Rüyada Direk Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Direk Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Direk Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Direk Görmek konusunda 3 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada direk görmek din ile tâbir edilir.
■ Bu rüya beş vakit namaza da işarettir.
■ Çünkü namaz dinin direğidir.
■ Bir kimsenin rüyada gökten direk indiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın ihsan ve ikramına delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada direk görmek üç şekilde tâbir olunur: a) Sözünde ve işinde sadık bir adam, b) Doğru ve güzelbir kelâm, c) Yüksek ve ulvî mertebe.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri de direk rüyasını aynı şekilde tâbir etmişlerdir.
■ Rüyada yerden semaya doğru birçok direkler dikildiğini görmek, o mahalde İslâm’ı neşreden ve kuvvetlendiren âlimlerin çokluğuna işarettir.
■ Rüyada bir direğin yıkıldığını görmek, o memleketin vali veya yüksek bir memurunun ölümüne delâlet eder.
■ Rüyada direk görmek, bazı kere de kendisine itimad edilen güvenilir bir kimseye delâlet eder.
■ Yine rüyada görülen direkler, mahzurlu şeyleri defetmeye ve mühim işlerde kendilerine itimad olunacak kişilerdir.
■ Rüyada birçok direğe mâlik olduğunu görmek, mülke, nimete ve insanlar nezdinde itimada nailiyete işarettir.
■ Âlim bir kimsenin direklere mâlik olması, etrafına toplanacak dindar kişilere ve talebelere delâlet eder.
■ Rüyada eğilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş cami direğinin görülmesi, devlet reisinin emirlerinin dinlenmemesi ile tâbir olunur.
■ Yine direk rüyası: Baba, çocuk, mal, mülk, ortak, hayvan ve zevce ile tâbir edilir.
■ Rüyada kendisinin direk olduğunu görmek, ecelin yaklaştığına ve cesedinin iki direk arasına gömüleceğine delâlet eder.
■ Mermerden yapılma sütun görmek, faydalı ve şerefli bir mala veya hayırlı bir kadına delâlet eder.
■ Rüyada ağaçtan, toprak veya kireçten, yahut bir başka şeyden direk görmek, evin kıymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve evin direği mesabesinde olan zata alâmettir.
■ Kirmanî demiştir ki: Rüyada elinde bir demir direk olduğunu görmek, işinde ve sözünde kavi ve kudretli olmaya delâlet eder.
■ Bir kimsenin yerden semaya doğru dikilmiş ve fakat ucu görünmeyen bir direk görmesi, İslâm âlimlerinden bir zatın sohbetinde bulunmaya işarettir.
■ Denilmiştir ki: Rüyasında bir direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını yahut kendisine hediye edildiğini görmek, ihtiyar bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.
■ Bazı kere de direk rüyası, dinin ve itikadın kuvvetliliğine delâlet eder.

Rüyada direk görmek hayırlı hanıma, evlada, güvenilir insana işaret eder.
■ Direğe dayandığını görmek ihtiyar bir kadınla evlenmeye veya sözüne güvenilir insaıla dost olmaya delalet eder.
■ Direklerin gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek oradaki islam alimlerinin bolluğuna işaret eder.

Din ve önderle tabir edilir.
■ Gökten inen direk adil yöneticiye, Direkle birini dövmek ona zarar vermeye, direkle dövülmek bir sıkıntıya düşmeye, Direğe yaslanmak yaşlı bir kadınla evlenmeye, Direk güvenilir insana, çocuğa, mala, babaya, eşe yahut ortağa,, Direğin eğilmesi yahut devrilmesi emre itaat etmemeye, kendi bildiğini okumaya, Direğin kuyuya atılması, gömülmesi yahut göğe yükselmesi, o direğin ait olduğu yerdeki kimselerin hallerinin garipliğine, Direğin göçmesi hasta için vefat etmeye delalet eder.Yolun ortasında ise aksiliktir.
■ Yolun yanında ise sorunların çabuk çözüleceğine işaret eder.
■ Direğe tırmanmak da başarıdır.
■ Rüyada direk görmek, sözünde sadik, dogru bir kimse ile tabir olunur.
■ Bir rivayete göre, kuvvetli ve erkek bir adam ile de yorumlanir.
■ Birini bir direk ile dürttügünü gören, ona tesirli bir söz söyler.
■ Bir direge dayandigini gören, dogru özlü ve sözlü bir adama dayanir.
■ Rüyasinda bir direk gören, isinde ve sözünde sadik olur.
■ Elinden bir diregin alindigini gören, kuvvetini kaybeder.
■ Arkasina bir diregi aldigini yüklenip diger bir yere götürdügünü gören, kuvvetinden faydalanarak, ise baslar.
■ Cafer-i Sadik’a göre: direk görmek üç sekilde tabir olunur: Sözünde ve isinde sadik ve dogru bir erkek, dogru ve iyi bir söz, yüksek rütbe.
■ Bir diregin egrilip yan yatmis oldugunu görenin is-leri bozulur.
■ Agaçtan direk, itibar sahibi büyük bir kimse ile tabir olunur.
■ Rüyasinda güzel ve süslü ve mükemmel bir agaç direk gören, bü-yük bir mevkie çikar.
■ Direkte çirkin bir hal oldugunu görmek, bunlarin elden çikmasina delildir.
■ Kirmanî’ye göre; her neden olursa olsun, dik olan bir sey Islam ile tabir olunur.
■ Direk, ev sahibine delalet eder.
■ Direk agaçtan, kalin ve kuvvetli olur ise, ev sahibinin kuvvetli ve zengin ol-duguna isarettir.
■ Demirden, mermerden direk görmek, kuvvet ve ikbalin artmasina delalet eder.
■ Bir diregin yaninda ikinci bir direk oldugunu görmek, aile hayatinda geçimin iyi olduguna isarettir.
■ Yerden göge dogru dikilmis, fakat tepesi görünmeyen bir direk gö-ren, Islam alimlerinden biri ile tanisir.
■ O direge dayanarak durdugunu gören, bir bilgine dayanarak rahat eder.
■ O direge tirmandi-gini, fakat çikamadigini gören, yükselmek için çalisir ise de basa-ramaz, o direge tirmanip çiktigini gören, hayir ve iyilige ulasir.
■ Yerden göge dogru bir çok direklerin uzandigini görmek, o yer-de Islamiyet’i kuvvetlendirecek ve yayacak bir çok alimin bulunduguna delalet eder.
■ Bir diregin yikildigini görmek, eger agaçtan ise, ev sahibinin; eger mermerden ise, o memleket büyügü vali ve-ya hakiminin veya halkin sevdigi büyük bir kimsenin ölümüne delalet eder.
■ Bir diregin diger bir direk ile degistirildigini görmek, o yer idarecisinin veya ev sahibinin degisecegine isarettir.
■ Diregin kaidesi ihtiyar kadinla tabir olunur.
■ Rüyasinda bir di-regin kaidesine dayandigini veya bir direk kaidesi satin aldigini veya kendisine hediye edildigini gören, ihtiyar bir kadinla evlenir, onun parasindan faydalanir veya ihtiyar bir kadinla evlenmek is-ter.
■ Abdulgani Nablüsî’ye göre: rüyada direk görmek, dine dela-let eder.
■ Gökten bir direk indigini görmek, Cenabi Hakk’in (C.C.) oranin devlet büyügüne bir arkadas gönderdigine delildir.
■ Rüya-sinda birini direkle dövdügünü veya dövüldügünü görmek, vura-nin vurulani sözle azarlamasina, o vurustan yaralandi ise, zarar vermesi ile tabir olunur.
■ Bir rivayete göre bir direkle dövüldügü-nü gören, isinden çikarilir.
■ Bir diregin gökyüzüne çikarak kaybolmasi, yahut bir kuyuya veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev diregi ise, ev sahibinin; cami diregi ise imam veya müezzinin ölümüne delalet eder.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada direk görmek, dine isarettir.
■ Bir kimse rüyada gökten bir direk indigini görse, Allah (C.C.) O kimseye halim ve adaletli bir kisi sebebiyle ikram ve ihsan eder.
■ Bir kimse bir direkle birisine vurdugunu veya vuruldugunu görse, dövüleni utandiracagi bir söz söyleyecegine isarettir.
■ Eger vurdugunda bir tarafim yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye, bir zarar verir.
■ Rüyada diregin durdugu yere dayandigini veya o yeri satinaldigini ya da o yerin kendisine bagislandigini gören kimse, yasli bir kadina güvenir veya yasli bir kadinla evlenir.
■ Direk kendisine itimad edilen güvenilir bir kimsedir.
■ Rüyada diregin egildigini gören kimse memur ise, onun hizmetinde bulunan adami verdigi emirlerinin aksine is yapar ve ona iaat etmez.
■ Direkler mühim islerde kendilerine itimad olunacak adamlardir.
■ Direklere sahip oldugunu veya kendisinin direklerden oldugunu gören kim, se, mülke ehil ise bir mülke sahip ya da kendisine itimad edilir bir kimse | olur.
■ Direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, es veya mülktür.
■ Direk oldugunu gören kimse, ölür ve onun naasi ve tabutu direkler aras yüklenerek götülür.
■ Direk gözyasina isarettir.
■ Mermer sütun faydali veya serefli mal ya da kadindir.
■ Eger direk, sert bir tastan olursa, o serefsiz ve hor bir kimsedir.
■ Eger direk adi tastan olursa, ol adam fikrinden çabukça dönen sebatsiz bir kimsedir.
■ Eger direk agaçtan ise, o adam münafik olur.
■ Rüyada egilmis ve devrilmeye yüz tutmus görülen cami ve mescit diregi O mescidin hizmetçilerine isarettir.
■ Eger egilen direk kilise diregi ise, bir inançsizin veya bid’at sahibi bir kimsenin ya da rahip, papaz gibi birisinin ölmesine isaret eder.
■ Agaçtan, toprak veya kireçten direk görmek, evin kiymetine ve o ev halkina hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve diregi mesabesinde olan sahsa isarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver