Rüyada Dağ Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Dağ Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Dağ Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Dağ Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada dağ görmesi, şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet eder.
■ Yine kişinin rüyada bir dağ üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allahu Teâlâ’ya hamd ettiğini görmesi, adil bir devlet reisine delâlet eder.
■ Yine rüyada kendisini dağ üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve şanı yüce olur.
■ Rüyada dağın yayılıp açıldığını ve değirmileştiğini görmek, kalbi katı ve çetin bir kadına alâmettir.
■ Veya gam, keder ve de insanın himmetinin son derecesine işarettir.
■ Rüyada dağ üzerinde ağaçlar görmek, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde güzel isimle anılmaya ve şöhrete delâlet eder.
■ Bir kimsenin bir dağ üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görmesi, eğer ehilse vali olacağına veya yüksek bir memuriyete getirileceğine delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dağ görmek, dört veçhe ile tâbir olunur: a) Mülk ve sultan, b) Zafer, c) Riyaset, d) Rahata kavuşmak.
■ Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada bir dağın üstünde olup bunu kendi mülkü zannettiğini görmek, kadri yüce bir kimseye delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur dağlarından herhangi birini görmesi, ulema ve salihlerin hizmetinde bulunacağına delâlet eder.
■ Rüyada dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, çıkması muhtemel bir harp ile tâbir olunur.
■ Yine dağın semâlara yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete delâlet eder.
■ Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunmayan bir dağı görmek, kâfir ve azgın bir melik ile tâbir edilir.
■ Eğer dağda nebatat biter ve sular da çağlar ise, bu defa, o rüya dindar bir devlet reisine delâlet eder.
■ Rüyada dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi bir zatın vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine delâlet eder.
■ Rüyada çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde, orada kalıp ne aşağı inmeye, ne de yukarı çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ömrünün yarısında vefat edeceğine delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir valinin geleceğine delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisini bir dağ üzerinde görmek, ana babaya âsi olmak ve yakın ecel ile tâbir olunur.
■ Dağ üzerinde oturması onun ölümüdür.
■ Dağ eteğinde olması ise, hayat ve yaşayışının müddetine delâlet eder.
■ Rüyada dağların canlandığını sonradan tekrar eski hallerine döndüğünü görmek, o mıntıka halkına gelecek şiddetli bir korkuya delâlet eder.
■ Ancak Allahu Teâlâ o korkuyu sonradan onlardan kaldırır.
■ Bazı kere de rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ızdırap ve işsizliğe delâlet eder.
■ İmam Nablusî demiştir ki: “- Rüyada dağ ve dağın yürüdüğünü görmek şiddet ve korkuya bazan da yolcu için denizde boğulmaya delâlet eder.
■ Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir hadisenin çıkmasına işarettir.” Rüyada bir dağa yaslandığını görmek, kuvvetli bir melike dayanmaya, dağın gölgesinde oturduğunu görmek, bir melikin himayesine sığınmaya ve rahatlığa delâlet eder.
■ Bazı kere rüyada görülen dağlar, meliklere, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere delâlet eder.
■ Bazan da dağ, din ve dünya sahibine işarettir.
■ Rüyada dağın yere battığını görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne alâmettir.
■ Kirmanı demiştir ki: Rüyada bir dağa sahip olduğunu görmek, kalbi katı, şanı büyük bir zâta arkadaş olmaya delâlet eder.
■ Bir dağın etrafında dolaştığını görmek, büyük bir kimseye intisab ile tâbir olunur.
■ Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve ihsanda bulunmaya delâlet eder.
■ Bazı kere de dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana; bazan da, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.
■ Rüyada bir dağda mağaraya girdiğini gören kimse, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve sadece Rabbine tevekkül eder.
■ Dağa düzgün bir yoldan geldiğini görmek ise, maksat ve arzuya vâsıl olmaya delâlet eder.
■ Selimi demiştir ki: Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmete alâmettir.
■ Rüyada bir dağa tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar.
■ Bir kimsenin dağda çimenler üzerinde ibadet ettiğini görmesi Cenâb-ı Hakk’ın rızasına delâlet eder.
■ Dağ eteğinde kaynayan bir sudan abdest aldığını görmek ve namaz kılmak, günahlardan temizlenmeğe ve kalb safasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada dağ yolunda kolaylıkla ilerlediğini görmesi, hidayete, helâl kazanca ve sefere delâlet eder.

Rüyada dağ görmek yüksek mevki sahibi olmaya işarettir.
■ Rüyasında dağ gören kişi mevki sahibi olur, iktidar ve güç elde eder, imanı kuvvetlenir, arzulan yerine gelir.
■ Rüyada dağa çıktığını gören kimsenin itibarı artar, dağın yarısına gelip ne aşağı ne yukarı gidebilen kimse ömrünün yarısında vefat eder.
■ Dağa çıkmak izzet, şan, mevki; dağdan inmek ise zillet olarak yorumlanır.
■ Rüyada kendisini dağın zirvesinde görmek, bütün arzu ve isteklerine kavuşacağına, dağların sağa sola yürüdüğünü görmek, insanlar arasında kargaşa yaşanacağına işaret eder .
■ Rüyada dağın yandığını görmek, o bölgedeki önemli bir kimsenin vefat edeceğine işaret eder.
■ Rüyada dağm üzerine geldiğini görmek, bazı insanlar tarafından taciz edileceğine işaret eder.
■ Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ kâfir ve azgın bir meliktir.
■ Çünkü o dağ Allah’ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.
■ Bulunduğu hal üzere olup üzerinden bir şey düşmeyen dağ diridir.
■ Bu dağ, düşüp kaya parçası gibi olmuş dağdan hayırlıdır.
■ Dağın üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi katı ve menfaatli bir melik tarafından bir vilayete vali tayin edilir.
■ Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider.
■ Vali ise işinden alınır.
■ Tüccarsa zarara uğrar.
■ Nebatatı olmayan bir dağa çıktığını gören, kâfir melikin hizmetine girerek iş görür, bunda da kendisine kaygı ve endişe gelir.
■ Dağ içinde olan yol ve yokuş ukubet ve azaptır.
■ Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur.
■ Yokuşu çıktığım görse, zatmet ve meşakkatle beraber, kadri ve saltanatı yüksek olur.
■ Dağın etrafında olan büyük taşlarla ağaçlar melikin kumandanı, yaveri ve müsteşarıdırlar.
■ Bundan dolayı bir kimse dağm etrafında taşlar görse reisliğe nail olur.
■ Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir.
■ Yahut mertebesinden düşüp bulunduğu hali değişir.
■ Dağdan düşerek ayağının kırıldığım gören kimse melikin nazarından düşer ve malına zarar erişir.

Rüyada dağ genelde hayra yorulur.
■ Bir dağatırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.
■ Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır.
■ Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada dağ görmenin beş tabiri vardır:
■ 1-Hükümet
■ 2-Cesaret
■ 3-Zafer
■ 4-Yükseklik
■ 5-Başkanlık
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Bir dağın başında olduğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetin himayesi altında olacağınıza…
■ Dağı yerinden kazıyıp söktüğünüzü görmek; büyük bir şahsiyeti alt edeceğinize…
■ Bir dağda kendinize yer hazırladığınızı görmek; söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza işarettir
■ *İbn-i Sirin: Dağ görmek; hile yoluyla elde edilen mala…
■ Dağa saklandığınızı ve bir çıkış yolu bulamadığınızı görmek; bir hileye kurban gideceğinize, ama sonunda üstesinden geleceğinize…
■ Bir dağın başında ezan okuduğunuzu veya namaz kıldığınızı görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
■ Bir dağın yamacında kendinize kalacak yer hazırladığınızı ve oradan düştüğünüzü görmek; üzüleceğinize işarettir
■ *Kirmani: Bir dağı kazdığınızı görmek; insanlara hile yapacağınıza…
■ Bir dağda olduğunuzu ve oradan çıkamadığınızı görmek; bir iş konusunda mağdur duruma düşeceğinize ve işin içinden çıkamayacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Bir dağın hareket ettiğini görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan saygın bir kimsenin herhangi bir şeyden dolayı rencide olacağına…
■ Bir dağı kolaylıkla kazdığınızı görmek; birine gizli bir şey vereceğinize…
■ Kaf dağının tepesinde oturduğunuzu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
■ Tur Dağı’nda olduğunuzu görmek; hükümet edeceğinize…
■ Dağa çıktığınızı görmek; büyük bir şahsiyetin huzuruna çıkacağınıza…
■ Dağdan taş toplayıp etrafa fırlattığınızı görmek; çeşitli yerlere mektup yazacağınıza veya mesaj göndereceğinize…
■ Dağdan düştüğünüzü görmek; arzu ettiğiniz şeyleri elde edemeyeceğinize…
■ Bir merdivenle dağa çıktığınızı görmek; muradınızın kısa sürede gerçekleşeceğine…
■ Yüksek bir dağın tepesinde olduğunuzu görmek; söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza işarettir.

Dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir Dağın üzerinde bulunmak kadri yüce birine yakın olmaya, Dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, Dağdan inmek makam ve rüütbe kaybetmeye, Dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara, Dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, Dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması yönetim zaafiyetine, Dağın yanması devlet başkanını vefatına, Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, Dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına, Dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve kopluma ancak zararı dokunan yönetime, Dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere, Dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya, Dağın fare vs.
■ doğurması umulan şeylerin boşü çokmüsonü, Dağın oğlan doğurması o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, Kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, Dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs.
■ yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere, Dağda bRüyada dağ görmek kötü şans ve monoton bir iş hayatını simgeler.
■ Rüyada dağ genelde hayra yorulur.
■ Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.
■ Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır.
■ Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.
■ Dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir.
■ İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız.Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır.
■ Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.Dag rüyada zorlukla tabir edilir.
■ Rüyasinda büyük bir daga tirmandigini görmek, eger zirveye ulasmis ise, hayatinda bütün zorluklari yenecegine isarettir.
■ Daga tirmanirken, birçok zorluklara ugradigini, bazi yerlerde ayagi kayarak bir iki metre asagi düstügünü veya tamamen dagdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldigini görmek, hayatinda birçok zorluklara rastlayacagindan, zorlukla geçimini temin edecegine isarettir.
■ Dagin orta yerinde daha fazla tirmanamayacagini hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir isinde basarili olamadigi için durmadan meslek degistirdigine isa-rettir.
■ Rüyada bir dagdan asagiya yuvarlanmak, beklemedigi bir sürpriz ile karsilasip kötü bir durumda kalacagina delalet eder.
■ Danyal Aleyhisselama göre; bir dagin üzerinde olup bunu kendi mali zannettigini gören, büyük bir kimseye siginir.
■ Bir rivayete göre adil bir baskanin emrine girer.
■ Bir daga çikarak tepesine ulastigini gören, bir devlet büyügünden fayda görür.
■ Bir dagin yerinden koptugunu veya parça ,parça oldugunu görmek, büyük bir devletin yikilisina ve halkinin dagilmasina delalet eder.
■ Bir dagda kendisi için yatip kalkacak yer hazirladigini gören, büyük bir dev-let makaminda is bulur.
■ Bir dagdan indigini gören, isinden olur, itibari sarsilir.
■ Bir rivayete göre yüksek daglardan inmek, yap-mak istedigi bir isten vazgeçmektir.
■ Cabir’ül-Magribi’ye göre; bir daga veya yüksek bir yere çik-tigini görmek, muradinin olmasina ve istegini elde etmesine delalet eder.
■ Bir dagdan düstügünü görmek, din ve dünyasinda noksanliga delildir.
■ Bir dagin yesillendigini ve güzellestigini görmek, o yeri yöne-tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir.
■ Dagda yirtici bir hay-van görmek, dinsiz ve vicdansiz bir devlet adami ile tabir olunur.
■ Dagin yalniz topraktan ibaret oldugunu görmek faydasiz, cimri bir devlet baskaninin bulunduguna isarettir.
■ Dagin dikenler ve çalilar ile kaplandigini görmek, halki yaptiklari ile rahatsiz eden bir devlet baskanina delalet eder.
■ Cudi dagina çiktigini gören, hayir ve fayda görür.
■ Arafat daginda bulundugunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur.
■ Cebel-i Lübnan’a çiktigini gören, ilim adamlari ile bulusur ve onlardan fayda görür.
■ Karanlik ve korkunç görünüslü bir dagda bulundugunu gören ölür veya bir musibete ugrar.
■ Dagda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayir ve menfaat görecegine isa-rettir.
■ Bir daga çiktigini ve orada gördügü bir magaraya girdigini görmek, bazi kisilerin sirlarina ortak olacagina delildir.
■ Oradan bir sey alip çiktigini gören, o sirri ögrendiginden dolayi menfaat görür.
■ Bir dagi uzaktan gören, önemli bir konuyu düsünür ve yapmaya karar verir.
■ Dagda merdiven gibi yapilmis bir yoldan çiktigini gören, muradina erer.
■ Cafer’i Sadik (RA)’a göre; dag görmek bir devlet baskani, devlet büyügü ve rahata ulasmakla tabir olunur.
■ Kirmani’ye göre; bir dagin kendisine ait oldugunu gören, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadas olur.
■ Dagin etrafinda dolastigini gören, büyük bir kimseyle tanisir ve fayda görür.
■ Bir daga dayandigini gören, büyük bir kimseye siginir.
■ Dagin üzerin-de kendisine saglam bir yer hazirlayan, devlet büyügü tarafindan büyük bir memuriyete geçirilir.
■ Zengin ise daha çok zenginlesir.
■ Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz, bir dagi yiktigini gö-ren, ömrünü ziyan eder.
■ Kendisini dagdan asagiya atip kendisine bir zarar gelmedigini gören, eline geçecek bir büyük is veya memuriyet dolayisiyla sözü geçer olur.
■ Dagdan düstügünü ve hemen ayaga kalktigini görenin isi tamamlanmaz.
■ Bir dagda silahli olarak bulundugunu veya bir baska arkadasi ile birlikte bulundugunu görmek, hayir ve büyümege delalet eder.
■ Bir daga çikmak istedigini gören, kati kalpli bir kimseye giderek ondan bir isi hakkinda yardim ister.
■ Bu rüyada pek hayir yoktur.
■ Daga ne kadar kolaylikla çikarsa, maksadina da o kadar kolaylikla ulasir.
■ Daga çikarken hiç ayagi kaymadigini ve çok rahat tirmandigini görmek, acele bir hayra ulasacagina delalet eder.
■ Zorlukla daga çikmaya basladigini ve tepesine ulastigini görenin, ömrü dolmus ve eceli yaklasmistir.
■ Abdulgani Nablusi’ye göre: rüyada büyük bir dag görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatirli bir büyüge, babaya, büyük bir tüccara, dagin tepesi yuvarlak ve yassi ise, zengin fakat kati yürekli bir kadina, keder ve sikintiya, zahmetli yolculuga, hayal ve düsünceye tabir olunur.
■ Rüyada bir daga çikip orda oturan, suyundan içen, halk için çalisan bir devlet baskani tarafindan büyük bir bidelalet getirilir, yahut bir ticarete atilarak para kazanir.
■ Salimi’ye göre ; dag görmek büyük bir kismete delalet eder.
■ Rüyasinda bir daga tirmandigini görmek, karli bir is için bir uzak yolculuga çikacagina, dagdan indigini görmek, karli bir ticaretten eline büyük miktarda para geçecegine, bir dag eteginde oturup dinlendigini görmek, kendisine teklif edilen karli bir ise girip girmeyecegine karar vermek için düsündügüne, bir dagin eteginde bir dag evinde bulundugunu görmek, bir is için çagrildigi bir yere gidecegine, dagda çiçek topladigini ve bir demet yaptigini görmek, eline geçen parayi hayir islerinde harcayacagina delalet eder.
■ Dagda çimenlerin üzerinde ibadet ettigini görmek Cenabi hak (C.C.) Hazretlerinin rizasini aldigina, dag eteginde sudan abdest alip namaz kildigini görmek, günahlarindan kurtulduguna, üzerinde yesillik olmayan çiplak bir daga tirmandigini görmek, tesebbüs ettigi isten hayir gelmeyecegine delalet eder.
■ Dagin küçülerek yok oldugunu görmek bekledigi seylerin elde edilemeyecegine , dagin oldugundan daha fazla büyüdügünü görmek, bir devlet dairesinden bekledigi bir haberi alacagina, dagin üzeri çiçekle dolu oldugunu görmek, her durumda hayir ve menfaate isarettir.
Bir baska rivayete görede: Rüyada dag görmek, sani yüce, dehsetli ve söhretli, emrini yerine getiren iktidarli ve sebatli bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara isarettir.
■ Dag yayilip açildigi degirmilestigi zaman, çetin ve kalbi kati bir kadindir.
■ Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dag inançsiz ve azgin bir amirdir.
■ Çünkü o dag Allah’i tesbih etmeyen ve insanlann faydalanmadigi ölü gibidir.
■ Dagin üzerine çikip ondan su içtigini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kati ve menfaatli bir amir tarafindan bir vilayete vali tayin edilir ve içtigi su, gördügü nebatat miktarinca mala sahip ve istegine nail, isi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler.
■ Dag üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allah’a hamd ettigini gören kimse J adil bir devlet baskani olur.
■ Dag üzerinde azginlik, isyan ve haddi tecavüa ettigini gören zalim olur.
■ Dagin üzerinde secde ettigini veya ezan okuduguj nü görse, bir vilayete vali olur ve düsmanlarina galip gelir.
■ Dagdan indigin^ gören kimsenin mülkü elinden gider.
■ Vali ise isinden alinir.
■ Tüccarsa zara eder.
■ Nebatat olmayan bir daga çiktigini gören, inançsiz baskanin hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine kaygi ve endise gelir.
■ Dag içinde olan yol ve yokus azaptir.
■ Bundan dolayi yokus bir yoldan indigini gören kimse azabindan kurtulur.
■ Yokusu çiktigini görse, zahmet ve mesakkatla beraber, degeri yüksek olur.
■ Dagin etraf inda olan büyük taslarla agaçlar devlet baskaninin, yaveri ve düsmanidirlar.
■ Bundan dolayi bir kimse dagin etrafinda taslar görse baskanliga isarettir.
■ Dagdan düstügünü görenin hata ve günahi meydana gelerek kendisine zarar verir.
■ Dagdan düserek ayaginin kinidigini gören kimse baskanin nazarinda düser ve malina zarar gelir.
■ Dagin yandigini veya düstügünü görmek, sanli, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatina veya devlet baskaninin o kimseye galip gelip kahretmesine isarettir.
■ Çünkü ates, devlet baskanidir.
■ Bir dagin sallandigim, fakat yine durdugunu görmek, o yerin devlet baskan7ina bir musibet ve siddet isabet edecegine isarettir.
■ Çikmakta oldugu dagin yarisma geldiginde yukan çikmasi ve asagi inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yansinda vefat eder.
■ Ömrü ise kirk senedir.
■ Daga çikip üzerinde oturan kimsenin çirkin bir çocugu olur.
■ Daga çikmak yükseklik, asagi inmek zillettir.
■ Yukan çikmak valilige isaret ettiginde, asagi inmek de görevden alinmaya isarettir.
■ Daga yaslandigini gören, kuvvetli bir devlet baskanina dagin gölgesinde oturdugunu gören, bir devlet baskaninin himayesine siginarak rahatça yasar.
■ Dagi yüklenip ondan agirlik ve güçlük hissettigini gören kimse, büyük bir adamin veya tüccarin islerini üzerine alir, fakat bundan zahmet çeker, dag kendisine hafif gelirse o isleri de güçlük çekmeden idare eder.
■ Gökten, sehir üzerine bir dagin indigini görmek, o sehire bir valinin gelecegine isarettir.
■ Bir sehirden bir dagin göge dogru çiktigini görmek, o sehrin vahsinin alinmasina isarettir.
■ Dagin tepesinden bir sey ittigini gören kimse, birisinin hakkinda bir söz söyler.
■ Eger dagin tepesinde iken üzerinde bir elbise oldugunu veya güzel bir halde bulundugunu görse, onun gücü ve otoritesi, dagin tepesinden attigi seyin kiymeti miktannca kuvvetli olur.
■ Çikmayi arzu ettigi bir dagin tepesine çiktigini gören kimse, dagin üzerine çikip orada oturuncaya degin gördügü seylerin kolaylik ve zorlugu nisbetinde arzu ve isteklerine kavusur.
■ Bir tepeden yahut bir köskten ya da bir dagdan indirildigim gören kimsenin arzu ettigi seyi meydana gelmez.
■ Dagi uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir.
■ Bazilari da, dag, söz vermekle tabir edilir, demislerdir.
■ tbni Sirin (R.A.) demistir ki bir kimse kendisinl bir daG üzerinde görse, anne babasina asi olur ve eceli yaklasmistir.
■ Dag üzerinde otunnasi onun ölümüdür.
■ Dag eteginde olmasi hayat ve yasayisinin müddetidir.
■ Bir kimse daga çiktigini görse devlet ve yükseklige isarettir dediler.
■ Daglarin canlandigini sonradan eski hallerine döndüklerim görmek, o sehir halkina gelecek siddetli bir korkudur.
■ Ancak Cenabi Hakk o korkuyu sonradan onlardan kaldirir.
■ Dag üzerinde agaç gören kimse makarna, yükseklige, halk arasinda güzel isimle anilmaya ve söhrete isarettir.
■ Bir kimse birtakim liderlerin bir dagin kule veya tepesinde toplandiklarim görse, o sehir halkinin veya bir mahallenin baskaninin ölmesine isaret eder, yahut Allah’tan istenmeyen bir seyi talep ettiklerinden dolayi mezkur muhtarlar gam ve kedere düserler.
■ Rüyada görülen daglar ve yüksek tepeler, siddetli üzüntüye, baginp feryad etmeye, istirap ve issizlige de isarettir.
■ Bir magaraya girdigini gören, yakinda, emniyet, istikrar ve vakara erisir ve ancak Allah’a tevekkül eder.
■ Bazen, dag, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, Bazen de, efendi ve anne gibi, insanin kendisine sigimp himayesine girdigi kimseye isarettir.
■ Dagda bulunan su, agaç ve meyve ile dagin yüksekligi ve faydasizligi insanin hayir ve serrine isarettir.
■ Dag, vaad’e isarettir.
■ Rüyada dag ve dagin yürümesi siddet ve korkuya Bazen de yolcu için denizde bogulmaya isarettir.
■ Dagin yükselip gökte bir bulut gibi oldugunu görmek, azabi mucip olan bir seyin meydana çikmasina isarettir.
■ Bir daga gelip orada tatli su, meyve veya insanlarin yiyeceklerinden bir seyler buldugunu gören hayirli bir hanima siginir, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim ögrenir.
■ Ya da geçimini temin edebilecegi bir meslegi ögrenir veya bir rütbeye isarettir.
■ Yahut faydali bir yolculuk yapar, yahut devlet baskaninin hizmetine girer, veya neticesi hayir olan bir seyle vaad olunur.
■ Daga düzgün bir yoldan geldigim gören, maksad ve arzusuna mesru yoldan vasil olur.
■ Tabirde, kendisine gelinen dagi da muteber tutmak lazimdir.
■ Söyle ki Kendisine gelinen dag, Arafat, Kat, Cudi, Lübnan, Uhud, Kasyan, Tur, Mukattem v.s.
■ gibi serefli daglar olursa, o kimse alimler ve sulahadan bulunan kimselerin hizmetinde bulunur.
■ Bazen de o kimse bu daglarin bulunduklari yerlere yolculuk yapar ve maksadina kavusur.
■ Dagin yerle bir oldugunu gören kimse ölür.
■ Bazen de rüyayi gören ibadet , ve taata isarettir.
■ Daglar, melikler, amirlerde, salihlere ve alimlere isarettir.
■ Bazen de dag, din ve dünya sahibine isarettir.
■ Bir dagda kuyu kazdigini yahut taslari bir dagdan diger bir daga naklettigini gören kimse, kalbi kati birisiyle tartisir ve bunda güçlük çeker.
■ Bir kimse rüyada gögsünde iki dag bulundugunu görse halka iki sene valilik Dag çocuk dogurmaga ve kisiye üzüntü ve aa verecek söze de isarettir.
■ Dagin kendisiyle beraber yürüdügünü görmek, bir savasin çikmasiyla bir devletin diger bir devletin üzerine yürümesi yahut umum insanlann yok olmasina sebep olacak bir fitne ve siddetin çikmasiyla, alimler arasinda ihtilaf ve istirabin çikmasina isarettir.
■ Bazen de o yerde adalet meydana gelir.
■ Bir kimse gemiden daga indigini görse, Nuh Aleyhisselamin oglunun hikayesine binaen o kimsenin yok olmasi yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerim yerine getirmede yalniz kalmasina isarettir.
■ Bazen degdan vahsi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanina düstügünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüge düser.
■ Bazen de bu rüya, günahlari terk etmeye ve bidaüardan temizlenmeye isarettir.
■ Dagin göge yükselerek insanlann baslari üzerinde oldugunu görmek, insanlari kaplayacak bir korku ve siddete isarettir.
■ Çünkü, Allah tarafindan korkutmak ve günahkarlari tehdit için Tur dagi Beni israil’in basma gölge gibi kaldirilmisti.
■ Dagin yürümesi, bazi kere de veba hastaligina isarettir.
■ Dagi devirdigim gören kimse dagin büyüklügü nisbetinde bir adami helak eder.
■ Bazilari da, ömrü biter demistir.
■ Daga çikmayi murad ettigini gören kimse, kalbi kab ve düsüncesiz birisine yaltaklik etmeyi arzu eder.
■ Dagin yere battigini görmek, o yerin devlet baskani veya büyüklerinden birinin ölmesine isarettir.
■ Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır.
■ Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver