, düsmandan kurtulmaga, karaya oturmasi ise, kavusulmasi mümkün olmayan seyi istemeye isaret eder.
■ Bazen de bu rüya sikinti ve tehlikelerden kurtulmaya isaret eder.
■ Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçmasi, ölümüne ve naasini el ve omuzlar üzerinde tasinmasina isaret eder.
■ Gemi ile beraber denizde battiginin görülmesi cehennem ehlinden olduguni isaret eder.
■ Vazifesinden alinmis bir kimse gemiye bindiginl görse, denizin miktanna göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin saglamligi ve genisligi kadardir.
■ Geminin karadan uzakligi onun vazifeden geç alinacagina isarettir.
■ Veya o kimse, yolculuga çikarak üzüntü ve kedere düser.
■ Geminin sahilden uzakligi, o kimsenin kurtulacagi veya helak olacagi tehlikeli bir is yapar.
■ Bu rüyayi memurluga ehil olmayan birisi görse, kurtulacagi bir korku içinde bulunur.
■ Helak olmaga yaklasan bir kimse, rüyada gemiye bindigini görse, kurtulusa erisir, veya kadri yüce birisine iltica eder.
■ Eger gemiden harice çiksa, günahkar olur ve devleti dinden gider.
■ Kazanci duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasina isaret eder.
■ Eger gemi memuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çikmasi, onun ölümüyle veya hayatta olmasiyla beraber devletinin gitmesine isaret eder.
■ Eger gemi, üzüntü ve kedere nispet edilirse, onun gemiden çikmasi, dua, sadaka, hastalik veya baska bir sey sebebiyle onun kurtulacagina isaret eder.
■ Gemi battiginda bir agaç parçasina yapistigini gören kimse vali ise, devlet buyugunun gazabina ugrar ve görevden alinmak derecesine gelir.
■ Sonra korktugu seyden kurtularak tekrar vali olur.
■ Eger tacir ise mali eksilir.
■ Gemide öldügünü gören kimse halkin ellerinde ölür.
■ Onun bu sekilde ölmesi ahirette korktugu kötü halden kurtulusuna sebep olur.
■ Bazilari da gemi, üzüntü, keder, hastalik veya hapisliktir, dediler.
■ Geminin demirden veya bakirdan olmasi, geminin isaret ettigi kimsenin ömrünün uzun olmasina veya rahatliginin devam etmesine isaret eder.
■ Bazisinin demirden ve bazisinin da agaçtan olmasi, geminin isaret ettigi kimsenin süpheli olmasina isaret eder.
■ Rüyada gemiyi yedigini veya yuttugunu gören kimse, geminin kazancim yer veya faydali bir mirasa kavusur.
■ Rüyada Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, ferahlik, sürür ve yagmurun yagmasina isaret eder.
■ Ancak rüyayi görenler zalim iseler, kitlik ve belaya isaret eder.
■ Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, siddetlerden kurtulmaya veya bekar ise evlenmesine, rütbeye ve düsmana galip gelmeye isaret eder.
■ Gemi cehalet ve fitneden kurtaran Islama isaret eder.
■ Bazen de gemi imanli kimseleri cehennemden kurtaran dogru yola isaret eder.
■ Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindigini görse, o sahis dünya fitnelerinden kurtulur.
■ Talebe olan bir sahis hasta oldugu halde gemiye bindigini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir mi ondan ögrenir.
■ Borçlu bir kimse bu rüyayi görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider.
■ Eger geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatirina gelmedigi bir yerden ona rizik ihsan eder.
■ Havada görülen gemi diger binekler gibi bir binektir ve tabiri de o sekildedir.
■ Geminin ipini tutmak, dinin güzelligine ve aynimaksizin salih kimselerle sohbet etmege isaret eder.Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır.
■ İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır.
■ Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder.
■ Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.
■ Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür.
■ Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır.
■ İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır.
■ Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder.
■ Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver