Rüyada Ay Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ay Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ay Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ay Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir.
■ İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: – Rüyada ay bedir halinde görülürse bir milletin büyüğü ve ulusu ile tâbir olunur.
■ Ayın gökte iki parçaya ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delâlet eder.
■ Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tâbir olunur.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada ay görmek şöyle tâbir olunur: a) Mülk, b) Vezir (bakan), c) Mülkün nedimi, d) Milletin reisi, e) Güzel zevce ve hizmetçi, f) Evlât, g) Ana ve baba, h) Zevç, ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat.
■ İbn-i Fuzale demiştir ki: -Ay bazan erkek evlâda işarettir.
■ Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olacağını delâlet eder.
■ Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evlâdın insanlı­ğın en ulvî derecesine vâsıl olacağının işaretidir.
■ Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat tarafından verilecek mükâfata delâlet eder.
■ Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder.
■ Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tâbir olunur.
■ Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir.
■ Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına delâlet eder.
■ Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere işarettir.
■ Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir.
■ Ay bedir halinde iken bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp edeceklerine işarettir.
■ Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine işarettir.
■ Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın .
■ rızası ile tâbir olunur.
■ Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder.
■ Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul olacağına işarettir.

Rüyada ay görmek geniş rızka, saliha hanıma işarettir.
■ Rüyasında ayın ikiye ayrıldığını görmek meşhur insanlardan birinin ölümüne, rüyasında ayın doğduğunu görmek de çocuğun olacağına işaret eder.
■ Rüyasında ay görenin gözleri rahatsızsa şifa bulur; hamile bir kadın rüyasında ayı görse oğlan çocuğu olacağına yorumlanır.
■ Bulutların ayı örttüğünü gören kimsenin servetine zarar gelebileceğine delalet eder.

İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir.
■ Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.
■ Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Ay görmenin on yedi tabiri vardır:
■ 1-Başkan
■ 2-Başkan vekili
■ 3-Yardımcı
■ 4-Söz sahibi
■ 5-Makam
■ 6-Cariye
■ 7-Gulam, uşak
■ 8-Boş iş
■ 9-Vali
■ 10-Fesat ehli alim
■ 11-Büyüklük
■ 12-Anne
■ 13-Baba
■ 14-Kadın
■ 15-Evlat
■ 16-Erkek çocuk
■ 17-Saygınlık
■ *Allame Meclisi: Ay görmek, şunlara işarettir: Hükümet görevlisi, şerif kimse, hizmetkar, kadın, boş iş, günahkar alim, zalim kimse, anne, baba, eş, kız evlat, erkek evlat, baht ve bekarlık.
■ Ay’ın size secde ettiğini veya evinizin yanına düştüğünü görmek; liyakat sahibi olduğunuz takdirde hükümet işinde yönetici olacağınıza, gurbetteyseniz vatanınıza döneceğinize, bekarsanız evleneceğinize, çocuk bekliyorsanız erkek çocuğunuzun olacağına…
■ Ay’ın ışıdığını görmek; bölge halkının asayiş içinde olacaklarına…
■ Ay ile güneşin savaştıklarını görmek; iki büyük şahsiyetin birbiriyle husumet edeceğine…
■ Ay ve güneş tutulması görmek; bir musibete uğrayacağınıza…
■ Sadece ayın tutulduğunu görmek; sıkıntı yaşayacağınıza, eşinizi boşayacağınıza ve işinizden azledileceğinize işarettir
■ *Cabir Mağribi: Ay’ı yakaladığınızı görmek; güzel bir kadınla evleneceğinize…
■ Ay’ı hilal şeklinde görmek; evleneceğiniz kadının tamamen asil olmayacağına veya aynı rüyayı dul bir kadın görürse, evleneceğine işarettir
■ *Kirmani: Ayın dolunay konumunda olduğunu ve evinizi aydınlattığını görmek; ev halkının menfaat göreceğine…
■ Hilalin doğudan yükseldiğini görmek; çocuğunuzun yönetici olacağına…
■ Ay’ı yakaladığınızı veya ayın yanınıza geldiğini görmek; alim ve bilge bir çocuğunuz olacağına işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Ay görmek; bir değişiklik yaşayacağınıza…
■ Ay’ı oldukça parlak görmek; bahtınızın açık olacağına…
■ Evinizin bahçesinden Ay’ı seyretmek; hakkınızda kötü düşünen biriyle tanışacağınıza…
■ Ay’ı bulutların arkasına girerken görmek; bir tedirginlik yaşayacağınıza…
■ Ay’ın süratle hareket ettiğini veya düştüğünü görmek; büyük bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
■ Ay’ı oldukça açık ve net görmek; makam elde edeceğinize ve saygınlık kazanacağınıza…
■ Evinizin bahçesinden Ay’a bak-mak ve onu net görmek; itibarınızın sarsılacağına veya umutlarınızın suya düşeceğine…
■ Ayı dolunay konumuna yaklaşırken açık ve net görmek; başarıyla sonuçlanacak bir girişimde bulunacağınıza…
■ Ay’ı hilal konumuna yaklaşırken açık ve net görmek; yapacağınız bir işte başarısız olacağınıza, ancak zarar etmeyeceğinize…
■ Ay’ın sudaki yansımasını görmek; su duru ve durgunsa iyi ve kazançlı bir yolculuğa, dalgalı ise, kötü sonuçlar doğuran yolculuğa işarettir.

Gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna, Ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye, Ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye, Ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğa, Ayın güneşten buüyük görünmesi başbakanın (vezirin) devlet başkanına (sultana) üstün gelmesine, Ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine, Ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine, Ali eline almak veya böyle görmek evlenmeye, Ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe, Ayışığında yürümek anne şefkatine, Aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğa, Ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardıma, Dolunay vezirin azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunu geldiğine, Ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya, Ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna, Ayın karanlık görünmesi ve köyü bir buluticine girmesi yönetimden gelecek kötülüğe, Ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatına, Ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal esin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydanagelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye, Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, Hilalın doğup, ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına, Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve merteİs hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir.
■ Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.
■ Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.
■ İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir.
■ Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.
■ Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.
■ İş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak.
■ Aşk hayatında da büyük başarılara imza atacaksınız.
■ Rüyada ay, insanın bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzuru temsil eder.
■ Ay, devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır.
■ Ayı kendi mali gibi elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur.
■ Ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır.
■ Kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie erişeceğine işarettir.
■ Ayı karanlık veya gök yüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı işlerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder.
■ İbn-i Şirin’e göre: ayı tam yuvarlak (Bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır.
■ Ayın iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birleştiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir.
■ Ay bedir halinde iken.
■ başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder.
■ Bazen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir.
■ Cabirül Mağribi’ye göre; Ayı yanında veya elinde gören adam evlenir.
■ Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır.
■ Eğer tam daire halinde ise, asıl ve kendisinden yüksek bir sınıftandır.
■ Ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder.
■ Ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir.
■ Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir.
■ Ayın hilal olarak doğduğunu veya yavaş, yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder.
■ Gök yüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder.
■ Cafer-i Sadık’a göre; rüyada ay görmek on iki şekilde yorumlanır : Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, baba, anne, koca,eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi.
■ Rüyanın görülüş şekline göre bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır.
■ İbni Fudale’a göre: ay bazen erkek evlat ile yorumlanır.
■ Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir.
■ O ayın yavaş, yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder.
■ Rüyada ayı güneşle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir.
■ Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir.
■ Bir başka rivayete görede: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına veya büyük bir alım yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder.
■ Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir.
■ Rüyada ayın kaybolduğunu görmek rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin neticeye varmasına işaret eder.
■ Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, olur.
■ Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine işaret eder.
■ Rüyada ayın güneş olduğunu görmek rüya sahibinin babası veya eşi tarafın dan izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder.
■ Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder.
■ Zengin bir kimse, ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder.
■ Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına, ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder.
■ Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işlemesine işaret eder.
■ Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar.
■ Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nisbet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir.
■ Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder.
■ Bazen de ay görmek kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder.
■ Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek bir alametin çıkmasına işaret eder.
■ Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzdleşmesine işaret eder.
■ Ayı hilal şeklinde görmek, iyi değildir.
■ İş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak.
■ Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak.
■ Rüyada ay görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işaretir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver