Rüyada Fil Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Fil Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Fil Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Fil Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada Fil görmesi, heybetli, katı kalbli, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf bir hükümdara delâlet eder.
■ Rüyada bir file bindiğini veya ona mâlik olduğunu görmek, devlet reisine yakınlaşmaya ve ondan gelecek yüksek bir rütbeye alâmettir.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında gece vakti file bindiğini görmek, bir kadın ile izdivaç etmeye işarettir.
■ File gündüz bindiğini görmek de zevceden ayrılmaya veya hizmetçisini satmaya delâlet eder.
■ Bazı kere de ne şekilde olursa olsun file binmek, izzet, ikbal ve şerefe delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada fil görmek şu şekilde tâbir olunur: a) Acem Meliki, b) Hasedci bir adam, c) Kuvvetli erkek, d) Kan dökücü gaddar, e) Savaş ve düşmanlık.
■ Kirmani de şöyle demektedir: Rüyada fil görmek, sultana, file binmek, yüksek makama, derisi, eti ve kemiği vesairesi de menfaat ve nimete delâlet eder.
■ Rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görmek, rüya sahibine hükümdar tarafından erişecek bir âfete işarettir.
■ Hasta kimsenin bu rüyayı görmesi, ölümü ile tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada filin hortumundan bir şey aldığını görmesi, sultandan gelecek helâl mala ve menfaata delâlet eder.
■ Denilmiştir: Rüyada görülen fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir.
■ Rüyada filin, kendisine hortumu ile vurduğunu görmek, hayır ve nimete delâlet eder.
■ Eğer file bindi ise yüksek makamlara tayin olunur.
■ Rüyada filin pisliğinden bir şey aldığını görmek, bol mala ve zenginleşmeye delâlet eder.
■ Yine rüyada filin kendisine söz söylediğini görmek, melik tarafından erişecek büyük bir hayra alâmettir.
■ Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görmesi, sıkıntı ve feryada delâlet eder.
■ Fili nur şehri Medine’de görmek, bir sultana veya nimet sahibi bir kişiye, ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder.
■ Yine fil, fazla sıkıntılara, yaramazlıklara ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya delâlet eder.
■ Çünkü fil meşakket ve zahmetle dünyaya gelir.
■ Rüyada filin koşarak kendi arkasına düştüğünü ve onu sürdüğünü görmek, devlet başkanı tarafındadn erişecek bir zarara delâlet eder.
■ Filin kendisini yakaladığını görmek, düşmandan gelecek musibet ve zarara işarettir.
■ Kadınların rüyada fil görmelerinde hayır ve bereket yoktur.

Rüyada Sûre-i Fil’i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek ve de bir başkasından işitmek, düşmanı kahretmeye, fetih ve zaferlere ve hacca gitmeye, şiddet ve korkudan hayatı müddetince emin olmaya delâlet eder.

Rüyada fil görmek mevkinizin yükseleceğine, kendi imkanlarınızla maddi durumunuzun düzeleceği mesleğe girmenize, alim ve şerefli insan topluluğuna yorumlanır.
■ Rüyada file bindiğini gören kimse ummadığı yerden bir mala sahip olur.
■ Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya yorumlanır.
■ Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar.
■ Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe uğrar ve malı ziyan olur.
■ Eğer file bindiğini görse, bir mülke kavuşur.
■ Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse hastalığa yorumlanır.
■ Eğer filin, kendisi ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görürse, rüya sahibinin öleceğine yorumlanır.
■ Rüyada gündüz vakti file bindiğini gören kimse, eşini boşar.
■ Rüyasında filin söylendiğini görmek, büyük bir hayra erişmeye işaret eder.
■ File yiyecek vermek veya onu okşamak, zengin ve makam sahibi bir zattan yardım görmeye yorulur.

Fil rüyası olumlu sayılır.
■ Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada fil görmenin altı tabiri vardır:
■ 1-Söz sahibi yabancı kimse
■ 2-Hizmetkar
■ 3-Hilekar kimse
■ 4-Kuvvet ve ihtişam sahibi kimse
■ 5-Kıskanç kimse
■ 6-Zalim
■ *Allame Meclisi: Çıplak fil görmek; evlenmek istediğiniz kadına…
■ Fili ele geçirdiğinizi görmek; aynı kadını elde edeceğinize…
■ Fille cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; eşinizi boşayacağınıza…
■ Fil derisi, fil eti, fil sütü ve fildişi görmek; mal elde edeceğinize…
■ Dişi fil görmek; kötü bir kadından kaçınacağınıza…
■ File bindiğinizi görmek; yönetici olacağınıza…
■ Filden düştüğünüzü görmek; makamınızda düşüş olacağına…
■ Fili uzaktan görmek; bir tüccarlarla aşina olacağınıza…
■ Fil yavrusu görmek; hükümet işinde yer alacağınıza…
■ Fil pisliği görmek; görevinizden azledileceğinize ve tekrar başka bir makama atanacağınıza işarettir
■ *İbn-i Sirin: File bindiğinizi görmek; kötü bir kadınla evleneceğinize…
■ Aynı rüyayı gündüz vakti görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir
■ *Kirmani: Bir savaş sırasında file bindiğinizi görmek; büyük bir düşmanı mağlup edeceğinize…
■ File bindiğinizi ve üzerinden düştüğünüzü görmek; içinden çıkılamaz bir belayla karşı karşıya kalacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Bir şeyi seyredebilmek için filin üzerine çıktığınızı görmek; kabilenizden olmayan yabancı bir kadınla evleneceğinize işarettir.

Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya yahut vefata, Onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, File binmek ehli olan için memmuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.

Rüyada fil görmek hayra yorulur ve keyfinizin yerine geleceğini simgeler.

Fil rüyası olumlu sayılır.

Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.

Hem para, hem itibar sahibi olacaksınız.

İş ve özel hayatınızda her şeyi kontrol altına almayı da başaracaksınız.

Kısmettir.

Kişinin akıl erdiremediği şeyi yaparak zengin ve başarılı olmasıdır.

İbni Şirin’e göre ; rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören evlenir.

Gündüz bindiğini gören karısını boşar veya hizmetçisini kovar.

Bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, file binmek, iyiye işarettir.

Bir fili yüklediğini gören büyük bir işe geçer.

Bir filin ayağı ile basına basarak, kendisini öldürdüğünü gören bir musibete uğrar.

İki başlı bir file binmiş olduğunu gören, çalıştığı işten çıkarak başka bir işe girer.

Kırmanî’ye göre; rüyada fil görmek devlet büyüğü ile, file binmek mevki ile; derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları mal ve menfaat ile ve nimet ile yorumlanır.

Savaş sırasında bir file binmiş oldüğünü gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanını ortadan kaldırır.

Filden düştüğünü gören, bela ve musibete uğrar.

Cabir’ülMağrîbî’ye göre; rüyada gezmek için çıplak file bindiğini gören, bir kadınla evlenir.

Bir filin bir mahalleden başka bir yere gittiğini görmek, o memlekette hükümetin değişeceğine isarettir.

Bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmek hükümet reisinin rüya sahibine kötülük edeceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada file bindiğini gören, doğrulüktan ayrılmıştır.

Bir rivayete göre file binmek, kötü un yapmaktır.

Bazı yorumculara göre ; rüyada file binmek veya fil görmek kederdir, çünkü filin eti yenmediği gibi sütü de içilmez.

Üzerinde davul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine doğru geldigini ve ona bindiğini gören, rıfata ve büyük bir mevkie ulaşır, iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek, iki büyük devlet adamının birbiriyle çatışmasına delalet eder.

Filin kendisi ile konuştuğunu görmek, büyük bir kişi ile konuşacağına işarettir.

Cafer’i Sadık’a göre ; Rüyada fil görmek, yedi şekilde tabir olunur Devlet başkanı, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gaddar kişi, savaş, düşmanlık, zulüm.

Bir başka rivayete görede: Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makarna nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.

Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanı tarafından bir afet ve bela erişir, eğer rüya sahibi hasta ise ölur.

Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, hanımım boşar.

Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, iri yan bir kimsenin kızıyla evlenir.

Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler.

Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine devlet başkanı tarafından helal mala nail olur.

Bazı tabirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanıdır, dediler.

Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir.

Eğer binse bakanlık ve valiliğe nail olur.

Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa, onun pisliğinden gördüğü miktarca gören kimse malla zenginleşir.

Fil, salih millete, alimlere ve insanlann şereflilerine işaret eder.

Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, işaret eder.

Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve mali ziyana uğrar.

Eğer file bindiğini görse, bir mülke nail olur.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işaret eder.

Eğer fili Medinei Münevvere’de görse, nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye işaret eder.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak İstediğini görse, hastalığa işaret eder.

Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine işaret eder.

Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahtbine anz olacak sıkıntıya ve ondan kurtulmaya işaret eder.

Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra işaret etmez.

Filin söylediğim gören kimse, devlet başkanından büyük bir hayra erişir.

Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, zarar eder.

Fil, kendisini yakalaşa, o kimseye düşmanının zaran erişir.

Fil, kendisini yakalaşa, okimseye düşmanının zararı erişir.

Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine işaret eder.

Filler, kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir.

Rüyada bir savaşta file bindiğini gören kimse, olur.

Fil eti yediğini gören kimse, mala erişir.

Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir.

Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur.

Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gider.

Bir fili öldürdüğünü gören kimse bir kişiye zulmeder.

Bir kimse rüyada birtakım insanlann fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savaşta iseler onlann mağlup olmalarına işaret eder.

Bazen de file binmek, zulüm ve yalana işaret eder.

Bir file bindiğini gören kimse, akıl edemediği bir şeyi yaparak işinde büyük başarıya ulaşır.

Üstünde yeşil örtü örtülü gören, havadan para alır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

Rüyada Fil Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Fil Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Fil Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Fil Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada Fil görmesi, heybetli, katı kalbli, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf bir hükümdara delâlet eder.
■ Rüyada bir file bindiğini veya ona mâlik olduğunu görmek, devlet reisine yakınlaşmaya ve ondan gelecek yüksek bir rütbeye alâmettir.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında gece vakti file bindiğini görmek, bir kadın ile izdivaç etmeye işarettir.
■ File gündüz bindiğini görmek de zevceden ayrılmaya veya hizmetçisini satmaya delâlet eder.
■ Bazı kere de ne şekilde olursa olsun file binmek, izzet, ikbal ve şerefe delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada fil görmek şu şekilde tâbir olunur: a) Acem Meliki, b) Hasedci bir adam, c) Kuvvetli erkek, d) Kan dökücü gaddar, e) Savaş ve düşmanlık.
■ Kirmani de şöyle demektedir: Rüyada fil görmek, sultana, file binmek, yüksek makama, derisi, eti ve kemiği vesairesi de menfaat ve nimete delâlet eder.
■ Rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görmek, rüya sahibine hükümdar tarafından erişecek bir âfete işarettir.
■ Hasta kimsenin bu rüyayı görmesi, ölümü ile tâbir olunur.
■ Bir kimsenin rüyada filin hortumundan bir şey aldığını görmesi, sultandan gelecek helâl mala ve menfaata delâlet eder.
■ Denilmiştir: Rüyada görülen fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir.
■ Rüyada filin, kendisine hortumu ile vurduğunu görmek, hayır ve nimete delâlet eder.
■ Eğer file bindi ise yüksek makamlara tayin olunur.
■ Rüyada filin pisliğinden bir şey aldığını görmek, bol mala ve zenginleşmeye delâlet eder.
■ Yine rüyada filin kendisine söz söylediğini görmek, melik tarafından erişecek büyük bir hayra alâmettir.
■ Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görmesi, sıkıntı ve feryada delâlet eder.
■ Fili nur şehri Medine’de görmek, bir sultana veya nimet sahibi bir kişiye, ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder.
■ Yine fil, fazla sıkıntılara, yaramazlıklara ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya delâlet eder.
■ Çünkü fil meşakket ve zahmetle dünyaya gelir.
■ Rüyada filin koşarak kendi arkasına düştüğünü ve onu sürdüğünü görmek, devlet başkanı tarafındadn erişecek bir zarara delâlet eder.
■ Filin kendisini yakaladığını görmek, düşmandan gelecek musibet ve zarara işarettir.
■ Kadınların rüyada fil görmelerinde hayır ve bereket yoktur.

Rüyada Sûre-i Fil’i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek ve de bir başkasından işitmek, düşmanı kahretmeye, fetih ve zaferlere ve hacca gitmeye, şiddet ve korkudan hayatı müddetince emin olmaya delâlet eder.

Rüyada fil görmek mevkinizin yükseleceğine, kendi imkanlarınızla maddi durumunuzun düzeleceği mesleğe girmenize, alim ve şerefli insan topluluğuna yorumlanır.
■ Rüyada file bindiğini gören kimse ummadığı yerden bir mala sahip olur.
■ Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya yorumlanır.
■ Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar.
■ Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe uğrar ve malı ziyan olur.
■ Eğer file bindiğini görse, bir mülke kavuşur.
■ Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse hastalığa yorumlanır.
■ Eğer filin, kendisi ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görürse, rüya sahibinin öleceğine yorumlanır.
■ Rüyada gündüz vakti file bindiğini gören kimse, eşini boşar.
■ Rüyasında filin söylendiğini görmek, büyük bir hayra erişmeye işaret eder.
■ File yiyecek vermek veya onu okşamak, zengin ve makam sahibi bir zattan yardım görmeye yorulur.

Fil rüyası olumlu sayılır.
■ Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada fil görmenin altı tabiri vardır:
■ 1-Söz sahibi yabancı kimse
■ 2-Hizmetkar
■ 3-Hilekar kimse
■ 4-Kuvvet ve ihtişam sahibi kimse
■ 5-Kıskanç kimse
■ 6-Zalim
■ *Allame Meclisi: Çıplak fil görmek; evlenmek istediğiniz kadına…
■ Fili ele geçirdiğinizi görmek; aynı kadını elde edeceğinize…
■ Fille cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; eşinizi boşayacağınıza…
■ Fil derisi, fil eti, fil sütü ve fildişi görmek; mal elde edeceğinize…
■ Dişi fil görmek; kötü bir kadından kaçınacağınıza…
■ File bindiğinizi görmek; yönetici olacağınıza…
■ Filden düştüğünüzü görmek; makamınızda düşüş olacağına…
■ Fili uzaktan görmek; bir tüccarlarla aşina olacağınıza…
■ Fil yavrusu görmek; hükümet işinde yer alacağınıza…
■ Fil pisliği görmek; görevinizden azledileceğinize ve tekrar başka bir makama atanacağınıza işarettir
■ *İbn-i Sirin: File bindiğinizi görmek; kötü bir kadınla evleneceğinize…
■ Aynı rüyayı gündüz vakti görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir
■ *Kirmani: Bir savaş sırasında file bindiğinizi görmek; büyük bir düşmanı mağlup edeceğinize…
■ File bindiğinizi ve üzerinden düştüğünüzü görmek; içinden çıkılamaz bir belayla karşı karşıya kalacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Bir şeyi seyredebilmek için filin üzerine çıktığınızı görmek; kabilenizden olmayan yabancı bir kadınla evleneceğinize işarettir.

Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya yahut vefata, Onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, File binmek ehli olan için memmuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.

Rüyada fil görmek hayra yorulur ve keyfinizin yerine geleceğini simgeler.

Fil rüyası olumlu sayılır.

Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.

Hem para, hem itibar sahibi olacaksınız.

İş ve özel hayatınızda her şeyi kontrol altına almayı da başaracaksınız.

Kısmettir.

Kişinin akıl erdiremediği şeyi yaparak zengin ve başarılı olmasıdır.

İbni Şirin’e göre ; rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören evlenir.

Gündüz bindiğini gören karısını boşar veya hizmetçisini kovar.

Bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, file binmek, iyiye işarettir.

Bir fili yüklediğini gören büyük bir işe geçer.

Bir filin ayağı ile basına basarak, kendisini öldürdüğünü gören bir musibete uğrar.

İki başlı bir file binmiş olduğunu gören, çalıştığı işten çıkarak başka bir işe girer.

Kırmanî’ye göre; rüyada fil görmek devlet büyüğü ile, file binmek mevki ile; derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları mal ve menfaat ile ve nimet ile yorumlanır.

Savaş sırasında bir file binmiş oldüğünü gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanını ortadan kaldırır.

Filden düştüğünü gören, bela ve musibete uğrar.

Cabir’ülMağrîbî’ye göre; rüyada gezmek için çıplak file bindiğini gören, bir kadınla evlenir.

Bir filin bir mahalleden başka bir yere gittiğini görmek, o memlekette hükümetin değişeceğine isarettir.

Bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmek hükümet reisinin rüya sahibine kötülük edeceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada file bindiğini gören, doğrulüktan ayrılmıştır.

Bir rivayete göre file binmek, kötü un yapmaktır.

Bazı yorumculara göre ; rüyada file binmek veya fil görmek kederdir, çünkü filin eti yenmediği gibi sütü de içilmez.

Üzerinde davul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine doğru geldigini ve ona bindiğini gören, rıfata ve büyük bir mevkie ulaşır, iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek, iki büyük devlet adamının birbiriyle çatışmasına delalet eder.

Filin kendisi ile konuştuğunu görmek, büyük bir kişi ile konuşacağına işarettir.

Cafer’i Sadık’a göre ; Rüyada fil görmek, yedi şekilde tabir olunur Devlet başkanı, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gaddar kişi, savaş, düşmanlık, zulüm.

Bir başka rivayete görede: Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makarna nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.

Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanı tarafından bir afet ve bela erişir, eğer rüya sahibi hasta ise ölur.

Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, hanımım boşar.

Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, iri yan bir kimsenin kızıyla evlenir.

Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler.

Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine devlet başkanı tarafından helal mala nail olur.

Bazı tabirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanıdır, dediler.

Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir.

Eğer binse bakanlık ve valiliğe nail olur.

Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa, onun pisliğinden gördüğü miktarca gören kimse malla zenginleşir.

Fil, salih millete, alimlere ve insanlann şereflilerine işaret eder.

Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, işaret eder.

Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve mali ziyana uğrar.

Eğer file bindiğini görse, bir mülke nail olur.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işaret eder.

Eğer fili Medinei Münevvere’de görse, nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye işaret eder.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak İstediğini görse, hastalığa işaret eder.

Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine işaret eder.

Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahtbine anz olacak sıkıntıya ve ondan kurtulmaya işaret eder.

Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra işaret etmez.

Filin söylediğim gören kimse, devlet başkanından büyük bir hayra erişir.

Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, zarar eder.

Fil, kendisini yakalaşa, o kimseye düşmanının zaran erişir.

Fil, kendisini yakalaşa, okimseye düşmanının zararı erişir.

Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine işaret eder.

Filler, kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir.

Rüyada bir savaşta file bindiğini gören kimse, olur.

Fil eti yediğini gören kimse, mala erişir.

Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir.

Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur.

Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gider.

Bir fili öldürdüğünü gören kimse bir kişiye zulmeder.

Bir kimse rüyada birtakım insanlann fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savaşta iseler onlann mağlup olmalarına işaret eder.

Bazen de file binmek, zulüm ve yalana işaret eder.

Bir file bindiğini gören kimse, akıl edemediği bir şeyi yaparak işinde büyük başarıya ulaşır.

Üstünde yeşil örtü örtülü gören, havadan para alır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver