Rüyada Ağaç Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Ağaç Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Ağaç Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Ağaç Görmek konusunda 12 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir.
■ Kimi gül ağacı, kimi diken.
■ Kimi meyve, kimi bir başka şeydir.
■ Ağacın cinsine göre rüyalar da değişik mânâları taşırlar.
■ Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delâlet eder.
■ Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.
■ Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitli erkeklere de delâlet eder.
■ Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir.
■ Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delâlet eder.
■ Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka delâlet eder.
■ Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır.
■ Bekâr ise evleneceğine işarettir.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: -Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya işarettir.
■ Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmettir.
■ Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa delâlet eder.
■ Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delâlet eder.
■ Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı.
■ Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur.
■ Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delâlet eder.
■ Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir.
■ Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah’ın ondan razı olmasına delâlet eder.
■ Bu rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur.
■ Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir.
■ Cenâb-ı Hakk’ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tuba ağacına delâlet eder.
■ Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka delâlet eder.
■ Ağaç görmek birçok veçhile tâbir olunur: a) Dükkanlara, b) Berekete, c) Hizmetçilere, d) Bol ve geniş rızka.
■ Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlâsa ve salâha delâlet eder.
■ Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nemâ halinde görmek, sevinç zevk ve safaya delâlet eder.
■ Hurma Ağacı: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine delâlet eder.
■ Ceviz: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala işarettir.
■ Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek, şeref ve izzete ermeye alâmettir.
■ Sedir ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama delâlet eder.
■ Yine sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir.
■ Rüyada, Kur’ân-ı Kerim’de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kötülüklerden men edilmeğe delâlet eder.
■ Hurma: Rüyada hurma ağacı görmek, âlim bir kişiye veya bir çocuğa alamettir.
■ O ağacı kestiğini görmek ise, çocuğun ölümüne delâlet eder.
■ Rüyada birçok hurma ağaçlarına mâlik olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının adedince insanlara hâkim ve âmir olmakla tâbir olunur.
■ Bu rüyayı gören tüccar veya esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar.
■ Kuru hurma ağacı görmek, münafık adama işarettir.
■ Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı hâline geldiğini görmek, çocuğun faziletli ve bilgili olmasına işarettir.
■ Bazı kere de hurma ağacı uzun ömre, nimete, evlâda ve safaya delâlet eder.
■ Yine Hurma ağacı şu veçhile de tâbir olunur: a) Hayırlı bir zevce, b) Ev ve yer, c) Geniş mülk, d) Mal ve evlat, e) Âlim.
■ ELMA AĞACI: Rüyada elma ağacı görmek, hayra delâlet eder.
■ Himmetli kişilere göre de nisbetli olarak kabul edilir.
■ Şeftali: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delâlet eder.
■ Üzüm: Üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir.
■ Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delâlet eder.
■ Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir.
■ Çünkü zeytin mübarek bir ağaçtır.
■ Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir.
■ Yine rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nimete sahip olmakla tâbir edilir.
■ Zeytin ağacına su verdiğini görmek, işinde başarı kazanacağına işarettir.
■ Mersin Ağacı: Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görmesi, hastalıktan halâs olacağına delâlet eder.
■ Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümid kesilmesi ile tâbir olunur.
■ Bazı tâbirciler de “Ahdini yerine getiren kimseye delâlet eder” demişlerdir.
■ Rüyasında başına mersin ağacında tac giydiğini görmek, uzun ömür ile tâbir edilir.
■ Bu rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur.
■ Mersin ağacının koklanması da böyledir.
■ Rüyada mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve huzura delâlet ettiği gibi çok mal ile de tâbir olunur.
■ Limon ve Portakal: Rüyada limon ve portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işarettir.
■ Ağaç Çanak: Rüyada ağaç çanak görmek de hayır ve berekettir.
■ Böyle bir rüya gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye mâlik olur.

İnsanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaç çiçekleri de çeşit çeşittir.
■ Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama delâlet eder.
■ Yasemin görmek, hasedçi ve kötü huylu bir kadın ile tâbir olunur.
■ Söğüt ağacının çiçeğini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama delâlet eder.
■ Söğüt ağacının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir.
■ Ağaç çileği görmek, iyi ikbâle ve hastalıklardan şifaya işarettir.

Rüyada ağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir kimseye delâlet eder.
■ Ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına alâmettir.
■ Ebe kadın da kalelerin fethini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine delâlet eder.

O ağacın cevherinin nisbeti ile tâbir edilir.
■ Yine rüyada ağaç sakızı görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine delâlet eder.

Rüyada ağaç tekne görmek, dünyalığa ve yolculukta elde edilecek mala delâlet eder.
■ Tekne mal, nimet ve rı-zık bolluğu ile tâbir olunur.
■ Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir.
■ Rüyada çanak veya parmaklarını yaladığını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin yaklaşmasına delâlet eder.
■ Tekne, kadın ve hizmetçi ile de tâbir olunur.

Rüyada dosdoğru bir ağaç görmek, o yerin imar edileceğine delâlet eder.

Rüyada ağaç ve çiçeklerini görmek sıkıntılardan kurtulmaya, rahata kavuşmaya, evlenme çağında iseniz mutlu bir evlilik yapacağınıza işarettir.
■ Mevsiminde ağaç görmek kayır ve murada ermeye delalettir.
■ Nar çiçeği güzel zevceye; erik, zerdali, armut ve ayva güzel söze işarettir.
■ Rüyada uyanıkken tanınan bir ağaç görürse, o ağacın uyanıkken görülen durumu üzerine delalet eder.
■ Ağaçlar, kadınlara ve ahlakları değişik muhtelif erkeklere delalet eder.
■ Ağaç görmek, kavgaya da delalet eder.
■ Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya delalet eder.
■ Bu ağaçları geceleyin görürse, ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur yahut arslan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve iktidarlı bir kimseye istinad etmeye delalet eder.
■ Eğer rüya sahibi, bid’at sahibi ise o bid’atten sakınacağına, rüyayı gören kafir ve ağaç da meyveli ise, müslüman olacağına delalet eder.
■ Eğer ağaç meyvesizse, rüya sahibi kendisinde, ilim ve rahatlık olmayan bir kimseye istinad eder.
■ Ağaçların bazısı koklanmaya, bazısı hem koklanma, hem de yenmeye, bazısı da kokusu olmayıp yalnız yenmeye bazısı ise, ne yenmeye ne de koklanmaya mahsustur.
■ Kına, gül ve sorhan ağacı gibi yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye delalet eder.
■ Bu tabir, meyvesi yenen ağaçlara nisbetlenir.
■ Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen ve hem koklanan ağaçları görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına delalet eder.
■ Hurma, ceviz, arabistan inciri ve bunlara benzer, kokusu olmayıp yalnız meyvesi yenen ağaçları görmek, kendilerinden ancak kuvvet sarf etmek ve zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere delalet eder.
■ Selvi, ılgın, çam yaprakları ile deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe delalet eder.
■ Yaprağını döken ağaçları görmek, fakirliğe, zenginliği, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince delalet eder.
■ Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delalet eder.
■ Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin çocuğu çok olur.
■ Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur.
■ Bir kimse rüyada bir evde aslı meçhul olan bir ağaç görse, o evde ateş toplanır ve o ev ateşhane olur.
■ Bazen de rüyayı görenle, birisi arasında kavga çıkar.
■ Sayılan bilinen ağaçları görmek helalinden rızık isteyen adamlara delalet eder.
■ Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şerefe nail olur.
■ Çınar, servi ve ilgun gibi meyvesiz büyük ağaçlar, sert şöhret sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara delalet eder.
■ Dikenli ağaç maksadı güç ve çetin bir adama delalet eder.
■ Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimsenin, hanımı ölür ve birisine biat ettikten sonra döner.
■ Bir ağacın kuruduğunu görse, orada hasta veya kaybolmuş bir kimse ölür.
■ Ağaç kabuğu, rüyayı gören kimsenin malının bereketi, meyvesi de onun askerleridir.
■ Sultan, balta ile ağaç kestiğini görse, öldürülmeleri için bir takım kimselere ölüm fermanı verir.
■ Ağaçları orakla kestiğini görse güçleri yetemeyeceği bir şeyi ondan isterler.
■ Rüyada ağaçtan yapılan bir eşya aldığını gören kimse, o ağaca nisbet edilen adamlardan hayırlı bir mal kazanır.
■ Rüyada kendi bahçesine bir takım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, bir kaç tane çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nisbetindedir.
■ Nitekim çınar ağacının ömrü uzun; şeftali ağacının ise kısadır.
■ Bir kimse rüyada aralarında güzel kokulu otların bitmiş olduğu ağaçlar görse, keder ve musibete giriftar olmuş bir takım adamların ağlamak için oraya girmelerine delalet eder.
■ Ağaçların yaprakları, kalp olmayan gümüş paralardır.
■ Bir kimse rüyada ağaçlarının herhangi bir dağı ihata ettiğini görse, o ülkenin melikinin neslinin çok olmasına veya o melikin yanında tebaasının toplanmasına delalet eder.
■ Rüyada bir evde görülen ağaç, eğer evin ön tarafında olursa kölelere, içinde büyük olursa ismi müzekker olan ağaç, erkeklere; müennes olan ağaç da kadınlara; küçük ağaçlar da yakın akrabalara delalet eder.

Rüyada ağaçtan çiçek açtığını görmek, arzuladığınız şeylere kavuşacağınıza, hayırlara, bekar için evlenmeye, evli kimseler için çocuk sahibi olmaya, sizi sevenlerin çoğalacağına işaret eder.

Rüyada meyve ağacı görmek, isteklerin olacağına ve maddi kazanca işarettir.
■ Yapraksız ve kuru bir ağaç fakırlık; çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluğu belirtir.
■ Ağaç dalı kısa bir süre için sorunların çözüleceğine, fakat tekrar başlayacağına işarettir.

Birinin yılışıklığı yüzünden başınızın sıkıntıya düşeceğine yorumlanır.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Ağaç görmenin on tabiri vardır:
■ 1-Hakim
■ 2-Altın
■ 3-Tacir
■ 4-Savaşçı
■ 5-Bilge
■ 6-Mümin
■ 7-Kafir
■ 8-Unvan
■ 9-Husumet ve savaş
■ 10-Münafık
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Halk arasında değer verilen ve iyi sayılan herhangi bir ağacı rüyada görmek; büyük bir şahsiyeti görmeye işarettir.
■ Meyve ağacı; zengin birine…
■ Meyvesiz ağaç; yoksul birine…
■ Arabistan iklimine ait ağaçlar; bedevilere…
■ Arap olmayan bölgelerde görülen ağaçlar; acemlere…
■ Ne tür bir ağaç olduğunu bilmediğiniz bir ağacı mescitte ya da namaz kılınan herhangi bir yerde görmek; dini inancınızın sağlamlığına…
■ Bahçede ağaç görmek; bahçe sahibinin malına…
■ Bir ağacı kökünden söküp çıkardığınızı görmek; bir kimseyi makamından edeceğinize veya mal varlığına el koyacağınıza işarettir
■ *Allame Meclisi: Ağaç, insanlara tabir edilir.
■ Ağaç kesmek, kökünden çıkarmak veya kırmak; bir musibetle karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…
■ Ağaç dikmek; çocuklarınızın veya malınızın çoğalacağına ve sevineceğinize…
■ Kuru ağaç görmek; nifak ehli kimselere işarettir
■ *Müellif: Meyve veren ağaç görmek; gördüğünüz ağacın meyveleri miktarınca nimete işarettir.
■ Meyve veren ağaçtan meyve koparıp yediğinizi görmek; yediğiniz meyve miktarınca gelir elde edeceğinize…
■ Salatalık, kavun vb.
■ gibi gövdesiz ağaçlar görmek; alçak kişilere…
■ Dikenli ağaç görmek; kötü huylu ve geçimsiz kişiye işaret eder
■ *Kirmani: Ağaç dalları kardeş, akraba ve evlada işarettir.
■ Bir ağacın köklerini görmek; Allah yolunda gönül rızasıyla zekat veren biri olduğunuza…
■ Ağaç köklerinin sağlam olduğunu görmek; malınızın tamamının zekatını vereceğinize, bunun aksini görmek ise, zekatınızı hakkıyla vermeyeceğinize…
■ Ağaç kabuğu görmek; oruç tutacağınıza veya oruçlu olduğunuza…
■ Ağaçların çok sayıda dalları olduğunu görmek; ailenizin çok geniş olacağına…
■ Ağaç yaprakları görmek; kardeşinizin yumuşak huylu olduğuna…
■ Çok yapraklı ağaç görmek; sizin yumuşak huylu biri olduğunuza…
■ Az yapraklı ağaç görmek; yukarıdakinin aksine…
■ Meyvesi olan ağaç görmek; takvalı biri olduğunuza…
■ Ağaç kestiğinizi veya ağacı bir yere attığınızı görmek; durumunuzun kötüye gideceğine veya öleceğinize işarettir
■ *Cabir Mağribi: Hoş kokulu ve meyvesi tatlı olan ağaç görmek; salih, temiz ve dindar kişiye…
■ Daha önce görmüş olduğunuz bir ağacı yerinde görmemek; bölgeye gelen yabancı kişiye…
■ Bulunduğunuz yerde her tarafın çeşit çeşit ağaçlarla dolu olduğunu görmek; bu rüyayı nerede görmüşseniz (evinizde veya başka bir yerde), orada musibet olacağına ve büyük-küçük herkesin orayı ziyaret edeceğine…
■ Evinize ağaç diktiğinizi, meyve verdiğini ve meyvesinden yediğinizi görmek; evinize iç güvey getireceğinize…
■ Kendi evinize ağaç tohumları ektiğinizi görmek; ektiğiniz tohum miktarı kadar elinize bir şey geçeceğine…
■ Yüksek bir ağaca çıktığınızı görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
■ Ağaçtan düştüğünüzü ve ayağınızı kırdığınızı görmek; büyük bir belaya…
■ Kesilmiş kuru ağaçlar görmek; Müslümanlardan haberdar olmayan dinsiz kişilere…
■ Meyvesiz ağaç; kadına…
■ Bir ağacın gölgesinde oturduğunuzu veya uyuduğunuzu görmek; ağaç sahibinin güvencesi altında olacağınıza…
■ Herkesçe bilinen bir ağacı görmek; dine, gövdesi imana, suyu namaza, kabuğu rızka, yaprağı ise iyilik ve güzelliğe işarettir.
■ Ağaç ne kadar güzel olursa, dini inancınız da bir o kadar güzel olur.
■ Yine, ağaç ne kadar kuruysa ve dal, yaprak vs.
■ şeylerden yoksunsa, malınız da aynı oranda eksilecektir
■ *İsmail Eş’as: Ağaç yaprakları topladığınızı görmek; topladığınız yaprak miktarınca altın elde edeceğinize…
■ Ağaçlardan meyve topladığınızı görmek; neslinizin çoğalacağına…
■ Ağaçların üzerine çıktığınızı görmek; büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza ve onun desteğiyle korktuğunuz bir şeyden güvende olacağınıza…
■ Bir ağaca çıktığınızı ve aynı ağacın meyvesinden yediğinizi gör-mek; kayısı gibi kötüye tabir edilen ağaçlar dışında yediğiniz meyve miktarınca mal elde edeceğinize veya sevineceğiniz bir haber işiteceğinize…
■ Çok sayıda meyve veren ağaçlar görmek ve hepsinin size ait olduğunu bilmek; ömrünüzün uzun olduğuna ve saygınlık elde edeceğinize…
■ Ağaç kestiğinizi görmek; şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza veya ailenizden birinin vefat edeceğine…
■ Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir bahçeye girdiğinizi ve ağaçların yapraklarının döküldüğünü görmek; sonbaharda görmüşseniz, üzüntü ve sıkıntıya…
■ Bir ağacın sizinle konuştuğunu görmek; insanları şaşırtacak bir iş yapacağınıza…
■ Bir ağacı yerinden söküp çıkardığınızı görmek; hastalanacağınıza veya ağacı çıkardığınız yerde yaşayan birinin hastalanıp öleceğine işarettir.

Ağacın tabiri, o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı ya da faydasız olma gibi özelliklerine göre yapılır Her mevsim yeşil kalan, yaprakları dökülmeyen ağaçları görmek dinde sebat etmeye, zenginliğe, uzun ömre ve rızkın devamına delalet eder.
■ Yaprağını ddöken ağaçları görmek -ağacın cinsine göre- sevinç ya da üzüntüye; fakirlik ya da zenginliğe delalet eder.
■ Tanınmayan ağaç endişe ve şiddetle tabir edilir.
■ Meyveli ağaç Müslüman için salih amele, kafir için hidayet bulmaya; meyvesiz ağaç müslüman için amelsiz ilme, kendisinden fayda hasıl olmayacak kimseye, Bir ağacın altında gölgelenmek,yağmurdan dolayı ağacın altına gelmek ya da korku dolayısiyle bir ağaç altına sığınmak varlıklı ve iktidar sahibi bir kimsenin himayesine girmeye, rızka delalet eder.
■ Ağaç dikmek bir eve damat olmakla şeref bulmaya, Ağaç üzerinde yatmak çok çocuğa, Kendini ağaç üzerinde görmek çekindiği şeyden korunmaya, Ağaç kesmek iyi değildir.
■ Ağacın kuruması hastanın ya da kaybolmuş birinin vefatına, Kuru ağaç rızık ve hidayettir.
■ Birtakım insanlarla bir ağaç altında bulunmak kişinin kitap ve sünnete uyduğuna, Derelerin, vadilerin ve dağların ağaçları umulmadık yerden rızıklanmaya, Bir ağaçta, o ağaca ait olmayan meyve görmek kocasından başka bir erkekten hamile kalan bir kadına, Bir ağaçtan, o ağacın meyvesi olmayan meyveleri toplamak haram mala, Ağaç üzerine çıkmak, bir kimseyi bir şeyden men etmeye, Ağaçtan inmek bir adamdan ayrılmaya, Ağaçtan düşerek bir yerini kırmak, bir işten dolayı zarar görmeye, Ağaçtan düşerek ölmekRüyada meyva ağacı görmek, isteklerin gerçekleşeceğini ve maddi kazancı belirtir.
■ Yapraksız ve kuru bir ağaç görmek, isteklerin gerçekleşmiyeceğini belirtir.
■ Çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluk belirtir.
■ Rüyada meyve ağacı görmek, isteklerin olacağına ve maddi kazanca işarettir.
■ Yapraksız ve kuru bir ağaç fakırlık; çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluğu belirtir.
■ Ağaç dalı kısa bir süre için sorunların çözüleceğine, fakat tekrar başlayacağına işarettir.Canlı, yeşil ve ulu bir ağacın altında durmak daima korunacağına ve talihli olacağına işarettir.
■ Ağaç kesmek ise yanlış yola sapmak olarak yorumlanır.Rüyada agaç bir çanak görmek, iyi huylu ve elinden is gelir bir yardimci veya hizmetçi ile yorumlanir.Genelde ağaç rüyaları çok iyi sayılır.
■ Yalnız yaprakların yeşil, canlı, ulu vb olmaları yorumu değiştirir.Genelde ağaç rüyaları çok iyi sayılır.
■ Yalnız yaprakların yeşil, canlı, ulu vb olmaları yorumu değiştirir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver