Rüyada Deve Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Deve Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Deve Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Deve Görmek konusunda 7 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
■ Erkek devenin kendisine zahmet verdiğini görmek, o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere uğrayacağına delâlet eder.
■ Kişinin rüyada dişi deveye sahip olduğunu görmesi, saltanat ve kudrete delâlet eder.
■ Bazı kere de dişi deveye mâlik olmak, akıbetin güzelliğine, din ve dünyaca selâmete alâmettir.
■ İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: “- Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü gören, sefere çıkar.” Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldığını görmesi, ele geçecek mala delâlet eder.
■ Ancak bu mal devamlı olmaz.
■ Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince işarettir.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Rüyada erkek deve görmek, mesken ve gemiye işarettir.
■ Çünkü deve karada sefer yapar.
■ Erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve çok sabırlı birisine alâmettir.” Kocası olmayan bir kadının rüyada deveye bindiğini görmesi, yakında kocaya gideceğine işarettir.
■ Eğer kocası olup da seferde ise, bu rüya, kocasının döneceğine delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yediğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler yediğini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hastalıklara delâlet eder.
■ Danyal (a.s.) demiştir ki: “- Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kadri yüce bir adama delâlet eder.
■ Yine birçok develere mâlik olduğunu görmek, eğer ehil ise valilik makamına işarettir.
■ Ehil biri değilse, bu defa çok hayra delâlet eder.” ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: “- Rüyada deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip hiç bilmediği yollara gittiğini gören delâlete ve hayrete düşer.
■ Bir dişi deve Bulduğunu gören kimse güzel bir hanımla evlenir.” Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: “- Rüyada deveye bindiğini görmek, hacca gitmeğe; deveden inmek, sefer esnasında hasta olup yola devam edememeğe, deveden düştüğünü görmek, tehlike ve hatalara düşmeğe, iki devenin kavga ettiklerini görmek de iki devlet arasında vuku bulacak harbe delâlet eder.” Bir kimsenin rüyada dişi devenin memesinden sütünün aktığını görmesi, o sene bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir.
■ Yine kişinin rüyada deveye bindiğini görmesi, büyük bir şerefe nailiyete işarettir.
■ Rüyada kendi üzerine bir devenin bindiğini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
■ Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hükmü altına aldığını görmek, düşmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.
■ Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi, hastalıktan şifaya işarettir.
■ Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sağmak çok mala ve rızka delâlet eder.
■ Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba işarettir.
■ Bir kimsenin dişi bir deveden süt sağdığını görmesi, sultan tarafından gelecek mala delâlet eder.
■ Kan sağdığını görmek ise, haram mal ile tâbir olunur.
■ Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve sürür alâmettir.
■ Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.
■ Rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe, devenin bir kimseye ayağı ile vurduğunu görmek, hastalığa delâlet eder.

Kişinin rüyada deve yavrusu görmesi, şerefli ve muhterem bir çocuk ile tâbir olunur.
■ Rüyada yanında bir deve yavrusu olduğunu görmek, doğacak erkek çocuğa delâlet eder.

Rüyada deve yünü görmek şu vech üzere tâbir olunur: a) Fayda, b) Rızık, c) Elbise, d) Miras, e) Nimet ve mal.
■ Bir kimsenin rüyada birkaç yük deve yününe mâlik olduğunu görmesi, büyük ve çok bir mala delâlet eder.
■ Rüyada kendi vücudunda deve yünü çıktığını görmek, malının ve şerefinin artacağına alâmettir.
■ Bazı kere de deve yünü görmek, helâl mala delâlet eder.

Rüyada deve gören maddi ve manevi kazançlar elde eder.
■ Rüyada deveye bindiğini gören uzak yolculuğa belki de hacca gider.
■ Devenin yününü aldığını görenin eline geçici süre ile mal gelir.
■ Rüyada erkek deveye sahip olmak üzüntü, dişi deveye sahip olmak ise huzur ve selamet ile yorumlanır.
■ Bekar bir kadın rüyasında deveye binerse evlenir.

Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir.
■ Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Deve görmenin on tabiri vardır:
■ 1-Yabancı hakim
■ 2-Emir
■ 3-Mümin kişi
■ 4-Sel
■ 5-Fitne
■ 6-Bayındırlık
■ 7-Kadın
■ 8-Hac
■ 9-Nimet
■ 10-Mal
■ *İbn-i Sirin: Bir devenin üzerine bindiğinizi ve hızla ilerlediğinizi görmek; yolculuğa…
■ Deve üzerinde seyahat etmek; üzüntü ve endişeye…
■ Deve üzerinde yolunuzu kaybettiğinizi ve doğru yönü bulamadığınızı görmek; şaşkınlığa…
■ Dişi deve bulmak; evlenmek istediğinize…
■ Deveyi yavrusuyla beraber görmek; evlenmek isteyeceğiniz kadının çocuğu olduğuna…
■ Huysuz deve görmek; endişe ve kaygıya…
■ Mest ve öfkeli deveye binmek; büyük bir şahsı alt edeceğinize…
■ Bir deveyle savaştığınızı görmek; düşmanınız olan bir yabancıyla husumet edeceğinize…
■ Deve sürüsünü kendi arazinizde otlattığınızı görmek; herhangi bir işte söz sahibi olacağınıza veya yöre halkına hükmedeceğinize…
■ Deve sütü sağmak; sağdığınız süt miktarınca nüfuz sahibi birinden mal elde edeceğinize…
■ Süt yerine deveden kan geldiğini görmek; elde edeceğiniz malın haram olduğuna…
■ Sahip olduğunuz dişi devenin çalındığını veya kaçtığını görmek; eşinizle aranızda anlaşmazlık çıkacağına veya ayrılacağınıza…
■ Dişi devenizin öldüğünü görmek; eşinizin öleceğine…
■ Devenizin doğurduğunu görmek; çocuklarınızın veya malınızın çoğalacağına…
■ Dişi deve görmek; umduğunuz şeyi elde edeceğinize…
■ Deve eti yemek; hastalanacağınıza işarettir
■ *Kirmani: Birinin size bol miktarda deve eti verdiğini görmek; aldığınız et kadar mal elde edeceğinize…
■ Deveyi kurban kestiğini ve etini halk arasında paylaştırdığınızı görmek; büyük bir şahsın orada kurban olacağına veya öleceğine…
■ Sahibi belli olmayan bir devenin ardınız sıra geldiğini görmek; şaşkınlığa…
■ Bir deveyi ehlileştirmek; düşmanınızı dize getireceğinize…
■ Deve sürülerinin bir yerde toplandıklarını görmek; o yerde düşmanların toplandığına veya çıkacak bir sel baskınının yıkıma neden olacağına veyahut da o bölgede hastalığın baş göstereceğine işarettir.
■ Aynı develerin üzerinde buğday veya arpa yükü olduğunu görmek, orada toplanan düşmanların yöre ahalisine faydaları dokunacağına işarettir
■ *Cabir: Bir yaşındaki devenin üzerine binmek; üzüntüye…
■ Devenin bedeninde kan olduğunu ve daha sonra bu kanın yok olduğunu görmek; gördüğünüz kan miktarınca saadet ve dünya malı kazanacağınıza…
■ Devenin yularından tutup çekmek; itaatkar biriyle aranızda husumet olacağına…
■ Çölde çok sayıda deve bulmak; çöl adamları üzerinde egemenlik kurup onlara liderlik edeceğinize…
■ İki deve bulmak; mal elde edeceğinize…
■ Başkasının size deve verdiğini görmek; değeri ve miktarı kadar birinden fayda elde edeceğinize…
■ Bir topluluğun deveyi öldürdüğünü ve etini paylaştıklarını görmek; o yörede zengin bir kişinin öleceğine ve malını aralarında miras yoluyla paylaştıracaklarına işarettir.

Yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, Deveye binmek bekar kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut rızka; devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye, Bir şehirdeki birçok deve sel baskınına, sahrada görülen birçok deve yağmura, Deve ile uuğraşmak kavga etmeye, hastalığa, Evin önüne deve çökmesi, evde hasta varsa vefatına; Dişi devenin etiş kadın tarafından gelecek dünyalığa, onun sütü bolluk ve berekete, Develerin kavgası saltanat mücadelesine, Devenin dar bir yerden geçmesi bid’at işlemeye, Deveci vali yahut komutana, kaptana ve araç sürücüsüne delalet eder.
■ Deve pisliği mal, deve yavrusu çocuk, deve yünü helal maldır.Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir.
■ Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.
■ Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir.
■ Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.
■ Birtakım zorluklarla karşılaşacaksınız, ama sabırlı davranıp bunların üstesinden gelebileceksiniz.
■ Bir deve aldığınızı gördüyseniz, elinize çok para geçecek.Başarı, Kısmet, para, murattır.
■ Deve çölde görülürse umulmayacak kadar büyük zenginliktir.
■ Yere çöken deve bütün sorunların biteceğine işaret eder.Ibni Sirin’e göre: rüyasinda deveye binmis olarak gittigini gören, yolculuga çikar; deve üzerinde döndügünü gören, kedere ve düsünceye kapilir; deveden indigini gören hasta olur, sonra iyilesir.
■ Deveye binmis oldugu halde yolunu kaybedip bilme-digi yerlere gittigini gören, saskinliga düser.
■ Bir disi deve buldugunu gören, evlenir.
■ Eger o disi devenin bir de yavrusu varsa, aldi-gi kadindan bir çocugu olur.
■ Danyal Aleyhisselama göre: Rüyada kizgin bir deve görmek asil bir erkege delalet eder.
■ Rüyasinda kendi mali olan bir çok de-veleri otlattigini gören, bir yere amir olur ve sözü geçer.
■ Rüyada deve.
■ kadin hizmetçiye delalet eder.
■ Devenin yavrusu olmasi bir çocugu olacagina, malinin artmasina, yahut muradinin olacagina isarettir.
■ Kirmanî’ye göre: bir yerde bir çok develerden olusan bir sürü görmek, düsmanlarin toplandigina veya bir sel gelecegine veya bir hastalik çikacagina; eger develer bugday veya arpa yüklü ise, bu selden hayir ve rizk hasil olacagina delildir.
■ Devenin cesedinden kan aktigini görmek, mutluluk ve nimete; yularindan tutup bir de-veyi götürdügünü görmek, bir kisi ile düsmanliga; sahrada veya çölde bir çok basi bos develer buldugunu görmek, yükselecegine ve sözlerinin geçerli olacagina; iki deve buldugunu görmek, bir iti-barli insandan menfaat bulacagina; bir kadinin deveye binmis ve istedigi yere sürdügünü görmek, evlenecegine ve kocasinin kendisine saygili ve itaatli olacagina; devesinin baska bir deveyi çektigini görmek, devlet büyügünden mal ve nimet alacagina; deve derisi görmek, fayda bulacagina; bir rivayete göre mirasa konacagina; bir devenin kendisiyle konustugunu görmek, herkesin sasiracagi bir yerden hayir ve menfaat görecegine delalet eder.
■ Disi bir deve-nin etini dagittigini görmek, karisinin malini israf etmege; devesini sagdigini görmek, devletten mal veya para alacagina; devenin memesinden bal sagdigini görmek, helal mala; bir yere bir çok de-velerin girdigini görmek, etrafinin düsmanla çevrili olduguna; de-venin üzerine bastigini görmek, korkuya düstügüne; eger memur veya isçi ise, isinden atilacagina isarettir.
■ Es-Salimî’ye göre; rüyasinda kimin oldugunu bilmedigi bir deveye bindigini gören, uzak bir yolculuga çikar.
■ Halid’ül-Isfahanî’ye göre: Rüyasinda deveye bindigini gö-ren, büyük bir serefe nail olur.
■ Rüyayi gören hasta ise vefat eder.
■ Rüyada kendi üzerine devenin bindigini gören, hüzne kapilir.
■ Bir kadinin deveye bindigini görmesi, evlenmesi ile yorumlanir.
■ Eger kadin evli ise hayirdir.
■ Eger kocasi gurbette ise döner.
■ Bir de-veyi muvakkaten aldigini gören hasta olur ve çabuk iyilesir.
■ Bir deve ile ugrastigini gören, düsmani ile çarpisir.
■ Bir rivayete göre akrabasindan biri ölür.
■ Bir deveyi zaptederek yola getirdigini gören, düsmanina üstün gelir.
■ Evinde bir deve oldugunu gören, eger hasta ise iyilesir, bir ri-vayete göre de, ev halki bir nimete kavusur.
■ Evinde kesilmis bir deve görmek, o evin ev sahibinin ölümüne isarettir.
■ Evinin kapisinda çökmüs bir deve gören, eger hastasi varsa, ölür.
■ Erkek devenin disi develeri kovaladigini görmek, zalim bir devlet adamina, düsmana veya halka zarar veren sele delalet eder.
■ Rüyada bir devenin sigamayacagi derecede dar bir yerden, de-ve ile geçtigini görmek, alisilmadik bir isi yapmaya; bir disi deve-nin bir yere girdigini görmek, fîtneye; disi devenin sütünün meme-sinden aktigini görmek, berekete; bir disi deve buldugunu veya ona bindigini görmek asil bir kadin ile evlenmeye; deveyi sagmak,kadinlardan mal gelecegine; disi devesinin kaçtigini görmek, esiyle arasinin bozulacagina delalet eder.
■ Ebu Sait ElVaiz’e göre: rüyada deveye binmek hacca gitme-ge; yolda deveden inmek yolculuk sirasinda hasta olup yolculuga devam etmemege; deveden düstügünü görmek, tehlikeye; iki de-venin kavga ettiklerini görmek, düsmani varsa, aralarinda kavga çikacagina; deveye ters bindigini görmek, karisi ile ters münasebete delalet eder.
■ Bir baska rivayete görede: Bir kimsenin rüyada disi develere sahip oldugunu görmesi, otorite sahibi olmaya isarettir.
■ Disi deveye sahip oldugunu görmek, akibetin güzelligine, din ve dünyaca selamete isarettir.
■ Rüyada deveye binip sür’atle yürüdügünü gören, sefere çikar.
■ Rüyada katar halinde deve görmek, kis mevsiminde yagmura isarettir.
■ Ebu Said elvaiz demistir ki, rüyada deveye binmek hacca gitmeye, yolda deveden inmek, yolculuk esnasinda hasta olup sefere gidememeye isaret eder, demistir.
■ Deveden düstügünü gören, tehlike ve hatali bir ise düser, iki devenin kavga ettigini görmek, iki devlet baskaninin savas edecegi manasina gelir.
■ Birtakım zorluklarla karşılaşacaksınız.
■ Fakat sabırlı ve güçlü olarak bunların üstesinden gelebileceksiniz.
■ Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, maddi durumunuzun düzeleceği ve elinizin para göreceği anlamındadır.Birtakım zorluklarla karşılaşacaksınız.
■ Fakat sabırlı ve güçlü olarak bunların üstesinden gelebileceksiniz.
■ Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, maddi durumunuzun düzeleceği ve elinizin para göreceği anlamındadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver