Rüyada Bulut Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Bulut Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Bulut Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Bulut Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile tâbir olunur.
■ Zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan Allah’ın rahmetine sebeptir.
■ Bulut ağlamayınca çemen gülmez.
■ Yine bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet ve irfana delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: -Rüya esnasında semada bulutları öteye beriye sevkettiğini görmek, ulemâ ve hukemâ ile sohbete delâlet eder.
■ Havada bir bulut tutup yere getirdiğini görmek, ilim ve hikmet sahibi olmaya işarettir.
■ Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve berekete ve nimete ereceğine alâmettir.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: -Rüyada bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allahu Teâlâ’nın nimetinin o kişiyi kaplayacağına delâlet eder.
■ Kişinin rüyada bulut üzerine bir ev yaptığını görmesi, hikmet ve yükseklikle beraber helâlinden nimete ve mala erişeceğine işa­rettir.
■ Rüyada bulutun üstüne bindiğini görmek, saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
■ Veya arzu ve isteği varsa seyahat eder, yahut hacca gider.
■ Gönlünde bu arzular yoksa ve ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.
■ Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere delâlet eder.
■ Bazı tâbirciler demişlerdir ki: – Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve hakim bir kimseye delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bulut görmek şu veçhe ile tâbir olunur: a) Hikmet, b) Riyaset, c) Mülk, d) Rahmet, e) İffet, f) Azab, g) Baht, h) Bela ve fitne.
■ İsmail bin El-Eşas ise şöyle demektedir: Korkunç siyah bulut görmek, şiddet ve zarurete işarettir.
■ Yağmur bulutu görmek, hayır ve ucuzluktur.
■ Buluttan bir kısmını eline aldığını görmek, mal ve mülkün artmasına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini istikbal ettiğini görmesi, adi, beşaret, keder ve gamdan kurtuluşa işarettir.
■ Gökyüzünden bulutun yere düştüğünü görmek, şidetli yağmur ve sellere delâlet eder ve o belde düşman istilâsına maruz kalır.
■ Rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline delâlet eder.
■ Kirmanı (rh.a.) demiştir ki: -Rüyada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder.
■ Bulutlar önünde olup onları toplamaya kadir olamadığını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden isti­fade edememeye işarettir.
■ Rüyada buluta bindiğini görmek, ilim ve hikmette kadri ve şani yüce olmaya işarettir.
■ Çocuğunun buluttan olduğunu görmek de bütün dünyasının ilim ve hikmetle dolu olacağına delâlet eder.
■ Yine rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek, hikmetle, hayretle çalışmaya delâlet eder.Yine tâbircilerce denilmiştir ki: Rüyada bulutu vaktinde görmek, hayır, bereket, nimet ve mala işarettir.
■ Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırır görmek, o şehrin halkının rızkının genişliğine işarettir.
■ Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir hastalık veya fitnenin isabet edeceğine alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada yağmursuz siyah bulut görmesi, nimet ve menfaat ile tâbir olunur.
■ Bazı kere de bulut görmek, soğuğa veya mahzunluğa delâlet eder.
■ Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur.
■ Bir bulutun yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa delâlet eder.
■ Gurbette olan birinin bu rüyayı görmesi, memleketine döneceğine işarettir.
■ Rüyada bir bulutun kendisini karşıladığını görmek, iyi amele, adalete, sevinmeye, her türlü keder ve üzüntüden kurtulup rahata kavuşmaya alâmettir.
■ Kötü huylu ve fitneci bir adamın bu rüyayı görmesi, ona erişecek azaba işarettir.
■ Yine rüyada bulut görmek, sıkıntı, korku, keder ve üzüntünün gitmesine, iyilik ve güzelliklerin meydana çıkmasına delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada bulut görmek, yüce Allah’ın “Görmedin mi şu hakikati ki Allah bulutları (dilediği) yere sürüyor.
■ Sonra aralarında bir imtizaç hâsıl oluyor.” (Âl-i İmran, 161) mealindeki âyet-i kerimesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delâlet eder.
■ Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlime delâlet eder.

Rüyada bulut görmek iman kuvvetine, dünya ve ahrette kurtuluşa, rüyada görülen beyaz bulut hayırlı amellere, sıkıntı ve korkulardan kurtulmaya; bulutların üzerine bindiğini görmek imanlı bir kadınla evlenmeye; evinin içinde bulut olduğunu görmek o hane halkanın zengin olacağına yorumlanır.
■ Rüyada bulut görmek hikmet, başkanlık, devlet büyüklüğü, rahmet, namus, azap, yokluk, bela ve fitne olarak da yorumlanır.
■ Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan islamiyet’e işaret eder.
■ Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmuru yüklü bulunduğundan dolayı Allah-u Teâlâ’nın rahmetine sebeptir.
■ Bazen bulut kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder.
■ Bazen bulut, askerlere, halkın mahlukatın yaratılmasına vesile olan suyu yüklenmesinden dolayı arkadaşlara, bazen de yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye işaret eder.
■ Bazen de yer ve gökten başka yani rüzgar ile su üzerinde yürüyen gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura delalet eder.
■ Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa sultanın vergi almasına, işkence ve emirlere işaret eder.
■ Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse kâfir ise müslüman olur.
■ Mü’min ise nimet ve hükme nail olur.
■ Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur.
■ Ya da karada kervan ve kafilesi, denizde gemisi varsa onlar gelir.
■ Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir.
■ Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider.
■ Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa ilim ve hikmetle şöhret bulur.
■ İlim de talep etmiyorsa o kimse asker sevk eder.
■ Yahut layık ise izzet ve yüksekliğe erişir.
■ Bunlar da olmaz ise kendisi yüksek bir devlet adamına iltica etmiş kimselerden olur.

Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder.
■ Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunlarınaşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır.
■ işarettir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Bulut görmenin dokuz tabiri vardır:
■ 1-Hikmet
■ 2-Riyaset
■ 3-Hükümdarlık
■ 4-Rahmet
■ 5-Dindarlık
■ 6-Azap
■ 7-Kıtlık
■ 8-Bela
■ 9-Kargaşa
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Bulutlar sarı, beyaz, siyah, kırmızı, yağmurlu ve yağmursuz olmak üzere farklı şekilde yorumlanır.
■ Kendinizi beyaz ve yağmur taşıyan bulutların altında görmek; Allah’ın size ilim ve hikmet ihsan edeceğine, bu vesileyle insanlara ilim ve hikmet aktaracağınıza…
■ Sarı bulutların altında olmak; hastalığa ve bazı tabircilere göre, evlenmek istediğiniz kadından yana üzüleceğinize…
■ Kırmızı bulutların altında olmak; sıkıntı ve belaya işarettir.
■ Zira Allah, azap ettiği her topluluğa azap etmeden önce, bunun belirtisi olarak kırmızı bulutlar göndermiştir.
■ Yeşil bulutların üzerinde dimdik durmak; makam sahibi olacağınıza…
■ Bulutların başucunuzdan gelip geçtiğini görmek; sözüne sadık olan bir makam sahibiyle arkadaş olacağınıza ve o kişi sayesinde muradınıza ereceğinize işarettir
■ *Allame Meclisi: Bulut; hükümet, riyaset ve rahmete…
■ Bulutun üstünde oturduğunuzu, elinize aldığınızı veya yediğinizi görmek; ilim ve hikmet öğreneceğinize veya bir meslek edineceğinize…
■ Siyah bulut görmek; şiddetli azaba veya ucuzluğa işarettir
■ *İbn-i Sirin: Havada bulut sürmek/ kovalamak; alimler ve hekimlerle beraber olmak demektir.
■ Bu rüyayı söz sahibi biri görürse, sözünün etkili olduğu yerlere elçiler ve hayırsever kişiler gönderecektir.
■ Havadan bulut yakalayıp yere indirmek; o yıl içinde bol miktarda hayır ve nimet elde edeceğinize… [“Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik.”[80]]
■ Buluttan elbise diktiğinizi ve bunu giydiğinizi görmek; ilminizin herkesten daha fazla olduğuna veya olacağına…
■ Bulutların tüm dünyayı sardığını, ama yağmur yağmadığını görmek; kötüye işarettir
■ *Kirmani: Bulut toplamak veya yemek; seçkin bir hekim ve eşsiz bir alim olacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Bulut yemek; geçiminizin hikmet yoluyla temin olacağına…
■ Bir şeyin üzerine siyah bulut serdiğinizi/ yaydığınızı görmek; o bölge halkına Allah’ın gazap edeceğine, kimi o buluta yakın görürseniz, o kişinin Allah’ın azabına daha yakın olduğuna…
■ Bulutla beraber yağmur görmek; hayır ve rahmete…
■ Buluttan yağmur suyu içmek; içtiğiniz su miktarınca rahmet ve iyilik göreceğinize…
■ Bulutla beraber şiddetli yağmur yağdığını ve yıldırım düştüğünü görmek; ebeveyninizin ya da Müslümanların beddualarından korkmanız gerektiğine…
■ Yıldırım, şimşek ve gök gürültüsü görmek; çok şiddetli bir azaba…
■ Yıldırımla beraber şimşek çaktığını görmek; azabın şiddetine…
■ Evde oturduğunuz yerde bulutların yayıldığını görmek; ev halkının ilim-irfan sahibi olduğuna işarettir
■ *İsmail Eş’as: Siyah bulut; korku, dehşet ve zorluğa…
■ Yağmur yüklü bulut; bereket, bolluk, ferahlık ve aynı zamanda üzüntüye…
■ Deniz tarafından bulut geldiğini görmek; ganimete işarettir.

Çeşitlerine göre tabir edilir: İnsana görünce ürperti veren katran rengi, siyah bulut ilahi gazaba, şiddet ve fitneye, Yağmur bulutu bolluk ve berekete, Kümülüs türü beyaz bulutlar iyi amele, Eve giren ve onun her tarafına yayılan bulut, ilim ve hikmetinn, mal ve servetin ev halkının tamamına ve gelecek nesillere geçerek devam etmesine, Eve bir bulut parçasının girmesi oraya ziyarete gelecek salih ve kadri yüce bir insana, Bulutu tutup yere indirmek yüksek ilme, üstün bir dereceye ermeye, Bulutun gölgesinde olduğunu görmek, o yılı bolluk ve bereket ile geçirmeye, Buluttan elbise dikip giymek ilim, hikmet, refah ve diğer dünya nimetlerine, Bulutun üzerine binmek saliha bir kadınla evlenmeye, evli ise hacca gitmeye ya da arzu ettiği hayra ermeye, Başın üzerinde görülen bulut yüce mertebeye, insanlara etki yapan hak ve doğru söze, İzerinden bir bulut geçmesi sözünde duran keremli bir insandan iyilik görmeye, Buluttan bir parça almak mal ve mülkün artmasına, Bulutun üzerine binmek değişik ilimlere ve mutluluğa, Bulutun bir kimseye doğru yönelmesi her türlü hayırlı müjdeye, Bulutun üzerine ev yapmak ilim ve hikmetle birlikte mala, Bulut olup kendinden yağmur yağdığını görmek insanlara ilminden ve irfanından gelecek faydaya, Bulutun yere düşmesi şiddetliyağmura, sel felaketine ve düşman istilasına, Bulutun güneşi örtmesi devlet başkanının ölümüne, azline, devrilmesine ya da onu yönetimden düşürecek bir yenilgiye, Bulut toplamak, onları yüklenmek yahut onlarla konuşmak ilim ve hikmet sahibi olmaya, BuluKoyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder.
■ Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır.
■ işarettir.
■ Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder.
■ Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır.
■ işarettir.
■ Koyu renkli bulutlar, sorunlara ve hastalığa işarettir.
■ Açık renkli bulutlar arasında güneş ışınları gördüyseniz, sorunların ardından gelen başarıyı gösterir.Rüyada bulut, işlerin belli bir süre çıkmaza gireceğine, engelle karşılaşılacağına işarettir.Rüyada basinin üzerinde bir bulut parçasi göre-nin makami yüksek, ve sözü dinlenir olur.
■ Üstünden bir bulut geçtigini gören, itimat edilecek bir adamin yakin bir arkadasi olur ve ondan fayda görür.
■ îbn-i Sirin’e göre: havada bulutlarin öte beriye gittiklerini gören, ilim adamlari ile sohbet eder.
■ Bu rüyayi gören bir devlet bü-yügü ise, yabanci memleketlere elçi gönderip haberlesmek isteyecegine isarettir.
■ Evine bir bulut parçasinin girdigini gören, bir bil-gini evine misafir eder.
■ Havada bir bulutu tutup yere indirdigini gören alim olur.
■ Büyük bir mertebeye erer.
■ Kendisini bulutlarin içinde gören o sene çok hayir ve bereket içinde yasar.
■ Buluttan el-bise dikip giyindigini görmek, ilim sahibi olmaya, nimet ve bolluga kavusmaya isarettir.
■ Gökyüzünü bulutlarin kapladigini ve yag-mur yagdigini görmek o yer halkinin zahmet ve mesakkat çekeceklerine isarettir.
■ Kirmanî’ye göre: bulutlari topladigini yahut yüklendigini veya onlarla konustugunu görmek, ilim, bolluk ve mutluluga ka-vusmaya delalet eder.
■ Bulutlar önünde olup, onlari toplayamadi-gini gören, bilginlerle arkadas olur fakat onlardan faydalanamaz.
■ Siyah ve korkunç bulut görmek, o yer halkina Allah’in (C.C.) gazabina isarettir.
■ Evinde bir bulutun yayildigini görmek, ev halki arasinda bilginin ve zenginligin olusuna delalet eder.
Ismail El-Es’as’a göre: korkunç siyah bir bulut görmek sid-det ve zarurettir.
■ Yagmur bulutu, bereket, hayir ve ucuzluktur.
■ Buluttan bir kismini aldigini görmek, mal ve mülkünün artacagina isarettir.
■ Bulutun üzerine bindigini görmek, çesitli bilgilere ve mutlu olmaya delalet eder.
■ Bulutun kendisini karsiladigini görmek, emniyet, adalet, müjdeye delalet eder.
■ Bulutlarin yere düstügünü görmek, siddetli yagmurlar ve seller ve çekirge baskinina, veya o yeri düsman alacagina isarettir.
■ Bulutun günesi örttügünü görmek, devlet baskaninin ölümüne veya yenilgisine veya çekilmesine delalet eder.
Cafer’i Sadik’a göre: rüyada bulut görmek dokuz sekilde tabir olunur: Hikmet, baskanlik, devlet büyüklügü, rahmet, na-musluluk, azap, yokluk, bela ve fitne.
■ Bazilarina göre; bulut rahmete isarettir.
■ Rüyada gökyüzünde bir bulut görmek ve o bulutun her gittigi yere kendisi ile birlikte hareket ettigini görmek, bilmedigi ve beklemedigi bir yerden bü-yük bir mirasa konacagina delalet eder.
■ Bulutun renk degistirdi-gini görmek, hayatinda beklemedigi desikliklerin olacagina isa-rettir.
■ Bulutun gökyüzünü kapladigini ve gökten yagmur yerine kar yagdigini görmek, o yere bir felaketin gelecegine delildir.
■ Bu-luttan yagmur yerine süt yagdigini görmek, bereketli bir yilin ge-lecegine, bal yagdigini görmek, mutlu günler yasanacagina yo-rumlanir.
■ Kendisinin bir bulut üzerine binerek gökyüzünde gezinti yaptigini görmek, dini inancinin kuvvetli olduguna isarettir.
Bir baska rivayete görede: Rüyada bulut, halkin hayat ve kurtulusu olan Islama isaret eder.
■ Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim ve hikmete isaret eder.
■ Bazen bulut, askerlere, arkadaslara, bazen de yiyecek ve giyecek gibi su ile biten seyi tasimasindan dolayi deveye isaret eder.
■ Bazen de gemilere, bazen hamile kadinlara veya yagmura isaret eder.
■ Eger bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yildinm bulunursa devlet baskanin vergi almasina, iskence ve emirlerine isaret eder.
■ Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasinda kendi üzerine bir bulut inse, eger o kimse inançsiz ise, Müslüman olur.
■ Mü’min ise nimete nail olur.
■ Yahut çocuk istiyorsa hanimi hamile olur.
■ Ya da karada yük arabasi denizde gemisi varsa, onlar gelirler.
■ Bulutlarin üstüne bindigi gören kimse, saliha bir kadinla evlenir.
■ Yahut arzu ve istegi varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider.
■ Kendisinde bu arzular olmayip ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle söhret bulur.
■ Halkin suya muhtaç oldugu bir zamanda birbirini takip eden yagmur bulutlarinin gelmesi, onlarda azaba dair bir isaret ve alamet yoksa, o yere halkin gelmesini bekledigi bir vali gelir.
■ Yahut oraya askerler gönderir veya gelir.
■ Eger bulutlar yere, evlere, harmanlara yahut agaç ve bitki örtüsü üzerine inse, sel ve yagmur çekirge veya serçe kuslarinin meydana çikmasina isaret eder.
■ Bununla beraber mezkur bulutlarda kati ve siddetli rüzgar, ates, tas, yilan ve akrep gibi üzüntü ve kedere isaret eden hoslanilmayacak seyler var ise, o yer halki aleyhinde meydana gelecek, onlari yerlerinden çikaracak yagmaya yahut yolculuklarinda vefat eden bir takim kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine isaret eder.
■ Ya da onlara yüklenecek güç tekliflere ya da onlarin nebatat, hububat ve maisetlerine zarar ve ziyan getirecek çekirgelere veya vebaya ya da onlarin arasinda yayilacak ve ilan olunacak bid’at mezheplere isaret eder.
■ Bazi tabirciler, bulut güçlü bir vali, sefkat ve merhametli devlet adami veya alim bir kimsedir, dediler.
■ Bir kimse rüyada bulutlara kanstigini görse, vasfettigimiz milletten bir kimse ile arkadaslik yapar.
■ Bulutu yedigini gören kimse, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir seyle menfaati enir.
■ Bulutlari topladigini gören kimse, vasfedildigi gibi bir adamdan hikmete nail olur.
■ Buluta malik oldugunu gören kimse, hikmet ve mülke nail olur.
■ Bir kimse rüyada buluta karissa ve ondan birsey almasa, o kimse alimler ile oturur.
■ Onlarla sohbet eder, onlann ilimlerinden birsey almaz.
■ Buluta bindiginl gören kimsenin, isi ve sansi yüce.
■ film ve hikmette kadri yüksek olur.
■ Çocugunun buluttan oldugunu görse, onun dünyasi hikmettendir.
■ Dünyasinin bulut oldugunu görse, çalisma ve hayreti hikmetle olur.
■ Eger bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir.
■ Bulutla beraber sikinti ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafindan korku ve sikinti erisir.
■ Bulut üzerine bir ev yaptigini görse, o kimse hikmet ve yükseklikle beraber helalinden dünyaligina nail olur.
■ Bulut üzerine bir kösk yapsa, istifade edecegi bir hikmet sebebiyle günahlanndan kaçinir.
■ Hayirlara ve cennette kösklere nail olur.
■ Elinde yagmur yagan bulut oldugunu görse, yine hikmete nail olur.
■ Usanindan hikmetli söz çikar.
■ Kendisinin bulut oldugunu görse ve halka yagmur yagdirsa kendisi mala nail olur, halk da onun malindan istifade eder.
■ Bulutun yükseldigini ve üzerine altin yagdirdigini görse, o kimse hikmetli bir adamdan dünya islerine ait terbiye ögrenir.
■ Yagmur olmayan bulutu görmek, valilige layik olan kimse için, insaf ve adaletsiz bir vali olduguna isaret eder.
■ Tüccar olan kimse için satacagi veya zimmetinde olacagi bir seyde Hakk’a riyayetsizlik eder.
■ Alim ise, ilminde kiskanç olur.
■ Zanaatkar ise, meslegini devamli ve iyi yapar.
■ Rüyada gökten bir bulutun indigini genisleyerek her tarata yagmur yagdirdigini görse, devlet baskani o yere adaletli bir kimseye vali eder.
■ Eger bulut siyah olur veya yagmur yagdinrsa, vali adaletli olur.
■ Bazi tabirciler, eger bulutu vaktinde görürse, o kimse hayir, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler.
■ Bulutu vaktinde ve yagmur yagdirdigi halde görse, Allahu Teala Hazretler (C.C.) o sehirde rizki .genis eder.
■ Eger halk kitlik halinde iseler, Allahu Teala (C.
■ C.) onlann rizki genis eder ve kitligi kaldinr.
■ Yagmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaata nail olur.
■ Bazen bulut siddetli soguga veya mahzunluga isaret eder.
■ Mevsimsiz kirmizi bulut görse, o sehire veya mahalle halkina bir sikinti, fitne veya hastalik isabet eder.
■ Eger gögü yerden gökyüzüne kalktigini ve sehir üzerine gölge ettigini görse, hayir ve bereket isaret eder.
■ Rüyayi gören yolculuk yapmak istiyorsa onun istegi yerine gelir, yolculugundan salimen döner.
■ Eger nesesiz ise, sevinçten arzu ettigi seye erisir.
■ Bulutu karanlik olarak görse, üzüntü ve kedere düser, onun üzerine bütün isleri yoluna girer.
■ Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele isaret eder.
■ Yeryüzünden göge yükseldigini gördügü bulut, yolculuga isaret eder.
■ Yolculukta bulunan kimse hakkinda, onun yolculugundan dönmesine ve gizli seylerin meydana çikmasina isaret eder.
■ Kirmizi bulut, issizlige, karanlik bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut siddetli soguga yahut üzüntüye, bazen de kirmizi bulut, o sehre girecek askere ve hilekara isaret eder.
■ Bir kimse rüyada buluttan birsey aldigini görse ilim ve hikmetten büyük bir seye erisir.
■ Yahut ziraat ve arazisi fazla olur.
■ Buluta bindigini yahut bulut üzerinde yürüdügünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.
■ Bulutun kendisini karsiladigini gören kimse, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve kederden kurtulup rahata kavusmaya isaret eder.
■ Rüya sahibi fesatçi kimse ise, o kimseye erisecek azaba isaret eder.
■ Bir kimsenin rüyada bulutun günesi örttügünü görmesi devlet baskanina isabet edecek tehlike ve hastaligi veya görevinden azledilecegine isaret eder.
■ Bulut üzüntü, sikinti veya korukularin gitmesine, iyiliklerin meydana çikmasina isaret eder.
■ Koyu yağmur bulutları, sorunlara, Yağmur yağıyorsa bu, bolluk ve bereket anlamına gelir.
■ Açık renkli bulutlar, sorunların üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz demektir.Rüyada başınızın üstünde bir bulut olduğunu görmek; büyük bir mevkiye yükseleceğinize, koyu renk bulut; sıkıntı içine gireceğinize işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver