Rüyada Bina Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Bina Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Bina Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Bina Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir adamın rüyada kubbeler görmesi, şanı yüce ve kıymetli kimselerle dost olacağına delâlet eder.
■ Yeni yapılmış bir binayı görmek hiç ummadığı yerden gelecek rızık ve nimet ile tâbir olunur.
■ Yine bir kimsenin rüyada bir binaya başlayıp temelini attığını, binayı kuvvetlice yaptığını görmesi; ilim, velayet ve sanata delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Eski bir binanın yeniye döndüğünü görmek, rızkın artmasına; hayır kapılarının açılmasına, sürür ve ferah husulüne delâlet eder.
■ Danyal (a.s.) demiştir ki: rüyasında bilmediği bir binaya girip orada birtakım ölüler görmek, ahiret yurduna işarettir.
■ Oraya girip oturduğunu gören kimsenin eceli yakındır.
■ İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: -Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarı yıkıldığını yahut yandığını görmek, kendi evinde bir musibetin vukuuna; hanesinin büyüdüğünü görmek, çok ve bereketli nimete delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bina görmek sekiz vech ile tâbir olunur: a) Zevce, b) Zevç, c) Zenginlik, d) Emn-ü eman, e) Kolay bir geçim, f) Mal, g) Yüksek bir memuriyet, h) Maişet genişliği.
■ Rüyada evinin belirli bir miktar güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dünyadaki halin genişliğine işarettir.
■ Yine rüyada kendini bina yapıyor görmek, ferah ve sevincinin şumulüne, kuvvetinin fazlalığına delâlet eder.
■ Rüyada güzel ve yüce bir bina görmek, ülfet ve muhabbete, rızka, neşeye, güzel elbiselere, bekâr kızla evlenmeye ve ondan doğacak çocuğa delâlet eder.
■ Sağlam ve güzel bina görmek, bazı kere de uzun ömre ve kuvvete işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisi’nin mübarek ravzasını çamurladığmı görmesi, kendi malı ile hacca gitmeye işarettir.
■ Kendi evini çamurla sıvadığını ve çamurun yaş olduğunu görmek, salih bir kişi olmaya delâlet eder.
■ Rüyada çamuru yediğini görmek, o miktar mal yemeye işarettir.
■ Nablusî (rh.a.) demiştir ki: “- Rüyada Allahu Teâlâ’ya yaklaşmak maksadıyla cami veya bir yer yaptırdığını görmek, eğer rüyayı gören devlet reisi ise Hak ile karin olur.
■ iyilikle insanlara emreder, kötülükten de kaçındırır.
■ Bu rüyayı âlim görür ise, kitap yazar, insanlar ilminden veya fetvalarından faydalanır.
■ Zengin ise malının zekâtını verir, bekâr ise evlenir, eğer evli ise güzel şöhret sahibi bir çocuğu dünyaya gelir.
■ Fakir ise zenginleşir.
■ Eğer bunlar olmaz ise, o yere hizmet eder ve Allah’ın zikri ile o yeri mamur eder.” Rüyada gurbet elde bir bina yaptığını görmek, asla akıl ve hayaline gelmeyen bir kadınla evlenir.
■ Veya gurbette ikamet eder ve yine gurbette ölür.
■ Rüyada yaş çamur ile bina yapmak, din ve itikada, kuru çamur ile bina da mal bakımından sıkıntıya işarettir.
■ Kirmanî demiştir ki: Rüyada kendi mülkü olan bir binaya girdiğini görmek, zevceye ve evlâtlara delâlet eder.
■ Hanenin geniş ve yeni olması rızkın çokluğuna işarettir.
■ Yine güzel bir bina görmek, ana babanın sıhhat ve selâmetine alâmettir.
■ Rüyada evin ortasındaki avluyu görmek, kıza ve kızkardeşe, evin sofası baba ve anneye delâlet eder.
■ Onları güzel, temiz ve mamur görmek, bunların hayır ve selametine işarettir.
■ Harap ve pis görmek de tam zıddı.
■ Rüyada kendi evinin diğer evlere benzemediğini görmek, herkesin gıpta edeceği derecede servete, kendi için bir ev inşa ettiğini görmek, dünyadan müstefid olmağa delâlet eder.
■ Hasta birinin bu rüyayı görmesi vefatına işarettir.
■ Rüyada İmam-ı Azam hazretlerinin evini yıktığını görmek, İslâm âleminde fesat ve fitne zuhuruna işarettir.
■ Rüyada adaletle hükmeden bir devlet reisinin köşkünü görmek, İslâm şehirlerinden bir şehir ile tâbir olunur.
■ O köşkün yıkıldığını görmek, müslümanların şehirlerinden birinin ziyanına ve felâketine delâlet eder.
■ Tâ uzaklardan bir evi görmek, uzak gördüğü saadete vâsıl olacağının alâmetidir.

Rüyada bina görmek makam ve mevkinin yükselmesine, girişeceğiniz karlı ticarete; yeni bina yaptırdığını görmek geçimin düzeleceğine, rahatlayacağınıza; evin belli bölümünü güzelleşmiş genişlemiş görmek dünyada rahatlığa; güzel bina muhabbete; sağlam bina uzun ömre; bir hamam inşa ettirdiğini görmek de güzel bir hanımla evlenmeğe işarettir.
■ Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu dünyaca halinin genişliğidir.
■ Eğer bu genişlik, olduğu miktardan fazla olursa, o eve bir musibet veya gelin gelmesinden dolayı insanların izinsiz girip çıkmaları ve bağırıp çağırmalarına işaret eder.
■ Binayı kaldırıp izale ettiğini görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını dağıtmasına, servetinin gitmesine delalet eder.
■ Bir kimse kendini bir şehir veya bir köyde bina yapıyor görse, o kimse o yerden bir hanımla evlenir.
■ Binayı çanak ve çömlekten yaptığım görse bu, rüyayı gören için ziynet ve riyadır.
■ Eğer bina nakışlı olursa, temizlikle ve sevinçle beraber ilim ve velayete işaret eder.
■ Kireç, alçı ve kiremitten bina yaptığım ve üzerinde de bir suretin olduğunu görse, o kimsenin batıl işlerde bulunmasına delalet eder.
■ Çünkü alçı, kiremit ve kireçle yapılan bina nifaktır.
■ Denilmiştir ki, bir kimse kireç ve alçı işlerinde bulunsa, o kimse helal olmayan işte bulunur.
■ Gurbette bir bina yaptığını gören kimse, asla hatırına gelmeyen ve önceden de bahsetmediği bir kadınla evlenir, yahut gurbette ikamet eder ve orada ölür.
■ Yaş çamur ile bina, din ve itikada, kuru çamur ile bina malca sıkıntıya alamettir.
■ Bazen sağlam bina, kuvvet ve şiddete, yardım ve müsaadeye, bazen de uzun ömre işaret eder.
■ Bazı kere de bina, yaptırana işaret eder.
■ Eğer bina kilise ise hristiyana, cami ise müslümana, medrese ise alim ve fakihe, zaviye ve tekke ise abid ve zahid olduğuna delalet eder.

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir.
■ Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz.
■ Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir.
■ Bina boyamak alacaklılarınsıkıştırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir

*Allame Meclisi: Bina görmek; önder bir şahsiyet olacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine, saygınlık elde edeceğinize, rızkınızın artacağına, eğer çocuk yapma ümidiniz varsa çocuğunuz olacağına ve eğer üzgünseniz sevineceğinize…
■ Altınla süslü bir bina görmek; büyük bir makam elde edeceğinize işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Bir bina inşa edildiğini görmek; saygınlık kazanacağınıza…
■ Yeni yapılan bir bina görmek; yeni bir gelir kaynağı elde edeceğinize…
■ Gökdelen görmek; bol miktarda para kazanacağınıza…
■ Devlet dairesi görmek; maddi sorunlar veya zararlarla karşılaşacağınıza işarettir.

Özel mülk olan evler (daireler) kişinin eşi, ailesi ve geçimidir: Yeni bina -gerek inşa edelsin gerekse satın alınsın- evlenmeye, Evin, duvarları ile beraber bir yere gitmesi taşınmaya, Evin genişlemesi ve onda meydana gelen her türlü olumlu değişme hayaatta meydana gelecek hayırlı gelişmelere, Evde görülen daralma ve eksilme dünyalıktan kayba, Geniş ev dünya ve ahiret mutluluğuna, Dar ev dünyada sıkıntı ve ahirette azaba, Kerpiç duvarlı ahşap ev takvaya, Yüksek ve debdebeli binaları olduğunu görmek fitne ve sıkıntıya, Ev yapmak aileyi, akraba ve dostları bir araya toplamaya; dağınık gidişata çekidüzen vermeye, Bir yerleşim alanında ev yapmak orada bir kadınla evlenmeye, Evin direği yahut kolonları babaya, Evin yahut tavanın yıkılması vefata, Evin tamamının yahut bir kısmının kişinin üzerine yıkılması musibete, Odalar eş ve çocuklara, Çatı ve tavanı yöneticilere, Süslemeli, nakışlı ev itibara, velayete, ilme, Her çeşit güzel bina sevinç, neş’e ve sürura; Eve girmek evlenmeye yahut huzura ermeye, Camiyaptırmak zengin için malının zekatını vermeye, fakir için zengin olmaya, alim ve sanatçı için hayırlı ilim ve esere, yönetici için hakka ve halka hizmete, Köyde konuk evi yaptırmak misafirperverliğe, Şehirde halkın yararı için bina yaptırmak insanlara faydalı bir iş yapmaya, Kamuya ait binalar, onların durumuna göre, bazen adaletle hükmetmeye bazen halka gadretmeye delalet eder.
■ (Ayrıca Bakınız; Ev Taşımak.)Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir.
■ Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz.
■ Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir.
■ Bina boyamak alacaklıların sıkıştırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir.
■ Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak demektir.
■ Yolculuklara çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz.
■ Hasarlı bir bina, sağlığın bozulacağına işarettir.
■ Bina boyamak alacaklıların sıkıştırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize, binanın yanması hakkınızda kötülük düşünenleri alt edeceğinize, binada çalışanlar görmek karı koca arasında sorunlar çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine işarettir Güzel bir bina güzel uzun bir hayatın, hasarlı bir bina hastalığın işaretidir.
■ Çirkin bir bina, aşk ve iş hayatında karşınıza çıkacak sorunları gösterir.Rüyada bina önemli bir yere gidileceğini işaret eder.
■ Büyük bir bina, çok önemli iş ve devlet adamı demektir.Bir bos arazide yapilmis tek bir bina görmek, ev sahibi olacagina; bina yaptigini görmek, yeni bir ise baslayacagina bir binanin yikildigini görmek, dînî vazifelerini yerine getirmedigine; yeni bir binaya tasinip yerlestigini görmek, yeni bir ev sahibi olacagina isarettir.
■ Rüyada yeni yapilmis binalar görmek, mesleginizi degistireceginize isarettir.
■ Yikik ve yikilmaya yüz tutmus evler görmek ise huzur veya geçimsizlikle yorumlanir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada yeni yapilmis bir binayi görmek, ondan faydalanmaya isaret eder.
■ Çok kere bina, kocanin hanimina zifafiyla tabir edilir.
■ Evinin belirli bir miktarca güzel olarak genislemis oldugunu görmek, bu dünyaca halinin genisligidir.
■ Eger bu genislik, oldugu miktardan fazla olursa, o eve, bir musibet gelmesine isaret eder.
■ Bazilari demislerdir, bir kimse kendisini bina yapiyor görse, o kimsenin akrabalarim ve dostlarim toplamaya isaret eder.
■ Binayi yiktigini görmek, yakinlarim, arkadas ve dostlarim dagitmasina servetinin gitmesine isaret eder.
■ Kendisini bir binaya baslayip temelini attigim, binayi kuvvetlice yaptigini görse, o kimsenin ilim, velayet ve bir meslek talebinde bulunmasina, talebi ve gayesinin yakinda olacagina isaret eder.
■ Bir kimse kendisini bir sehir veya bir köyde bina yapiyor görse, o kimse o yerden bir hanimla evlenir.
■ Binayi çanak ve çömlekten yaptigini görse bu, rüyayi gören için süs ve gösteristirr.
■ Eger bina nakisli olursa, temizlikle ve sevinçle beraber ilim ve velayete isaret eder.
■ Kireç, alçi ve kiremitten bina yaptigini ve üzerinde de bir resmin oldugunu görse, o kimsenin kötü islerde bulunmasina isaret eder.
■ Denilmistir ki, bir kimse kireç ve alçi islemde bulunsa, o kimse helal olmayan isle ugrasir.
■ Gurbette bir bina yaptigini gören kimse, asla hatinna gelmeyen bir kadinla evlenir, yahut gurbette ikamet eder ve orada ölür.
■ Yas çamur ile bina, din ve inanca, kuru çamur ile bina malca sikintiya alamettir.
■ Güzel bina, sevgiye, nes’e, rizk’a, güzel elbiselere, bekar kizlara ve onlardan çocuklara isaret eder.
■ Bazen saglam bina, kuvvet ve siddete, yardim ve müsaadeye, bazen de uzun ömre isaret eder.
■ Bir kimse rüyada Allah’a yaklasmak maksadiyle camii veya bir yer yaptirdigini görse, eger rüyayi gören alim ise kitap yazar, mal sahibi ise malinin zekatim verir, bekar ise evlenir, evli ise güzel söhret sahibi bir çocugu olur, fakir ise zenginlesir.
■ Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak.
■ Seyahatlere çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz.
■ Hasarlı bir bina, hastalığın işaretidir.Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak.
■ Seyahatlere çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz.
■ Hasarlı bir bina, hastalığın işaretidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver