Rüyada Ezan Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ezan Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ezan Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ezan Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir olunur.
■ Ve o kimse hacca gider.
■ Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder.
■ Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek doğru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Ezan rüyası şu şekilde tâbir olunur: a) Hac ibadeti, b) Doğru ve Hak söz, c) İş, d) Ulûvv-i Kadr, e) Risayet, f) Ölüm, g) İflâs, h) Hıyanet, i) Tecessüs (Bir şeyin iç yüzünü araştırma), j) Kıllet-i din (az din) ve nifak.
■ İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek, duâ, iyilik, tâat, hayır, şeytan şerrinden emin olmak ve kurtuluş ile tâbir olunur.
■ Ezan okunması lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır değildir.
■ Bu rüya, cünüb ve bunun gibi bir hâlin meydana gelmesine işarettir.
■ İbn-i Fuzâle demiştir ki: At veya başka hayvan üzerinde ezan okumak veya okunduğunu görmek, sefere, gemi üzerinde ezan okumak, umurunda suhulet husulüne delâlet eder.
■ Rüyada yüksek bir dağ üzerinde ezan okuduğunu görmek, büyük ve kadri yüce bir zat hakkında doğru söz söylemeğe, minarede ezan okumak, yolculuğa ve selâmetle geri dönmeye ve muradının incisini elde etmeye alâmettir.
■ Yine rüyada ezanı dinlediğini görmek, namaza devama, ikamet sesini işitmek hayırlı işlerde muvaffakiyete delâlet eder.
■ Rüyada çocukların ezan okuduğunu görmek, o mahallin cahiller ve bidat ehli tarafından istila edilmesine işarettir.
■ Sokak ve çarşılarda ezanın okunduğunu görmek, temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.
■ Bir kimsenin semada ezan okuduğunu ve insanların da kendisini dinlediklerini görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye alâmettir.
■ Yine bir adam iki kere peş peşe ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, bu rüya, hac ve umre ile tâbir olunur ve o kişi Allah’ın izniyle hacca gider.
■ Kendi evinin üstünde ezan okuduğunu görmek, eğer hanımı varsa hanımın vefatına delâlet eder.
■ Nablusî demiştir ki: Rüyada Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bidat olur ve sahabiler hakkında kötü söz söyler.
■ Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kişinin zevcesi halk arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız eder.
■ Eğer rüyayı gören bekâr ise evlenir.

Rüyada ezan müjdeli haberin, ecelin, hac yolculuğunun, hakk’a çağrının habercisidir.
■ Sokak ve çarşıda ezan okunduğunu duymak güzel geçime, temiz hayata işaret eder.
■ Hamamda ezan okuduğunu gören humma ve sıtma hastalığına yakalanır.
■ Hasta kimse rüyasında ezan okuduğunu görse vefatına veya kendine fayda getirmeyecek işe işaret eder.
■ Kıbleden başka tarafa dönerek ezan okuduğunu görmek, o kimsenin doğru yolda olmadığına yorumlanır.
■ Bir kimse sokakta ezan okuduğunu görse, o yerde tanınmış bir kişi vefat eder, rüyada sahrada ezan okuduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına, bir tepe üzerinde ezan okuduğunu görmek, bildik bir kimseyi methetmeye işaret eder.
■ Rüyada ezanı yanlış okuduğunu gören kimsenin sırlan ortaya çıkar, rüyada bir minareyi yıktığını gören kimse insanlar arasında koğuculuk yapar.

Ezan sesi duymak, başarı sağlık ve mutluk anlamındadır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ezan sesi duymanın on iki tabiri vardır:
■ 1-Hac
■ 2-Söz
■ 3-Egemenlik
■ 4-Büyüklük
■ 5-Riyaset
■ 6-Sefer
■ 7-Kesmek
■ 8-İflas etmek
■ 9-Hıyanet
■ 10-Casusluk
■ 11-Münafıklar ve kötümserlik
■ 12-El kesmek
■ *İbn-i Sirin: Salih, mümin ve iffetli kimseler için tanıdık bir yerde ezan sesi duymak veya söylemek; hacca… [«Ve insanları hacca davet et, uzak uzak, bütün yerlerden yaya olarak yahut hayvana binerek gelsinler sana.»[101]]
■ Bilinmeyen bir yerden ezan sesi geldiğini işitmek; hoşunuza gitmeyen bir şeyle karşılaşacağınıza…
■ Fasık için yukarıdaki rüyayı görmek; hırsızlıkla itham edileceğine…
■ Yatakta ezan okuduğunuzu görmek; eşinizle iyi anlaştığınıza…
■ Evinizde ezan okuduğunuzu görmek; iflasa…
■ Bir kuyuda veya mahzende ezan okumak; zındıklığa veya münafıklığa…
■ Sokak ortasında ezan okumak; casusluğa işarettir
■ *Kirmani: Ezan cümlelerini artırarak veya eksilterek okumak; insanlara haksızlık edeceğinize…
■ Bir çocuğun ezan okuduğunu görmek; ebeveyniyle vedalaşacağına…
■ Hamamda ezan okumak; hem dünyasının, hem de ahiretinin kötü olduğuna…
■ Bir askeriyede ezan okuduğunuzu görmek; kötüye…
■ Bir Mecusi’nin hapiste ezan ve kamet okuduğunu görmek; hapisteyseniz, kurtulacağınıza…
■ Boş yere ezan okuduğunuzu görmek; ölüme…
■ Minarede ezan okumak; büyüklüğe…
■ Evin bir köşesinde ezan okumak; haklı olduğunuz bir işte hıyanette bulunacağınıza…
■ Mahzende ezan okumak; yakında yolculuğa çıkacağınıza, yolculuğunuzun uzayacağına ve bu yolculukta sıkıntılarla karşılaşacağınıza…
■ Bir dağın orta yerinde ezan okumak; zalim bir topluluk arasında başınızın belaya gireceğine…
■ Bir kürsünün üzerinde boş yere ezan okumak; aklınızın zayi olacağına…
■ Başkasının ezan okuduğunu, sizin de bunu dinlediğinizi görmek; ibadet ve itaatte tembel olduğunuza…
■ Kamet dinlemek; doğru şeyler yapmaya muvaffak olacağınıza işarettir.

Ezan sesi duymak, başarı sağlık ve mutluk anlamındadır.
■ Ezan sesi duymak, başarı sağlık ve mutluk anlamındadır.
■ Rüyada ezan sesi duymak başarılı, sağlıklı ve mutlu olacağınızın işaretidir.Ezan sesi duymak, başarılı sağlıklı, mutlu olacağınıza işarettir.Ezan sesi duymak, başarılı sağlıklı, mutlu olacağınıza işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver