Rüyada Çarşı Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Çarşı Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Çarşı Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Çarşı Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

İmam Nablûsi demiştir ki: Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide delâlet eder.
■ Nitekim mescidin, çarşı ve pazara delâlet ettiği gibi.
■ Rüyada çarşı ve pazar görme şu şekilde tâbir olunur: a) Hac ibadeti, b) Allah yolunda cihad ve gaza, c) Zillet, d) Fayda, e) Muharebe f) Fitne, g) İmtihan ve maişet, h) İş veya kesad.
■ Rüyada bir pazarda alış veriş ile meşgul olduğunu görmek, Allah yolunda cihada delâlet eder.
■ Veya bu rüya güzel ve salih amele işarettir.
■ Yine rüyada çarşıyı insanlarla dolu ve her aranılanın bulunduğu bir halde görmek, eldeki malı satmaya ve çok büyük kazanca delâlet eder.
■ Ebû Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çarşı görmek, dünya ile tâbir olunur.
■ Onda iyi ve kötü görülecek her şey rüya sahibinin dünyasına nisbet edilir.
■ Bir çarşıya bir şey getirip satmak istediği halde satamadığını görmek, hayra veya mezellet (alçaklık) husulüne delâlet eder.
■ Çarşı ve pazarda yüksek sesle Allahü Teâlâ’yı zikrettiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten men’etmeye işarettir.
■ Bazı kere de rüyada çarşı görmek, içinde birbirini yiyen her türlü balığı toplayan denizlere delâlet eder.
■ Rüyada çarşılar, pazarlar, dükkânlar görmek, fayda ve rızıklara, giyilecek elbiselere, hastalıklardan şifaya delâlet eder.
■ Rüyada kitapçılar çarşısını görmek: Hidâyet ve tevbe, şer ve kötülükle mücahede ile tâbir olunur.
■ Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve zinetlere, zevç ve evlâtlara ve menfaate delâlet eder.
■ Yine rüyada, zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek; arzu ve şehvetlerin harekete gelmesine ve hastalıklardan afiyet bulmaya işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada eczacılar çarşısını görmesi, sevinç verici haberlere, zevceye ve evlatlara delalet eder.
■ Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce, rütbe ve rızkın yenilenmesi ile tâbir olunur.
■ Sarraflar çarşısını görmek, nesir ve şiir sebebiyle ilme, sözü düzeltmeye ve fakirlikten sonra zenginliğe delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada bakırcılar çarşısını görmesi, şer ve sıkıntılara, baş ağrısına, bekâr için evlenmeye, evlât ve hizmetçi sebebiyle ferahlık ve sevince işarettir.
■ Rüyada silahçılar çarşısını görmek ise, münakaşaya ve düşmana zafer bulmaya delâlet eder.
■ Yüncüler çarşısını görmek, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala delâlet eder.
■ Pamuk satanların olduğu yeri görmek ise, eldeki malın artmasına, rızka ve bâtıldan hakkın meydana gelmesine alâmettir.
■ Rüyada balık pazarı görmek, rızka, helâlden olarak birbiri arkasınca meydana gelecek fayda, menfaat ve habere delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada kasapçılar çarşısını görmesi, kendisinden kan dökülmesine yarayan bıçak ve satır gibi âletler bulunmasından ötürü cenk meydanına delâlet eder.
■ Rüyada zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek, arzu ve şehvetlerin depreşmesine ve hastalıktan şifa bulmaya işarettir.
■ Rüyada demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, sıkıntı ve düşmanlık ile tâbir olunur.
■ Bazı kere de bu rüya rızık ve menfaa-ta delâlet eder.
■ Bir adamın rüyada ipekçiler çarşısını görmesi, izzet, mal ve salih amele, iyi akıbete delâlet eder.
■ Rüyada mumcular çarşısını görmek, günahkârlar için tevbeye, sapıklıkta bulunanlar için de hidâyete delâlet eder.
■ Rüyada sandıkçılar çarşısını görmek, insan için hafıza ve anlayışa alâmettir.
■ Aşçılar çarşısını görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine delâlet eder.
■ Çadırcılar çarşısını görmek, yolculuğu ve ölüler için kefen satılın çarşıya delâlet eder.
■ Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Bir kimse rüyada çarşı esnafının uykuda olduklarını yahut dükkân ve hanların kapanmış olduklarını veya örümceklerin dükkânlar, yahut satılan eşyalar üzerinde yuva yapmış olduklarını görse, o çarşıda alış verişin durmasına ve işlerin sarpa sardığına delâlet eder.” Rüyada ekin biçici ve yün kırkıcıların çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara işarettir.
■ Halıcılar çarşısını görmek ise deniz yolculuğuna delâlet eder.
■ Yine rüyada saraçlar çarşısını görmek, kara yolculuğu ile tâbir olunur.
■ Rüyada meyveciler çarşısı ise, salih bir amele, ilim ve evlâda delâlet eder.
■ Rüyada helvacılar çarşısını görmek, İslâm dinine, kumaşçılar çarşısını görmek, huzur ve sürura ve bol kazanca; mücevherat çarşısını görmek de Allahü Teâlâ’yı devamlı zikretmeye ve ilim tahsiline delâlet eder.
■ Rüyada ve bir kimsenin çarşıya geldiğini ve her tarafın boş olduğunu ve hiç bir şeyin satılmadığını görmesi, ibadetin eksik ve noksanlığına, dini emirlerde gevşekliğe delâlet eder.

Rüyada çarşı görmek kısmettir.
■ Rüyasında çarşı gören kendisine yeni bir iş kurar, rızkı genişler.
■ Çarşıda alışveriş yaptığını görmek salih bir kimseye, kuyumcular çarşısı görmek evlenmeye, bakırcılar çarşısı görmek sıkıntıya, üzüntüye işaret eder.
■ Bir kimse rüyada çarşı halkının uykuda olduklarını yahut dükkan ve hanların kapanmış olduklarını ya da örümceklerin dükkanlar veya satılan eşyalar üzerinde yuva yapmış olduklarını görse o çarşıda alışveriş durmasına işaret eder.
■ Bir kimse rüyada bir çarşının başka bir çarşıya dönüştüğünü ve onun yerine geçtiğini görse dönüşen çarşının durumu onun yerine geçmiş olduğu çarşıda eşyaların birbirinden çıkarılmakta, ayrılmakta ve devredilmekteki haline dönüşür.
■ Nitekim elbise ve kumaş satıcılarının çarşısını, bez çırpıcılarının çamaşır yıkayıp ütü ütüleyenlerin, örgücülerin çarşısına dönüşmesinin görülmesi ise bez satan esnafın kâr ve ticaretlerinin ve gösterişlerinin çok olmasına delalettir.
■ Rüyada bir çarşıyı harap olmuş, tamir edilmemiş halde görmek o çarşı halkının işsizlik ve tembelliğine ve bir işle meşgul olmadıklarına işaret eder.
■ Rüyada görülen çarşılar fayda ve rızıklara yana giyilecek şeylere, hastalıklardan şifa bulmaya işaret eder.
■ Bazen de çarşılar yalan ve günaha üzüntü ve sıkıntıya delalet eder.
■ Rüyayı gören çarşıda sesini yükselterek Allah’ı zikrettiğini görse iyilikle emredip kötülüklerden nehyetmesine delalet eder.
■ Rüyada çarşı ve sokaklarda halk bulunmasa veya çarşı halkının ölmüş olduklarını görse, alışverişin durmasına veya zulmün meydana gelmesine yahut afet ve bela erişerek malların telef ve helak olmasına yahut piyasanın pahalı olmasına delalet eder.
■ Bazen de çarşıyı görmek, yetişkin kimsenin evlenmesi veya evladın çoğalması yahut sanattaki ilim ve amele hacca gitmek, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek ve geceleyin ibadet etmek ve alışverişte bulunmak yahut rehin ya da veresiye alışverişlerle uğraşmak gibi çaresiz olarak çarşıya girmesini gerektiren teklifler altında olmaya ve meşakkatli işleri üzerine almaya delalet eder.

*Allame Meclisi: Hububat çarşısına ateş düştüğünü görmek; çarşı esnafının yalan konuştuklarına, insanlara ihanet ettiklerine ve bu yüzden tövbe edip sadaka vermeleri gerektiğine işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Mahalle çarşısı görmek; çarşısı kurulan mahallenin adının kötüye çıkacağına, bazı değerlerden uzaklaşacağınıza, maddi konular içeren görüşler sunacağınıza veya kendi hakkınızda görüş belirteceğinize…
■ Çarşıda olmak veya orada alışveriş yapmak; sabit bir görüşünüz olmadığına veya başkalarıyla ilişkilerinizde güvensizlik yaşayacağınıza…
■ Çarşıda mal satmak; alışveriş yapacağınıza, pek de güvenilir olmayan girişimlerde bulunacağınıza veya işinizi değiştireceğinize…
■ Bir kapalı çarşıda olduğunuzu görmek; bir seçim yapma veya karar alma aşamasında olacağınıza işarettir.

İnsanların geçim vasıtalarına, hayatı devam ettirmek için insanların uymakla yükümlü olduğu iş bölümüne, Geniş ve kalabalık çarşı bolluğa, dar ve eski çarşı hayat pahalılığına Çarşı bazen gaflete, dünyaya dalmaya, savaş ve mücadeleye delalet eder.
■ Çarşıdda satılan veya satın alınan şeyler için, tabirnamenin ilgili maddesine bakınız.Rüyada çarsi görmek artisa delalet eder.
■ Rüyasinda bir çarsida gezindigini görmek, yeni bir is tasarladigina, çarsidan bir seyler satin aldigini görmek, rizkinin bollasacagina; çarsida bir dükkanin önünde satilan seylere baktigini gör-mek, besledigi bir ümidin hakikat olacagina; genellikle çarsi bir ibadet yeri ile de yorumlandigi için çarsida alis veris etmek bazila-rinca ibadete de yorumlanir.
■ Aldigi mallarin bollugu yaninda, yaptigi ibadetin de Cenabi Hakk (C.C) tarafindan kabul edildigine isarettir Çarsi-pazar kazançla yorumlanir.
■ Rüyanizda bir pazardan alisveris ettiginizi veya pazari dolasip alacaginiz seyleri hesapladiginizi görmek, kazanciniz ile masrafinizin, yani bütçenizin denk olmadigina, birçok seylere ihtiyaciniz oldugu halde, paranizin kit olmasi yüzünden alamadiginiza delalet eder.
■ Çarsiyi bazi tabirciler savas meydani ile de yorumlarlar.
■ Çünkü savas bir çesit ticaret meydanidir.
■ Savas kazanan ganimet elde eder.
■ Ve kazanca girer.
■ Bazi yorumculara göre de çarsi bir çesit mescittir.
■ Nitekim mescit de çarsi olarak yorumlanir.
■ Bir kimse kendisini bilmedigi bir çarsida bir mal sattigini ve sattigi maldan zarar ettigini görse, eger bir okulda okuyorsa, tahsili yarida kalir; bir yerde çalisiyorsa, isinden olur.
■ Bir is yapmak veya evlenmek niyetinde ise, bu niyeti suya düser.
■ Çarsidan bir mal alip evine geldigini ve eve dönünce o malin elinde olmadigini görmek, ümit ettigi ve bekledigi seylerin olmayacagina delalet der.
■ Çarsiya gelip de her tarafi bos ve hiçbir seyin satilmadigini görmek, ibadetinin noksanligina, dini emirleri yerine getirmedigine isarettir.
■ Çarsida her seyi oldugundan daha çok ve bol oldugunu görmek, rüya sahibinin dini inancinin kuvvetli olduguna, ibadetini Islam sartlarina göre yerine getirdigine ve Allah’in (c.c) katinda makbul bir kul olduguna delildir.
■ Çarsida bir fakir görüp, onu yanina alarak, almak istedigi her seyi alip, ona hibe eden kimse, cennetin sakinlerinden olur.
■ Çarsidan atla geçmek murada; araba ile geçmek, muradinin çabuk olacagina; çarsi ortasinda durup namaz kilmak, evli ise çocugu olaca-gina; bekarsa evlenecegine isarettir.
■ Çarsiya gelip de hiçbir sey almadan döndügünü gören, ümit ettigi kazanci elde edemez.
■ Çarsi, satildigi mallarin cinsi ile de yorumlanir, söyle ki; mesela bakircilar çarsisi tabir namede bakirin delalet ettigi sembol ve yorumlar göz önünde tutularak yorumlanir.
■ Böylece her çarsi hangi malin çarsisi ise ona göre tabir edilir.
■ Ünlü tabircilerin yorumlarina göre, çarsilarin satilan mallara göre tabirleri kisaca söyle: Helvacilar çarsisi, Islam dinine, kumasçilar çarsisi mutluluga, yüksek memuriyetlere, bol kazanca; mücevherat çarsisi Allah (c.c) daimi surette anmaya, zikretmeye, ilim tahsiline ve savasa; bakircilar çarsisi hafif bir hastaliga, bekarlar için evlenmege ve fe-nalik ile yorumlanir.
■ Yüncüler çarsisi genis rizk ve miras almaya;
pamukçular çarsisi malinin artacagina, zenginlige, batildan hak-ka dönüse, tahil (hububat) çarsisi ziraata, bol ürün almaya; sebze halini görmek geçim darligina, balik pazari rizka ve berekete, de-niz yolundan iyi haberler almaya; kasaplar çarsisi kan dökülmesine, evde tartismaya; yagcilar çarsisi istek ve sehvetlerin artmasina, hastaliktan iyilige kavusmaya; halicilar çarsisi deniz yolculuguna; saraçlar çarsisi ilim ve çocuk sahibi olmaya; mezeciler çarsi-si ferahliga, sevince; eczaneler mal saklamaya ve sirlari sakli bulundurmaya; bugday ve un çarsisi ucuzluk ve bolluga, korkudan emin olmaya; keresteciler çarsisi ayriliga; kiremitçiler çarsisi ev sahibi olmaya veya yeni bir eve tasinmaya; demirciler çarsisi, yükselmeye ve güzel davranislara; kavaflar çarsisi evcil hayvanlara, hizmetçilere; çadircilar çarsisi çocuklara ve kisa gezilere; hasirci-lar çarsisi karin agrisina; kalaycilar çarsisi,yeni mallar edinmeye, süse ve ziynete; sandikçilar çarsisi anlayis ve güzellige; asçilar ve lokantacilar, hastaliktan kurtulmaya ve iyilesmege; sise ve cam esya (züccaciye) çarsisi yara,ayrilik ve kovulmaya; kagitçilar çar-sisi mahkeme ve devlet dairelerine düsmege; camcilar çarsisi, küskünlüge, hafif agiz tartismalarina; kuru yemisçiler agiz tadina ve dostluga; manavlar çarsisi ise yazlik kisa gezilere ve mutlu günler geçirmeye delalet eder.
Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen çarsi ve pazar mescide isarettir.
■ Bazan çarsi ve pazar bir toplulugun kazanarak kar edecegi ve diger bir toplulugun da elindekini kaybedecegi bir savasa isarettir.
■ Bir kimse rüyada tanimadigi bir çarsida bir esyayi kaybetmis veya orada bir fayda görmüs yahut zarar etmis oldugunu görse, eger rüya sahibi uyanikken cihad ve savasta ise o kimse savastan kaçarak sehitlik mertebesine nail olmaktan mahrum olur.
■ Eger Hacc’da ise Haccmi tamamen yerine getiremez.
■ Eger talebe ise talebeligi terkeder.
■ Yahut ilmi, Allah (C.C)’in rizasinin disinda bir gaye için ögrenir.
■ Eger bu hallerden hiçbirisi onda bulunmaz ise o kimse cuma namazim terkeder.
■ Rüyada alisveris ederken bir sey çaldigini gören kimse eger savasçi ise hainlik yapar ve ganimet malindan bir seyler çalar.
■ Bir kimse rüyada bilinen bir çarsinin halki ile dolu oldugunu, yahut yangin oldugunu veya saf ve berrak bir suyun yolun ortasinda aktigim, veya o çarsinin etrafi saman ile doldurulmus oldugunu, ya da içinde güzel bir rüzgann estigini görse rüya sahibinin ailesinin geçiminin yerinde olduguna ve onlann kazanç saglamalarina isarettir.
■ Bir kimse rüyada çarsi balkinin uykuda olduklanm yahut dükkan ve hanlarin kapanmis olduklarim yada örümceklerin dükkanlar veya satilan esyalar üzerinde yuva yapmis olduklarim görse o çarsida alisverisin durmasina isarettir.
■ Bazi tabirciler rüyada görülen çarsi dünyaliktir, dediler.
■ Bundan dolayidir ki rüyada genis bir çarsi ve pazar görse, hali genis ve mali çok olur.
■ Bazi tabirciler, çarsi, üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasina binaen izdirap, keder, eziyet, münakasa ve serri tahrik etmek gibi seylere isaret eder, dediler.
■ Rüyada görülen çarsilar fayda ve riziklara, hastaliklardan sifa bulmaya isarettir.
■ Bazen de çarsilar yalan ve günaha üzüntü ve sikintiya isarettir.
■ Rüyayi gören çarsida sesini yükselterek Allah (C.C.)’i zikrettigini görse iyilikle emredip kötülükten nehyetmesine isarettir.
■ Rüyada çarsi ve sokaklarda halk bulunmasa veya çarsi balkinin ölmüs olduklarim görse, alisverisin durmasina veya zulmün meydana gelmesine yahut afet ve bela eriserek mallarin telef ve helak olmasina yahut piyasanin pahali olmasina isarettir.
■ Eger rüyada kitapçilar çarsisini görse hidayet ve tevbeye, ser ile mücadele yapilmasina isarettir.
■ Rüyada eczacilar çarsisini görmek sevinç verici haberlere zevce ve evlada isarettir.
■ Helvacilar çarsisini görmek iman ve Islama isarettir.
■ Kumasçilar çarsisini görmek, izzet, yücelik, zevce veya rütbe ve rizkin yenilenmesine ve isini gizli tutmaya isarettir.
■ Kuyumcular çarsisini görmek, ferahlik ve ziynetlere, zevce ve evlatlara isarettir.
■ Bakircilar çarsisini görmek, ser ve sikintilara, bas agrisina, bekar için evlenmeye, evlat ve sevince isarettir.
■ Silahçilar çarsisi savas ve münakasaya ve düsmana galip gelmeye isarettir.
■ Yüncüler çarsisi, fayda, rizik ve mirastan elde edilecek mala isarettir.
■ Pamuk çarsisi malin artmasina rizka ve batildan hakkin meydana gelmesine isarettir.
■ Tohum çarsisini görmek nesle ve ziraat yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydalara isarettir.
■ Sebze çarsisini görmek, çoluk çocugunun nafakasini kisaltmaya ve geçimin darligina isarettir.
■ Bazen de bu rüya güç seyi kolaylastirmaya isarettir.
■ Balik pazarim görmek rizka ve helalden olarak birbiri arkasinca meydana gelecek fayda, menfaat ve akrabalari ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden haber vermeye isarettir.
■ Kasapçilar çarsisi savas meydanina isarettir.
■ Zeytin, tereyagi ve bal çarsisini görmek arzu ve sehvetlerin harekete gelmesine ve hastaliktan sifa bulmaya isarettir.
■ Saraçlar çarsisini görmek, kara yolculuguna isarettir.
■ Meyveciler çarsisini görmek salih bir amele ilim ve evlada isarettir.
■ ilaç için bitki kökü satilan çarsiyi görmek, mali muhafaza etmeye ve sirian gizli tutmaya isarettir.
■ Bugday çarsisini görmek, ucuzluk ve bolluga korkudan emin olmaya isarettir.
■ Keresteciler çarsisini görmek nifak terfika ve bir araya gelmeye isarettir.
■ Demirciler çarsisini görmek, ser, zahmet, düsmanlik ve sikintiya isarettir.
■ Bazen de bu rüya rizik ve menfaata isarettir.
■ ipekçiler çarsisini görmek izzet, mal ve salih amele isarettir.
■ Çadircilar çarsisi yolculuga bazen de ölüler için kefen satilan çarsiya isarettir.
■ Hasircilar çarsisi, meydana gelen hastaliga isarettir.
■ Sandikçilar çarsisi, hafiza ve anlayisa isarettir.
■ Siseciler çarsisi, riya, nifak ve kovuculuk etmeye isarettir.

Büyük, Aydınlık ve ferah ise iyidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver