Rüyada Elbise Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Elbise Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Elbise Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Elbise Görmek konusunda 8 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Dar elbise rüyası, dinî emirlerle tâbir edilir.
■ Şöyle ki: Bir kimsenin rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kıpırdayamayacak kadar kendisini sıktığını görmesi, dinî emirleri yerine getirmediğine delâlet eder.
■ Rüyada, giydiği dar elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ayrıldığını görmek, günahların af ve mağfiretine işarettir.
■ Rüyada dar ve sıkıcı bir yer görmek iyiye alâmet değildir.
■ Ancak dar bir yerden kurtulduğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan halâs olmaya delâlet eder.

Şunu hemen ifade edelim ki: Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı veçhile, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir ve öyle bir mânâ alır.
■ Meselâ: Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tâbir olunur.
■ Bir kadının rüyada üzerinde erkek elbibesi olduğunu görmesi, onun hakıknda din ve dünyaca hayra delâlet eder.
■ Bir erkek, rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, artık o kişiye üzüntü, keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişir.
■ Yani bu rüya onun hakkında iyi değildir.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek, dört şekilde tâbir olunur: a) Tevbe, b) Afiyet, c) Güçlükten kurtuluş, d) Korkudan emin olmak.
■ Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadığını görmek, din ve takvasında fazlalığa delâlet eder.
■ Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise olduğunu görmek, çok mala nâiliyete işarettir.Kadınların kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevince delâlet eder.
■ Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giydiğini görmek, eline biriktireceği bir malın geçmesine delâlet eder.
■ Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işarettir.
■ Bu sebeple rüyada yeşil elbise giydiğini görmek, din ve ibadete alâmettir.
■ Ölülerin yeşil elbise giydiğini görmek, Allah nezdinde hallarinin güzel olmasına delâlet eder.
■ Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tâbir olunur.
■ Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydiğini görmek, heybet ve saltanata delâlet eder.
■ Kırmızı elbise giydiğini gören de, içerisinde Allah’ın hakkı olan çok mala erişir.
■ (Allah’ın hakkı, zekât’tır.
■ Yani zekâtı verilmemiş mala nail olur.) Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tâbir edilir.
■ Ancak deniz koyunu yününden imal edilen elbise müstesnadır.
■ Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydiğini görmek, zengin ve fakir için tamamen hayıra delâlet eder.
■ Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluvv-ü makama, ziraat ehli için feyz ü berekete, kadın için sürür ve feraha delâlet eder.
■ Rüyada yırtılmış ve kesilmiş iki elbiseyi üst üste giymek, rüya sahibinin ölümüne işarettir.
■ Yine rüyada yırtık elbise giydiğini görene üzüntü ve keder isabet eder.
■ Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydiğini görmesi, zarar, ziyan ve işsizlik ile tâbir olunur.
■ Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çıkarıldığını görmek, bulunduğu vazifeden azledileceğine işarettir.
■ Yine rüyada elbisesini yediğini görmek, elbisenin nisbet edildiğini cihetle malından yemeye delâlet eder.
■ Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate delâlet eder.
■ Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadığını görmek, geçimde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine delâlet eder.
■ Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek, sultan tarafından erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder.
■ Veya ona bir şey musallat olur.
■ Gök renkli elbise görmek de, üzüntü ve kedere işarettir.
■ Keten elbise giydiğini görmek, güzel geçim ve helâl mala delâlet eder.
■ Kirli elbise yıkamanın tâbiri de böyledir.
■ Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi, helâl mala, kirli elbiseyi yediğini görmesi de haram malı yemeye işarettir.
■ Rüyada yıkandıktan sonra üzerine yeni elbise giymediğini görmek, arzu ve muradına nail olamamaya delâlet eder.
■ Kaftan denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya delâlet eder.

Kişinin rüyada elbise kolu görmesi, mala ve nimete delâlet eder.
■ Elbise kolunun geniş ve uzun olması, zenginlik ile tâbir olunur.
■ Rüyada yırtık olan elbise kolu, fakirlik ve yoksulluğa delâlet eder.
■ Yine elbise kolunu yırttığını görmek, ni­metin elden gitmesine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldığını görmesi, iyi değildir.
■ Zira onları satmak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır.
■ Eski elbiseleri almak, fakirliğe, satmak da fakirliğin gitmesine delâlet eder.

Rüyada yeni elbise giymek hasta için şifa bulmaya, fakir için zenginliğe, tüccar için yüksek kara, çiftçi için bereketli mahsule işarettir.
■ Bir kadın rüyasında erkek elbisesi giydiğini görse o kadın din ve dünya işlerinde hayırla anılır.
■ Eğer bir erkek rüyasında kadın elbisesi giydiğini görmüşse o kimsenin, varlığından her zaman hoşnut olacağı bir dostu olur.
■ Bir kimse rüyasında sarı, kırmızı, siyah renkli elbise görürse gam ve kedere düşer.
■ Rüyada yeşil elbise giydiğini görmek ise din ve iman kuvvetine veya sahip olunacak büyük mirasa işaret eder.
■ Beyaz elbise, giyen için hayırdır.
■ Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.
■ Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydiğini gören, heybet ve saltanata kavuşur.
■ Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, çok mala sahip olur.
■ Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malının zekatını versin.
■ Kadının elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine yorumlanır.
■ Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara yorumlanır.
■ Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan için hayırlıdır.
■ Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir zarar yoktur.
■ Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.
■ Bir kimse kendisine “deniz koyunu” denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider.
■ Eğer o elbise kırmızı olursa, rüya sahibinin meydana çıkacak dünyalığına, elbise sarı olursa dert ve hastalıkla beraber yine dünyalığa yorumlanır.
■ Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur.
■ Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına yorumlanır.
■ Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur.
■ Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya yorumlanır.
■ Bir kimse elbisenin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur.
■ Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikar etmesine yorumlanır.
■ Erkek için elbisenin kalını incesinden hayırlıdır.
■ Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatine yorumlanır.

Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur.
■ Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır.
■ Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır.
■ Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanlarındış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir.
■ Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir.
■ Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır.
■ Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada elbise görmenin yedi tabiri vardır:
■ 1-Temiz inanç
■ 2-Zenginlik
■ 3-İzzet ve makam
■ 4-Menfaat
■ 5-Geçim konusunda rahatlık
■ 6-Amel
■ 7-Adalet.
■ Rüyada yeni elbise giymenin ise dört tabiri vardır:
■ 1-Kadın
■ 2-Hakim
■ 3-Mal
■ 4-Hayır ve menfaat.
■ Elbisenizi makasla kestiğinizi görmek; elinize bir şey geçeceğine…
■ Hırsızlar tarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek; birden fazla eşiniz varsa, aralarında anlaşmazlık çıkacağına işarettir
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Elbise; işe ve kazanca…
■ Güzel bir elbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…
■ Kötü bir elbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve kazancınızın kötü olacağına…
■ Kırmızı elbise; mutluluğa ve ibadet ehli olacağınıza…
■ Yeşil elbise; rüyada giydiğiniz bu elbisenin aslında bir cennet giysisi olduğuna… [«Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır.»[96]]
■ Yıkanmış beyaz elbise; halkın iş durumunun yolunda olduğuna…
■ Mor elbise; zarara…
■ Yırtık elbise; sırrınızın açığa çıkacağına…
■ Yünlü ve keçeli elbise; mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…
■ Yöresel elbise; fakirliğe…
■ Her türlü kirli elbise; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Kağıt elbise; aşağılığa…
■ Hayvanların postundan yapılan elbiseler; hayır ve menfaate…
■ Kefen gibi dikişsiz elbiseler; dini görevinizin sona ereceğine ve ömrünüzün sonuna yaklaştığınıza…
■ Eşek postundan yapılan elbise; izzet ve makam elde edeceğinize işarettir
■ *Allame Meclisi: Elbise görmek; evliliğe…
■ Beyaz elbise; dindar ve saygın biri olacağınıza…
■ Sarı elbise; namazı terk edeceğinize…
■ Yeşil elbise; takva sahibi olacağınıza…
■ Semavi bir elbise görmek; yüceleceğinize…
■ Elbisenizin necis olduğunu/ pislendiğini görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir
■ *Müellif: Eski elbise giymek; üzüntü ve sıkıntı demektir
■ *İbn-i Sirin: Kirli elbiseye sahip olduğunuzu görmek; bozguncu biri olduğunuza…
■ Elbisenizin kire veya başka bir pisliğe bulaştığını görmek; hem dünyanızın hem ahiretinizin bozuk olduğuna…
■ Elbisedeki kiri ölü canlıların oluşturduğunu görmek; dünyanızın sağlam, ahiretinizin bozuk olduğuna…
■ Üzerinizden eski elbise çıkardığınızı görmek; sıkıntılardan ve yoksulluktan kurtulacağınıza…
■ Yaz mevsiminde kışlık elbise giydiğinizi görmek; giydiğiniz elbisenin değeri kadar malınızın artacağına…
■ Kış mevsiminde yazlık elbise giydiğinizi görmek; korkuya işarettir
■ *Kirmani: Şanınıza layık elbise giydiğinizi görmek; kariyerinizin yükseleceğine…
■ Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; işlerinizin düzene gireceğine…
■ Vezir elbisesi giydiğinizi görmek; çok fazla mal elde edeceğinize, ancak insanlar tarafından kınanacağınıza…
■ Kapıcı elbisesi giydiğinizi görmek; saygın kimselerin cömertliklerinden mahrum kalacağınıza…
■ Genç biri için orta yaşlıların giydiği elbiselerden giymek; birinden cömertlik göreceğine…
■ Cellat elbisesi giydiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…
■ Zahit elbisesi giydiğinizi görmek; halkın güven duyduğu biri olacağınıza ve onlardan emanet kabul edeceğinize…
■ Tüccar elbisesi giydiğinizi görmek; işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…
■ İyi kimselerin elbiselerinden giymek; inancınızın iyi olacağına…
■ Fesatçı kimselerin elbiselerinden giymek; onlardan yana sıkıntı yaşayacağınıza…
■ İşçi elbisesi giymek; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Doktor elbisesi giymek; işlerinizin güzel olacağına ve halk arasında şöhret bulacağınıza…
■ Yahudi elbisesi giymek; hile yoluyla kötü şeyler yapacağınıza ve kötü sonuçlar elde edeceğinize…
■ Hıristiyan elbisesi giymek; dost ve düşmandan güvende kalacak bir iş yapacağınıza…
■ Keşiş elbisesi giymek; bidat sahibi olduğunuza ve doğru yoldan uzaklaşacağınıza…
■ Savaşçı elbisesi giymek; biriyle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…
■ Kadın elbisesi giymek; saygı duyduğunuz bir yakınınızdan veya dostunuzdan uzaklaşacağınıza…
■ Tutuklu elbisesi giymek; bir iş yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza ve fakirleşeceğinize…
■ Hamal elbisesi giymek; parmakla gösterilecek güvenilir biri olacağınıza ve insanlardan emanet kabul edeceğinize…
■ Mezarcı elbisesi giymek; kişiliksiz birinin hizmetinde çalışacağınıza…
■ Papaz elbisesi giymek; iyi bir kimseden helal rızk talep edeceğinize…
■ Kasap elbisesi giymek; zarar göreceğinize…
■ Fiyakalı elbise giymek; evlilik amacıyla bir kadınla buluşacağınıza…
■ Yeni ve yıkanmamış elbise giymek; iyiye…
■ Altın nakışlı elbise giymek; akıl sahibi bir kadına…
■ Dikişli elbise giymek; hayır ve menfaate…
■ Kime ait olduğunu bildiğiniz bir elbise görmek; murada ereceğinize…
■ Üzerinizde açık-saçık elbiseler olduğunu görmek; günaha…
■ Eski elbise satmak; kötüye…
■ Kalın ve kaba elbise görmek; takvalı, dindar, emanettar ve sözüne güvenilir fakir kimseye…
■ Kalın ve kaba bir elbiseye sahip olmak; belirtilen vasıflardaki biriyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…
■ Çok sayıda kalın ve kaba elbiseye sahip olmak; gördüğünüz miktar kadar mal ve nimet elde edeceğinize…
■ Yeni alınmış kalın ve kaba elbise bulmak; takvalı ve zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize işarettir
■ *Cabir Mağribi: Elbise görmenin iki tabiri vardır: Biri dine, diğeri dünyaya aittir.
■ Temiz ve yeni beyaz elbise; hem dininizin, hem de ahiretinizin iyi olduğuna…
■ Dar ve yeşil elbise; her iki dünyanızın da kötü olduğuna…
■ Yırtık ve kirli elbise; her iki dünyanızın da fesat içinde olduğuna…
■ Kırmızı elbise; hem erkekler hem kadınlar için hayra…
■ Siyah elbise; hatipler, yargıçlar ve yöneticiler için hayra, halk için üzüntüye…
■ Koyu elbise; üzüntü ve musibete…
■ Cübbe, sarık vb.
■ elbiseler; erkekler için üzüntü ve sıkıntıya…
■ Sarı elbise; erkekler için hastalığa, kadınlar için evliliğe veya evliyseler kocalarının hastalanacağına…
■ Yeşil elbise; hem erkeler hem kadınlar için dini inanca…
■ Hayatta olan bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; dini inancının iyiliğine…
■ Ölen bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; o kimse için ahiret saadetine…
■ Sürekli siyah elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise olduğunu görmek; o kimse için iyiye…
■ Sürekli beyaz elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise görmek; o kimse için dünyevi ve uhrevi hüsrana…
■ Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…
■ Alim elbisesi giydiğinizi görmek; alimlerden faydalanacağınıza…
■ Zahit elbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına ehemmiyet göstermeyeceğinize…
■ Zengin elbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına düşkün olacağınıza…
■ Yahudi veya Hıristiyan elbisesi giydiğinizi görmek; Hıristiyanlık veya Yahudiliğe sempati duyacağınıza işarettir
■ *İsmail Eş’as: Önü bir renk, arkası başka bir renk olan elbise görmek; insanlar arasında saygınlığınızı yitireceğinize ve küçük düşeceğinize…
■ Kendi elbisenizi kemirdiğinizi/ yediğinizi görmek; kendi malınızdan bol miktarda harcayacağınıza…
■ İç çamaşırı giydiğinizi görmek; çıkacağınız bir yolculukta uzun süreli kalacağınıza veya bir iş yüzünden hapse gireceğinize…
■ Elbisenizin zayi olduğunu veya elinizden alındığını ve bu yüzden çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızın azalacağına…
■ Birilerinin elbisenizi yırttığını görmek; eşinizle bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…
■ Elbisenizin yırtıldığını görmek; akrabalarınızdan biriyle ya da bir dostunuzla sorun yaşayacağınıza…
■ Elbisenizi birinin alıp götürdüğünü ve çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızı yitireceğinize…
■ Katlanmış bir elbiseyi açmak; yolculuğa çıkacağınıza…
■ Açık bir elbiseyi katladığınızı görmek; kaybolan veya uzun süre görmediğiniz bir yakınınız varsa, onun döneceğine…
■ (Erkek için) kadın elbisesi giymek; malınızın çoğalacağına, ancak büyük bir korku içinde olacağınıza…
■ (Kadın için) erkek elbisesi giymek; hayır ve menfaat elde edeceğinize…
■ Elbise bulmak; yolculuğa çıkacağınıza, bulduğunuz elbisenin uzunluk veya kısalığına göre yolculuğunuzun uzun veya kısa olacağına…
■ Dikmeye başladığınız bir elbiseyi bitirdiğinizi görmek; üzüntüden kurtulacağınıza işarettir
■ *İsfahani: Tabir bakımından en iyi elbise, pamuktan yapılan ve içinde ipek olmayan elbisedir.
■ İpek, pamuk ya da sansar tüyünden yapılan elbise; haram yoldan elde edilen mala…
■ Renkli veya ham ipekten yapılan elbise; erkeler için kötüye, kadınlar için iyiye…
■ Eski elbise görmek; hüküm sahibi biri yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…
■ Eski elbise satın almak veya eski elbise giymek; kötüye…
■ Eski elbise satmak veya üzerinizden çıkarmak; iyiye işarettir
■ *Cabir Mağribi: Yıkanmış elbise giymek; günahlardan dolayı tövbe etmeye…
■ Kirli elbise giymek; yoksulluğa…
■ Renkli elbise giymek; kadınlar ve ordu görevlileri için iyiye…
■ Fiyakalı elbise giymek; kötüye işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Altın elbise giymek; pek ciddi olmayan bir vaatte bulunacağınıza ve vaadinizi yerine getireceğinize…
■ Altın işlemeli elbise görmek; mutluluk, izzet ve saygıya…
■ Altın işlemeli elbiseye sahip olmak; kazançlı bir alışveriş gerçekleştireceğinize…
■ Altın işlemeli elbise giymek; iş konusunda zarar edeceğinize ve sıkıntılı günler geçireceğinize…
■ Güzel bir elbiseye sahip olmak; başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olacağınıza…
■ Pahalı elbise giymek; bahtınızın açık olacağına…
■ Beyaz elbise giymek; saygınlık elde edeceğinize…
■ Mavi elbise giymek; mutluluğa…
■ Kırmızı elbise giymek; kibre…
■ Sarı elbise giymek; ikiyüzlülüğe…
■ Yeşil elbise giymek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine…
■ Siyah elbise giymek; mateme…
■ Elbise yıkamak; tutumlu olacağınıza…
■ Elbise yırtmak; ani bir öfke yaşayacağınıza…
■ Kirli elbise giymek; iş ve ticaret hayatınızda pek göze gelmeyen önemsiz ilerlemeler kaydedeceğinize…
■ Elbise yakmak; bir ihanete veya töhmete maruz kalacağınıza işarettir.

Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçi için bereket, dier insanlar için ucuzlukla, Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp kirliliğine, Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye, İpek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere, İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek birsuç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına, Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, Yün veyla keten elbise kadın-erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, Kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa, İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete, Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya, Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, Yırtık pırlık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye, Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya, Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye, Elbisenin ıslanarak vücuda yapıştığınıRüyada eski elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine, zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeğe sürüklüyeceğine alamettir; rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir; rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.
■ Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur.
■ Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır.
■ Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır.
■ Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir.
■ Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir.
■ Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır.
■ Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.
■ Bir kadın, hayatınızı alt üst edebilir.Temiz ve güzel bir elbise ise kişinin çok beğenilip, hakkettiği duruma geleceğine işaret eder.
■ Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak olarak yorumlanır.
■ Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.Rüyada elbise görmek memuriyete, ise yorumlanir.
■ Rüyasinda yeni bir elbise giydigini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rizka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluga delalet eder.
■ Rüyada giydigi elbisenin yirtildigini ve bunu tamir edemedigini gören tutuklanir, eger yirtigini dikerse çocugu olur.
■ Rüyasinda yamali elbise giydigini görmek, nimete, ipek kumastan yapilmis elbise giymek, hayra delalet eder.
■ Ancak din adamlari için ipekli giymek iyi degildir.
■ Çünkü onlarin dünyaya meyil ettiklerine delalet eder.
■ Uzun islemeli bir elbise giymek, rüya sahibi salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlakli bir kimse degilse, ahiret için cezalanacagina ve bunlardan baska birisi ise çiçek hastaligina yakalanacagina isarettir.
■ Ketenden yapilmis bir elbise giyinmek söhret sahibi olmaya, kullanilmis bir elbise giydigini görmek, bazilarinin tabirince evlilige, bazilarinca ise hastaliga veya savasa gitmeye yorumlanmaktadir, ibrisim elbise giymek hac ile tabir olunur.
■ Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevince, yirtik ve parçali elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder.
■ Yeni elbise satin almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanir.
■ Elbisenin temizligi iyi kalplilige, kirliligi ise kalbin kötü olmasina isaret kabul edilmistir.
■ Salimî’ye göre; üzerindeki elbisenin islanmis ve üzerine yapismis oldugunu görmek yola çikmaya niyetli bir insanin o yola gitmeyecegine, eger baska bir is için niyetli ise o niyetinin olmayacagina delalet eder.
■ Arkasindaki elbiseyi çikarip birisine vermek fakirlikten kurtulduguna; rüyasinda, erkekse kadin elbisesi, kadinsa erkek elbisesi giydigini görmek zina etmege, pelerin gibi kolsuz ve omuza atilan bir atki gibi elbise giymek din ile yorumlanir.
■ Böyle insanlar dindar olur ve dualari Cenabi Hakk (C.C) tarafindan kabul görür.
■ Elbise yikamak bir kaç sekilde tabir edilmektedir.
■ Elbisesini kirli oldugu için yikadigini görmek kederden ve sikintidan kurtulacagina, lekeli oldugu için yikadigini görmek, günah isleyecegine delalet eder.
■ Elbisede kan lekesi oldugu için yikamak tövbeye, pis-likten temizlemek için yikamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi oldugu için yikamak zinadan tövbeye isarettir.
■ Sicak su ile yikamak ise keder ve hastalik ile yorumlanir.
■ Bazilarina göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir.
■ Rüyada yeni bir elbise giydiginizi görmek sevinçli haber alacaginiza isarettir.
■ Bir elbiseyi üzerinizden çikardiginizi görmek, bu rüyanin aksiyle yorumlanir.
■ Erkekseniz kadin elbisesi, kadinsaniz erkek elbise-si giyindiginizi görmek evleneceginize; evli iseniz elinize çok mik-tarda mal ve para geçecegine veya büyük bir mirasa konacaginiza delalet eder.
■ Yirtik bir elbise ile gezdiginizi görmek, borçlularinizin sizi bu günlerde çok sikistirdigina, borçlu degilseniz baska bir üzüntünüz olduguna, yakinda feraha çikacaginiza isarettir.
■ Çok güzel elbiseler giyinmis bir takim insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacaginiza delildir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada elbise görmek, kisinin dinine veya maisetine yahut Allah (C.C.)’tan korkmasina ya da müjdeye tabir edilir.
■ Rüyada bir adamin giyinmesi o adamin evlenecegi kadina, kadinin giyinmesi, evlenecegi kocaya isarettir.
■ Rüyada bir giyindigini ve sonradan elbisesini yirttigini gören kimse, hanimina ihtiyaci kalmaz.
■ Eger elbise sökülüp dikisi ayrilsa, hanimi veya ortagi o kimseden ayrilir.
■ Elbise, kisinin din ve dünyaca durumudur.
■ Rüyada kolsuz elbise giymis oldugunu görmek, fakir oldugu halde dindarligininin yerinde olduguna isarettir.
■ Rüyada elbisenin yakasinin yirtik oldugunu gören kimse, fakirlesir.
■ Kendisinin bir çok elbisesi oldugunu gören kimse için, ahirette büyük mükafat ve çok sevaba isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildigini görmesi hayirli bir habere, elbisesi, yirtik ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erisecek sikinti ve mihnete isarettir.
■ Bir kadinin rüyada yeni ve genis bir elbise giydigini görmesi, onun veya kocasinin din ve dünyaca olan iyi haline isarettir.
■ Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin san ve serefine isarettir.
■ Bir kimse yakasiz elbise giydigini görse, o kimsenin ölümüne isarettir.
■ Kisa bir elbise giydigini ve dizlerini örtmedigini gören kimse, dininde kusur eder.
■ Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazili oldugunu görse, o kimsenin Kur’anla amel ettigine isarettir.
■ Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, isarettir.
■ Elbiseyi tersine giydigini gören kimsenin durumu degisir.
■ Bir kimse elbisesinin yakasinin yirtildigini görse fakirlesir.
■ Elbisenin boydan boya yirtildigini gören kimse, üzüntüden kurtulur.
■ Eger enine yirtildigini görse, o kimsenin irz ve namusu hakkinda söylenecek söze isarettir.
■ Bir kimse elbisesinin arka tarafindan yirtildigini görse, o kimse irz ve namusu hakkinda söylenecek bir sözle itham edilir.
■ Yesilelbise, dine isarettir.
■ Beyaz elbise de, böyledir.
■ Mavi renkli elbise görmek iyi degildir.
■ Kirmizi bir elbise, söhrete, sari elbise de, hastaliga isarettir.
■ Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, islakligin kurumasi zahmet ve siddetin gitmesine isarettir.
■ Bir kadin rüyada üzerinde erkek elbisesi oldugunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadin hakkinda hayirlidir.
■ Eger erkek, üzerinde kadin elbisesi oldugunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erisir.
■ Sonra bu haller ondan gider.
■ Yünden elbise giydigini gören kimse zahid olur.
■ Bir kimse yesil elbise giydigini görse, sag kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yaninda hallerinin güzel olmasina isarettir.
■ Bazi tabirciler, yesil elbise giydigini gören kimse, mirasa isarettir, dediler.
■ Beyaz elbise, giyen için hayirdir.
■ Zanaatkarlar için beyaz elbise islerinin durgunluguna isarettir.
■ Zanaatkar için her zaman elbisenin kiymetli olusu isinin durgunluguna isarettir.
■ Bir kimse adet edinmedigi bir elbiseyi giydigini görse, kötü gördügü seylerin bazisi kendisine isabet eder.
■ Hiç beyazi olmayan ütülenmis siyah elbiseyi giydigini gören, otorite isarettir.
■ Üzerinde kirmizi elbiselerin oldugunu gören kimse, içerisinde Allah’in hakki olan çok mala isarettir.
■ Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malinin zekatim versin.
■ Kadinin kirmizi elbise giydigini görmesi, ferahlik ve sevincine isarettir.
■ Kirmizi elbise, hastalar hakkinda ölüme, fukara hakkinda zarara isarettir.
■ San elbise veya sariya boyanmis elbiseyi giymek, bazi insanlar için yaraya, bazilari için de sitma hastaligina isarettir.
■ Bir kimse bayram, dügün ve topluluk zamanlarinda kirmizi elbise giydigini görse, bunda bir beis yoktur.
■ Sari elbiselerin hepsi, tabirde zayiflik ve hastaliktir.
■ Bütün renklerle boyanmis bir elbiseyi giydigini gören kimse istemedigi bir seyle karsilasir ve o seyin kötülügünden Allah’a siginmasi lazimdir.
■ Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarik görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduguna isarettir.
■ Eger bu elbise yikanmis olursa fakirlige ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandigi günaha isarettir.
■ Çesit çesit renklerle nakislanmis elbise giydigini görmek, güzel kokulu seyler ve mesrubat satan kimse için hayirdir.
■ Sair insanlar için izdirap ve siddete, gizli seylerin asikareye çikmasina, hasta için hastaligin siddetine, bilhassa zengin olan kadinlar için, kötü sözlü ve sarkicilar için hayra isarettir.
■ Üzerinde renkli elbise oldugunu gören, eger ehilse çifçi ve ziraatçilara amir olur.
■ Eger ehil degilse, senenin bolluguna ve hububatin çok olmasina isarettir.
■ Vasfedilen elbiselerden baska renkte olan elbise de gururdur.
■ Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nisan ve alametler hacca gitmeye veya arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya isarettir.
■ Bir kimse elbisesinin altinda ince bir elbise giydigini görse eline, biriktirecegi bir mal geçer ve içi disindan hayirli olur.
■ Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülügüne, dindeki hatasina, günah ve isyanim asikare islemesine isarettir.
■ Elbisenin kalinligi inceliginden hayirlidir.
■ Kadinin rüyada ince ve yumusak elbise giymesi izzet ve serefine, kalin elbise de zahmet ve mesakkatina isarettir.
■ Altin ve gümüs dokumali elbise, din ve dünyaca iyilige, arzu ve isteklere nail olmaya isarettir.
■ Bir kimse kendisinin çok kiymetli bir elbise giydigini görse, bu rüya zengin ve fakir için sirf hayra, isarettir.
■ Yikandiktan sonra yeni elbise giymedigini gören kimse, mizacina uygun ve arzu ettigi nese ve sevince kavusamaz.
■ Giydigi elbisenin yirtik ve söküklerin} uyanikken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocugu olacagina isarettir.
■ Yirtik elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.
■ Elbisesinin yirtildigini gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yasanti ve sefasi noksan olur.
■ Çirkin ve kötü olarak yamanmis elbise, zarar ve ziyana ve issizlige isarettir.
■ Elbisesinde yaslik gören kimsenin yolculuga iptal ve kasdettigi sey tamamlanmadan men edilir.
■ Elbisenin kurutulmasi bu tabirden müstesnadir.
■ Bir kimse kendi elbisesini veya baskasinin elbisesini yikadigini görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darligi defetmesine, gizli sey ve islerinin asikarelenmesine isarettir.
■ Bütün elbiselerinden soyuldugunu gören kimse memuriyetten uzaklastirilir.
■ Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettigini görse, o kimselere zinet veren seylerin helak ve telef olmasina isarettir.
■ Kadinlara benzemek maksadi ile kadin elbisesini giydigini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder.
■ Yahut üzerine bir sey musallat olur.
■ Bilmedigi bir elbisenin üzerinde yenilenip yesillendigini görenin, kalbinin istedigi yöne dönmesine isarettir.
■ Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir.
■ Keten elbise giydigini gören, güzel geçim ve helal mala isarettir.
■ Kirli elbiseyi çikarmak, üzüntü ve kederin gitmesine isarettir.
■ Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir.
■ Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram mali yemeye isarettir.
■ Bir kimse rüyada, yirtilmis ve kesilmis iki elbise giyse o kimsenin ölümüne isarettir.
■ Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir.
■ Yamalı elbise giydiğini gören para alır.
■ Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.
■ Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır.
■ Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır.
■ Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezde çıkacağına işarettir.
■ Elbiselerin renklerine göre manaları değişir.Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir.
■ Yamalı elbise giydiğini gören para alır.
■ Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver