Rüyada Değirmen Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Değirmen Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Değirmen Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Değirmen Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Kişinin rüyada değirmen görmesi, aile halkının sıkıntı ve darlıktan halâs bulmasına, fakirlikten sonra zenginliklerine, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için kocaya ve evdeki hizmetçiye delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada değirmen görmek beşşekilde tâbir olunur: a) Sultan ve emir, b) Vezir veya makamına kaim olan zat, c) Kuvvet, kudret, iktidar, d) Şecaat, e) Zabıta memuru.
■ Değirmen yeri görmek dahi büyük bir reise ve hatırlı bir emire delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve adam öldürmeye işarettir.
■ Eğer değirmenin kimin malı olduğu bilinmiyorsa, husumet ve kıtal o civar halkının tamamına şamildir.
■ Rüyada değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak döndüğünü görmek, yolculuğa; buğday veya diğer hububat üzerinde döndüğünü görmek umumi halin şöyle böyle devamına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada değirmen taşının döndüğünü görmesi, değirmendeki un miktarınca gelecek hayra işarettir.
■ Bazı kere de değirmenin döndüğünü görmek yolculuk, buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntı ile tâbir olunur.
■ Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, o ev için şiddet ve çetinliklere, düşmanlığa işarettir.
■ Değirmende buğday veya arpa yahut kendisinden istifade edilecek faydalı bir şeyin öğütüldüğünü görmek, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının genişliğine, hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada şehir ve kasabanın veya camilerin ortasında büyük bir değirmen görmesi, eğer o şehir harap ise meydana çıkacak bir harbe delâlet eder.
■ Rüyada değirmenin kırıldığını ve bozulduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.
■ Hapiste olanın da zindandan çıkmasına delâlet eder.
■ Bekâr bir adamın rüyada değirmen satın aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
■ Aynı rüyayı kızı veya oğlu olan görmüşse, oğlunu veya kızını evlendirir.
■ Rüyada yel değirmeni görmek, devamlı olmayan düşmanlığa delâlet eder.
■ Kirmanî demiştir ki: Rüyada değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, şiddetli düşmanlığa ve kıtale; değirmen taşının şişeden olduğunu görmek, kadınlar yüzünden insanlar arasında vuku bulacak düşmanlığa delâlet eder.
■ İbn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada yel değirmeni görmek, harb ve kıtal ile tâbir olunur.
■ Halkın buğdayını öğütmek üzere bir yel değirmeni kuran (eğer lâyık ise) insanların başına geçer ve onlara hükmeder.
■ Rüyada yel değirmeninin yelkenlerini boyalı ve nakışlı görmek, geçimin güzel olmasına, maksada ermeğe, işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.
■ Isfehanî demiştir ki: Rüyada bir değirmenin gerek su ve gerek hayvan ile döndüğünü görmek, hayır ve bereketin husulüne, maişette kolaylığa delâlet eder.
■ Rüyada el değirmeni ile un öğüttüğünü görmek, büyük bir hayıra ermeye ve elinin emeğinden kazandığından fukaraya infak etmeye alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada değirmenin taş öğüttüğünü görmesi, korku ve dehşete işarettir.
■ Yine değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına delâlet eder.

Rüyada değirmen görmek rızkın genişlemesine, feraha ermeye, maddi sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.
■ Bekar birisi rüyasında değirmen görse yakın zamanda evleneceğine delalettir.
■ Değirmende buğday arpa gibi şeylerin öğütüldüğünü görmek sıkıntılardan kurtulmaya, rızkın bollaşmasına, hasta için şifa bulmaya yorumlanır.
■ Rüyada değirmenin döndüğünü gören yolculuğa çıkar.
■ Rüyada değirmen taşı görmek, elde edeceğiniz mala, çocuklarınıza ve eşinize işaret eder.
■ Rüyada değirmen taşlarını kırık görmek, rüya sahibinin ecelinin yaklaştığına işaret eder.
■ Rüyada değirmen taşının döndüğünü görmek, işlerinizde başarılı olacağınıza işaret eder.
■ Rüyada değirmenci olduğunu gören kişi onu oldukça sıkıntıya sokacak dertlere duçar olacağına işaret eder.

Hane halkınınsıkıntı ve darlıktan kurtularak bolluk ve berekete kavuşması demektir.
■ Başka yoruma göre de, gizli kalan bazışeylerin ortaya çıkması,iş yaşamında da başarı demektir.
■ Değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.
■ değiştireceğinize işaret eder.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Değirmen görmenin beş tabiri vardır:
■ 1-Hakim
■ 2-Reis
■ 3-Zenginlik
■ 4-Cesur kişi
■ 5-Aşçı
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Değirmene tahıl götürüp öğütmek ve ondan un yapmak; değirmen sahibinden hayır ve menfaat göreceğinize…
■ Değirmen taşının kırıldığını ve işin aksadığını görmek; değirmen sahibinin öleceğine…
■ Değirmen taşının çatladığını veya arıza yaptığını görmek; değirmen sahibinin geçim konusunda gevşeklik gösterdiğine…
■ Değirmen taşının çalındığını görmek; değirmen sahibinin zarar göreceğine işarettir
■ *Allame Meclisi: Değirmen görmek; adınızdan saygıyla söz edileceğine, birtakım insanlardan iyilik ve mertlik göreceğinize…
■ Çalışır vaziyette bir değirmen görmek; biriyle aranızda rekabet olacağına…
■ Değirmende çalışırken yorulduğunuzu ve bitkin düştüğünüzü görmek; işlerinizin kötüye gideceğine işarettir
■ *İbn-i Sirin: Değirmen görmek; gerginliğe ve savaşa…
■ Değirmende olmak; biriyle gerginlik yaşayacağınıza…
■ Değirmende tahıl olmadığı halde taşının nasıl döndüğünü görmek; yolculuğa çıkacağınıza…
■ Değirmen taşının kurşun, pirinç veya demirden olduğunu görmek; savaş ve savaş aletlerine…
■ Değirmen taşının camdan olduğunu görmek; kadınlarla gerginlik yaşayacağınıza…
■ Değirmenin tahıl yerine taş veya demir öğüttüğünü görmek; katı kalpli bir ortağa sahip olacağınıza, ama onun sayesinde işlerinizin düzene gireceğine işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Değirmen görmek; muhtemelen hoşunuza gidecek bir olayla karşılaşacağınıza…
■ Değirmeni durmuş halde görmek; aşk ve geçim konusunda şansınızın yaver gideceğine…
■ Değirmenin sesini duymak; gelir vaat eden bir iş edineceğinize…
■ Hareket halinde olan değirmen çarkı görmek; geliri çok olan bir işle meşgul olacağınıza…
■ Değirmen çarkının durduğunu görmek; sevdiğiniz bir kimseyle görüşeceğinize…
■ Kırık değirmen çarkı görmek; sevdiğiniz kimseyle görüşürken bir sorunla karşılaşacağınıza…
■ Değirmenin çarkına ya da pervanesine çarpmak; bir gönül olayının kötü bir şekilde sonuçlanacağına işarettir.

Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, Bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, Ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, Cami, çarşı vs.
■ gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, Değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, Su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, Değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, Değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, Değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, Değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, Değirmenin taş, toprak vs.
■ gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, Su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, Değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb.
■ öğütmek ( ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, Değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, Su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder.
■ (Ayrıca Bakınız; Değirmenci.)Rüyada değirmen görmek bir dava yolu ile mücadeleyi simgeler.
■ Hane halkının sıkıntı ve darlıktan kurtularak bolluk ve berekete kavuşması demektir.
■ Başka yoruma göre de, gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, iş yaşamında da başarı demektir.
■ Değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.Yeldeğirmeni havadan gelecek paradır.
■ Kısmet ve bol kazançtır.Su degirmeni siyaseti güzel, idaresi dogru, mali ve parasi çok bir kimse ile tabir olunur.
■ Degirmenin dönmesi, yolculuga; rizk toplanmasina; bir rivayete göre, savas çikmasina isarettir.
■ Degirmen çarkinin kirilmasi sahibinin ölümüne delalet eder.
■ Bugday ile degirmene giderek ögütüp un yaptigini gören, ha-yir ve menfaate erer.
■ Onun yüzünden bir baskasi da faydalanir.
■ Degirmende bir bozukluk olup, islemedigini veya tasinin çalindi-gini görmek, degirmen sahibinin bir zarara ugramasina, bir riva-yete göre hasta olmasina delildir.
■ Ibni Sirin’e göre: Rüyada degirmen görmek, düsmanlik ve fe-naliga isarettir.
■ Degirmenin kimin mali oldugunun bilinmemesi düsmanlikla, eger sahibi biliniyorsa veya rüya görenin mali ise, bu düsmanlik onlara karsidir.
■ Bir degirmen tasinin bugdaysiz ve bos döndügünü görmek, yolculuga; tasin bugday veya diger hububat ögüttügünü görmek, dünya halinin söyle böyle devam ettigine de-lildir.
■ Kirmanî’ye göre: Rüyasinda degirmen tasinin demirden ve-ya bakirdan oldugunu görmek, siddetli düsmanliga; degirmen ta-sinin camdan oldugunu görmek, kadinlar yüzünden halk arasinda düsmanlik olusmasina; su degirmenini eliyle çevirdigini gör-mek, kimseden yardim görmeyerek islerini kendi eliyle idare edecegine isarettir.
■ Cafer’i Sadik (RA)’a göre: Rüyada degirmen görmek, bes se-kilde tabir olunur: Devlet baskani, basbakan, kuvvet, kahraman-lik, zabita memuru.
■ Degirmen yeri görmek de bir baskan veya ha-tirli bir kimse ile tabir olunur.
■ Halit El-Isfahanî ‘ye göre: Bir degirmenin gerek su ve gerek hayvan veya baska bir seyle döndügünü görmek, hayir ve bereket gelmesine; rizk bolluguna; kolayliga delalet eder.
■ Degirmen çarki döner ise, savasa; dönmezse ese delalet eder.
■ El degirmeni ile un ögüttügünü gören, büyük bir hayra erer ve elinin emeginden ka-zandigi parayi fakirlere dagitir.
■ Bir rivayete göre hayirli ve zengin bir kadin ile evlenir.
■ Degirmen çarkinin çalindigini veya kirilip parçalandigini görmek, rüya sahibinin veya degirmen sahibi bili-niyorsa, onun ölümüne delalet eder.
■ Yel degirmeni görmek de su degirmeni gibi yorumlanir.
■ Ancak bunda çarki yerine yelkenleri, yani kanatlari dikkate alinmalidir.
■ Ates ve gazla çalisan degirmen görmek de yine bu sekilde tabir olunur.
■ Degirmenin büyük veya küçük olmasi, yüksekligi, genisligi tabirde önemle dikkate alin-malidir.
■ Ibni Kesir’e göre: Yel degirmeni savas ve ölümle tabir olu-nur.
■ Halkin bugdayini ögütmek için bir yel degirmeni yaptiran halk arasinda hükmetmek üzere meclise girer.
■ Eger halktan biri ise, rizkini elde etmek için bir seyle ugrasir.
■ Yel degirmeninin ka-natlarini boyali ve nakisli görmek, geçiminin güzel olmasina, maksadina ermege, islerinin yoluna girmesine delalet eder.
■ Yeldegirmeninin kanatlarini açtigini görmek, ondan fayda ve menfa-at gelecek olan bir ise baslamaya, kanadi olmayan yel degirmeni ile un ögüttügünü görmek, hafif bir kadinla evlenmege, eger bu rü-yayi bir kadin görmüs ise, namusunu kaybetmeye, yel degirmeni için dolap kanatlari satin aldigini görmek, evlenmege isarettir; Degirmen görmek, oradan geçimini elde etmek için bir yere gir-mege delalet eder.
■ Abdulgani Nablüsî’ye göre: Rüyada bugday ögüten degir-men görmek, orada hak batildan ayrildigi için ilim merkezi, orada adalet ve insaf,ölçü, hüküm oldugu cihetle mahkeme, ve zekat için ölçü olmasindan dolayi da rizk ve fayda, degirmen taslarinin birbi-ri üzerine binmis olmasindan dolayi da kari ve koca ile tabir olu-nur.
■ Bir rivayete göre degirmen görmek, kedere, kalp darligina, bas agrisina isarettir.
■ Tabirci rüyanin sekline göre ve rüyayi göre-nin halini de dikkate alarak degirmen rüyasini buna göre yorumlamalidir.
■ Degirmenin bugday yerine insanlari ögüttügünü görmek, fitne ve fesat bir çok kimselerin ölümüne, yenilmeyen bir seyi ögüttü-günü görmek, kitliga; degirmende un çogalip her tarafi doldurdugunu görme, rizk çokluguna; ucuzluga, hastaliktan sifaya delalet eder.
■ Degirmende kina, hatmi ve benzeri seyleri ögütmek temizli-ge, hastaliklarin önünün alinmasina, keder ve sikintinin yok edilmesine, borçlarin ödenmesine isarettir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada degirmen görmek, aile halkinin sikinti ve darliktan kurtulmasina yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekar erkek için ese, bekar kiz için kocaya isarettir.
■ Degirmen bulunmayan bir evde degirmen görmek, siddet ve zorluklara, düsmanliga isarettir.
■ Eger degirmende ekmek, et veya bal ögütse, aile halkinin bozucu, gösteris maksatlisi ve sevici olmalarina isarettir.
■ Degirmende bugday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydali bir sey ögütse, aile halkinin islerinin kolayligina ve riziklarinin yolunda gitmesine, hastaliklardan sifa bulmalarina, islerini idare eden kimseyi yenilemelerine, isarettir.
■ Sehir ve kasabanin ortasinda görülen büyük degirmen, eger o sehir ve kasaba harap ise meydana çikacak savasa isaret eder, hususiyle o degirmende ates veya büyük tas ögütülürse, eger sehir harap degilse ve orada ögütülen kötü kokulu arpa, su, çamur ve yahut et olursa salgin hastaliga isarettir.
■ Bazi tabirciler, su üzerinde bulunan degirmen, islere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdir, dediler.
■ Bir kimse o adama siginsa, onun çalisma ve gayreti güzel olur.
■ Rüyada degirmenin döndügünü gören kimseye degirmendeki un miktannca gelecek hayra isarettir.
■ Bazen degirmenin döndügünün görülmesi yolculuk, degirmenin bugdaysiz dönmesi siddet ve sikintidir.
■ Degirmenin egrilik ve aksaklik ile dönmesi piyasanin pahaliligina isarettir.
■ Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir degirmenin oldugunu görse, temiz bir rizka isarettir.
■ Bir sey ögütmeksizin degirmenin döndügünü görmek, yolculuktur.
■ Degirmenin sebepsiz olarak döndügünün görülmesi, ecelin yaklasmasina isarettir.
■ Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, Bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, Ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, Cami, çarşı vs.
■ gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, Değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, Su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, Değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, Değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, Değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, Değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, Değirmenin taş, toprak vs.
■ gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, Su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, Değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb.
■ öğütmek ( ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, Değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, Su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver