Rüyada Ev Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ev Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ev Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ev Görmek konusunda 12 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada demirden imal edilmiş bir ev görmesi, zevcesiyle beraber uzun bir ömür süreceğine işarettir.
■ Bazı kere de rüyada görülen ev, rüya sahibinin dünyası olarak tâbir edilir.
■ Rüyada evini ve evinin odalarını genişlettiğini görmek, dünyada halinin genişlemesine, geçim ve nasibin çok olmasına delâlet eder.
■ Yine ev rüyası, erkeğin beraberce yaşadığı zevcesine delâlet eder.
■ Bu sebeple evlenen kimseye “Eve girdi” denilir.
■ Bazı kere de, rüyayı görenin bedenine işarettir.
■ Rüyada bir evi sırtına yükleyip götürdüğünü görmek, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine almaya delâlet eder.
■ Bunun tersi, evin kendisini yükleyip götürdüğünü görmek, nafaka ve idaresinin bir kadının üzerine olacağına işarettir.
■ Rüyada evinin altından olduğunu görmek, yangın ile tâbir olunur.
■ Çünkü altın ateş rengindedir.
■ Rüyada hiç bilmediği bir evin üstüne çıktığını görmek, o evin kıymeti, talihleri ve şerefi nisbetince bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
■ Rüyada evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görmek, o hanede sâliha kadınların çokluğuna işarettir.
■ Eğer oda kireçle sıvanmış, kiremitle yapılmış ise, tam tersi, kadının kötü sözlü ve münafık birisi olduğuna delâlet eder.
■ İbn-i Sirin (rh.a) demiştir ki: Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldığını yahut yandığını görmek, o evde bir musibetin meydana geleceğine delâlet eder.
■ Rüyada evinin büyüdüğünü görmek, nimete, küçüldüğünü görmek de nimet ve rızkın azaldığına alâmettir.
■ Rüyada bir evi nakışladığını ve süslediğini görmek, o evde zuhur edecek düşmanlık ve şiddete delâlet eder.
■ Rüyada kendi evini karanlık halde görmek, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuk ile tâbir olunur.
■ Bunun tersi, evini aydınlık görmek, çıktığı seferde hayır ve bereketle karşılaşmaya delâlet eder.
■ Bir kişinin rüyada evler ve kalelerle ihata edilmiş bir şehirde bina yaptığını görmesi, o şehirde evlenmeye ve bir çocuğunun olacağına delâlet eder.
■ İnsanın rüyada uzaktan gördüğü ev, uzaktan uzağa nail olacağı dünyalığa işarettir.
■ Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve orada ölüler olduğunu görmek, âhirete delâlet eder.
■ Çünkü ölüler hep âhiret yurdundadırlar.
■ Bilinmeyen bir eve girdiğini ve fakat çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ölüm ile tâbir olunur.
■ Eğer o girilen ev toprak ve çamurdan sıvanmış ise, rüya sahibinin âhirette halinin güzel olmasına, eğer kireçle sıvanmış ise ahirette halinin kötü ve berbat olmasına delâlet eder.
■ Denilmiştir ki: Bir adamın evi, onun vücuduna, nefsine ve şahsına delâlet eder.
■ Zira ev kendisiyle, kendisi de evle bilinir.
■ Yine ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocuğunun mekânıdır.
■ Bazı kere de ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdiği mala ve elbiseye delâlet eder.

Rüyada evin direğini görmek, zevceye veya mala işarettir.
■ Rüyada görülen ev, rüya sahibinin vücudu ile tâbir edildiği zaman evin kapısı o zâtın yüzü olur.
■ Hanımı ile tâbir edildiğinde de evin kapısı hanıma işarettir.
■ Rüyada kendi evini supürdüğünü görmek, isabet edecek üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada ev yıktığını görmek, yıkılan evin sahibinin ölümüne alâmettir.
■ Nasıl ki rüyada ölmek, evin yıkılmasına delâlet ediyorsa, ev yıkmak da sahibinin ölümüne işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada ev veya tarihî bir eseri yıktığını görmesi, üzüntü, keder ve şerre delâlet eder.
■ Rüyada kendi evinin üzerine yıkıldığını görmek, o evden bir ölünün çıkacağına işarettir.
■ Veya rüya sahibine büyük bir musibet erişeceğine alâmettir.
■ Bir kadının rüyada evinin tavanının yıkıldığını görmesi, kocasının vefatına delâlet eder.

Rüyada kendi evine adaletli bir devlet reisinin girdiğini görmek, o eve bereketin ve rahmetin inmesi ne ve adaletin meydana çıkmasına delâlet eder.
■ Yine bir eve, zâlim, cebbar, kahredici bir devlet reisinin indiğini görmek, o yerde fesat ve musibetlerin meydana gelmesine işarettir.
■ Bir müslümanın rüyada cennete girdiğini görmesi, Allah’ın izni ile cennete gireceğine delâlet eder.
■ Bu rüya, o müslümanın nefsi için gönderdiği veya göndereceği hayrın kabul edildiğinin bir müjdesidir.
■ Çünkü Allahu Teâlâ, cennet mukabilinde müminlerin mal ve canlarını satın aldığını beyân buyurmuştur.
■ Rüyada cehenneme girip sonradan cehennemden çıktığını görmek, rüya sahibinin tevbe etmesine işarettir.
■ Tevbe edemeden ötelere yolcu olursa, işi feci demektir.
■ Denilmiştir ki: Rüyada cehenneme girdiğini görmek, sıtma hastalığına, fakirliğe ve zindana delâlet eder.
■ Çünkü sıtma hastalığı ateşli bir hastalıktır.
■ Fakirlik ve zindan da ateşten gömlek mesabesindedir.
■ Bir kâfirin rüyada cennete girdiğini görmesi, bâtıl dinini bırakıp Hak din olan İslâmı seçeceğine delâlet eder.
■ Bekâr, fakir, hasta kimselerin cennete girdiklerini görmesi, o hallerden kurtulacaklarına işarettir.
■ Bekâr evlenir, fakir zengin olur, hasta şifa bulur.
■ İsyankâr ve günahkâr bir kimsenin rüyada Mekke’ye girdiğini görmesi, günahına tevbe edeceğine ve sonunun hayırlı olacağına işarettir.
■ Kâfirin rüyada Mekke’ye girdiğini görmesi, Müslüman olacağına delâlet eder.
■ Yine rüyada Mekke’ye girmek, korkudan, şiddet ve musibetten emin olmanın alâmetidir.
■ Çünkü orası emin beldedir.
■ Rüyada Hazret-i ibrahim’in makamına girdiğini görmek, izzet, ikbal ve şerefe, ilim ve takvaya delâlet eder.
■ Evlenmek isteyen bir kişinin rüyada Mescid-i Haram’a girdiğini görmesi, temiz, pâk ve güzel bir kadınla evleneceğine alâmettir.
■ Rüyada sokak, çarşı ve pazara girdiğini görmek, rızık için çalışmaya ve gayret göstermeye delâlet eder.
■ Rüyada cami ve mescitlere girmek, günahtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya girmek dinde bozukluğa alâmettir.
■ Rüyada cennete girdiğini ve fakat cennetten dönmekten menedildiğini görmek, gurbette ebedî olarak kalmaya işarettir.

Kişinin rüyada hane görmesi, eğer bekâr ise evlenmeğe, evinde bir hastanın bulunduğunu görmek, her türlü keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada yeni bir eve girdiğini görmek fakir için zenginliğe, zengin için servetinin daha da artmasına işaret eder.
■ Rüyada ev görmek müjdeli bir haber almaya da yorumlanır.
■ Camdan ev yaptırdığını görenin sıhhati bozulur, rüyada bir evi yüklendiğini görmek bir kadının geçimini üstlenmeye delalet eder.
■ Rüyada demirden ev görmek evlilik hayatının uzun ömürlü olmasına, evinin geniş olduğunu görmek rüya sahibinin cömertliğine, evinin dar olduğunu görmek de yine rüya sahibinin cimriliğine işaret eder.
■ Rüyada eski bir evin yeni eve dönüştüğünü görmek, rızkınızın çoğalacağına, kısmet kapılarının açılacağına, mutluluğa, sevindirici haberler alacağınıza işaret eder.
■ Rüyada kendi evine girdiğini görmek bekarlar için evlenmeye, evliler için çocuk sahibi olmaya işaret eder.
■ Rüyada evinin yıkıldığım görmek, yakın zamanda gelecek olan musibete, rüyada evinin kapısının yandığını gören kimse, takatinin üzerinde zorluklarla karşılaşacağına, sıkılıp, üzüleceğine işaret eder.
■ Rüyada kapısını yenilediğini gören, sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına, rüyasında kapısının kilidini kaybettiğinizi görmek, her meselede sorumsuzca.
■ Davrandığınıza, rüyada kaybettiğiniz kilidi bulmak, her işinizde başarılı olduğunuza işaret eder.

Rüyada ev yıktığını görmek yakın zamanda üzücü bir haber alacağınıza, rüyada evin kapısını yıktığını görmek gücünüzü aşan meselelerle karşı karşıya kalacağınıza, para sıkıntısı yaşayacağınıza, aile içi huzursuzluk çıkacağına işaret eder.

Rüyada bilinmeyen ve tanımadığınız bir haneye girdiğinizi görmek bekar için evlenmeye, evinde hasta birisi olduğunu görmek rahat ve mutluluğa ermeye, sizin olmayan başkasına ait bir haneye girdiğinizi görmek o kimseye galip gelmeye işaret eder.
■ Çatısız bir hanede bulunduğu sırada ay ve güneşin doğduğunu görmek, yine evlenmeye işarettir.

Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek hayatının da gönlüne göre olması demektir.
■ Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir.
■ Evin genişliği mutluluğun artması demektir.
■ Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır.
■ Dağ başında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.

Rüyada ev yapmak, vaktin hoş geçmesine yorulur, Toprakla meşgul olmaya mal elde edileceğine işarettir.
■ Camdan yapılmış ev görmek, hasımlarınızın tuzağına düşmek anlamındadır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Ev görmenin sekiz tabiri vardır:
■ 1-Evlilik
■ 2-Zenginlik
■ 3-Güvenlik
■ 4-Genişlik
■ 5-Mal
■ 6-Yöneticilik
■ 7-İzzet
■ 8-Emanet
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Yabancı bir eve girdiğinizi, içindekileri tanımadığınızı ve orada ölüler olduğunu görmek; gördüğünüz yerin ahiret yurdu olduğuna ve ecelinizin yaklaştığına…
■ Aynı rüyada eve girdikten hemen sonra çıktığınızı görmek; ölüm döşeğine düşecek kadar hastalanacağınıza ve tekrar iyileşeceğinize…
■ Balçıktan yapılmış tanıdık bir eve girdiğinizi görmek; helal rızk elde edeceğinize…
■ Evinizin temelinin kerpiç ve pişirilmiş alçıdan olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize…
■ Aynı evden dışarı çıktığınızı görmek; haramdan yana tövbe edeceğinize…
■ Geniş ve büyük bir evde olduğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına…
■ Dar ve küçük bir evde olduğunuzu görmek; bunun aksine işarettir
■ *Allame Meclisi: Karanlık bir evden dışarı çıktığınızı görmek; ağır bir hastalıktan kurtulacağınıza veya bir haram işleyeceğinize…
■ *İbn-i Sirin: Büyük ve geniş bir evde bulunduğunuzu, içinde köşkler ve eyvanlar olduğunu görmek; ahiret yurdunuzda makam ve şeref bulacağınıza, ancak rüyayı gördüğünüz yerde musibet olacağına…
■ Evinizin kapısının kırıldığını veya yandığını görmek; ev sahibinizin musibet göreceğine…
■ Evinizin kapısını kırdığınızı görmek; biri aracılığıyla elinize mal geçeceğine…
■ Evinizin büyüdüğünü veya genişlediğini görmek; gördüğünüz genişlik kadar rızkınızın artacağına…
■ Evinizin daraldığını veya küçüldüğünü görmek; bunun aksine…
■ Evinizin kapısını söktüklerini görmek; iyilik yolunu kendi yüzünüze kapayacağınıza, ibadet ve namazınızı azaltacağınıza…
■ Eski bir evde kazı yaptığınızı görmek; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve mutlu olacağınıza…
■ Yeni ve temiz bir eve yerleştiğinizi görmek; zenginseniz malınızın daha da artacağına, fakirseniz zengin olacağınıza…
■ Yeni bir eve girdiğinizi görmek; evleneceğinize ve zengin olacağınıza…
■ Evinizi veya evin avlusunu yerinden kaldırdığınızı görmek; kendi geçimini kendisi temin edebilen cömert bir kadınla evleneceğinize, eğer evliyseniz, eşinizin hamile kalacağına…
■ Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir evde üzgün vaziyette durmak; ölüme…
■ Bir şeylerden kaçıp eve sığındığınızı, kapıyı kilitlemediğinizi, derken evinizin başka bir evle birleştiğini görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurutulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize işarettir
■ *Kirmani: Yeni bir eve girdiğinizi görmek; bir kız çocuğunuz veya kız kardeşiniz olacağına…
■ Huzurevi veya düşkünler evi görmek; ebeveyninizin sağlık durumlarının yerinde olacağına…
■ Üzerinize ev çöktüğünü görmek; elinize çok fazla mal geçeceğine…
■ Evinizi, olduğundan daha büyük görmek; malınızın azalacağına…
■ Evinizin kapısının demirden olduğunu görmek; zenginleşeceğinize…
■ Evinizin kapısının gümüşten olduğunu görmek; zengin biriyseniz malınızın bollaşacağına ve birtakım amellerden dolayı tövbe etmeniz gerektiğine… [«Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahman’ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.»[99]]
■ Evinizin etrafında hiçbir evin bulunmadığını görmek; durumunuzun kötüye gideceğine işarettir
■ *Cabir Mağribi: Oldukça geniş, yeni ve temiz bir eve girdiğinizi ve bu evin kendinize ait olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına, güzel bir kadınla evleneceğinize, saygınlık elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Ev yapmak; toplumsal ilişkilere…
■ Ev sahibi olmak; endişesiz günler geçireceğinize…
■ Evinizi terk ettiğinizi görmek; karşınıza, geleceğinizi belirleyecek yeni yollar çıkacağına işarettir.
■ Fakir evi görmek; çok çalışma neticesinde servet sahibi olacağınıza…
■ Kendinizi böyle bir evin sahibi olarak görmek; iyi bir düşüncenizin mükemmel bir başarıyı beraberinde getireceğine işarettir.

Bakınız; Bina, Ev Taşımak.Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek hayatının da gönlüne göre olması demektir.
■ Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir.
■ Evin genişliği mutluluğun artması demektir.
■ Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır.
■ Dağ başında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.
■ Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek hayatının da gönlüne göre olması demektir.
■ Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir.
■ Evin genişliği mutluluğun artması demektir.
■ Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır.
■ Dağ başında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.
■ Yeni bir ev, yakında taşınacağınız ve iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir.
■ Eğer eski ev gördüyseniz, başarısızlığın ve hastalığın habercisidir.Güvenliği, huzuru, düşmanlardan korunmayı, rahatı, dertlerden uzaklaşmayı temsil eder.
■ Ev rüyalarına çok dikkat etmek ve dikkatli yorumlamak gerekir.Rüyada ev görmek ahirete yorumlanir.
■ Rüyada bilme-digi bir eve girip orada bir takim ölmüs insanlar görmek, ahirete isarettir.
■ Oraya girip oturanin eceli yaklasmistir.
■ Öyle bir evden çiktigini gören siddetli bir hastaliga yakalanir.
■ Sahibi bilinen bir eve giren helal rizk için dua eder.
■ Tahtadan veya kerpiçten yapil-mis bir eve giren haram mal edinmege çalisir.
■ Öyle bir evden çikan harama tövbe eder.
■ Ibni Sirin’e göre; rüyada bir evin tavani, dami veya duvarinin yikildigini veya yandigini görmek evinde bir musibet olacagina isarettir.
■ Evinin büyüdügünü görmek nimete, küçüldügünü görmek ise nimet ve rizkinin azaldigina delalet eder.
■ Kirmani’ye göre; evinin ortasindaki avlu, kizina ve kiz kardese, evin sofasi anne ve babaya isarettir.
■ Onlari güzel ve temiz görmek onlarin hayir ve selametine, pis ve yikik ve dar görmek on-larin sikinti, felaket ve yoksullugu ile tabir olunur.
■ Kendi mülkü olan bir eve girdigini gören çok sayida evlada sahip olur.
■ Evinin ge-nis olmasi rizkinin bolluguna ve bereketine delildir.
■ Güzel bir ev görmek anne ve babasinin uzun ömürlü olacaklarina, güzel bir es-le evlenecegine, zenginlige ve yüksek bir dereceye ulasacagina delalet der.
■ Ebu Said El-Vaiz’e göre; yeni bir evin yapildigini görmek akrabasindan birinin ölecegine, bir evi genisletmek için tamir ettigini görmek, kedere, bir evi yiktigini görmek musibete isarettir.
■ Abdulgani Nablusî’ye göre; ev, insanin dünyasi ile yorum-lanir.
■ Rüyada yeni ve mükemmel bir evi oldugunu gören fakirse zengin olur, sikintida ise genislige çikar, sanatçi ise üne kavusur, zengin ise mali artar, bu rüya herkes için hayirlidir.
■ Bir evi süpü-rüp temizledigini görmek keder ve sikintidan kurtulacagina, bir ev satin aldigini görmek, büyük bir menfaate, evinin içinde veya kapisinda pislik görmek ev halkinin ahlaksizligina isarettir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardir.
■ Ev görmek erkegin beraberce yasadigi, hanimina isarettir.
■ Bir kimse tanimadigi bir evin üzerin çiktigini görse o evin kiymeti ve seren nisbetince bir kadinla evlenir.
■ Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmis ve diger evlerden ayn bir evde görse, bununla beraber serre isaret eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur.
■ Bir kimse kendisini saglam bir evde hapsedilmis ve kapisi üzerine kilitlenmis görse, halbuki o ev de diger evlerin ortasinda olsa, o kmse hayir ve nimete isarettir.
■ Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdügünü gören kimse, bir kadinin nafaka ve idaresini üzerine alir.
■ Evin kendisini yüklendigini veya onunla beraber geldigini gören kimsenin nafaka ve idaresi haniminin üzerine olur.
■ Evinin, altindan oldugunu görenin evinde yangin çikar.
■ Kendini küçük bir evden çikiyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.
■ Bir kimse bacasiz bir evde oldugunu ve günesin yahut ayin o haneye dogdugunu görse o yerden bir kadinla evlenir.
■ Bir kimse evinde çamurla sivanmis genis bir odanin oldugunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadinlann çokluguna isarettir.
■ Eger o oda kireçle sivanip kiremitle yapilmissa o kadinin kötü sözlü münafik birisi olmasina isarettir.
■ Bir kimsenin demirden yapilmis bir ev görmesi, hanimiyla beraber uzun ömürlü olmasina rüyasinda karanlik bir ev görmesi ise, kötü ahlakli bir erkege isarettir.
■ Bir kimse bir evin, kendisini yüklendigini ve içinde olan esya ile yürüdügünü ve insanlarin da onunla beraber yürüdügünü görse, o ev halkina bir musibet erisir.
■ Islak ve çamurlu bir eve girdigini gören kimse, o islakli ve çamur nisbetinde hanimi tarafindan gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.
■ Bir kimse bir sehirde bir bina yaptigini görse, o kimse o sehirde evlenir ve bir çocugu olur.
■ Eger kendi evini bulundugu halinden genis olarak görse, hayir ve nimete ve bolluga kavusur ve hanimi tarafindan servete erisir.
■ Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atiyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabete eder.
■ Yeni bir ev gören kimsenin düsmani ölür.
■ Kendisinin bir evi nakisladigini görse o evde husumet ve siddet meydana gelir.
■ Bir kimse kendi evini karanlik görse, menfaat ve rahati olmayan uzak bir yolculuga çikar.
■ Evini aydinlik görse, çiktigi yolculukta hayirla karsilasir.
■ Kendi evini yiktigini görse malina baskalari varis olur.
■ Rüyada görülen ev, kisinin dünyasidir.
■ Bundan dolayi bir kimse rüyada kendisinin yeni sivanmis, bütün bölümleriyle yeni bir evinin oldugunu görmesi, eger fakir ise zengin olmasina, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine isarettir.
■ Eger zanaatkar ise gördügü evin güzelligi nisbetince devlet ve servete isarettir.
■ Rüyayi gören günahkar ve kusurlu ise tevbe ve istigfar eder.
■ Evin darligi rüyayi görenin cimriligine, evin yeniligine, evin mükenimelligi, rüyayi görenin tedbirine ve evin si vasi dinindeki metanetine isarettir.
■ Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odalari rüyayi görenin hanimlanna, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine isarettir.
■ Bilinmiyen bir eve girdigini ve çikmaya muktedir olmadigini gören kimse ölür.
■ Bilinmiyen bir eve girdikten sonra çiksa, hastalik sebebiyle ölüm derecesine yaklasip sonra kurtulmasina, eger eve yalniz girse ve orada birtakim ölüler görse, o evde olanlann hepsinin ölmesine isarettir.
■ Bir kimse evinden kizgin olarak çiktigini görse hapsedilir.
■ Rüyada evine baskasinin girdigini görse, evine giren adam sinina vakif olur.
■ Bekar olan bir kimse, insanlan, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptiklarim görse, seref ve san sahibi bir kadinla evlenmesine isarettir.
■ Kendisinin yeni bir eve girdigini görse, evin sahibi veya evde oturan da orada olsa, eger o kimse zengin ise zenginligi artar, fakir ise zengin olur.
■ Kendisini eski bir eve girdigini ve evin de üzerine yikildigini görse o kimse akrabalarindan bir mirasa isarettir.
■ Bazi tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazi akrabalari veya ev latlanndan biri ölür, dediler.
■ Kendi evini sattigini gören kimse hanimim bosar.
■ Kendisinin güzel bir evinin oldugunu görse, ameli güzel olur, evinin sik ve çirkin oldugunu görse, amelinin kötü olmasina isarettir.
■ Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanin degismesiyle halinin degismesine isarettir.
■ Bir kimse yeni bir ev yiktigini görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
■ Bir ev yapsa veya satin aldigini görse, o kimseye çok hayir erisir.
■ Bir kimse evini veya evinin odalarim, yahut avlusunu veya bacasini bilinen miktann üstünde genisledigini görse, o kimsenin dünyaca halinin genislemesine, geçim ve nasibinin çok olmasina isarettir.
■ Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapilardan birinde kötü bir seyin meydana geldigini görse, o kimsenin hanimi hakkinda yaramaz ve kötü bir sey meydana çikar.
■ Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çiktigini görmesi, ölmesine isarettir.
■ Ev rüyaları daima önemli sayılırlar.
■ Bunlara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak gerekir.
■ Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu gören kimsenin hayatı da istediği gibi olacaktır.
■ Güven içinde yaşayacak ve yaptıklarından zevk alacaktır.
■ Evin genişliği mutluluğun artması demektir.
■ Ev pis ve karanlıksa sıkıntı demektir.
■ Ev dağ başındaysa rüya sahibinin çok yükseleceğini ve herkesten üstün duruma geleceğini anlatır.Ev rüyaları daima önemli sayılırlar.
■ Bunlara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak gerekir.
■ Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu gören kimsenin hayatı da istediği gibi olacaktır.
■ Güven içinde yaşayacak ve yaptıklarından zevk alacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver