Restorasyoncu ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler:Restorasyoncu , Restorasyoncu hakkında, Restorasyoncu ile ilgili bilgi, Restorasyoncu mesleği, Restorasyoncu nasıl olunur, Restorasyoncu olmak için, Restorasyoncu olmak için hangi okulu okumalı, Restorasyoncu özellikleri, Restorasyoncu ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

Restorasyoncu Görevi
Mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda; Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır, tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır, tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerini yapılması ve malzeme hesabını çıkarır, malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar, bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular, tarihi binaların restorasyon ve restitüsyon proje çizimlerini yapar, yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler, yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Restorasyoncu Kullanılan Malzemeler
Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre, plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler, bilgisayar, çizim araçgereçleri, çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar, kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu vb. malzemeler, ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletler, alçı oyma bıçakları.

Restorasyoncu Çalışma Alanları
Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar. Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

Restorasyoncu Okulu
Mesleğin eğitimi, yeterli başvuru olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde, ayrıca anadolu meslek ve endüstri meslek liseleri, Anadolu teknik ve çok programlı liselerin İnşaat Teknolojisi Alanı “Restorasyon” dalında verilmektedir.

Restorasyoncu Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin Süresi; mesleki Eğitim Merkezinde Restorasyoncu mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Ustalık belgesi için 2 yıl eğitim görmek zorundadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır. Kalfalık meslek dersleri: inşaat teknolojisi, ahşap kagir restorasyonu, genel inşaat teknolojisi, insan ve deprem, maliyet hesapları, ortak beceri, röleve ve restorasyon, proje çizimleri, teknik çizimler. Ustalık meslek dersleri: çalışma hukuku, ekonomi, insan sağlığı ve iş gvenliği, iş ve insan ilişkileri, işletme, muhasebe, sigorta ve vergi mevzuatı, süsleme restorasyonu dersleri verilmektedir.

Restorasyoncu Diploması
Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı verilir. Meslek lisesi mezunları meslek lisesi diplomaları ile “Teknisyen” unvanı alırlar.

Restorasyoncu Meslekte İlerleme
Mesleki Eğitim Merkezinin bu bölümünden mezun olanlar kalfa, usta, ustabaşı, formen ve şef gibi unvanlara yükselebilirler. Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitiminin 176 saati teorik 64 saati meslek dersi olmak üzere toplam 240 saat olup, bu eğitimde insan sağlığı ve iş güvenliği, iş ve insan ilişkileri, çalışma hukuku, işletme bilgisi, sigorta ve vergi mevzuatı, muhasebe ve ekonomi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya iş yerlerinde usta çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırabilmesi için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver