Rüyada El Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada El Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada El Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada El Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur.
■ Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duyduğu uzvudur.
■ Rüyada sağ eli görmek, kuvvet, geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder.
■ Rüyada elinin uzadığını ve kuvvet bulduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, sözünün dinlenmesine, sanatında mahir, akıllı ve zeki olmasına delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada el görmek şu şekilde tâbir olunur.
■ a) Erkek kardeş, b) Kız kardeş, c) Arkadaş, d) Evlâd, e) Uşak ve hizmetçi, f) Kuvvet, g) Zenginlik, h) Velayet ve memuriyet, ı) Mal ve servet, i) Delil, sanat, iş ve amel.
■ Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el değdiğini görmesi, mâlik olduğu şeyin bir misli artmasına, güç ve kuvvete alâmettir.
■ Tüccar ve esnaf hakkında da tâbir aynıdır.
■ Bazı kere bu rüyayı gören kişinin erkek kardeşi doğmasına veya kendisinin bir çocuğu olmasına işarettir.
■ Bir adamın rüyada iki elinin de açık olduğunu görmesi, cömertliğe ve malını Allah yolunda infak etmeye işarettir.
■ Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine delâlet eder.
■ Yine rüyada sağ elinin kendisi ile konşutuğunu ve kendisine “Güzel yaptın” dediğini görmek, geçimin güzel ve geniş olmasına delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin uzun olduğunu görmek, uzun ömre, hizmetine bakanların kudret ve kuvvetine, memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının artmasına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmesi, eşinin, veya dostunun, katip, hizmetçi veya akrabadan bir sevdiğinin ölümüne elâlet eder.
■ Rüyada elinin kesildiğini ve fakat hiç acı ve elem duymadığını görmek, aşk ve muhabbete delâlet eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar.
■ Rüyada bir elini diğer elinin içine aldığını görmek, nikâh merasimi münasebetiyle akrabaların toplanmalarına işarettir.
■ Rüyada ellerini salih ve takva sahibi birinin boynuna doladığını görmek, tevbe ve hidâyete ve mazhar-ı gufrana delâlet eder.
■ Bir talebenin rüyada elini koltuğunun altına sokup çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.
■ Aynı rüyayı devlet reisi görse, makamı daha da artar ve kuvveti ziyadeleşir.
■ Rüyayı tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve doğruluğa işarettir.
■ Rüyada elinden su çıktığını görmek, mal ve nimet ile tâbir olunur.
■ İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete alâmettir.
■ Rüyada elleriyle bir şey alıp verdiğini görmek de, güzel ve sâlih amele delâlet eder.
■ İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere işarettir.
■ Sol el, zevceye, anaya, kız kardeşe, kıza ve hizmetçiye delâlet eder.
■ Bir kişi rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, kaybettiği elinin delâlet ettiği kimsesini kaybetmesine alâmettir.” Bir kimsenin rüyada bir işi sağ eli ile kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını görmesi, mal ve kuvvete nail olmaya ve düşmanına galip gelmeye delâlet eder.
■ Rüyada elinin kesilmiş olduğunu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadığını görmek, bir erkek çocuğa veya erkek kardeşe nail olmaya delâlet eder.
■ Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir halde olduğunu görmek, baba ve çocuğun hâlinin güzelliğine veya temiz mala ve güzel kazanca delâlet eder.
■ Bazı kere de bu rüya, arkadaş ahbaplar ile dost olmaya ve onun hâline uygun amellere işarettir.
■ Rüyada elinin solak olduğunu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nimet ve geçimin kolaylığına delâlet eder.
■ Zira her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır.
■ Her gecenin bir gündüzü olduğu gibi.
■ Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yediğini görmesi, pişman olacağı bir işe işarettir.
■ “O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp.” (Furkan, 27) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişi zalimlerden olur.
■ Rüyada elini yumma ve bir türlü açmamak, cimrilik ile tâbir edilir.
■ Rüyada elinin bir Peygamber eli olduğunu görmek, Allahü Teâlânın onunla bir kavme hidayet bahşetmesine delâlet eder.
■ Ve o kişi hayır ve berekete nail olur.
■ Bunun aksine, rüyada elinin bir zalimin eline düştüğünü görmek, rüya sahibinin elinden çıkacak fenalığa veya büyük bir zulme delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada sağ elinin sol elinden daha uzun olduğunu görmesi, yardım ve ihsan sever olmakla tâbir edilir.
■ Kısaca rüyada görlülen eller, sanatkârlara ve yazı yazmaya delâlet eder.
■ Zira sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar.
■ El olmadan iş yapmak müşküldür.

Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el bağladığını görmek, rüya sahibi için hayır değildir.
■ Denilmiştir ki: Parmaklarını birbirine geçirerek el bağladığını gören bir kimse müşkül bir işe başlar.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında el bağladığını görmek, kendi kısmetini bağlamaya delâlet eder.
■ Hiç bir veçhile bu rüya iyi değildir.
■ Darlık, sıkıntı ve müşkülâta delâlet eder.

Rüyada el görmek hayırlı kardeşe, akrabaya, ya da beraber çalışılarak yapılmış bir işe ve bu işten kazanılacak paraya işaret eder.
■ Rüyada iki elinin açık olduğunu görmek o kişinin cömertliğine işarettir.
■ Rüyada görülen sağ el rüya sahibinin kuvvetine, erkek çocuğa, babaya, dosta; sol el ise eşe, anneye, kız kardeşe işarettir.
■ Bir kimse rüyasında iki elinden birini kaybetse, kaybettiği elin işaret ettiği kimseyi kaybeder.
■ Rüyada elinin uzadığını görmek cömertlik ile tabir edilir.
■ Elinden ateş çıktığını gören şahıs, öğrenci ise ilimde sultan olur ve düzgün konuşur.
■ Tüccar ise ticaretinde kuvvetli olur.
■ Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur.
■ İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete yorumlanır.
■ Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine yorumlanır.
■ Sağ el erkek çocuğa, babaya, dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere yorumlanır.
■ Sol el, eş, ana, veya kız kardeştir.
■ Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimseyi kaybeder.
■ Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına dönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete yorumlanır.
■ Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan ve iyilikle kötülere galip geleceğine yorumlanır.
■ Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına yorumlanır.
■ Bir kimse rüyada iki elinin ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin bozguncu birisi olduğuna yorumlanır.
■ Rüyada elinin yok olduğunu gören kimse aşıktır.
■ Rütbeli birisi, el ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır.
■ Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya bir takım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına yorumlanır.
■ Bazı yorumcular, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna yorumlanır, derler.
■ Ellerinin yumulduğunu gören kimse cimri olur.
■ Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.
■ Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimse başka birisinin kazancını yer.

Güzel eller, başarı ve ün kazanacağınıza, bir sanat koluyla uğraşılıyorsa başarılı olunacağına işarettir.
■ Kuvvetli eller, o rüyayı gören kişinin işlerinde başarılar elde edeceğine üst kademelere çıkacağına işarettir.
■ Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı işaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmış ve kırıldığı bu dostuyla uzlaşmaya çalışmalıdır demektir.
■ Çirkin bakımsız eller, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.
■ Ellerindeki zinciri çıkaran iyi bir fırsat yakalar.

*İbn-i Sirin: Hakim veya kadı tarafından elinizin kesildiğini görmek; kız veya erkek kardeşinizin öleceğine…
■ İki elinizin de kesildiğini görmek; geçim konusunda sorun yaşayacağınıza…
■ Bir elinizle öteki elinizi çözdüğünüzü görmek; kazancınız konusunda haksızlık edeceğinize…
■ Avuçlarınızı birbirinin üzerine koyduğunuzu görmek; iki kişiyle arkadaş olacağınıza, onlara katılacağınıza veya evleneceğinize…
■ Çolak olduğunuzu görmek; kardeşinizin veya ortağınızın tutuklanacağına ve işlerinizde aksaklık çıkacağına…
■ Dörtayaklı hayvanlar gibi ellerinizin üzerinde yürüdüğünüzü görmek; gerçekleşmesi imkansız bir hacet talep edeceğinize ve bunu güçlükle elde edeceğinize…
■ Ellerinizin titrediğini görmek; işinizin kötüye gideceğine…
■ Elinizin doğuştan kuruduğunu/ felçli olduğunu görmek; sadaka vb.
■ gibi hayır işlerden mahrum kalacağınıza…
■ Elinizi bıçakla kestiğinizi görmek; birine gönül vereceğinize işarettir.
■ «(Belkıs), onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı.
■ Her birine bir bıçak verdi.
■ (Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf’a): «Çık karşılarına!» dedi.
■ Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar.
■ (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler.»[95]
■ *Kirmani: İşlerinizi sol elinizle yaptığınızı görmek; gizli işler yapacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…
■ Elinizde iğne olduğunu ve onunla işe başladığınızı görmek; ilim öğrenmek için çaba sarf edeceğinize ve yüce hedefleriniz olacağına…
■ Elinizin kesildiğini görmek ama hangi elinizin kesildiğini bilmemek; kardeşinizin, ortağınızın veya evladınızın ölümüyle sıkıntı yaşayacağınıza…
■ Elinizin her zamankinden daha büyük ve sağlam olduğunu görmek; kardeşinizin, ortağınızın veya evladınızın durumlarının iyiye gideceğine…
■ Elinizin kesik olmasına rağmen Kuran okuduğunuzu görmek; haram şeyleri terk edeceğinize ve hayır yolunu seçeceğinize…
■ İşlediğiniz bir suç yüzünden sağ elinizi kestiklerini görmek; yalancı ve emanete hıyanet eden biri olduğunuza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Elinizle boynunuzu kavradığınızı görmek; namaz, hac ve cihat gibi hayırlı ameller işleyeceğinize…
■ Elinizin kısa olduğunu veya ayağınızın uzadığını ve şeklini değiştirdiğini görmek; işinizin kötüye gideceğine…
■ Elinizin bir peygambere veya zahit ve salih bir insana dönüştüğünü görmek; Allah’ın sizi doğru yola hidayet edeceğine veya birinin sizin vasıtanızla tövbe edip Allah’a yöneleceğine…
■ Bir elinizin uzadığını görmek; durumunuzun iyiye gideceğine ve arzu ettiğiniz şeyi elde edeceğinize…
■ Elinizin sizinle konuştuğunu görmek; geçiminizin güzel olduğuna…
■ Ellerinizde sedef içinde inci olduğunu görmek; Kuran-ı Kerim’i yüzünden okuyacağınıza işarettir
■ *İsmail Eş’as: Elinizin padişah eline benzediğini görmek; saygınlık kazanacağınıza ve makam elde edeceğinize…
■ Sağ elinizin inci olduğunu görmek; zenginliğinizi kaybedeceğinize…
■ Tabiri güzel olan bir canlının sol elinizden çıkıp sağ elinize girdiğini veya bunun aksini görmek; sıkıntılarınızın son bulacağına ve işinizin yoluna gireceğine…
■ Tabiri kötü olan bir canlıyı aynı şekilde görmek; yukarıdaki rüyanın aksine…
■ Sağ elinizin kuruduğunu/felç olduğunu görmek; sağlığınızın iyi olmadığına…
■ Birinin elini elinize aldığınızı veya elinizi birinin boynuna koyduğunuzu görmek ve bu kimsenin hayatta olup olmadığını bilmemek; ömrünüzün uzun olacağına…
■ Müşrik birinin bileğine gümüş bilezik taktığınızı görmek; sizin vasıtanızla bir müşrikin Müslüman olacağına işarettir.

Kardeş, ortak, evlad, hizmetçi, fayda, memuriyet, velayet (Allah dostu olma), mal, servet, delil, iş, amel, sanat ve beceri ile tabir edilir Uzun el cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa el cimrilik ve acizliğe, Elin kesilip vücuttan ayrılması dost ve yakınlaardan birinin vefatına; akraba ile münaesebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına, Elin kesilmesi takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe, fasık ve günahkar için çalıp çırpmaya, Elin kesilip yanında bulunması kardeş yahut evladdan hasıl olacak menfaate, Kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye, El kesildiği halde acı çekmemmek birine aşık olmaya, İki elin birden kesilmesi uzun yaşamaya, Bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya, Elin kırılması bela, malda zarar yahut bir yakının hastalanmasına.
■ Bir elin diğerinden beyaz olması sıkıntıdan kurtulmaya, Sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkanın katlanarak artmasına.
■ Elleri güzelce yıkamak iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya, ellerin çatlaması zengin için sadaka ve zekatta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye, Elleri göğsü üzerinde kavuşturmak bir dostun sebep dolacağı üzüntüye, Bir elini diğerinin içine koymak, düğün vs.
■ gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine, Ellerin titremesi uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye, Elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya, EliRüyada güzel eller görmek, bir sanat kolunda başarı kazanacağınıza işarettir; kuvvetli ve kudretli eller, o rüyayı görenin siyaset, spor veya endüstri alanında başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir; rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuyla uzlaşmaya, barışmaya bakmalıdır; rüyada görülen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaretler yapıyorsa, rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak veya çalıştığı firma, yahut patronu tarafından takdir ve terfi görecek demektir.
■ Güzel eller, başarı ve ün kazanacağınıza, bir sanat koluyla uğraşılıyorsa başarılı olunacağına işarettir.
■ Kuvvetli eller, o rüyayı gören kişinin işlerinde başarılar elde edeceğine üst kademelere çıkacağına işarettir.
■ Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı işaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmış ve kırıldığı bu dostuyla uzlaşmaya çalışmalıdır demektir.
■ Çirkin bakımsız eller, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder.
■ Çirkin ve bakımsız ise, fakirliğin ve hayal kırıklığının işaretidir.El rüyalarını çok dikkatli yorumlamak gerekir.
■ Çok önemlidir.
■ El büyük, temiz, güçlü ise çok iyidir.
■ Kötü, pis, çirkin ise tehlikelidir.Rüyada el görmek çesitli sekilde yorumlanir.
■ Sag el in-sanin çalisma ve yiyecegini saglama ve kazanç sembolü olarak ka-bul edilmektedir.
■ Sol eli de arkadasi, yardimcisi ve akrabasi ve sevdigi olarak kiyaslanmaktadir.
■ Ellerin uzun olmasi yaptigi is-lerde basariya, kisa olmasi ise bunun ziddina yorumlanir.
■ Rüya-sinda elinin kesilip vücudundan ayrildigini görmek, kardesinin veya ortaginin yahut dostunun veya akrabasindan birinin ölümüne delalet eder.
■ Sag elinin kesildigini gören yalan yere yemin eder, baska bir rivayete göre, isleri bozularak rizki daralir, yahut akrabasina iyilik etmez.
■ Sol elinin kesildigini gören akrabasina yardim eder ve esin-den hayir görür.
■ Ellerinden birinin kirildigini gören, kendi nefsinde bir belaya ugrar.
■ Elinin bileginden kesildigini görmek malindan olmaya, ilim cihetinden noksanliga, evladindan hayir görme-ge isarettir.
■ Bir elinin öteki elinden daha beyaz oldugunu görmek bela ve felaketten kurtulmaya, rüyasinda elinin kesildigini fakat hiç bir aci duymadigini görmek birisine asik olacagina delalet eder.
■ Ellerinin titredigini görmek dört sekilde yorumlanir: Kazan-mamak, kuvvet noksanligi, hastalik ve uzun hayat.
■ Elleriyle biri-nin boynuna sarildigini görmek tövbe ettigine ve tövbesinin Cenabi Hakk (C.C.) Hazretleri tarafindan kabul edildigine delalet eder.
■ Ellerini kil veya sabun ile yikadigini görmek, bekledigi seylere kavusacagina, birinin kendi elinden tuttugunu görmek, yardim görecegine, kendisinin baska birisinin elinden tuttugunu görmek, ona yardim edecegine isarettir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen el, kisinin ihsan, kuvvet, itimad ve istinad ettigi seyidir.
■ Sag el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazanci, mali ve kendisine isnad edilen, bilinen bir seyidir.
■ Rüyada elinin uzadigini ve kuvvetli oldugunu gören kimse amir ise, düsmanina galip gelmesine, yardimcilarinin kuvvetli olusuna, sözündeki nüfuzuna, yardimda ona itaat etmelerine isarettir.
■ Rüyada iki elinin de açik oldugunu gören kimsenin, cömert olmasina ve bütün malini infak etmesine isarettir.
■ iki elleri üzerinde yürüdügüünü gören kimsenin, kardesi veya çocugu ya da ortagindan istedigi seye itimad etmesine isarettir.
■ Sag elinin altin oldugunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine isarettir.
■ Rüyada sag elinin kendisiyle konustugunu gören kimsenin, geçiminin güzel olmasina isarettir.
■ Sol elinin kendisiyle konustugunu gören sahsa, kardesi veya hanimi yahut ortagi kötülük ederler.
■ Ellerinin konustugu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasina isarettir.
■ Eger vaaz ve nasihat ise, korkutmaya isarettir.
■ Elini koltugu altina sokupçikardigini ve elinin de nurlu oldugunu gören sahis, talebe ise, ilimde ilerler, amir ise, daha yüksek mevkilere isarettir.
■ Tüccar ise, ilerler, söhrete kavusur ve dogruluga erisir.
■ Esnaf veya zanaatkar ise, söhrete kavusur.
■ Elinden ates çiktigini gören sahis, talebe ise, ilminde otorite olur ve düzgün konusur.
■ Rüyayi gören vali ise, otoritesi ve basansi artar, tüccar ise, ticaretinde basanya ulasir.
■ Elinden su çikan kimse, mala kavusur, iki el rütbeye, makarna, iki erkek çocuga ve devlete isarettir.
■ Elleriyle bir seyler alip verdigini gören kimse için de salih amel islemesine isarettir.
■ Sag el erkek çocuga ve babaya ve dosta ya da arkadaslik yaptigi kimselere isarettir.
■ Sol el, hanima, anneye, kiz kardese, kiza isarettir.
■ Bir sahis rüyada iki elinden birisini kaybettigini görse, o sahis kaybettigi elinin isaret ettigi kimsesini kaybetmesine isarettir.
■ Bir kimse rüyada elinin kesildigini ve kendisinden aynidigini görse, o kimsenin erkek kardesi veya dostunun ölümüne ya da bunlar ile kendi arasindaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesine isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada sag eliyle bir kimseyi tuttugunu, sonra elini sol taratma dönderdigini görmesi, o kimsenin o sahis hakkinda yapacagi ihanet ve harekete isarettir.
■ Rüyada elinin uzun oldugunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle haik’a galip geldigine isarettir.
■ Bir kimse rüyada iki elinden birinin kisaldigini görse, o kimsenin yardim ve ihsan ederken elini kisa tutmasina isarettir.
■ Bir kimse rüyada iki el ve ayaklarinin kesilmis olduklarim görse, o kimsenin müfsit birisi olduguna isarettir.
■ Rüyada elinin yok oldugunu gören kimsenin, asik olduguna isarettir.
■ Bir kimse rüyada iki eliyle beraber baska bir el veya birtakim ellerin bulun dugunu görse, halkin elleriyle onun hakkinda yapacaklari lütuf, iyilik, ihsan ve yardimlarina isarettir.
■ Bazi tabirciler, bu rüya, o sahsin, dost ve arkadas larinin veya kuvvet ve kudretinin çokluguna isarettir.
■ Ellerinin yumuldugunu gören kimsenin, cimriligine isarettir.
■ Elleri üzerinde yürüdügünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalisir.
■ SaG elinin çolak oldugunu gören kimsenin, maisetinin durgunluguna veya büyük bir günah islemesine isarettir.
■ Rüyada elinin altin oldugunu gören kimsenin, elinde bulunan seyin gitmesi ne isarettir.
■ Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadigini gören kimse, bir fitne ve fesatlikta bulunur.
■ Bir kimse kendi elinde baska birisinin eli bulundugunu görse, o kimsenin baska birisinin kazancim yemesine isarettir.
■ Rüyada elinin tamamim veya bazisim yedigini gören kimse, pisman olacagi bir is yapar.
■ Rüyada el ve ayaklarinin kesildigini gören kimse, ölür.
■ Bazen de hapsedilir.
■ Bazen de bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca isarettir.
■ Rüyada bir isi sag eliyle kuvvetli yaptigi gibi sol eliyle de kuvvetli yaptigini gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düsmanina galip gelir.
■ Bir kimse elinin uzadigini hatta süngü gibi oldugunu görse, o kimsenin zalim olup insanlarin irz ve namusunu kötülemesine isarettir.
■ Rüyada elini yummak, bir sey üzerinde ittifak etmeleri lazim gelenlerin rizik ve nafakalarim sarfederken cimrilik yaptiklarina isarettir.
■ Rüyada elinin kesilmis oldugunu ve onu muhafaza edip yanindan ayirmadigini gören kimsenin bir çocugu veya bir erkek kardesi olur.
■ Rüyada kendi elinin baska birisinin elinde oldugunu gören kimse, mal elde eder.
■ Rüyada elinin kesildigini gören kimsenin, ailesinden ayrilarak gurbete gönderilmesine veya meslegini degistirmesine yahut çocuklarinin veya baskalarinin ona verdikleri maasi kesmelerine ya da akrabalarim ziyaret etmemesine, bazen de bu rüya, o kimsenin haram ve masiyetten menedilmesine isarettir.
■ Yabanci olan birisi rüyada elinin kesildigini ve kan aktigini görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanina döner.
■ Eger kan akmazsa bulundugu yerde kalmayi tercih eder.
■ Rüyada elinin boynuna ba9landi9ini gören kimse, günah islemekten men edilir.
■ Rüyada iki elinin de toprakli oldugunu gören kimsenin, malca fakir olduguna veya çocuk ve erkek kardes yahut ilim ya da hayirca noksanligina isarettir.
■ Rüyada elin güzelligi, baba veya çocugun halinin güzelligine yahut temiz mala ve güzel kazanca isarettir.
■ Bazen de bu rüya, arkadas ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere isarettir.
■ Bazen de elin güzelligi düsmana galip gelmeye isarettir.
■ Uyanikken el ve ayagi olmayan kimse rüyada el ve ayaginin oldugunu görse, o kimse yakini veya kendisini seven bir kimseden faydalanir, yahut tahmin etmedigi bir yerden riziklamr.
■ Rüyada elde yag ve demir görmek, dininin bozulmasina isarettir.
■ Rüyada elin fazlaligi, hastaliga ve onun dinden tutacak diger bir seye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasina isarettir.
■ ttaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettigini görmesi, Allah (C.C.)’a tevekkül etmesine isarettir.
■ Rüyada ellerinin çok oldugunu gören kimsenin, haris, tamahkar ve dünya malini biriktirmek için fazlaca çabalanmasina isarettir.
■ Rüyada elinin yirtici bir hayvan eli oldugunu gören kimse, namazi terkederek sehved ve nefsani arzulama uyar.
■ Bir kimsenin rüyada kendisinin solak oldugunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rizik ve geçiminin bol olduguna isarettir.
■ Rüyada elinin kedi eli oldugunu gören kimse, bazen düsmanina zafer bulur ve duvarlara tirmanan ve çikan bir hirsiz olur.
■ Bazen de bu rüya, rüya sahibinin kazancinin bayagi olduguna isaret ettigi gibi, kendisinin de adiligine isarettir.
■ Rüyada sag elinin sol dinden uzun oldugunu gören kimse, yardim ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.
■ Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder.
■ Çirkin bakımsız eller, fakirliğe ve hayal kırıklığına işaret eder.Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder.
■ Çirkin bakımsız eller, fakirliğe ve hayal kırıklığına işaret eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver