return ne demek, türkçesi nedir, türkçe anlamı

return Dinle! {rı’tɜ:rn}

  • {A} dönüş, iade, rövanş
  • {N} dönüş, geri dönüş, geri gelme, geri verme, geriye gitme, geri dönme, tekrarlama, nüksetme, iade, tazminat, karşılık, kâr, getiri, rapor, resmi açıklama, seçim sonucu, bülten, geri tepme, tornistan, topa geri vurma, ince kıyım tütün, rövanş maçı
  • {V} dönmek, geri dönmek, misilleme yapmak, nüksetmek, tekrarlamak, geri gelmek, geri vermek
return f.
1. geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek: return home eve dönmek. return to normal normale dönmek.
2. geri vermek, iade etmek: Have you returned the pencil you borrowed? Ödünç aldığınız kalemi iade ettiniz mi?
3. geri göndermek; geri getirmek: The company returned my check. Şirket çekimi geri gönderdi.
4. (kâr) getirmek/sağlamak.
5. İng., pol. (milletvekilini) seçmek.
6. tenis (topu) geri vurmak.
7. resmen bildirmek.

Sponsorlu Bağlantılar

i.
1. dönüş.
2. geri verme, iade.
3. geri gönderme; geri getirme.
4. kâr, kazanç; faiz.
5. çoğ. kâr, kazanç.
6. çoğ. istatistik cetveli.
7. vergi beyannamesi, bildirge.

return f. geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek, avdet etmek; eski sahibine dönmek; yanıtlamak, cevap vermek; mukabele etmek; geri getirmek; geri göndermek, iade etmek; ödemek; (kar) sağlamak, getirmek; (tenis) iade etmek (topu); resmen ilan etmek veya bildirmek. return thanks teşekkürlerini bildirmek; şükretmek. return to dust ölmek, toprak olmak. returnable

s.

i. iade edilebilir;

i. depozitli şey (şişe).

return i. dönüş, geri dönüş, geri geliş, geri gidiş, avdet; geri getirme; geri gönderme, iade; eski haline dönüş; tekrar tutma, nüksetme; tekrar olma; kâr, kazanç, hasılât, faiz; resmi rapor; çoğ. istatistik cetveli. return address gönderenin adresi. return game, return match revanş maçı. return ticket İng. gidiş dönüş bileti; A.B.D. dönüş bileti. by return mail, İng. by return of post ilk posta ile (cevap), hemen, akabinde. in return for karşılık olarak.
return f.
1. geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek: return home eve dönmek. return to normal normale dönmek.
2. geri vermek, iade etmek: Have you returned the pencil you borrowed? Ödünç aldığınız kalemi iade ettiniz mi?
3. geri göndermek; geri getirmek: The company returned my check. Şirket çekimi geri gönderdi.
4. (kâr) getirmek/sağlamak.
5. İng., pol. (milletvekilini) seçmek.
6. tenis (topu) geri vurmak.
7. resmen bildirmek.

i.
1. dönüş.
2. geri verme, iade.
3. geri gönderme; geri getirme.
4. kâr, kazanç; faiz.
5. çoğ. kâr, kazanç.
6. çoğ. istatistik cetveli.
7. vergi beyannamesi, bildirge.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver