Rüyada Ashab-ı kiram Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ashab-ı kiram Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ashab-ı kiram Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ashab-ı kiram Görmek konusunda 6 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada sahabilerden birini güzel hallerde görmek, onlar hakkındaki güzel itikada ve sünnetlerine tâbi olmaya işarettir.
■ Rüyada onları görmek, muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldur masına delâlet eder.
■ Bir kimsenin rüyada sahabilerin kendisine teveccüh ettiğini görmesi, cami, mescid, medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb ve kabilesinin temizliğine delâlet eder.
■ O güzide sahabîleri görmek, zenginliğe de işarettir.
■ Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler.
■ En güzel ganimet ise takvadır.
■ Yine sahabileri görmek, tevbeye ve Allahu Te âlâ’dan gayrı her şeyden alâkayı kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete delâlet eder.
■ Meselâ rüyada Hazret-i Ömer’i görmek; uzun ömre, fazilete, her yerde hakkı söylemeğe, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk’a vâsıl olmaya delâlet eder.
■ Keza Hazret-i Osman’ı görmek, zühd, takva, haya ve edebe, hayır ve fazilete işarettir.
■ Hazret-i Osman (r.a.)’ın kendisine gülerek baktığını ve iltifat ettiğini görmek, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.
■ Rüyada sahabilerin başı ve Allah Resûlü’nün mağara arkadaşı Hazret-i Ebû Bekir (r.a.)’i yüzü güler ve ferah bir halde görmek; dünya ve ahiretin saadet ve huzuruna işarettir.
■ İbn-i Şîrîn demiştir ki: – Hazret-i Ebû Bekir’i yüzü güler ve ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura, nimet ve refaha, hastalıktan şifaya, ilim ve marifete delâlet eder.
■ Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: – Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin’i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye delâlet eder.
■ Onlardan birinin kendisine bir şey verdiğini veya lütuf ve iltifat ile söz söylediğini görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana delâlet eder.
■ Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler.
■ Rüyada Nebiler Nebisi’nin nazenin kızı ve Cennet kadınlarının efendisi Hazret-i Fâtıma (r.anha)’yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka, bütün işlerde muvaffakiyete delâlet eder.
■ Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve sürura, saadet ve selâmete işarettir.
■ Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile tâbir edilir.
■ Resûl-i Ekrem efendimizin pâk zevcelerinden herhangi birini görmek, hayır ve hasenata, iffet ve ismete, haram ve bâtıldan uzak kalmağa, aile saadetine ve bereketli rızka delâlet eder.
■ ASILMAK: Rüyada asılmak, birçok vech ile tâbir edilir.
■ İmam Nablusî demiştir ki: -Valiliğe ehil olan bir kimsenin rüyada asıldığını görmesi, vali olacağına işarettir.
■ Rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı nimetlere delâlet eder.
■ Rüyada bir şehirde idam edildiğini görmek, idam edildiği şehrin şerefi nisbetinde erişeceği reisliğe delâlet eder.
■ Yine rüyada asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına; zenginler hakkında ise, şerre ve işlerinin bozulmasına işarettir.
■ Hem ölü, hem de o halde yine idam edildiğini görmek, dini bozukluğa ve fakat dünyanın şeref ve yüksek makamlarına delâlet eder.
■ Bekâr bir adamın rüyada idam edildiğini görmesi, evleneceğine işarettir.
■ Deniz üstünde bir vapurda yolculuk yapan biri rüyada asılmış olduğunu görse, bu rüya onun hakkında hayra delâlet eder.
■ Rüyada idam edilmiş birinin etinden yediğini görmek, ileri gelen birtakım kimselerden menfaat teminine delâlet eder.

Resûl-i Zîşanın sahabilerinden herhangi birini rüyada görmek, hayır, rahmet, bereket ve nimete delâlet eder.
■ Bazı kere de bu rüya, dinde kuvvete, imanda kemale ve amelde sıdka işarettir.

Rüyada Ashab-ı Kiramı’ı görmek peygamberimizin sünnetine tabi olmaya, güzel ahlaka, muhabbete, Allah’tan gayrı her şeyden uzaklaşmaya, tövbe etmeye, insanlar arasında hayırla anılmaya, takva sahibi olmaya işaret eder.
■ Rüyasında Ashab-ı Kiram’ı gören fakir ise zengin olur; zengin ise malını Allah yolunda harcar.
■ Rüyasında sahabelerin kendisinden yüz çevirdiğini görmek, insanlar arasında gözden düşmeye, takvadan uzaklaşmaya da yorumlanır.

*Müellif: Peygamber efendimizin (s.a.a) seçkin sahabelerini görmek; iyiye…
■ Hz.
■ Bilal’i görmek; Emr-i maruf ve nehy-i münker yapacağınıza…
■ Ebuzer veya Mikdad’ı görmek; dini konularda uzman olacağınıza işarettir.

Eshabdan her hangi birisini rüyada görmek, hayra delalet eder.
■ Bazi yorumcular söyle diyorlar: Görülen kisinin adina bakilir ve manasina göre rüya yorumlanir.
■ Mese-la Saad ve Sait adlarindaki bir sahabeyi rüyasinda gören mesut (mutlu) olur.
■ Bir rivayete göre Eshab-i Kiramdan birini rüyada görmek, Islam dininde kuvvete, kavlinde sadik olmaya, basariya ve Allah’in (C.C) lütfuna mazhar olmaya delalet eder.

Peygamberimizin (s.a.v.) arkadaşlarını topluca bir yerde görmek salih kimselerden olmaya, dünyada mütevazı yaşamaya, Efendimizin arkadaşlarından birini görmek iyi geçinmeye, sevgilerde samimiyete, din kardeşliğine önem vermeye; iyiliği emredip kötülükteen sakındırmaya Bazen bu rüya ilahi yardıma, Sahabenin iltifatı sağlam itikada, onların gücenikliği inanç zayıflığına, Sahabenin yaşadığını görmek Müslümanların ve İslamiyetlin kuvvet bulmasına delalet eder.Rüyada sahabei kirami güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkindaki güzel itikadina ve yollarina tabi olmaya isaret eder.
■ Bazi kere bu rüya, askeri harekata ve asker sevkine, bazen de ilmin ve emri bilmaruf ve nehyi anilmünkerin yayilmasina isaret eder.
■ Sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeslige yardim ve yararliliga, düsmanlik ve kiskançliktan kurtulmaya, kalpte olan kin ve adavetin gitmesine ve sevgiye isaret eder.
■ Rüyayi gören fakir ise zengin olur.
■ Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler.
■ Eger zengin ise ahireti dünyaya tercih eder ve malini Allah nzasi için sarf eder.
■ Sahabe-i kiramin rüyada kendisine teveccüh ettigini görmek, cami, mescid gibi hayirli binalar yaptirmaya; neseb, kabile ve asiretinin temizligine delalet eder.
■ Rüyada sahabenin kendisinden yüz çevirdigini görmek, gören kimsenin, sahabe arasinda çikan ihtilaftan dolayi onlarin bazisini bazisi üzerine tercih etmesine, sahabenin de rüya sahibine bugz ve gazab etmelerine delalet eder.
■ Sahabe-i kirami görmek, tevbeye ve Allahu Tealadan gayn her seyden uzaklasmaya, sahabenin yolunda belirli bir yer ve miktarda hayir ve berekete delalet eder.
■ Onlardan birini veya hepsini sag olarak görse, dinin ve ehl-i dinin kuvvetli olmasina rüya sahibinin izzet ve serefll olmasina, her hususta islerinde muvaffak olacagina; kendisini sahabeden birisi oldugunu görse, musibet ve belaya düsüp sonra bundan kurtarmasina delalet; eder.
■ Rüyada sahabeyi defalarca gören geçim sikintisi çeker.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver