Rubai Nedir Hakkında Bilgi

Rubai Nedir

Rubai anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Rubai Nedir, Rubai Ne Anlama Gelir, Rubai Ne Demektir, Rubai Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Rubai ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Rubai Anlamı

Aruz ölçüsünün belli kalıplarıyla yazılan dört dizelik nazım biçimi. Uyak düzeni genellikle AAxA biçimindedir. Bütün dizeleri birbirleriyle uyaklı olan rubaiye ise “rubai-i musarra” denilmiştir. Rubai vezinleri de denilen aruz kalıplarının sayısı 24′tür. Bunlar 12′şerlik iki kümede toplanmıştır. Türk edebiyatında mef’ûlü parçasıyla başlayan ahreb kümesinin yalnız dört kalıbı kullanılmıştır. Genellikle felsefî, düşünsel temleri işlemede kullanılan rubai biçimi Arap ve Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Farsçada bir adı da, “terane”dir. Arap edebiyatında ise “dübeyt” (iki beyit) terimiyle karşılanmıştır. Arapça olan rubai sözcüğü “dörtle ilgili, dörde ilişkin” anlamındadır; çoğulu “rubaiyat”tır. Rubai biçimini ölmezleştiren Ömer Hayyam (11. ve 12. yüzyıl) olmuştur. Yanlış olarak bir aşk ve şarap şairi sayılan bu İranlı şair, yaşama bakışıyla bir yaşam felsefesi geliştirmiştir. Türk edebiyatında 12. yüzyıldan başlayarak rubai biçiminin kullanıldığı bilinmektedir. Ama rubai, gazel, kaside, mesnevi biçimleri ölçüsünde yaygınlaşmamıştır.

Konu ile ilgili aramalar: Rubai Nedir Rubai ödev ara Rubai kelime anlamı Rubai sözlükte ara Rubai ansiklopedi bilgi bankası ara Rubai ne demek Rubai neye denir

Rubai ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver