Rüyada Dil Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Dil Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Dil Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Dil Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyada hazine gibi muhafaza edilmeye en çok muhtaç olan şey insanın dilidir.
■ Bu sebeple rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir.
■ Rüyada dilini hareket ettirdiğini görmek, hata ile tâbir olunur.
■ Sükut eden selâmet bulur, fakat susanlar pek azdır.
■ Rüyada biri ile münakaşa yaptığını ve dilinin uzun olduğunu görmek, hayasızca söz söylemeğe delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada dilinde siyah kıl bittiğini görmesi, hemen zuhur edecek bir şerre, beyaz kıl bittiğini görmesi de, sonradan çıkacak bir şerre alâmettir.
■ Bazı kere de dil görmek, kemâl, güzellik, delil, gidişat ve şöhrete delâlet eder.
■ Rüyada devlet reisi dili­nin kesildiğini görse, bu rüya, ona tercüman olan kimsenin ölümüne delâlet eder.
■ Mahkemesi olan kimsenin rüyada dilinin kesildiğini görmesi, delillerinin boşa çıkacağına ve mahkemeyi kaybedeceğine delâlet eder ve o zat kahra uğrar.
■ Evli bir adamın rüyada hanımının dilinin kesildiğini görmesi, o hanımın iffetli ve mesture bir kadın olduğuna işarettir.
■ Tersine, hanımın rüyada efendisinin dilinin kesildiğini görmesi, hanımın ona şaka yapmasına alâmettir.
■ Rüyada dilinin çenesine yapıştığını görmek, hakkı veya kendisine bırakılan bir emaneti inkâr ile tâbir olunur.
■ Yine rüyada dilinin iki parça olduğunu görmek, yalancılık ile tâbir edilir.
■ Rüyada kendi dilini kaybettiğini görmek, memedeki çocuğun ölümüne delâlet eder.
■ Bir âlimin rüyada dilinin kesildiğini görmesi, mücadele ve münazarada mağlubiyete alâmettir.
■ Bazı kere de o âlimin hizmetçisi veya talebesi ya da çocuğu ölür.
■ Rüyada dilinin kaybolduğunu görmek, kendisine, çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibetten dolayı düşmanın sevinç ve sürür duymasına delâlet eder.
■ Rüyada birisine dilini çıkardığını görmek, halk arasında alaya maruz kalmaya alâmettir.
■ Bir şairin rüyada dilinin kesilmesini görmesi, onu kesen kimse tarafından gelecek mala ve nimete delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a.) demiştir ki: “-Bir adam rüyada kendisinin ini olduğunu ve o inde bir arslanı bulunduğunu görse; in, o adamın ağzı, arslan da onun dilidir.
■ İnsanları yemesi ve parçalaması için arsalanını halkın üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine ve onları incitmesine delâlet eder.”

Rüyada dil görmek insanların arasını bu fan, arabuluculuk yapan kimseye yorumlanır.
■ Rüyada dilinin bağlandığını görmek fakirliğe, dilinin uzadığını görmek edebi yönünün güzelliğine, dilinin sivri olduğunu görmek gıybete işaret eder.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada dil görmenin altı tabiri vardır:
■ 1-Hikmet
■ 2-Riyaset
■ 3-Tercüman
■ 4-Hacet
■ 5-Delil
■ 6-Çeşitli dillerde konuşabilmek
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Dilinizin sağlam olduğunu görmek; iyi bir konuşmacı olacağınıza, tartışmalarda rakiplerinizi alt edeceğinize…
■ Dilinizin uzadığını görmek; diliyle insanları rencide eden kaba biri olacağınıza…
■ Bir dile dönüştüğünüzü görmek; hastalanacağınıza…
■ Dilinizde kıl bittiğini görmek; birine iftirada bulunacağınıza veya birinin aleyhinde yalancı şahitlik yapacağınıza…
■ Dilinizde tüy bittiğini görmek; diliniz yüzünden başınızın belaya gireceğine…
■ Dilinizden sakal çıktığını görmek; dilinizin iriliği miktarınca mal elde edeceğinize işarettir
■ *İbn-i Sirin: Dilinizin kesik veya eksik olduğunu görmek; herhangi bir olay neticesinde delil sunmak isterken dilinizin bağlanacağına…
■ Dilinizin genişlediğini ve uzadığını görmek; üstteki tabirin aksine işarettir
■ *Kirmani: İki dilinizin olduğunu görmek; Allah tarafından size ilim verileceğine…
■ Konuşmamak için elinizle dilinizi kestiğinizi görmek; batıl işlerden tövbe edeceğinize ve inzivaya çekileceğinize…
■ Konuşurken dilinizin sürçtüğünü ve çirkin şeyler söylediğinizi görmek; Allah’ın da razı olduğu bir şey söyleyeceğinize…
■ Birinin ağzınıza dilini soktuğunu görmek; bir konuşma sırasında sözlü olarak birinden destek alacağınıza…
■ Birinin dilinizi emdiğini görmek; o kimseden ilim öğreneceğinize işarettir
■ *Cabir Mağribi: Dilsiz/ lal olduğunuzu görmek; hem dininizin hem dünyanızın bozuk olduğuna…
■ Bir fakirin dilini kestiğinizi görmek; susması için birine para vereceğinize…
■ Kadınların dillerini kestiğinizi görmek; utanç perdenizin yırtılacağına…
■ Dilinizi dişlerinizin arasında tuttuğunuzu görmek; bir hakkı veya borcu inkar edeceğinize işarettir
■ *İsmail Eş’as: Dilinizin uzadığını görmek; birinden küfür işiteceğinize…
■ Dilinizin asıldığını ve iki parçaya bölündüğünü görmek; halk arasında ikiyüzlülük yapacağınıza…
■ Hiç dilinizin olmadığını görmek; bazı işlerden geri kalacağınıza ve rakibinize yenik düşeceğinize…
■ Dilinizin ucunun kesik olduğunu ve bu yüzden konuşamadığınızı görmek; işlerinizi genellikle vekaletle halledeceğinize…
■ Dilinizin kuruduğunu görmek; kötüye işarettir.

Kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, Kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara; dilin uzaması hayasız söze, sözle gelecek belalara, Dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye, Dilinn kesilmesi iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut yumuşak huyluluğa, Dili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya, Birkaç dili olduğunu görmek destek ve yardakçısının olmasına, Dil esir olmaya; birinin dilini yalamak yahut öpmek onun görüş ve düşüncelerini benimsemeye, alimin dilini yalamak ilim tahsil etmeye, Güzel dil, düzgün ve etkili konuşmaya, hayırlı elçiye, Dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, Hayvan dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder.
■ ( Ayrıca Bakınız; Dilbilgisi, Dilsiz, Sürçmek.)Rüyada dil görmek, duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların yakın süre içinde çözüleceğinin işaretçisidir.
■ Lisan insanin tercümanidir.
■ Rüyada dilinin uzun oldugunu görmek bir kavgada küfürlü konusacagina ve düsmanina üstün gelecegine delalet eder.
■ Dilinin bagli oldugunu görmek, fa-kir olacagina, bir rivayete göre de düsmanina yenilecegine isarettir.
■ Bir kimsenin rüyasinda iki dilinin oldugunu görmesi, iki ilim-de, iki sanatta, iki iste becerisi olduguna isarettir.
■ Rüyada dilinin agzina sigmayacak kadar büyümüs ve biçimsiz bir hale gelmis ol-dugunu görmek, namuslu insanlara dil uzatmaya; dilinin agzindan sarkmis oldugunu görmek, küfür ve yalana, dilinin üzerinde kil oldugunu görmek, çok yazi yazdigina delalet eder.
■ Bazi yorumculara göre: konusma, insanin ayibini göstermeye delalet eder.
■ Bu yüzden rüyada dil görmek iyi degildir.
■ Rüya-da kekeme oldugunu görmek ahlaksizligina; kekemeliginin geçti-gini görmek, ahlakinin düzeldigine; çok güzel ve açik konustugunu görmek, kolaylik görecegine isarettir.
■ Dilinin agzindan disariya çiktigini görmek, fena söz söylemege; dilinin elinde bulundugunu görmek, eline bir firsat geçecegine; dilini isirdigini görmek, pis-manliga; diline baktigini görmek, dilini kötü sözden sakinacagina;dilinin siyah oldugunu görmek, sair veya yalanci olduguna; sari ol-dugunu görmek hastaliga delalet eder.
■ Dilde renk degisikligi hay-ra yorulmaz.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen dil, sahibinin tercümani ve islerini yürütendir.
■ Dil hata yapilari bir yerdir.
■ Bundan dolayi rüyada dilini hareket ettirdigini gören kimse, bir hata yapar.
■ Eger dilinde olan uzunluktan veya genislikten yahut delil getirdigi zaman genisleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli olusuna ve düsmanliginda galip gelmesine isarettir.
■ Kavga ve münakasa yaparken dilinin uzun oldugunu görse, o kimsenini hayasizca sizi söyledigine isarettir.
■ Bazen rüyada dil uzunlugu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldigine isarettir.
■ iki dili oldugunu gören gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sihhat ve delilleri artar, düsmanim yener Bir kimsenin rüyada dilinin tutulmasi ve onun için söz söylemek mümkün olmamasi, o kimsenin basta kalmasina isarettir.
■ Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kil bitmesi, hemen çikacak bir kötülüge, beyaz kil bitmesi de sonradan çikacak kötülüge isaret eder.
■ Dil güzellik, delil, gidisat ve isarettir.
■ Kisinin dili, kalemi yerindedir.
■ Dilinin göge yükselecek derecede uzamasi, zulmünden dolayi azledilmesine isarettir.
■ Dil, süt emen çocuk ve hilekar bir kimseyle tabir edilir, kendi dllini kaybettigim gören kimsenin, memedeki çocugu ölür.
■ Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildigini görse, o kimsenin delili bosa çikar ve kendisi de zor durumda kalir.
■ Bazi tabirciler rüyada dilinin kesildigini gören kimse, halim ve selim olur, dediler.
■ Bir kimse haniminin dilinin kesilmis oldugunu görse, haniminin iffetli ve örtünmüs bir kadin olduguna isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada haniminin onun dilini kestigini görmesi, haniminin ona saka yapmasina isarettir.
■ Rüyada bir fakirin dilinin kestigini gören kimse, akilsiz bir adam bir sey verir ve onun konusmasini meneder.
■ Fakir bir kimse rüyada diger bir fakir adamin dilini kestigini görse, o kimse o adama kahreder.
■ Rüyada dilinin çenesine yapistigini gören kimse, borcu veya emniyet edilip kendisine birakilan bir mücevheri inkar eder.
■ Bir kimse rüyada dilinde kil bitmis oldugunu görse, bu rüya, bazen de o kimsenin söyleyecegi siire isarettir.
■ Halktan olan bir kimse rüyada dilini yedigini görse, o kimse söyleyecegi bir sözden dolayi pisman olur.
■ Eger o kimse memur ise, dili ve iyi konusmasi sayesinde insanlarin mallanm yer.
■ Rüyada dilini yiyen kimse çok sessiz, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler.
■ Rüyada memurun dilinin kesilmesi, vazifesinden alinmasina isarettir.
■ Rüyada bir sairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafindan o saire gelecek bir mala isaret eder.
■ Rüyada dilinin siyah oldugunu gören kimse, diliyle kendi milletine galip gelir.
■ Eger bu rüyanin sahibi rezil insanlardan ise, onun yalanci olduguna isarettir.
■ Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse, perisan olur.
■ Ve onun yaptigi isi koguculuk yapan kimseye gizli kalmaz.
■ Rüyada dilini isirdigini gören kimse, sinirlenmemeye çalisir.
■ Bazen bu rüya yemege fazla düskün olmasina isarettir.
■ Dilinin iki parça oldugunu gören kimse, yalanci olur.
■ Bir kimse kendisinin birçok dili oldugunu ve kendisi de serefli bir adam olmasa o kimsenin evladi ölür.
■ Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladiklarim veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler.Dil, ailesinin islerini görmek için tutulan hizmetçiye, isçiye, eve, dadiya, pis bir düsmana, meyvesi olan agaca, hamile kalmayan hanima, ondan zuhur edecek bir söze, rizka, yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli seyleri yerierinden çikaran kimseye isarettir.
■ Yahut dil, suçla itham edilen canilere, teftise memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine isarettir.
■ Bazen de hayvanin dili, hayvanin ölümüne veya hayatina isarettir.
■ Alim bir kimse rüyada dilinin kesildigini görse, o alim mücadele ve tartismada maglup olur.
■ Bazen o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocugu ölür.
■ Zanaatkar bir kimse rüyada dilinin kesilmis oldugunu görse, o kimse isçi ve hizmetçisini veya ortagini kaybeder.
■ Bazen o kimse evini satar.
■ Bazen rüyada dilinin kaybolmasi, kendisine çoluk çocuguna, akrabalarina yahut komsularina gelecek bir musibettten dolayi düsmaninin adi geçen kimselerden iyiligini kesmesine isarettir.
■ Bazen de rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanimim bosa masina veya bulundugu yerden haber alamamasina veya o yerden rizkinin kesilmesine isarete eder.
■ Bir kimsenin rüyada kesilmis bir dil görmesi, yaralilarin ölümüne yahut bir kimsenin izine düsüp arkasi sira gidene veya gizli seyleri meydana çikaran adama isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada çokça dili bulundugunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeligine isarettir.
■ Bazen de bu rüyanin sahibi muhtelif lisanlari konusur.
■ Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diger bir dilin de bulundugunu görmesi, o kimsenin kogucu olduguna isarettir.
■ Allahu Teala hakkinda bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada dilini kesmesi, sessiz kalmaya devam etmesinin Allah (C.C.)’a karsi sükrünü yerine getirecegine isarettir.
■ Bir kimsenin rüyada kendi diline baktigini görmesi, o kimsenin lisanim korumaya dikkat ve riayet etmesine isarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver