Rüyada Deniz Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Deniz Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Deniz Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Deniz Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez.
■ Ve selâmet denizin kenarındadır.
■ Bu sebeple bir kimsenin rüyada deniz görmesi, kuvvetli, celâdetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli ve adaletli bir sultana, yani dev let başkanına delâlet eder.
■ Bu rüyayı tüccar görse mala, işçi ve amele görse ustasına işarettir.
■ Rüyada denizin bütün suyunu içtiğini görmek, dünyanın birçok nimetlerine mâlik olmaya delâlet eder.
■ Ve bu zatın ömrü uzun olur.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki: Rüyada deniz görmek altı şekilde tâbir olunur: a) Melik ve sultan, b) İnsanların büyüğü ve reisi,c) Âlim, d) İlim, e) Mal, f) İş ve gayret.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: “- Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü ve fakat ayaklarının ıslanmadığını gören kimse cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur.” Bazı kere de rüyada denizde yürüdüğünü görmek, sefere, üzüntü, keder ve gamdan kurtuluşa ve büyük hayra delâlet eder.
■ Yine bir kimsenin rüyada denize gark olduğunu görmesi: Dünyaya ve dünya servetine mâlik olmaya alâmettir.
■ Rüyada denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmağa, selâmet ve sürura ermeye delâlet eder.
■ Yine kişinin rüyada deniz görmesi, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine ve gönül safasına delâlet eder.
■ Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu görmek, çok mal biriktirmek ile tâbir olunur.
■ Veya yüce Allah o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar.
■ Allahu Teâlâ, dilediğini hesapsız verir.
■ Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu veya yattığını görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.
■ Rüyada denizden su içtiğini görmek, içtiği miktarca ilim ve edep elde etmeye alâmettir.
■ Denizi geçtiğini gören ise, düşmanın malından ganimet alır ve muradının incisini elde eder.
■ Çünkü Benî İsrail denizi geçip Firavun’un malını ganimet olarak almışlardı.
■ Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve kederin gitmesine delâlet eder.
■ Hasta bir adamın denizde yıkandığını ve abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ’nın ona şifa vereceğine; borçlu birinin görmesi, borç ve sıkıntıdan kurtulacağına ve korktuğu şeylerden emin olmaya delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada deniz üstünde ayakta durduğunu görmesi, devlet reisi tarafından ummadığı bir şeye nail olmaya delâlet eder.
■ Denizde yüzdüğünü ve batarak kaybolduğunu görmek, ömrün bitmesine ve helake delâlet eder.
■ Rüyada suyun kendisini kapladığını ve orada öldüğünü görmek ise, şehid olarak vefat etmeye alâmettir.
■ Çünkü denizde boğulan şehittir.
■ Denilmiştir ki: Bazı kere deniz görmek, ızdırap veren, helak eden bir fitneye işarettir.
■ Deniz rüyası, cehenneme dahi delâlet eder.
■ Yine deniz rüyası, yolculuğa, harbe ve harpde elde edilecek mala ve ganimete alâmettir.
■ Denizin tatlısı mümin, acısı kâfir ile tâbir olunur.
■ Deniz bazan da gökten yağan yağmura, çakan şimşeğe ve suların sürükleyip getirdiği şeylere delâlet eder.
■ Deniz rüyası, tesbih ve tehlile dahi alâmettir.
■ Çünkü insan denizi görünce “Sübhanallah” der, Allah’ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir ve tehlil eder.
■ Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir.
■ Rüyada denizden avucu ile su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu görmek ve onu doldurmak, uzun ömürlü bir çocuğa delâlet eder.
■ Bu rüyayı görenin uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.
■ Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim ve irfana nail olmaya delâlet eder.
■ içtiği su bulanık ise korku ve dehşete işarettir.
■ Yine kişinin rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalığına alâmettir.
■ Bu rüya aynı zamanda uzun ömürle alem-i gayb ve şehadete kavuşmaya da delâlet eder.
■ Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günah ile tâbir olunur.
■ Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu görmek, yolculuk esnasında korku ve şiddete düşmeye işarettir.
■ Bazı kere de deniz, dünyaya ve dünyanın akıl almaz hallerine delâlet eder.
■ Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka halife ve sultan veya faziletli bir âlim ile tâbir olunur.
■ Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet reisine işarettir.
■ Bulanık, kötü, çırpınır görmek, zalim ve cebbar sultana delâlet eder.
■ Cabirü’l-Mağribî de demiştir ki: Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet başkanının vefatına yahut askerinde noksan husulüne veya düşman karşısında mağlub olmasına delâlet eder.
■ Rüyada deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğu görmek, hükümetin gizli işlerini ve sırlarını açıklamaya delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktığını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet reisinin zevaline delâlet eder.
■ Rüyada denize dalıp inci çıkardığını görmek, ele geçecek mala ve nimete alâmettir.
■ Rüyada denizden su alıp içtiğini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesud olmaya delâlet eder.
■ Yine rüyada denizin suyu bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek adil bir idareciye delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.

Rüyada deniz gören muradına erer, sıkıntısı, üzüntüsü gider, malı çoğalır, rızkı genişler.
■ Rüyada deniz görmek devlet başkanı olarak da yorumlanır.
■ Coşkun, hırçın bir deniz adaletsiz zalim bir yöneticiye; durgun, sakin bir deniz de adaletli yöneticiye işaret eder.
■ Denizden su içtiğini gören, içtiği su kadar servete kavuşur.
■ Denizde yıkandığını görmek de günahlardan, sıkıntılardan, gamdan, kederden, borçtan kurtulmaya; deniz üzerinde yürüdüğünü görmek ise birisi aracılığı ile maddi yardım göreceğine işarettir.
■ Rüyada denizin çekilip dibini görmek, o yerde adaletsizliğin hüküm süreceğine, gelecek olan musibete işaret eder.
■ Rüyada denizde yaşayan hayvanlarla konuştuğunu görmek, devlet sırlarının ortaya çıkacağına işaret eder.
■ Rüyada denizde gusül abdesti aldığını görmek, fakir ise zengin olacağına işaret eder.

Deniz rüyaları iyiye yorumlanır.
■ Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.
■ Dalgalı bir deniz mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğini belirtir.
■ Denizde yüzdüğünü gören kişi peş peşe yolculuklara çıkar demektir.

*Allame Meclisi: Deniz; makam ve büyüklüğe…
■ Denizden su içtiğinizi görmek; makam ve izzet elde edeceğinize ve bir topluluğa önderlik edeceğinize…
■ Denizden balık, sedef, mücevher vs.
■ şeyler çıkardığınızı görmek; bahtınızın açık olacağına ve izzet bulacağınıza…
■ Denizden su içtiğinizi ve tadının acı veya tuzlu olduğunu görmek; cimri bir lider olacağınıza işarettir
■ *Müellif: Deniz görmek; bilge kişiye…
■ Deniz suyunun berrak ve temiz olduğunu görmek; fesatçı ve zalim kişiye…
■ Deniz suyunun tamamını içtiğinizi görmek; söz sahibi, bilge ve erdemli biri olacağınıza…
■ Deniz suyundan bir miktar içtiğinizi görmek; içtiğiniz su miktarınca izzet bulacağınıza…
■ Denizden yüzerek çıktığınızı görmek; hapisteyseniz, sağlık ve esenlik içinde hapisten çıkacağınıza…
■ Denizde boğulup öldüğünüzü, sonra da su yüzüne çıktığınızı görmek; dünya işlerinde hırslı olacağınıza…
■ Uzaktan denize baktığınızı, a-ma yanına gitmediğinizi görmek; muradınıza eremeyeceğinize…
■ Denizin üzerinde yürüdüğünüzü ve ayağınızın ıslanmadığını görmek; cehennem ateşinden güvende olacağınıza ve dünyevi işlerinizin kolaylaşacağına…
■ Denize dalıp inci çıkardığınızı görmek; çıkardığınız inci miktarınca ilim elde edeceğinize…
■ Denize daldığınızı ama bir şey çıkaramadığınızı görmek; ilim öğrenmekle meşgul olacağınıza ancak bir fayda elde edemeyeceğinize işarettir
■ *Kirmani: Denizde olduğunuzu görmek; bilge ve erdemli bir kişinin itaatinde olacağınıza…
■ Denizin ortasında şaşkın bir halde kalakaldığınızı görmek; işinizin risk altında olduğuna…
■ Denizden çıktığınızı görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…
■ Son derece soğuk deniz suyu içtiğinizi görmek; alim biriyseniz, ilminizden tamamen yararlanacağınıza… [«De ki: Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.»[90]]
■ Son derece sıcak deniz suyu içtiğinizi görmek; günah işleyeceğinize ve kötü şeyler yaşayacağınıza işarettir.
■ «Onu yudumlamaya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir (ki azaptan kurtulsun).
■ Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır.»[91]
■ *Cabir Mağribi: Denize girdiğinizi görmek; ibadet etme konusunda Allah tarafından nasip elde edeceğinize…
■ Denize dalıp cevher çıkardığınızı görmek; ilim ehli biri olacağınıza ve söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
■ Deniz suyunun çoğaldığını görmek; ülkenin ordusunun kalabalıklaşacağına…
■ Deniz suyunun azaldığını görmek; ülkenin ordusunun azalacağına…
■ Deniz suyu içtiğinizi görmek; helal kazancı bırakıp haram peşinde koşacağınıza…
■ Bir miktar deniz suyunun kuruduğunu görmek; ordudan bazılarının öleceğine…
■ Bir miktar deniz suyu içtiğinizi ve buna rağmen size bir şey olmadığını görmek; söz sahibi birini veya bir alimi öldüreceğinize…
■ Denizlerden dalgaların yükseldiğini ve bulutların dünyayı kararttığını görmek; bölge halkının günahlarına işarettir.
■ «Denizde avlanmak ve avladığını yemek, geçiminiz için size de, misafirlerinize de helal edilmiştir.
■ İhramda bulunduğunuz müddetçe kara avı haram edilmiştir size.
■ Çekinin o Allah’tan ki onun tapısında toplanacaksınız.»[92]
■ *Çağdaş Ulema: Durgun deniz görmek; güzel günler geçireceğinize…
■ Fırtınalı deniz görmek; zorlu ve mücadele dolu günler geçireceğinize…
■ Fırtınalı denizde yüzmek; kısa süreliğine de olsa birtakım kaygılardan kurtulacağınıza…
■ Fırtınalı denize düşmek; büyük bir sorunla karşılaşacağınıza…
■ Fırtınalı bir denize düştüğünüzü ve boğulduğunuzu görmek; karşılaşacağınız büyük bir sorundan veya büyük bir tehlikeden güvende olacağınıza…
■ Deniz feneri görmek; hoş olmayan bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.

• Arzuların gerçekleşmesine, mala, işe, sanata; bitimsiz ihtirasa, tehlikeli iş ve dünya münasebetlerine.

• Denize girmek devlet yönetimine yakınlık peydah etmeye.

• Denizin ortasında yatmak devlet hizmeti görmeye.

• Deniz suyundan içmek mülke, uzun ömre ve kuvvvete, ilim ve edep öğrenmeye.

• Denizde yıkanmak günahlardan arınmaya.

• Denizden su almak Allah Teala’dan gelecek ihsana.

• Denizi uzaktan şöyle bir görmek sıkıntıya düşmeye, onu dolasıya seyretmek kalp huzuruna.

• Denize işemek hatalı bir davöranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye.

• Denizi geçmek mal ve mülke.

• Deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara.

• Denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe, Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek hüzün ve kedere.

• Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya.

• Denizde rahat bir şekilde yüzmek maddi ve manevi başarıya.

• Denizde boğulmak şehid olmaya yahut günaha batmaya.

• Denizin derinliklerine inip sonra çıktığını görmek dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs, çıkarmak rızka.

• Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs.
■ içene koymak uzun ömürlü çocuğa, Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye.

• Denizde abdest almak yahut yıkanmak herkes için hayra ve güzel gelişmelere, Okyanuslar zahiri ve batıni ilimlerde ilerlemeye.

• Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu.

• Dalgalı ve tasvetli deniz kafire.

• Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye, İnsanın içini daralRüyada deniz görmek beklenenlerin gerçekleşmesine ve hoşnutluklara işaret eder.

• Deniz rüyaları iyiye yorumlanır.

• Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.

• Dalgalı bir deniz mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğini belirtir.

• Denizde yüzdüğünü gören kişi peş peşe yolculuklara çıkar demektir.

• Uzaktaki dalgaları dinlemek, yalnız bir hayatınız olacağı ve hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına gelir.

• Sakin deniz, mutluluk ve başarı işaretidir.

• Masmavi, engin deniz, kişinin hayatına anlam katacak, olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.

• Denizde fırtına hayatın tamamen değişeceğine, birbirini izleyecek olaylardan sonra huzura kavuşacağına işaret eder.

• Tekneyle denize açılan kimsenin hayat tarzında değişmeler olur.

• Deniz köpük köpük ise mirastır.

• Denizin rengi güzel değilse iyi sayılmaz.

• Deniz kıyısında durduğunu ve güzel suya baktığını gören kimse aşık olur.

• Denize düştüğünü gören kimse, beklenmedik bir olay sonunda umduğundan fazla para alır.

• Danyal Aleyhisselama göre: rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyügü ile tabir olunur.

• Denizi saf, sakin düzgün ve dalgasiz olarak görmek, adaletli bir baskana.

• Dalgali ve çirpintili görmek, zalim bir baskana işarettir.

• Denizden su içtigini gören.

• Devlet büyüklerinden hayir ve menfaat görür.

• Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayir ve iyilik görür.

• Denizin üzerinde gezindigini gören, yolculuga çıkar, keder ve sıkıntıdan kurtulur.

• Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel oldugunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafindan islerinde bir engel çıkarılır.

• Suyu tuzlu veya aci ve bulanik bir denizde veya gölde battığını gören, siddetli bir sıkıntı içine düser.

• Denizde yüzmek için ugrastigini gören, bir ise girerek bununla ugrasir; bir rivayete göre tutuklanir ve mahkemelerde ugrasir.

• Suyun altinda kaldigini gören öldürülür.

• Bir rivayete göre günahlarina tövbe etmeden ölür.

• Abdulgani Nablüsî ‘ye göre: Rüyada deniz görmek, kuvvetli, cüsseli, adil ve müsfik bir devlet adami, tüccar için mali, çirak için ustasi olarak tabir olunur.

• Rüyada denizi gören arzuladigi seylere sahip olur.

• Denize girdigini gören, büyük bir devlet baskani ile tanisir veya büyük bir mevki sahibi olur.

• Deniz kenarinda oturdugunu veya yattigini gören.

• Devlet hizmetine girer.

• Denizden su almak isteyen, hükümetten bir sey ister.

• Deniz suyunu bir kaba doldurdugunu gören, Allah (C.C.) tarafindan mal ve mülke sahip olur.

• Devlet ve ikbal ile yasar.

• Denizin suyunun çekildigini ve dibinin göründügünü görmek, o memlekete bir felaket gelecegine işarettir.

• Denizin üzerinde durdugunu görmek, ümit etmedigi bir mevkie gelecegine, yüzüp sahile çiktigini görmek, hasta ise iyilesmege, fakir ise zenginlige, keder ve sıkıntısi varsa feraha çıkmaya, bulanık ve çamurlu denizde battığını görmek, musibete, böyle bir denizde yüzmege çalismak zor bir isi tamamlamaya, yüzerek gözden kaybolmak ölüme.

• Denizde bogularak öldügünü görmek, sehit olarak ölmege delalet eder.

• İbni Şirin’e göre: rüyasında denize girip dibine kadar battığını ve kumlara gömüldüğünü gören, hükümetten bir kötülük gö-rür.

• Denize girip yüzemedigini gören hapis olur.

• Denizde bogul-mak üzere iken kendisini kurtaran kimse olmadigini ve sahili de göremedigini gören, hükümet tarafindan bir musibete ugrar.

• De-nizde boguldugunu, sonra kurtuldugunu gören.

• Dünya islerinde derdi çok olur ve basi beladan kurtulmaz.

• Denizi uzaktan gören, bir sey ümit eder fakat onu elde edemez.

• Denizin üzerinde yürüdügünü ve ayaklarinin islanmadigini gören, cehennem atesinden kurtulur ve dünyada sevilen bir kisi olur.

• Kirmanî’ye göre: Rüyada denizden su içtigini ve suyun soguk oldugunu gören biri ile mahkemelik olur, rüyayi gören ilim adami ise ilmi artar, hükümet adami ise itibari ziyadelesir.

• Denizden sıcak su içtiğini gören, musibete ve sıkıntıya düser.

• Eğer içtigi su kötü kokulu ve tadi da fena ise.

• Düsmaninin kendisine üstün gelece-gine, bir rivayete göre de hükümet tarafindan isinde zorluga düsecegine delalet eder.

• Cabir’ül-Magrîbî’ye göre: rüyada denizin kurudugunu gör-mek.

• Devlet baskaninin ölümüne veya siyasi kudretinin azalmasina.

• Denizi bir damla kalmayincaya kadar içtigini görmek, rüya sahibinin islerinde basariya ulasacagina.

• Deniz hayvanlarindan bi-rinin kendisiyle konustugunu görmek, hükümetin sirlarini açiklayacagina.

• Denizin dalgalanip karistigini ve havanin karardigini görmek, isyana, yalanin çogalmasina.

• Denizden yenilecek bir sey çıkardığını görmek, helal rizk edinecegine.

• Denizden tuzlu su içtiğini görmek, haram mal kazanacağına.

• Denizden tatli su içtigini görmek, helal mal edinecegine.

• Denizden maden veya kiymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayir ve menfaate; çikardigi sey çir-kin ise düsmana karsi üstünlügüne; rüya sahibi ilim adami ise ilminin artmasina.

• Denizden kötü bir sey çıkardığını görmek düşmanın memleketi istilasina delalet eder.

• Cafer-i Sadik ‘a göre: rüyada deniz görmek alti sekilde tabir olunur: Mülk ve devlet baskani, büyük kimseler, alim, ilim, mal, is.

• Ebu Sait El-Vaiz’e göre: tatli suyu olan denizin (göl) kuruması devlet başkanının ölümü; taskin bir deniz, keder ve sıkıntı; denizde bogularak ölmek, Islam dininin disinda olarak öldügüne delalet eder.

• Denize düştüğünü ve bazen batip bazen çıktığını ve ellerini hareket ettirerek yüzdügünü gören devlette bir makama sahip olur.

• Denize girdigini ve hemen çiktigini gören dünyada hep din ve ibadetle mesgul olur.

• Bir rivayete göre bogulma görmek, selametle yolculuga işarettir.

• Denizin üzerinde ayaklari üzerinde durdugunu gören, hükümet tarafindan bir nimete kavusur.

• Denizin yerden kalktığını görmek, zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir.

• Denizin küçülüp bir göl haline geldigini görmek, hükümet baskaninin degisecegine ve halkin onun elinden kurtulacaklarina.

• Denize girip daldigini görmek, hasta ise hastaliginin artacagina.

• Denizden çiktigini görmek, hastalıktan iyilesecegine;denizde yüzdügünü görmek, keder ve sıkıntıya düsecegine, yahut hastalanmaya; yüzmeden çiktigini görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya ve sifaya.

• Denizi yürüyerek karsi sahile çıktığını görmek, kurtulusa ve sıkıntıdan uzaklasmaya delalet eder.

• Bir baska rivayete görede: Bir kimsenin rüyasinda deniz görmesi, arzu ve isteginin yerine gelmesine işarettir.

• Denize girdigini gören kimse devlet baskaninin huzuruna girer.

• Denizin bütün suyunu içtigim görse, o kimse dünyaya sahip ve ömrü uzun olur.

• Deniz suyundan içip kandigini gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü ve kuvvetli olur.

• Denizden su almak istedigni gören kimse, almak istedigi su miktannca devlet hizmetinde bulunmayi arzu eder ve o nisbette buna muvaffak olur.

• Denizden su alip bir kaba doldurdugunu gören kimse çok mal biriktirir.

• Yahut, Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve genis bir mal yigar.

• Bazi tfibirciler demislerdir ki.

• Denizden içilen su, içildigi miktarca ilim ve edeb ögrenmektir.

• Denizi geçtigini gören.

• Düsmanin malindan ganimet alir.

• Bir kimse denizin suyunun bir sehire girdigini ve oranin halkina zarar verdigini görse, o sehire devlet baskani girer ve halk da devlet baskani tarafindan mal ve maisete işarettirlar.

• Denizde yikandigini gören kimse, günahlarindan kurtulur.

• Denizi uzaktan görüp, ona karismadigini gören kimse, arzu ettigi bir seye yaklasir.

• Denizden su içtigini görenin ortagi varsa ondan aynlir.

• Denize işediğini gören kimse hata ve günaha girer.

• Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ve belfi görür.

• Denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını görmek.

• Devlet baskani tarafindan o yere yahut hazineye gelecek belaya, yahut o sehirlerde kitligin çikacagina işarettir.

• Kendisin denizin kenarinda gören dalgıç ölür, eğer hasta ise Allah ona sifa ihsan eder.

• Bir kimse denizi bir bastan diger bir basa yardigini görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur.

• Denizin suyundan içtigini görene hüzün ve keder isabet eder.

• Denizde yüzdügünü gören kimse, içinde bulundugu bir isten çikmaya çalisir.

• Bu isten çikmasi için çekecegi zahmet, yüzmedeki çektigi zahmet kadardir.

• Bu isin kolayligi ise denizden sahile olan uzakligi ve yakinligi nisbetincedir.

• Eğer yüzerek denizden çikarsa o isin içinden de çikar.

• Denizde yüzdügünü ve batarak kayboldugunu gören kimsenin ömrünün bitmesine ve helak olmasina işarettir.

• Suyun kendisini örttügünü ve orada öldügünü gören kimse, sehid olarak ölür.

• Denize dalip su üzerine batip çiktigini buna ragmen ölmediginl gören kimse dünya mesgalelerine dalar, Bazen de, o.

• Dünyanin nimetlerine işarettir ve bazi kere de masiyet ve günah isler.

• Mal arzusundan dolayi inci çikarmak için denize daldigini gören, çikardigi inci veya baska sey miktan mala sahip olur.

• Denizden avucuyla su alip deniz üzerinde bulunan bir gemiye koydugunu ve onu doldurdugunu görenin uzun ömürlü bir çocugu olur.

• Denizden su alip içtigini gören, içtigi su kadar mala işarettir, yahut ayni miktarda ilim ve irfana sahip olur.

• içtigi su bulanik ise o kimseye korku isabet eder.

• Denizde yikandigini ve abdest aldigini gören hasta ise Allah sifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısi kalkar, korktugu seylerden emin olur.

• Hapiste ise hapisten kurtarir ve iyilikler karsisina çikar.

• Denizde su üzerinde gezdigini görse iyi niyet ve itikadinin saglam olduguna işarettir.

• Bazen de deniz rüyasi, iztirap veren ve helak eden bir fitneye işarettir.

• Deniz, cehenneme dahi işarettir.

• Bazen de bir kimseyi deniz içerisinde görmek, Eğer o kimse ölmüsse, cehennemde olmasina alamettir, Eğer hasta ise hastaligi artar.

• Denize battığını görse o hastalığından ölür.

• Bazi tabirciler deniz üzerinde yürümesi, gizli bir seyin asikareye çikmasina bazilari da tehlike ve tevekküle işaret eder demişlerdir.

• Rüyada Atlas Okyanusunu görmek, ömrünün kisaligina işaret ettigi gibi, uzun ömre de işarettir.

• Deniz, yolculuga, savasa ve savas da elde edilecek mala işaret eder.

• Denizin tatlisi, mü’mine, açisi da inançsiz birisine işaret eder.

• Deniz bazi kere de gökten yagan yagmur manasina gelir.

• Deniz, tehlike ve işarettir.

• Deniz korkuya, bağırmaya ve maksadın geç hasıl olmasına, bazen üzüntü ve kederin gitmesine, bazen de ölümüne işarettir.

• Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de işarettir.

• Bu rüya inançsiz için imana, günahkar için tevbeye ve yemine delildir.

• Deniz kötü ahlakli kadin ve erkege, hile, gayz ve gazab sahibi kimselere de işarettir.

• Bazen de hapse işarettir.

• Bazen deniz, haddi ve nihayeti olmayan meslege, kalesi olmayan sehre, cemaati terk edip yalniz bayram namazlarinda bulunmaya, sehvet ve arzusunun ve gönlünün istedigi seyleri yemekten kendisini men eden hastalik manasina gelir.

• Denizin güzel bir sekilde fazlalastigini görse, o sirada insanlann yagmura ihtiyaçlari varsa yagmur yagar ve o yagmurdan faydalanirlar.

• Denizin tasip dalgalarinin birbirine vurdugunu gören kimse yolculugunda korkuya ve siddete düser.

• Bazen de deniz.

• Dünyaya ve dünyanin garib hallerine işarettir.

• Deniz rüyaları genellikle iyiye yorumlanır.

• Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.

• Dalgalı bir deniz mutluluğun bazı sorunlardan sonra geleceğine işaret eder.

• Denizde yüzdüğünü gören insan arka arkaya yolculuk yapar.

• Deniz rüyaları genellikle iyiye yorumlanır.

• Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.

• Dalgalı bir deniz mutluluğun bazı sorunlardan sonra geleceğine işaret eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver