Rüyada Eşek Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Eşek Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Eşek Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Eşek Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kişinin rüyada eşek görmesi, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işarettir.
■ Bazı kere de” “Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir.” (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gereğin ce yolculuk veya ilme alâmettir.
■ Bazan da rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak, kilim v.s.
■ gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir.
■ Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik olduğunu görmesi, veya eşeğe binmesi, malın ve evladın kendisini ziynetlendireceğine delâlet eder.
■ Rüyada eşek sesi iyi değildir.
■ Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve şiddetlere, zinadan olma çocuğa, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana çıkmasına delâlet eder.
■ Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri: Rüyada eşeği görmeyi diğer hayvanlardan üstün tutmuştur.
■ Eşeğin de siyahını tercih etmiştir.
■ Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa işarettir.
■ Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamına alâmettir.
■ Rüyada eşek eti yediğini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyeceği yardımın erişeceğine işarettir.
■ Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.
■ Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder.
■ Rüyada eşeğe bindiğini, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayretinin güzelliğine işarettir.
■ Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına delâlet eder.
■ Rüyada merkebin öldüğünü görmek, sahibinin ölümüne veya çok uzun ömürlü olmasına işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına alâmettir.
■ Yine rüyada dişi eşeğinin doğurduğunu görmek, rüya sahibine geçim kapılarının açılacağına delâlet eder.
■ Rüyada yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada bir eşeğe sahip olduğunu, veya onu bağladığını, yahut evine soktuğunu görmesi, Allah tarafından erişecek çok hayıra, üzüntü ve kederin gitmesine ve feraha delâlet eder.
■ Rüyada eşeğinin birçok kuyruğu olduğunu görmek, rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.
■ Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşeğini soktuğunu görmek, hayır ve ganimet ile tâbir olunur ve o adamın eline çok mal geçer.
■ Bunun tersi, yaban eşeğe bindiğini görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet eder.
■ Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i mertebeye delâlet eder.
■ Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.
■ Rüyasında kendi malı olan bir eşeği görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar.
■ Ve onu keder ve gamdan halâs eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur: a) Baht, b) Devlet, c) Emrin yerine gelmesi, d) Baş olmak, e) Mal ve zevce, f) Hizmetçi, g) İzzet ve ikbâl, h) Mertebe.
■ Ebu Saidü’l-Vaaz da şöyle demiştir: Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd ve gayretidir.
■ Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir.
■ Rüyasında kendisinin eşek haline geldiğini görmek, akrabadan gelecek zarara işarettir.
■ Arkasına bir eşeğin bindiğini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada dişi eşeğe bindiğini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder.
■ Dişi merkebin hamile olduğunu görmek, ümit eylediği işin zuhuruna işarettir.

Rüyasında eşek gören kimsenin malı çoğalır, çevresinde itibarı artar.
■ Eşeğin üzerinde olduğunu görmek şans kapılarının açılmasına, berekete işarettir.
■ Rüyada eşek anırması duymak hayra yorumlanmaz.
■ Eşekten düştüğünü gören maddi sıkıntı içine girer.

Anıran eşek, değersiz birinde azar işiteceğine işarettir.
■ Eşeğe binmek yabancı memlekete yolculuk demektir.
■ Eşeği kesmek kötü bir iş yapmaya işarettir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Eşek görmenin on tabiri vardır:
■ 1-Baht
■ 2-Zenginlik
■ 3-Yöneticilik
■ 4-Mal
■ 5-Kadın
■ 6-Mutluluk
■ 7-İzzet
■ 8-İkbal
■ 9-Büyüklük
■ 10-Mertebe
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Eşek görmek; bahta ve büyüklüğe işarettir.
■ Eşeğin iyi veya kötü oluşu, rüya gören kişiye yorulur.
■ Bir eşeğinizin olduğunu veya üzerinize doğru gelen bir eşeği yakalayıp bağladığınızı görmek; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve üzüntülerden kurtulacağınıza…
■ Çok sayıda eşek görmek; bolluk ve berekete…
■ Birinin size bir yaban eşeği verdiğini görmek; bir yerden mal elde edeceğinize…
■ Bir yaban eşeğine bindiğinizi ve eşeğin size itaat ettiğini görmek; günahkar biri olduğunuza ve Müslümanlarla dost olmaktan kaçınacağınıza…
■ Bir yaban eşeğinin size saldırdığını görmek; zorlukla karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…
■ Yaban eşeği avladığınızı görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…
■ İki yaban eşeğinin saldırısına uğradığınızı görmek; sizin vesilenizle iki münafığın birbiriyle kavga edeceğine…
■ Evinize yaban eşeği getirdiğinizi görmek; bir münafığı evinizde ağırlayacağınıza işarettir
■ *Allame Meclisi: Bir yaban eşeğinin evinizde olduğunu ve onu kesip etini yediğinizi görmek; hayır ve berekete işarettir
■ *İbn-i Sirin: Siyah bir eşeğe bindiğinizi görmek; saygınlık elde edeceğinize…
■ Beyaz bir eşeğe bindiğinizi görmek; izzet ve makam elde edeceğinize…
■ Yeşil bir eşeğe bindiğinizi görmek; zahit ve takvalı biri olacağınıza, dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize…
■ Kızıl bir eşeğe bindiğinizi görmek; huzurlu bir dünya hayatı elde edeceğinize…
■ Sarı bir eşeğe bindiğinizi görmek; hastalanacağınıza…
■ Dişi ve gebe bir eşeğiniz olduğunu görmek; geleceğe ümitle baktığınıza, hayır ve mutluluk göreceğinize…
■ Eşek eti yediğinizi görmek; yapacağınız bir ticaretten kazanç sağlayacağınıza…
■ Eşeğinizi kesip etinden yediğinizi görmek; malınızı harcayacağınıza…
■ Bindiğiniz bir eşeğin öldüğünü görmek; ecelinizin yaklaştığına…
■ Eşeğinizin öldüğünü görmek; malınızın telef olacağına ve geçiminizin zorlaşacağına…
■ Eşeğinizin üzerinden düştüğünüzü görmek; fakirleşeceğinize…
■ Başkasına ait bir eşeğin üzerinden düştüğünüzü görmek; birinden size zarar geleceğine…
■ Eşekten indiğinizi ve tekrar bindiğinizi görmek; hacetinizin çabucak reva olacağına…
■ Eşeğinizi başka bir eşekle değiştirdiğinizi görmek; durumunuzun değişeceğine işarettir
■ *Kirmani: Eşek satın aldığınızı, ancak karşılığında para ödemediğinizi görmek; söylediğiniz bir sözden dolayı saygın kişilerden hayır göreceğinize…
■ Eşeğinizin tek gözlü olduğunu veya gözlerinin zayıf olduğunu görmek; geçim konusunda sorun yaşayacağınıza…
■ Eşeğinizin gözlerinin olmadığını görmek; sahip olduğunuz malın zayi olacağına…
■ Eşeğinizin ayaklarının uzun olduğunu görmek; bol satış yapacağınıza…
■ Eşeğinizin öldüğünü, başka bir eşeğe bindiğinizi veya eşeğinizi satıp başka bir eşek satın aldığınızı görmek; geçiminizin düzene gireceğine…
■ Eşeğinizin bir katırla çiftleştiğini görmek; çıkacağınız bir yolculuk vasıtasıyla geçiminizi temin edeceğinize…
■ Eşeğinizin bir atla çiftleştiğini görmek; geçiminizin söz sahibi biri tarafından sağlanacağına, ancak zulüm göreceğinize…
■ Eşeğinizin bir koyunla çiftleştiğini görmek; geçiminizin helal yolla sağlanacağına…
■ Eşeğinizin kanatlı bir hayvanla çiftleştiğini görmek; mal sahibi olacağınıza, ancak kazancınızı kanatlı hayvanlardan elde edeceğinize…
■ Eşeğinizin bir sıpayla çiftleştiğini görmek; kazancınızı hırsızlıkla elde edeceğinize…
■ Eşeğinizin kuvvetli olduğunu ve zorlanmadan yük taşıdığını görmek; geçiminizin kolay sağlanacağına ve rahatlayacağınıza…
■ Yukarıdakinin aksini görmek; önceki tabirin aksine…
■ Eşeğinize ağır bir yük yüklediğinizi ve üzerine bindiğinizi görmek; mal varlığınızı sayamayacak kadar zengin olacağınıza…
■ Eşeğinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; mal elde edeceğinize…
■ Eşeğinizi sırtınıza aldığınızı görmek; durumunuzun düzeleceğine ve bahtınızın iyi olduğuna…
■ Eşeğin anırdığını duymak; kötüye… [«Unutma ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.»[97]]
■ Yaban eşeği görmek; bilgisiz, görgüsüz ve kültürsüz kimseye…
■ Yaban eşeği eti yemek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
■ Kör bir yaban eşeğine bindiğinizi görmek; aşırı mal elde edeceğinize…
■ Yaban eşeğine dönüştüğünüzü görmek; rızkınızın bollaşacağına, ancak inancınızın zarar göreceğine işarettir
■ *Cabir Mağribi: Bindiğiniz eşeğin anırdığını görmek; eşinizin kötü biri olduğuna…
■ Eşeğin düştüğünü görmek; ölü-me…
■ Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir eşek görmek; kaynağının nerden geldiğini bilmediğiniz mal elde edeceğinize…
■ Eşeğinizi başka bir eşekle takas ettiğinizi görmek; kendi eşeğiniz takas ettiğiniz eşekten daha iyiyse, durumunuzun kötüleşeceğine, aldığınız eşek daha iyiyse, durumunuzun daha da iyi olacağına ve malınızın artacağına…
■ Eşeğinizi bir at veya katırla takas ettiğinizi görmek; söz sahibi birinden size menfaat ulaşacağına…
■ Yaban eşeği eti veya postu görmek; mal ve nimete…
■ Bir yaban eşeği kellesi bulduğunuzu görmek; para bulacağınıza veya büyük bir şahsiyetle dost olup ondan hayır göreceğinize…
■ Yaban eşeklerinin yanınızdan kaçıştıklarını görmek; dindar insanlardan ayrılıp kötü yola düşeceğinize işarettir.

Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntıı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satınalmak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.Rüyada eşek görmek ve binmek devlet ve izzetin ziyadeliğine, eşek etini yiyen cahil bir adamdan hayır görür.
■ Eşeği kesmek fena bir iş görmeğe, eşekten düşmek ise zenginlikten fakirliğe işarettir.
■ Anıran eşek, değersiz birinde azar işiteceğine işarettir.
■ Eşeğe binmek yabancı memlekete yolculuk demektir.
■ Eşeği kesmek kötü bir iş yapmaya işarettir.
■ Anıran bir eşek, değersiz bir kişi tarafından hakarete uğrayacağınız anlamına gelir.
■ Eğer bir eşeğe biniyorsanız, seyahat edip birçok macera yaşayacaksınız.Dosttan gelecek yardım, iyi niyetli, yardımsever kimsedir.Rüyada vahsi bir esegin kendisine dogru geldigini gören mal bulur.
■ Vahsi merkebin arkasini dönüp uzaklastigini gö-renin elinden mal çikar.
■ Rüyada vahsi bir merkebe bindigini gö-ren, büyük günaha girip Islamiyet’ten uzaklasir.
■ Eger hayvan ita-at etmezse isleri güçlesir, iki vahsi merkebin birbiriyle kavga ettiklerini görmek, iki kötü adamin birbiriyle kavga edeceklerine isarettir.
■ Evine bir vahsi esegin geldigini görmek, oraya kötü bir kisinin gelecegine isarettir.
■ Kirmani’ye göre; vahsi merkep cahil ve ahmak bir adama delalet eder.
■ Üstüne binmis oldugu vahsi merkepten düstügünü gören, istedigi seye nail olmaz.
■ Gözleri kör vahsi bir merkebe bindigini gören çok mal edinir, yahut iyi bir kimse ile dostluk kurar ve ondan hayir görür.
■ Vahsi merkebin derisi, kemigi ve eti mal ve ga-nimettir.
■ Sütü ibadete delalet eder.
■ Kendisinden vahsi bir esegin kaçtigini gören, kötü bir yola gider.
■ Bazilarina göre; vahsi esege binmek, haktan batila dönmektir.
■ Vahsi esek etini yedigini veya sütünü içtigini gören, iyi bir adamdan menfaat bulur.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada esek görmek, “Kendilerine tevrat yükletilip de sonra onu tasiyanlann hali koca kitaplar tasiyan esegin hali gibidir” mealindeki ayeti kerimesinin meali geregince yolculuk yahut ilme isarettir.
■ Esek, amelsiz alime yahut Yahudiye, yatak, kilim vs.
■ gibi insanin ayagini bastigi seylere isarettir.
■ Rüyada kati ve eseklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmege isarettir.
■ Disi esek, geçime, yardimciya ve nesli çok kadina isarettir.
■ Esegin sesi, ser ve siddetlere ve bir arizanin meydana gelmesine isarettir.
■ Rüyada görülen esek, gerek tavli gerek zayif olsun insanin çalismasi ve gayretidir.
■ Eger esek büyük olursa yüksekliktir.
■ Güzel olursa, sahibi için güzelliktir.
■ Beyaz olursa sahibi için zinettir.
■ Zayif olursa sahibi için fakirlik, tavli olursa maldir.Siyah olursa, sahibi için sevinçtir.
■ Yesil olursa, din ve takvadir.
■ Semeriyle beraber esek, izzet sahibi bir çocuktur.
■ Esegin kuyrugunun uzunlugu evladin kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliginin devamidir.
■ Esegin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasina isarettir.
■ Bazi tabirciler de, esegi telef olan kimsenin mali zayi olur, yahut akrabalanndan irtibati kesilir, dükkani yikilir, dükkanindan çikanlir, demislerdir.
■ Bilinmeyen esek, cahil, çok inad veya inançsiz bir kimsedir.
■ Eger esek, camiin üzerinde veya ezan okunan yerde anirsa o kimse inançsiz, küfrüne, yahut bid’at sahibi bid’atina davet eder.
■ Eger ezan gibi ezan okusa o kimse Müslüman olur, halki hakka davet eder.
■ Bir kimse rüyada bir takim esklerinin var oldugunu görse, kavminin cahil olmasina isarettir.
■ Rüyada esege bindigini ve esegin de güzel yüriidügünü gören kimsenin çalisma ve gayreti güzel ve istegine uygun olmasina isarettir.
■ Rüyada esek eti yiyen kimse mal ve azamete erisir.
■ Esegi yüklü olarak eve girdigini görmek, esegin yükünün asli ve kiymeti nisbetinde o kimseye hayir ile yönelecek büyüklüge isarettir.
■ Eseginin katira döndügünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine isarettir.
■ Eseginin ata döndügünü gören kimsenin geçimi devlet tarafindan olur.
■ Esek pisligini biriktirdigini gören kimsenin mali fazlalasir.
■ Bir esege sahip oldugunu yahut onu bagladigini ya da evine soktugunu gören kimseye Allah’ü Teala Hazretleri her hayn verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarir.
■ Esekten düstügünü gören fakir olur.
■ Binmis oldugu baska birisinin eseginden düstügünü gören kimse ile arkadasi yahut arkadasinin adasi yahut benzeri arasinda kopukluk meydana gelir.
■ Rüyada iki gözü kör olmus bir esek satin aldigini gören kimsenin yerini bilmedigi bir malinin olmasina isarettir.
■ Tabirde esegin sesinden kötü görülecek bir sey yoktur.
■ Haddizatinda esek, insanin çalisma, gayret ve nasibidir.
■ Disi esek kisinin hizmetçisi, yahut ticaretidir.
■ Esek sütü içtigini gören kimse hafif bir hastalik geçirir.
■ Yahut hastaligindan iyi olur.
■ Disi eseginin bir erkek yavru dogurdugunu gören kimseye geçim kapilari açilir ve o kimse iyi isme ve söhrete erisir.
■ Esek disi yavru dogursa kötü isimle yad edilip, gözden düsmesine isarettir.
■ Esege iyi binemedigini veya binmekten korktugunu gören kimse kendisinin olmayan bir seyle süslenir.
■ Esek yavrusuna bindigini gören kimseye çocugu yahut hanimi taraftndan üzüntü isabet eder.
■ Esegin telef olmasi yahut zayifligi sahibinin fakirligine isarettir.
■ Rüyada esekten inmek ve onu satmak fakirliktir.
■ Esegi yemek için kestigini gören kimsenin dar geçiminden sonra genis rizka nail olacagina isarettir.
■ Baska bir sey için kestigini gören kimsenin geçimi bozuk olur.
■ Eseginin birçok kuyrugunun oldugunu gören kimsenin rizkinin genisligine isarettir.
■ Bir yahut birkaç eseginin oldugunu gören kimsenin saadet ve hayn çok olur.
■ Vahsi esek günaha isarettir.
■ Vahsi esege binip arkasindan düstügünü gören kimsenin makamindan düstükten sonra günah islemesine isarettir.
■ Vahsi esegin evcillesmis görülmesi, hayra ehil esegi, vahsi olarak görmek zarara isarettir.
■ Esege döndügünü gören kimseye bir bela erisir.
■ Kendisine itaat eden vahsi esege binmek, günaha isarettir.
■ Esek, itaat etmeyip kendisini düsürse yahut bas veya ayagi ile tepeledigini görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir siddet isabet eder.
■ Rüyada evine vahsi bir esegin girdigin} gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer.
■ Avlamak maksadi ile evine bir yaban esegini soktugunu gören kimsenin evine hayir ve ganimet girer.
■ Vahsi esege bindigim gören kimse haktan batila meyleder ve Müslümanlarin cemaatindan ayrilir.
■ Vahsi esegi uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.Anıran bir eşek, değersiz biri tarafından azarlanacağınız anlamındadır.
■ Eşeğe bindiğinizi gördüyseniz, yabancı bir ülkeye seyahat edeceksiniz.Anıran bir eşek, değersiz biri tarafından azarlanacağınız anlamındadır.
■ Eşeğe bindiğinizi gördüyseniz, yabancı bir ülkeye seyahat edeceksiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver