Rüyada Cihad Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Cihad Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Cihad Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Cihad Görmek konusunda 3 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada düşman ile cihad ettiğini görmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye, şan ve şerefe delâlet eder.
■ Bazı kere de cihad rüyası, rızkın genişliği ile tâbir olunur.
■ Yine kişinin rüyada cihad etmeye gittiğini görmesi, fazilet ve zenginliğe , âhirette yüksek derecelere nâiliyete delâlet eder.
■ Rüyada birçok cengâverin cihad için yola çıktığını görmek, o kimselerin kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delâlet eder.
■ Nablusî demiştir ki: “- Rüyada harp etmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye alâmettir.” Rüyada kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye, nusret ve zafere delâlet eder.
■ Yine rüyada Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya delâlet eder.
■ Çünkü Hak yolunda öldürülenler aslında ölü değildir.
■ Onlar Rableri indinde nice nimete nail olurlar ve cennet onlarındır.
■ Rüyada harpte bulunduğunu, düşman üzerine hamle ettiğini, kâfirleri kırdığını görmek, nice nimete ve menfaate delâlet eder.
■ Bir kimsenin deniz üstünde cihad ettiğini görmesi, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa işarettir.
■ Cephede elde silah cihad ediyor görülmek, namaz kılmak, zekât vermek ve dinde gayretli olmakla tâbir edilir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi şekilde tâbir olunur: a) Hayır, b) Menfaat, c) Sünneti ihya, d) Düşman üzerine zafer, e) Hasta için afiyet ve şifa, f) Adil hükümdar, g) Ganimet.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında Allah yolunda cihad ettiğini gören kimsenin gerek kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin hali istikamet peyda eder, rızkı genişler ve serveti artar.
■ Rüyada gaza ve cihaddan yüz çevirdiğini görmek, çoluk çocuğuna ve eriline şefkat ve merhametin azlığına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada tek başına kâfirlerle cenk ettiğini görmesi, düşmanı kahretmeye, ganimete, helal rızka, şan ve şerefe delâlet eder.
■ Gaza edip kâfirler üzerine zafer kazandığını görmek, düşmandan elde edilecek mal ve ganimete işarettir.

Rüyada cihat ettiğini gören Allah’ın rahmetini, peygamberin sevgisini kazanır.
■ Allah için cihat edenin iyi bir müslüman olduğuna, ibadetlerini yerine getirdiğine, o kişinin hayır ve sevap üzerine olduğuna delalet eder.
■ Rüyada cihat ettiğini görenin rızkı genişler, geçim sıkıntısı çekmez.
■ Rüyada harp etmek çoluk çocuğun rızkını temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye delalet eder.
■ Bazı tabirciler, cihat rızkın genişliğine delalet eder, dediler.
■ Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakaşa ve mücadeleye işaret eder.
■ Bir kimse cihat etmeye gittiğini görse, o kimselerin kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delalet eder.
■ Kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir.
■ Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya işaret eder.
■ Harp içinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdiğini gören kimse, aile ve akrabaları hususunda ceht ve gayretini, onların hallerini ıslah için gösterdiği çalışmasını terk eder.
■ Dininde bozukluk meydana çıkar ve dünyada aşiret ve kabilesine tefrika ve dağınıklık isabet eder.
■ Harbi kazandığım gören kimse ticaret ve kazancında faide görür.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver