Rüyada Ağız Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ağız Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ağız Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ağız Görmek konusunda 7 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir.
■ Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tâbir olunur.
■ Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır.
■ Nablûsî demiştir ki: -Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.
■ İbn-i Sîrîn demiştir ki: -Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beşşekilde tâbir olunur: a) Ölüm, b) Şiddetli hastalık, c) Ayaklanma, taşkınlık, d) Dilsizlik, e) Sükût.
■ Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir şey koymak yine salâha delâlet eder.
■ Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir.
■ Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.
■ Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delâlet eder.
■ Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: -Rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.
■ a) Menzile (küçük merhale), b) Me’va (yurt, mesken), c) İlmin hazinesi, d) Müftah-ı umur, e) Çarşı, f) Kapıcı, g) Vezir.
■ Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya delâlet eder.
■ Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya delâlet eder.
■ Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
■ Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana delâlet eder.
■ Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selâmete delâlet eder.
■ Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alâmettir.
■ İbn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: -Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir.
■ Ağzından berrak su aktığını görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalâlettir.

Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.

Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medh­edeceğine işarettir.
■ Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve müşkül duruma düşer.
■ Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir.
■ Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da delâlet eder.
■ Her şeyi en iyi bilen Allahu Teâlâ’dır ve hayır O’nun kudret elindedir.

Rüyada ağız görmek birçok şeye işaret eder.
■ Ölüme, hayata, söze, değirmene, sandığa, eşe, mabede, rızka, sanata, hidayete eren kişiye.
■ Rüyada bir kadını ağzından öpmek kısa zamanda evliliğe; ağzın kötü kokması kötü habere; güzel kokması güzel habere işarettir.
■ Rüyada ağız, sahibinin işinin başlangıcı ve sonudur.
■ İyilik ve kötülüğün kabı rızkın mecrası ve işlerinin idarecisidir.
■ Rüyada ağızdan çıkan şey, tabirce o kimsenin hayır ve şerden söylediği sözü ve ağza giren şey de, onun rızkıdır.
■ Rüyada ağzını kapanmış veya kilitlenmiş gören kimse kafirdir.
■ Ağız, ölüme, hayata, söze, meskene, kaba, hamama, değirmene, mahzen ve sandığa, zevceye, içine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeli yerlere, mabede, rızka, sanata, hidayet ve sapıklığa delalet eder.
■ Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, o kimsenin ölümüne delalet eder.
■ Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına delalet eder.
■ Geçimini simsarlık ve bekçilik gibi şeylerle sağlayan kimse, rüyada ağzının yok olduğunu görse, işlerinin durgunluğuna idare ve maişetinin güçlenmesine delalet eder.
■ Bu rüyanın aksini görmek de tabirin aksine delalet eder.
■ Bazen de ağzın yokluğu, meskenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve hapishanenin boş kalmasına delalet eder.
■ Eğer ağız hamama delalet ederse, tükürük hamamın suyu, dil de oranın işlerini yürütendir.
■ Eğer ağız değirmene delalet ederse, onun öğüttüğü ağza giren yemektir.
■ Ağız, mahzene delalet eder.
■ Çünkü ağza giren şey her zaman gizlidir.
■ Ağzın sandığa delalet etmesi bunun içindir.
■ Ağız zevceye de delalet eder.
■ Ağız, içine giren şeyleri yuttuğundan ve belirsiz kaldığından su dökülen çukura, bütün maksatlar kendisiyle.
■ Anlatıldığından maksada, ona giren şey onda helak olduğundan tehlikeli yere, temiz bir olduğundan mabede, hayatını idame ve hareketini sağlamak için rızıklandığından rızka delalet eder.
■ Ağız, vaiz, hatip, kura ve bu gibiler için sanattır.
■ Sapıklık ve hidayet ağızdan çıkar.
■ Ağız, kuyunun süt kabının ve testinin ağzına delalet eder.
■ Ağız, akrabasının evine delalet eder.
■ Ağız, çocuğu olmayan kadının tenasül uzvuna delalet eder.
■ Bazı tabirciler, ağız, içinde ateş olan ve duman çıkan buhurdanlığa, misafirin yanında götürdüğü meşinden olan valize, ısırıcı yılanın deliğe, bahçe kulübesine, geminin ve haram yiyen kimsenin ağzına delalet eder.
■ Güzel kadının tükürüğü şarap, şeker, bol konacak kab, yahut güzel söze; güzel kadının tükürüğünü emmek de, nikaha delalet eder.
■ Yaşlı kadının tükürüğü, liman emmeye veya kötü kokulu kuyuyu yahut hardal yemeğe veya dilini ısırmaya delalet eder.
■ Bazen yaşlı kadının tükürüğü işlerden aciz kalmaya delalet eder.

Ağzın kapalı olduğunu görmek, ağzı bozuk olan bir kimse demektir.Ağız kenarı görmek, karşılaşabileceğiniz tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza işarettir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Ağız görmenin yedi tabiri vardır:
■ 1-Ev/barınak
■ 2-Hazine
■ 3-Önü kapalı işlerin açılması
■ 4-Mal
■ 5-Hacet
■ 6-Vezir
■ 7-Muhafız (güvenlik görevlisi)
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Ağız; işlerin önünü açan veya işleri bitiren şeye, ağızdan çıkan her türlü iyi veya kötü şey söze, ağza konan her türlü nesne rızka, ağza alınan her yemek dini inancın güzelliğine…
■ Ağzınızda yenmesi ve sindirimi zor olan bir şey olduğunu görmek; geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…
■ Ağzınızda tatlı ve sindirimi rahat olan bir şey olduğunu görmek; geçiminiz konusunda rahatlayacağınıza işarettir
■ *Allame Meclisi: Ağız görmek; geçiminizin daralacağına ve kötüye gideceğine işarettir
■ *İbn-i Sirin: Ağzınızın sıkıca kapandığını görmek; hastalanacağınıza veya ecelinizin yaklaştığına…
■ Ağzınızın oldukça genişlediğini görmek; güzel sözler işiteceğinize…
■ Ağzınızın yamulduğunu, gevşediğini veya çirkinleştiğini görmek; işe yaramayan çirkin sözler söyleyeceğinize…
■ Ağzınızın etinin düştüğünü görmek; bir zararla karşılaşacağınıza…
■ Ağzınızdan kan geldiğini görmek; birinden imalı sözler işiteceğinize…
■ Ağzınızdan akan kanın pantolonunuza bulaştığını görmek; kadınlara yönelik bir yargıda bulunacağınıza işarettir
■ *İsmail Eş’as: Ağzından kurtçuk vb.
■ canlılar çıktığını görmek; birden fazla eşiniz varsa içlerinden birinin öleceğine veya boşanacağına…
■ Ağzınızdan pislik çıktığını görmek; insanlara yapacağınız iyilikleri yer yer dile getirerek veya başa kakarak hiç edeceğinize…
■ Ağzınızdan hoşlandığınızı görmek; insanların sizi öveceğine…
■ Ağzınızdan hoşlanmadığınızı görmek; yukarıdakinin aksine…
■ Ağzınızdan inci çıktığını, insanların bu incileri aldığını ve size kalmadığını görmek; insanların ilminizden yararlanacaklarına ama bunun size hiçbir faydasının olmayacağına…
■ Ağzından pislik çıkardığınızı ve insanların sizden uzaklaştığını görmek; bir şair olduğunuza, insanları yeren ve hicveden şiirler okuduğunuza…
■ Birinin ağzını mühürlemek ama kim olduğunu bilmemek; insanlar arasında rezil olacağınıza işarettir.
■ «O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.»[62]
■ *Cahiz: Ağzından bir şey çıktığını görmek; bir söz söyleyeceğinize, bunun aksini görmek; çirkin söze…
■ Ağzınıza güzel bir şey koyduğunuzu görmek; helal rızk elde edeceğinize…
■ Ağzınıza pislik koyduğunuzu görmek; haram yiyeceğinize…
■ Esnemek; bir kişiden yana şikayetçi olmak istediğinize işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Büyük bir ağzınız olduğunu görmek; gelecekte iyi bir konuşmacı olmak istediğinize işarettir.

İşlerin başlangıcı ve sonucuna, Ağızdan söz çıkması iyilik ve kötülükten sarf edilen söze, Agıza giren şey kişinin rızkına, Ağızın kapanması ya da kilitlenmesi hidayetten sonra dalalete, Ağzın yok olması ölüme, Hastanın ağzının büyük ve güzel görünmesi ssağlık ve afiyete, Ağız bazen hamile kadının doğum yapıp kurtulmasına delalet eder.
■ Ağız kenarı görmek bir şeyden kaçmaya ve kurtulmayla tabir edilir.
■ Ağzının koktuğunu gören kötü söz söyler, Birinin ağzının koktuğunu görmek çirkin ve yaramaz söz söylemeye, Ağız kokusu genel tabiriyle sıkıntı ve cefadır.Ağzın kapalı olduğunu görmek, ağzı bozuk olan bir kimse demektir.Ağız kenarı görmek, karşılaşabileceğiniz tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza işarettir.
■ Ağzın kapalı olduğunu görmek, ağzı bozuk olan bir kimse demektir.Ağız kenarı görmek, karşılaşabileceğiniz tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza işarettir.Biçimli ve güzel ağız, iyi haberdir.
■ Çirkin ağız ise tatsız, sıkıntı veren haberdir.Rüyada agiz görmek, her isin baslangici ve anahtari, geçimin ana yolu, kuvvetinin kaynagi ile yorumlanir.
■ Agzina ilaçli bir sey koydugunu görmek, dinde iyi yolda olduguna; yiyecek bir sey koydugunu görmek, iyi yolda olduguna; tiksindirici bir sey yedigini görmek kedere ve tatli bir seyi agzina koydugunu görmek, güzel rizklara kavusacagina; agzina aci bir sey aldigini görmek ise haram mala yorumlanir.
■ Ibn-i Sirin’e göre : agzinin üzerinde bir bag olup kapali oldugunu görmek bes sekilde yorumlanir: Ölüm, siddetli hastalik, dilsizlik, sessizlik, kabus.
■ Rüyasinda agzi egri olup onu düzeltmek ve yerine getirmek için çalistigi halde, basaramadigini görmek, hiç iyi degildir.
■ Bu rüya hayra yorulmaz.
■ Agzini büyümüs görmek çok iyidir.
■ Agzini küçülmüs görmek, aksine rizkinin ve maisetinin darligina isarettir.
■ Agzinin güzel koktugunu görmek, güzel sözler söyleyecegine; fena koktugunu görmek fena sözler, küfür ve kinci sözler söyleyecegine isarettir.
■ Agzinin eti çürüyüp koptugunu görmek, musibet ve zarara; agzindan bir seyler çiktigini görmek,eger çikan sey iyi ise, iyi söze; eger fena bir sey ise, küfre,sögüp saymaya; agzinin üzerine mühür vuruldugunu görmek, eger mühürleyeni bilmezse, rüya sahibi için bosbogazlik kabilinden sözler söylememesine, eger kimin mühür vurdugunu biliyorsa, o adama karsi ileri geri lakirdi (söz) söylememesine, aksi takdirde ondan bir fenalik görecegine delalet eder.
■ Cafer’i Sadik’a göre : rüyada agiz görmek yedi sekilde yorumlanir: Yol, hane, bilgi hazinesi, isinde kolaylik, çarsi, kapici, devlet büyügü.
■ Agzinda gem oldugunu görmek, oruç ile yorumlanir.
■ Bu tabir rüya sahibinin dindar olmasina göredir.
■ Ama kötü bir kisi ise bu bir ihtardir.
■ Ibni Kesir’e göre : rüyada agiz görmek, bilimin esigi, vaiz ve zikir yeri veya küfür ve isyanin da çikacagi yer olarak tabir edilir.
■ Agizdan berrak bir su çiktigini görmek, eger iyi bir insan ise, onun bilgisinden halkin faydalanacagina, eger degilse, güzel sözlerle herkesin saygisini kazanacagina; agzindan kan ve irin aktigini görmek, dili ve sözleriyle herkesi incitip kiracagina; agzindan çikan sözlerle günah kazanacagina; agzindan serbet veya süt aktigini görmek, zikir ve ibadetle mesgul olacagina; tatli dili ile herkesi memnun edecegine; agzindan aci,.eksi veya sicak su aktigini görmek, kötü sözler söyleyip halki kandirmaya yahut sert ve kinci sözleri ile onlari incitecegine isarettir.
■ Abdülgani Nablusî’ye göre: Rüyada agiz görmek bütün islerin baslangici ve sonu sayilir.
■ Rüyada söyledigi her söz, sahibinin hayrina ve serrine isarettir.
■ Yedigi yani agzina soktugu sey de onun kismeti ve rizkidir.
■ Rüyada agzindan hiç bir söz çikmadigini veya söylemek istedigi halde söyleyemedigini görmek, günahkarligina; çok konustugunu görmek, çaliskanligina isarettir.
■ Rüyada agzinin çarpildigini görmek, söyledigi sözlerden dolayi basinin derde girecegine; agzinin yüzünden yok oldugunu görmek, bir felakete ugrayacagina, agzinin yerinin degistigini görmek, iyi yolda olmadigina, agzindan tatli bir sey aktigini görse, hayal ettigi seyin hakikat olacagina isarettir.
■ Bir baska rivayete görede: Rüyada agizdan çikan sey, tabirce o kimsenin hayir ve serden söyledigi sözü ve agiza giren sey de, onun rizkidir.
■ Bir kimse rüyada agzinin yok oldugunu görse, o kimsenin ölümüne isaret eder.
■ Hasta olan bir kimse, agzinin büyük ve güzel oldugunu görse, o hastanin selamet ve hayatina isaret eder.
■ Bazen de agzin yoklugu, meskenin harap olmasina, isaret eder.
■ Ayrica rüyada agiz görmek, hamile kadinin dogum yapip kurtulmasina da isaret eder.
■ Bazen de agzin yoklugu, meskenin harap olmasina, kabin kirilmasina ve hapishanenin bos kalmasina delalet eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver